Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Elise Seip Tønnessen

Professor emerita
Prosjekter

 Multimodalitet og kulturell endring (MULTIKUL) 2011-2015

http://multikul.prosjekt.uia.no/

 

Multimodalitet, leseopplæring og læremidler (MULL) 2007-2010

se http://www.uia.no/no/portaler/om_universitetet/humaniora_og_pedagogikk/nordisk_og_medie

Vitenskapelige publikasjoner

 • Tønnessen, Elise Seip (2024). Drabantbyen i Anne-Cath. Vestlys fortellingsverden. Anne-Cath. Vestly. Nye lesninger av forfatterskapet. ISBN: 9788202784348. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 4. s 72 - 89.
 • Tønnessen, Elise Seip (2022). Digital litteratur i skolen – hva, hvorfor og hvordan. Elevene og litteraturen : Estetisk lesing på barnetrinnet. ISBN: 9788202718848. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 12. s 233 - 253.
 • Maagerø, Eva; Tønnessen, Elise Seip (2022). Multimodal Literacy in English as an Additional Language. Multimodality in English Language Learning. ISBN: 9781003155300. Routledge. 3. s 27 - 38.
 • Tønnessen, Elise Seip (2022). Tekstmøter - barnelitteratur mellom medier. Møter med barnelitteratur. Introduksjon for lærere. 2. utg.. ISBN: 9788215057255. Universitetsforlaget. Kapittel 15. s 335 - 356.
 • Tønnessen, Elise Seip (2022). Visuelle barneromaner. Møter med barnelitteratur. Introduksjon for lærere. 2. utg.. ISBN: 9788215057255. Universitetsforlaget. kapittel 8. s 173 - 197.
 • Hagen, Anette; Tønnessen, Elise Seip (2022). Worlds and Readers: Augmented Reality in Modern Polaxis. Digital Humanities Quarterly. ISSN: 1938-4122. 16 (2).
 • Hoel, Trude; Tønnessen, Elise Seip (2021). Litterært engasjement og innlevelse i bildebokapper En empirisk studie av applesing i barnehagen. Barnelitterært forskningstidsskrift. ISSN: 2000-7493. 12 (1). s 1 - 12. doi:10.18261/issn.2000-7493-2021-01-02.
 • Jakobsen, Ingrid K.; Tønnessen, Elise Seip (2020). Exploring Multimodal Literacy in Language Teaching and Learning. Data Analysis, Interpretation, and Theory in Literacy Studies Research. ISBN: 978-1-9755-0213-3. Myers Education Press (MEP). Chapter 5. s 77 - 94.
 • Tønnessen, Elise Seip (2020). Life of a Fatso: Young, Fat and Vulnerable in a Scandinavian Society of Perfection. Vulnerability in Scandinavian Art and Culture. ISBN: 978-3-030-37382-5. Palgrave Macmillan. Chapter 9. s 173 - 194.
 • Tønnessen, Elise Seip (2020). Ungdomsfilm. Ungdomslitteratur - ei innføring. ISBN: 9788202615840. Cappelen Damm Akademisk.
 • Tønnessen, Elise Seip (2020). What is visual-numeric literacy, and how does it work?. Data Visualization in Society. ISBN: 978-90-4854-313-7. Amsterdam University Press. Chapter 12. s 189 - 205.
 • Tønnessen, Elise Seip; Hoel, Trude (2019). Designing Dialogs Around Picture Book Apps. Reading in the Digital Age: Young Children’s Experiences with E-books. ISBN: 978-3-030-20077-0. Springer. 10. s 197 - 215.
 • Hoel, Trude; Tønnessen, Elise Seip (2019). Organizing Shared Digital Reading in Groups: Optimizing the Affordances of Text and Medium. AERA Open. ISSN: 2332-8584. 5 (4). s 1 - 14. doi:10.1177/2332858419883822.
 • Jakobsen, Ingrid K.; Tønnessen, Elise Seip (2018). A Design-Oriented Analysis of Multimodality in English as a Foreign Language. Designs for Learning. ISSN: 1654-7608. 10 (1). s 40 - 52. doi:10.16993/dfl.89.
 • Tønnessen, Elise Seip (2018). Hvordan vurdere kvalitet i bildebokapper?. Kvalitetsforhandlinger. ISBN: 9788245023763. Fagbokforlaget. Kapittel 11. s 309 - 338.
