Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Elin Thygesen

Professor

Faglig leder Senter for e-helse

 
Kontor:
I1042 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Jeg er professor ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder. For tiden jobber jeg som faglig leder for Senter for e-helse ved universitetet. Jeg er utdannet sykepleier og har en doktorgrad fra Universitetet i Bergen (2010) med fokus på mental helse og mestring blant eldre som bor hjemme. Jeg har forsket på temaer knyttet til e-helse og har vært tilknyttet Senter for e-helse ved UiA siden 2011.

 

Forskning

Min forskning har fokusert på å studere pasienters og helsepersonells erfaringer med bruk av ulike teknologiløsninger, samt å identifisere barrierer for informasjons- og arbeidsflyt. De siste årene har jeg primært vært involvert i ulike innovasjonsprosjekter. Disse prosjektene har hatt søkelys på hvordan teknologiløsninger kan støtte personer med utviklingshemming i å skaffe eller beholde arbeid, hvordan teknologi kan bidra til bedre samarbeid mellom frivillige og offentlige helsetjenester, og hvordan teknologi kan brukes til å forebygge eller lindre ensomhet blant sårbare grupper i befolkningen. Et sentralt tema i prosjektene er hvordan man kan involvere sårbare grupper i samarbeidet om å skape nye tjenester og teknologiløsninger, der prosjektene er bygget rundt prinsipper om tverrfaglig og tverrsektoriell samarbeid som involverer brukere, aktører fra offentlig og frivillig sektor, samt aktører fra næringslivet. Konsekvensene av økende digitalisering i samfunnet og hvordan man kan hindre digital utestenging er også et sentralt tema i nyere prosjekter.

Prosjekter

Jeg har vært involvert i og ledet både nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter. Fra 2013 til 2019 var jeg involvert i prosjekter som fokuserte på utviklingen av en regional telemedisintjeneste for pasienter med kroniske sykdommer (United4Health og Telma). Fra 2017 til 2022 ledet jeg innovasjonsprosjektet InnArbeid, som hadde som mål å utvikle tjenester og teknologi som støtter overgangen fra skole til arbeid for personer med utviklingshemming. Fra 2011 til i dag har jeg deltatt i og vært ansvarlig for gjennomføringen av den norske piloten i Interreg-prosjektene (North Sea Region) iAge (2013-2016), In For Care, uformell omsorg og frivillig hjelp (2017-2019) og I2I, Fra isolasjon til inkludering (2020-2023). For tiden deltar jeg også i NordForsk-prosjektet SOS: Infrastructures for partially digital citizens: Supporting informal welfare work in the digitized state (2021-2023).