 • Rambø, Gro-Renée; Tønnessen, Elise Seip (2018). Mellom kunnskapsdiskurs og sosial diskurs. Ukeplaner som sjanger og vurderingspraksis. Sakprosa. ISSN: 1502-6000. 10 (2). doi:10.5617/sakprosa.6005.
 • Tønnessen, Elise Seip (2018). Visuelle barneromaner. Møter med barnelitteratur - Introduksjon for lærere. ISBN: 9788215027401. Universitetsforlaget. 8. s 171 - 194.
 • Tønnessen, Elise Seip (2017). Signifying Intimate Needs in Public Spaces. The Materiality of Writing; A Trace-Making Perspective. ISBN: 978-1-138-67972-6. Routledge. 13. s 265 - 282.
 • Tønnessen, Elise Seip (2016). Bildebokresepsjon på skjerm; nye erfaringer av det litterære. Litteratur inter artes. Nordisk litteratur i samspill med andre kunstarter.. ISBN: 978-82-8314-071-2. Portal forlag. 18. s 345 - 367.
 • Tønnessen, Elise Seip (2016). Erlend Loe's Kurtby - Blasphemia for the Whole Family?. Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philologia. ISSN: 1220-0484. 61 (3). s 107 - 120.
 • Birkeland, Nils Rune; Tønnessen, Elise Seip (2016). Introduksjon og teoretiske perspektiver. Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. 1. s 11 - 31.
 • Kvåle, Gunhild; Tønnessen, Elise Seip (2016). Metode og data. Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. 2. s 32 - 52.
 • Tønnessen, Elise Seip (2016). Oppsummering, drøfting og nye utfordringer. Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. 10. s 238 - 252.
 • Tønnessen, Elise Seip; Kvåle, Gunhild (2016). Semiotisk arbeid i læringsprosesser. Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. 8. s 177 - 203.
 • Tønnessen, Elise Seip (2015). Alf Prøysen som radiokunstner for barn. Alf Prøysen, kunsten og mediene. ISBN: 978-82-7099-825-8. Novus Forlag. Kapittel 5. s 91 - 114.
 • Tønnessen, Elise Seip (2015). Analytisk blikk på mediet i analyse av multimodal kommunikasjon. Kontekst, språk og multimodalitet: Nyere sosialsemiotiske perspektiver. ISBN: 978-82-321-0433-8. Fagbokforlaget. Kapittel 2. s 25 - 40.
 • Baird, Adela; Laugharne, Janet; Maagerø, Eva; Tønnessen, Elise Seip (2015). Child Readers and the Worlds of the Picture Book. Children's Literature in Education. ISSN: 0045-6713. doi:10.1007/s10583-015-9244-4.
 • Birkeland, Nils Rune; Drange, Eli-Marie D.; Tønnessen, Elise Seip (2015). Digital collaboration inside and outside educational systems. E-Learning and Digital Media. ISSN: 2042-7530. 12 (2). s 226 - 241. doi:10.1177/2042753014567245.
 • Tønnessen, Elise Seip; Kvåle, Gunhild (2015). Sammensatte tekster i faglig skriving. Første steg som forsker - en gjennomgang av bacheloroppgaver i grunnskolelærerutdanningene. ISBN: 978-82-690080-0-5. Følgegruppen for lærerutdanningsreformen. Kapittel 7. s 59 - 74.
 • Solstad, Trine; Tønnessen, Elise Seip (2014). Estetiske erfaringer i bok og ved skjerm. Jakten på fortellinger : Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier. ISBN: 978-82-15-02384-7. Universitetsforlaget. Kapittel 9. s 149 - 169.
 • Tønnessen, Elise Seip (2014). Fra bildebok til app, eller bare litterær app?. Jakten på fortellinger : Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier. ISBN: 978-82-15-02384-7. Universitetsforlaget. Kapittel 8. s 128 - 148.
 • Tønnessen, Elise Seip (2014). Innledning. Jakten på fortellinger : Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier. ISBN: 978-82-15-02384-7. Universitetsforlaget. Kapittel 1. s 13 - 17.