Vitenskapelige publikasjoner

 • Wass, Sofie; Thygesen, Elin; Imre, Özgün (2023). Designing towards social inclusion - Insights on employers' willingness to recruit people with intellectual and developmental disabilities. Proceedings of the European Conference on Information Systems ECIS 2023. ISBN: 978-1-958200-08-7. Association for Information Systems (AIS). Chapter.
 • Safari, Mugula Chris; Wass, Sofie; Thygesen, Elin (2023). Digital technology design activities—A means for promoting the digital inclusion of young adults with intellectual disabilities. British Journal of Learning Disabilities. ISSN: 1354-4187. 51 (2). s 238 - 249. doi:10.1111/bld.12521.
 • Safari, Mugula Chris; Wass, Sofie; Thygesen, Elin; Haugland, Silje (2023). Intellectual Disability, Digital Technologies, And Independent Transportation – A Scoping Review. Proceedings of the 56thAnnual Hawaii International Conference on System Sciences. ISBN: 978-0-9981331-6-4. HICSS Conference Office. Smart and Connected Cities and Communities. s 1983 - 1992.
 • Wass, Sofie; Thygesen, Elin; Purao, Sandeep (2023). Principles to Facilitate Social Inclusion for Design-Oriented Research. Journal of the AIS. ISSN: 1536-9323. 24 (5). s 1204 - 1247. doi:10.17705/1jais.00814.
 • Wanderås, Magnus; Abildsnes, Eirik; Thygesen, Elin; Martinez, Santiago (2023). Video consultation in general practice: a scoping review on use, experiences, and clinical decisions. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 23 (1). doi:10.1186/s12913-023-09309-7.
 • Safari, Mugula Chris; Wass, Sofie; Thygesen, Elin (2022). Motivation of people with intellectual disabilities in technology design activities: the role of autonomy, competence, and relatedness. Behaviour and Information Technology. ISSN: 0144-929X. s 1 - 19. doi:10.1080/0144929X.2021.2015442.
 • Fredriksen, Erica; Thygesen, Elin; Moe, Carl Erik; Martinez, Santiago (2021). Digitalisation of municipal healthcare collaboration with volunteers: a case study applying normalization process theory.. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 21doi:10.1186/s12913-021-06429-w.
 • Thygesen, Elin; Safari, Mugula Chris; Wass, Sofie (2021). Transport og arbeidsinkludering. Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. ISBN: 978-82-15-04692-1. Universitetsforlaget. Kapittel 8. s 117 - 126.
 • Safari, Mugula Chris; Wass, Sofie; Thygesen, Elin (2021). ‘I Got To Answer the Way I Wanted To’: Intellectual Disabilities and Participation in Technology Design Activities. Scandinavian Journal of Disability Research. ISSN: 1501-7419. 23 (1). s 192 - 203. doi:10.16993/sjdr.798.
 • Fredriksen, Erica; Martinez, Santiago; Moe, Carl Erik; Thygesen, Elin (2020). Communication and information exchange between primary healthcare employees and volunteers – challenges, needs and possibilities for technology support. Health and Social Care in the Community. ISSN: 0966-0410. s 1252 - 1260. doi:10.1111/hsc.12958.
 • Karlsen, Cecilie; Moe, Carl Erik; Haraldstad, Kristin; Thygesen, Elin (2019). Caring by Telecare? A Hermeneutic Study of Experiences among Older Adults and Their Family Caregivers. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. doi:10.1111/jocn.14744.
 • Karlsen, Cecilie; Haraldstad, Kristin; Moe, Carl Erik; Thygesen, Elin (2019). Challenges of mainstreaming telecare. Exploring actualization of telecare affordances in home care services. Scandinavian Journal of Information Systems (SJIS). ISSN: 0905-0167. 31 (1). s 31 - 66.
 • Moe, Carl Erik; Thygesen, Elin; Aanestad, Margunn (2019). Dilemmas in Scaling up Telemedical Services. Linköping Electronic Conference Proceedings. ISSN: 1650-3686. 17s 56 - 60.
 • Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Thygesen, Elin; Eikebrokk, Tom Roar; Fensli, Rune Werner; Slettebø, Åshild (2018). Barriers to exchanging healthcare information in inter-municipal healthcare services: a qualitative case study. BMC Medical Informatics and Decision Making. ISSN: 1472-6947. 18 (92). s 1 - 14. doi:10.1186/s12911-018-0701-z.
 • Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Eikebrokk, Tom Roar; Fensli, Rune Werner; Thygesen, Elin; Slettebø, Åshild (2018). Critical issues for employees in inter- municipal health care services: a multiple case study. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 18 (805). s 1 - 13. doi:10.1186/s12913-018-3586-8.
 • Wass, Sofie Sara Terese; Moe, Carl Erik; Thygesen, Elin; Haugland, Silje (2018). Use of welfare technology to increase employment of individuals with intellectual disabilities. Linköping Electronic Conference Proceedings. ISSN: 1650-3686. s 11 - 15.
 • Barken, Tina Lien; Thygesen, Elin; Söderhamn, Ulrika (2017). Advancing beyond the system: telemedicine nurses’ clinical reasoning using a computerised decision support system for patients with COPD – an ethnographic study. BMC Medical Informatics and Decision Making. ISSN: 1472-6947. 17 (1). doi:10.1186/s12911-017-0573-7.
 • Thygesen, Elin; Moe, Carl Erik (2017). Evaluation of a telemedical pathway for patients with COPD. Proceedings from The 15th Scandinavian Conference on Health Informatics 2017 Kristiansand, Norway, August 29–30, 2017. ISBN: 978-91-7685-364-1. Linköping University Electronic Press. Chapter. s 87 - 92.
 • Smaradottir, Berglind; Martinez, Santiago; Thygesen, Elin; Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Vatnøy, Torunn Kitty; Fensli, Rune Werner (2017). Innovative Simulation of Health Care Services in the Usability Laboratory: Experiences from the Model for Telecare Alarm Services-project. Proceedings from The 15th Scandinavian Conference on Health Informatics 2017 Kristiansand, Norway, August 29–30, 2017. ISBN: 978-91-7685-364-1. Linköping University Electronic Press. chapter. s 60 - 65.
 • Vatnøy, Torunn Kitty; Thygesen, Elin; Dale, Bjørg (2017). Telemedicine to support coping resources in home-living patients diagnosed with chronic obstructive pulmonary disease: Patients’ experiences. Journal of Telemedicine and Telecare. ISSN: 1357-633X. 23 (1). s 126 - 132. doi:10.1177/1357633X15626854.
 • Barken, Tina Lien; Thygesen, Elin; Söderhamn, Ulrika (2017). Unlocking the limitations: living with chronic obstructive pulmonary disease and receiving care through telemedicine – a phenomenological study. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. 27 (1-2). s 132 - 142. doi:10.1111/jocn.1385.
 • Barken, Tina Lien; Thygesen, Elin; Söderhamn, Ulrika (2016). Living with chronic obstructive pulmonary disease and being followed up through telemedicine-A phenomenological approach. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 225s 926 - 927. doi:10.3233/978-1-61499-658-3-926.
 • Vatnøy, Torunn Kitty; Thygesen, Elin; Dale, Bjørg (2016). Telemedicine to support coping resources in home-living patients diagnosed with chronic obstructive pulmonary disease: Patients’ experiences. Journal of Telemedicine and Telecare. ISSN: 1357-633X. doi:10.1177/1357633x15626854.
 • Thygesen, Elin; Leifson, Ragni MacQueen; Martinez, Santiago (2015). Mapping Elderly Citizen’s Computer and ICT Use in a Small-sized Norwegian Municipality. Proceedings of the International Conference on Health Informatics (HEALTHINF-2015). ISBN: 978-989-758-068-0. SciTePress. KAPITTEL.
 • Smaradottir, Berglind; Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Thygesen, Elin; Fensli, Rune Werner; Martinez, Santiago (2015). User-Centred Design of the User Interface of a Collaborative Information System for Inter-Municipal Dementia Team. Proceedings of the International Conference on Health Informatics (HEALTHINF-2015). ISBN: 978-989-758-068-0. SciTePress. Kapittel. s 446 - 453.