 • Tønnessen, Elise Seip (2014). Mellom undering og parodi. Religion i nyere bildebøker for barn. Fra svar til undring: Kristendom i norske samtidstekster. ISBN: 9788254312872. Verbum Akademisk. Kapittel 7. s 121 - 145.
 • Prøitz, Lin; Tønnessen, Elise Seip (2014). Tekstpraksis i mediesamfunnet. Jakten på fortellinger : Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier. ISBN: 978-82-15-02384-7. Universitetsforlaget. Kapittel 2. s 20 - 38.
 • Tønnessen, Elise Seip; Bjorvand, Agnes-Margrethe (2014). Teoretiske perspektiver på tekster, medier og lesere. Jakten på fortellinger : Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier. ISBN: 978-82-15-02384-7. Universitetsforlaget. Kapittel 3. s 39 - 63.
 • Tønnessen, Elise Seip (2014). Ungdomsfilm. Ungdomslitteratur : ei innføring. ISBN: 978-82-02-36051-1. Cappelen Damm Akademisk. kapittel 10. s 147 - 162.
 • Kiil, Hanne Ragnhild; Tønnesen, Elise Seip (2013). Dagens Rødhette i en flerkulturell kontekst – mulighet for en ny identitet?. Barnboken. ISSN: 0347-772X. 36doi:10.14811/clr.v36i0.100.
 • Tønnesen, Elise Seip (2013). Læreboka som kunnskapsdesign. Læreboka : studier av ulike læreboktekster. ISBN: 978-82-321-0152-8. Akademika forlag. 9. s 147 - 163.
 • Tønnessen, Elise Seip (2013). Rom og steder for opplevelse og tilhørighet : : noen ettertanker. Hellige hus. Arkitektur og utsmykning i religiøst liv. ISBN: 978-82-7634-984-9. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel. s 240 - 251.
 • Tønnesen, Elise Seip (2012). Barns kulturkontekst. Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. ISBN: 9788215020488. Universitetsforlaget. 3. s 52 - 66.
 • Tønnessen, Elise Seip (2012). Bilder og lyd i dokumentasjon, metode og analyse. Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning. ISBN: 978-82-05-42087-8. Gyldendal Akademisk. Kapittel 7. s 136 - 157.
 • Tønnessen, Elise Seip (2012). Digitale fortellinger som multimodal tekst. Digitalt fortalte historier: refleksjon for læring. ISBN: 9788202364366. Cappelen Damm AS. 4. s 61 - 75.
 • Tønnessen, Elise Seip (2012). Morsmålsdidaktikk for sammensatte tekster? Ulike teoretiske perspektiver. Nordisk morsmålsdidaktikk. Forskning, felt og fag. ISBN: 978-82-7099-698-8. Novus Forlag. 7. s 162 - 184.
 • Tønnesen, Elise Seip (2012). Populærkultur og fascinasjon. Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. ISBN: 9788215020488. Universitetsforlaget. 10. s 196 - 216.
 • Tønnesen, Elise Seip; Maagerø, Eva (2012). På vandring i fortellingenes og kulturens skoger. Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. ISBN: 9788215020488. Universitetsforlaget. 1. s 11 - 34.
 • Tønnessen, Elise Seip (2011). Multimodal tekstkompetanse og dataspill. Svenskämnet i förändring? Perspektiv på de nya kurs- och ämnesplanerna. ISBN: 978-91-27-42705-1. Svensklärarföreningen. 7. s 82 - 99.
 • Maagerø, Eva; Tønnessen, Elise Seip (2011). Pappabøker for gutter og jenter. Navigasjoner i barne- og ungdomslitteraturen : festskrift til Rolf Romøren. ISBN: 9788292712504. Portal forlag. Kapittel. s 137 - 153.
 • Smidt, Jon; Tønnessen, Elise Seip; Aamotsbakken, Bente (2011). Tekster i bevegelse: tekster, tegn og grunnleggende ferdigheter. Tekst og tegn - Lesing, skriving og multimodalitet i skole og samfunn. ISBN: 978-82-519-2842-7. Tapir Akademisk Forlag. Kapittel. s 7 - 34.
 • Tønnessen, Elise Seip (2011). Tilfellet Elling: om samspill mellom litteratur, teater og film. Litteratur och film - samband och samspel ur skandinaviskt perspektiv. ISBN: 978-9949-19-930-3. Universitetet i Tartu. Kapittel 3. s 39 - 54.