 • Fensli, Marthe M. Fosse; Thygesen, Elin; Gerdes, Martin; Fensli, Rune Werner (2014). Need for Telecare for Home Residents with Dementia: Potential Solutions - Based on the Experiences of Close Relatives and Healthcare Professionals. Scandinavian Conference on Health Informatics; August 22; 2014; Grimstad; Norway. ISBN: 978-91-7519-241-3. Linköping University Electronic Press. 102-009. s 61 - 68.
 • Smaradottir, Berglind; Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Thygesen, Elin; Fensli, Rune Werner; Martinez, Santiago (2014). Usability Evaluation of Electronic forms and Collaborative Asssessment Report in an Intermunicipality Health Care team for Dementia Diagnose. Scandinavian Conference on Health Informatics; August 22; 2014; Grimstad; Norway. ISBN: 978-91-7519-241-3. Linköping University Electronic Press. kapittel. s 45 - 51.
 • Thygesen, Elin; Leifson, Ragni MacQueen; Martinez, Santiago (2014). Using ICT training as an arena for intergenerational learning experience. A case study. Scandinavian Conference on Health Informatics; August 22; 2014; Grimstad; Norway. ISBN: 978-91-7519-241-3. Linköping University Electronic Press. kapittel. s 9 - 15.
 • Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Eikebrokk, Tom Roar; Fensli, Rune Werner; Thygesen, Elin; Slettebø, Åshild (2013). Important challenges for coordination and inter-municipal cooperation in health care services: a Delphi study. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 13 (451). doi:10.1186/1472-6963-13-451.
 • Thygesen, Elin; Fensli, Marthe M. Fosse; Skaar, Ragnhild; Sævareid, Hans Inge; Li, Yan; Fensli, Rune Werner (2011). User requirements for a personalized electronic community for elderly people with risk of marginalization. SHI2011 proceedings : 9th Scandinavian Conference on Health Informatics, Oslo, Norway, August 30, 2011. ISBN: 978-82-519-2820-5. Tapir Akademisk Forlag. -. s 50 - 54.
 • Sævareid, Hans-Inge; Thygesen, Elin; Lindstrøm, Torill Christine; Nygaard, Harald (2010). Association between self-reported care needs and the allocation of care in Norwegian home nursing care recipients.. International Journal of Older People Nursing. ISSN: 1748-3735. doi:10.1111/j.1748-3743.2010.00247.x.
 • Sævareid, Hans Inge; Thygesen, Elin; Lindström, Torill Christine; Nygaard, Harald A. (2010). Association between self-reported care needs and the allocation of care in norwegian home nursing care recipients. International Journal of Older People Nursing. ISSN: 1748-3735. doi:10.1111/j.1748-3743.2010.00247.x.
 • Thygesen, Elin; Sævareid, Hans Inge; Lindstrøm, Torill Christine; Nygaard, Harald A; Engedal, K (2009). Predicting needs for nursing home admission - does sense of coherence delay nursing home admission in care dependent older people? A longitudinal study. International Journal of Older People Nursing. ISSN: 1748-3735. 4s 12 - 21.
 • Thygesen, Elin; Sævareid, Hans Inge; Lindstrøm, Torill Christine; Engedal, Knut (2009). Psychological distress and its correlates in older care-dependent persons living at home. Aging & Mental Health. ISSN: 1360-7863. 13 (3). s 319 - 327.
 • Thygesen, Elin; Lindstrøm, Torill Christine; Sævareid, Hans Inge; Engedal, Knut (2009). The Subjective Health Complaints Inventory: A useful instrument to identify various aspects of health and ability to cope in older people?. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN: 1403-4948. 37 (7). s 690 - 696.
 • Sævareid, Hans Inge; Thygesen, Elin; Nygaard, Harald A; Lindstrøm, Torill Christine (2007). Does sense of coherence affect the relationship between self-rated health and health status in a sample of community-dwelling frail elderly people?. Aging & Mental Health. ISSN: 1360-7863. 11 (6). s 658 - 667.
 • Sævareid, Hans Inge; Thygesen, Elin; Nygaard, Harald; Lindstrøm, Torill Christine (2007). Does sense of coherence affect the relationship between self-rated health and health status in a sample of community-dwelling frail elderly people?. Aging & Mental Health. ISSN: 1360-7863. 11 (6). s 658 - 667. doi:10.1080/13607860701368513.
 • Stordalen, Jørn; Thygesen, Elin (2006). Kurs og konferanser 2007. Årbok 2006. Nytt aktuelt stoff om eldreomsorg på Agder. Høgskolen i Agder, forum for eldreomsorg. faglig_bok_forlag. s 115 - 116.
 • Stordalen, Jørn; Thygesen, Elin (2006). Nyere litteratur innen eldreomsorg. Årbok 2006. Nytt akruelt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Høgskolen i Agder, Forum for eldreomsorg. faglig_bok_forlag. s 101 - 114.
 • Sævareid, Hans Inge; Thygesen, Elin (2004). Dagskonferansen 2004. Årbok : nytt aktuelt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Forum for eldreomsorg. faglig_bok_institusjon. s 11.
 • Sævareid, Hans Inge; Thygesen, Elin (2004). Etablering av forum for eldreomsorg på Agder. Årbok 2004. Nytt aktuelt fagstoff på Agder. Forum for eldreomsorg. Forum for eldreomsorg, Agder. faglig_bok_institusjon. s 9 - 10.
 • Thygesen, Elin (2004). Forord/leder. Årbok : nytt aktuelt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Forum for eldreomsorg. faglig_bok_institusjon. s 6.
 • Thygesen, Elin (2004). Psykisk helse og uhelse hos eldre. Årbok : nytt aktuelt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Forum for eldreomsorg. faglig_bok_institusjon. s 21 - 23.
 • Thygesen, Elin; Tønsberg, Anne K. F. (2003). Samarbeidsprosjekter mellom kommune og høgskole. ?. årbok 2003s 67 - 75.
 • Thygesen, Elin (2003). Årbok 2003. Nytt aktuelt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Årbok 2003. Nytt aktuelt fagstoff om eldreomsorg på Agder. Forum for eldreomsorg, Agder. faglig_bok_institusjon.
 • Thygesen, Elin (2001). Pasientopplevelser og kronisk sykdom: en fenomenologisk studie av leddgiktpasienters livssituasjon Patient experiences and chronically illness: a phenomenological study about lifesituation of patients with rheumatoid arthritis. ?. 21 (1). s 25 - 29.
 • Thygesen, Elin (2001). Å leve med leddgikt: en fenomenologisk studie av leddgiktpasienters livssituasjon. Å leve med kronisk sykdom: en varig kursendring. Cappelen Damm Akademisk. s 203 - 214.
 • Thygesen, Elin (2019). Proceedings from InnArbeid International Conference on work inclusion for persons with intellectual disabilities. ISBN: 978-91-7685-017-6. Linköping University Electronic Press. s 29.
 • Martinez, Santiago; Budrionis, Andrius; Bygholm, Ann; Fossum, Mariann; Hartvigsen, Gunnar; Hägglund, Maria; Moe, Carl Erik; Thygesen, Elin; Vimarlund, Vivian; Yigzaw, Kassaye Yitbarek (2017). Proceedings from The 15th Scandinavian Conference on Health Informatics 2017 Kristiansand, Norway, August 29–30, 2017. ISBN: 978-91-7685-364-1. Linköping University Electronic Press. s 99.
 • Thygesen, Elin (2005). Årbok 2005. Nytt aktuelt fagstoff om eldreomsorg på Agder. ISBN: 8271175521. Forum for eldreomsorg, Agder. s 160.
 • Tønsberg, Anne K. F.; Fegran, Liv; Thygesen, Elin (2002). Undervisningssykehjems-prosjektet i Agder. ISBN: 8276345530. Høyskoleforlaget AS – Norwegian Academic Press. s 64.
 • Thygesen, Elin (2023). Sammen om digitalt utenforskap.
 • Velez, Aurora; Thygesen, Elin (2023). Why is tackling soisal isolation and loneliness important?.
 • Thygesen, Elin (2023). Digital inkludering – hva med de som blir stående utenfor?.
 • Thygesen, Elin (2023). Sammen mot digitalt utenforskap.
 • Thygesen, Elin (2023). Sammen mot digitalt utenforskap.
 • Melkas, Helinä; Gustafsson, Christine; Thygesen, Elin (2023). PROTECT at EHiN Collaboration between HWT companies and researchers: What can we do together?.
 • Barken, Tina Lien; Karlsen, Cecilie; Thygesen, Elin (2023). End conference project I2I.

Sist endret: 9.05.2023 15:05