 • Tønnessen, Elise Seip (2011). Å lese og lære fra multimodal tekst. Åttonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Språket, kroppen och rummet - multimodala och digitala perspektiv på lärande. ISBN: 978-91-637-0092-7. Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning. Kapittel 10. s 117 - 132.
 • Tønnessen, Elise Seip (2010). Fra autoritet til inderlighet. Norsk bruksteologi i endring: tendenser gjennom det 20. århundre. ISBN: 978-82-519-2655-3. Tapir Akademisk Forlag. kapittel. s 33 - 55.
 • Tønnessen, Elise Seip (2010). Sakprosa for begynnere. Faglig lesing i skole og barnehage. ISBN: 978-82-7099-591-2. Novus Forlag. kapittel. s 213 - 234.
 • Maagerø, Eva; Tønnessen, Elise Seip (2010). Sosialsemiotikk - meningsskaping mellom funksjon og system. Teoretiske tilnærminger til pedagogiske tekster. ISBN: 978-82-7634-880-4. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. kapittel 7. s 125 - 151.
 • Tønnessen, Elise Seip; Rustad, Bjørg Solstad (2010). Tekster og læring. Sammensatte tekster : barns tekstpraksis. ISBN: 978-82-15-01719-8. Universitetsforlaget. kapittel 2. s 23 - 36.
 • Tønnessen, Elise Seip (2010). Tekstforståelse fra bok og film. Sammensatte tekster : barns tekstpraksis. ISBN: 978-82-15-01719-8. Universitetsforlaget. kapittel. s 117 - 137.
 • Tønnessen, Elise Seip (2010). Tekstpraksis i bevegelse. Sammensatte tekster : barns tekstpraksis. ISBN: 978-82-15-01719-8. Universitetsforlaget. kapittel 1. s 10 - 22.
 • Tønnessen, Elise Seip; Nyjordet, Bjørg Marit (2010). Tekstpraksis under lupen. Sammensatte tekster : barns tekstpraksis. ISBN: 978-82-15-01719-8. Universitetsforlaget. kapittel 3. s 37 - 44.
 • Tønnessen, Elise Seip (2009). Potentials for writing. Linguagem e Cognição: Relações Interdisciplinares. ISBN: 9788574308807. EDIPUCRS. faglig_bok_forlag. s 234 - 251.
 • Tønnessen, Elise Seip (2008). Multimodalitet, medium och lärande. Didaktisk design i digital miljø. ISBN: 9789147093281. Liber. s 37 - 53.
 • Tønnessen, Elise Seip (2005). Å lese på tvers av kulturer : norske leseres resepsjon av Mario de Andrade: Macunaíma. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN: 0013-0818. (3). s 259 - 273.
 • Tønnessen, Elise Seip (2003). Kronprinsbryllupet som nasjonalt gledesspill. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN: 1502-7473. 2 (1). s 27 - 38.
 • Tønnessen, Elise Seip (2001). Virkeligheter på liksom. Fiksjon som forståelsesform. Norsk Medietidsskrift. ISSN: 0804-8452. 2s 66 - 83.
 • Mogstad, Sverre Dag; Bore, Marie Rein; Tønnessen, Elise Seip (1995). Intervju med tre kulturarbeidere om kultur- og verdiformidling. Prismet. ISSN: 0032-8847. 46 (01.feb). s 54 - 60.
 • Maagerø, Eva; Mulvad, Ruth; Tønnessen, Elise Seip (2022). Women in Social Semiotics and SFL Making a Difference. ISBN: 9780429352270. Routledge. s 238.
 • Tønnessen, Elise Seip; Stokke, Ruth Seierstad (2022). Møter med barnelitteratur. Introduksjon for lærere. 2. utg.. ISBN: 9788215057255. Universitetsforlaget. s 426.
 • Stokke, Ruth Seierstad; Tønnessen, Elise Seip (2018). Møter med barnelitteratur - Introduksjon for lærere. ISBN: 9788215027401. Universitetsforlaget. s 396.
 • Tønnessen, Elise Seip; Forsgren, Frida (2019). Multimodality and Aesthetics. ISBN: 9781138103511. Routledge. s 328.
 • Tønnessen, Elise Seip; Birkeland, Nils Rune; Drange, Eli-Marie D.; Kvåle, Gunhild; Rambø, Gro-Renée; Vollan, Magnhild (2016). Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. s 256.
 • Andersen, Thomas Hestbæk; Boeriis, Morten; Maagerø, Eva; Tønnessen, Elise Seip (2015). Social semiotics: Key figures, new directions. ISBN: 9780415712118. Routledge. s 174.
 • Maagerø, Eva; Tønnessen, Elise Seip (2014). Multimodal tekstkompetanse. ISBN: 978-82-8314-013-2. Portal forlag. s 245.
 • Tønnessen, Elise Seip (2014). Jakten på fortellinger : Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier. ISBN: 978-82-15-02384-7. Universitetsforlaget. s 300.
 • Repstad, Pål Steinar; Tønnesen, Elise Seip (2013). Hellige hus. Arkitektur og utsmykning i religiøst liv. ISBN: 978-82-7634-984-9. Cappelen Damm Akademisk. s 267.
 • Tønnesen, Elise Seip (2012). Sammensatte tekster - børns tekstpraksis. ISBN: 978-87-7129-061-5. Klim. s 343.
 • Bjorvand, Agnes Margrethe; Tønnessen, Elise Seip (2012). Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. ISBN: 9788215020488. Universitetsforlaget. s 224.
 • Engelstad, Arne; Tønnessen, Elise Seip (2011). Film - en innføring. ISBN: 978-82-02-29116-7. Cappelen Damm AS. s 272.
 • Tønnessen, Elise Seip; Vollan, Magnhild (2010). Begynneropplæring i en sammensatt tekstkultur. ISBN: 978-82-7634-881-1. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 240.
 • Tønnessen, Elise Seip (2010). Sammensatte tekster : barns tekstpraksis. ISBN: 978-82-15-01719-8. Universitetsforlaget. s 286.
 • Romøren, Rolf; Tønnessen, Elise Seip; Nilsen, Kaj Berseth; Wiland, Sverre (1998). Att möta texten. Litteraturteori och textanalys ur fyra perspektiv. ISBN: 9144618018. Studentlitteratur. s 204.
 • Romøren, Rolf; Tønnessen, Elise Seip; Nilsen, Kaj Berseth; Wiland, Sverre (1994). Veier til teksten. Litteraturteori og analysepraksis. ISBN: 8245600059. Cappelen Damm Akademisk. s 220.
 • Repstad, Pål; Løvland, Anne; Tønnessen, Elise Seip (2008). Gud på Sørlandet. ISBN: 9788292712092. Portal forlag. s 135.
 • Tønnessen, Elise Seip; Lillesvangstu, Marianne; Dahll-Larssøn, Hanne (2007). Inn i teksten - ut i livet; nøkler til leseglede og litterær kompetanse. ISBN: 9788245006025. Fagbokforlaget. s 196.
 • Tønnessen, Elise Seip (2007). Generasjon.com; mediekultur blant barn og unge. ISBN: 9788215010762. Universitetsforlaget. s 186.
 • Bjorvand, Agnes-Margrethe; Tønnessen, Elise Seip (2002). Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. ISBN: 8215003117. Universitetsforlaget. s 220.
 • Maagerø, Eva; Tønnessen, Elise Seip (2001). Samtaler om tekst, språk og kultur. ISBN: 8202199255. Landslaget for norskundervisning (LNU)/Cappelen akademisk forlag. s 165.
 • Tønnessen, Elise Seip (2000). Barns møte med TV; tekst og tolking i en ny medietid. ISBN: 8251838355. Universitetsforlaget. s 280.
 • Cestari, Maria Luiza; Maagerø, Eva; Maagerø, Eva; Tønnessen, Elise Seip (2006). Networking Cultures : Brazilian - Norwegian dialogues on Education and Culture. ISBN: 8292712011. Portal Books. s 206.
 • Maagerø, Eva; Maagerø, Eva; Tønnessen, Elise Seip (2006). Å lese i alle fag. ISBN: 8215009816. Universitetsforlaget. s 189.
 • Tønnessen, Elise Seip; Frønes, Tove Stjern (2023). Kritisk literacy og kritisk tenking i framtidas skole. Oppsummering og refleksjoner.
 • Tønnessen, Elise Seip (2023). Litteratur og litteraturdidaktikk i framtiden.
 • Tønnessen, Elise Seip (2022). Å lese skjønnlitteratur på skjerm.

Sist endret: 7.09.2020 14:09