Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Elin Rogn Nilsen

Universitetslektor

Helhetlige pasientforløp

 
Kontor:
C4040 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Mitt navn er Elin Rogn Nilsen. Jeg fullførte min sykepleierutdanning ved Høgskolen i Arendal i 2001. Videre har jeg arbeidet både på sykehus, i hjemmesykepleien og på sykehjem. Mitt fagområde er geriatri og demens. Jeg har en Mastergrad i helsefag med fordypning alderdom og helse som var fullført våren 2015. Fra høsten 2016 har jeg vært ansatt ved Universitetet i Agder som stipendiat. Prosjektet mitt heter Holistic continuity of patient care, og omhandler tilrettelegging av pasientfoløp mellom sykehus og kommune, og innad i kommunene, for eldre og kronisk syke pasienter.

Undervisning

Undervist i Klinisk helsevitenskap i tema pasientforløp våren 2017, 2018 og skal undervise våren 2019

Arbeidserfaring

Utdanning:

2011-08 - 2015-06 Universitetet i Agder - Mastergrad i helsefag VT / Studiepoeng: 120 Karakter: A i hovedkarakter
Fordypning i alderdom og helse.

2010-01 - 2010-05 Universitetet i Agder - Veiledningspedagogikk-fo kus individnivå II VT / Studiepoeng: 7,5

2007-01 - 2007-05 Universitetet i Agder - veiledningspedagogikk-fo kus individnivå I VT / Studiepoeng: 7,5

1998-08 - 2001-05 Høgskolen i Agder, Arendal - Autorsert sykepleier Institutt for sykepleiefag, sykepleierutdannelse VT /Studiepoeng: 180 
Utdannelsen inneholder praksis fra Grimstad sykehjem, Hjemmesykepleien i Landvik, Egra psykiatriske senter,
Aust-Agder Sykehus, Arendal medisinsk avd. post UC (lunge), samt Aust-Agder Sykehus, Arendal, kirurgisk avd.
post 3D (ortopedisk).

1996-08 - 1997-05 Fjellhaug skoler, Oslo - Bibel og musikk
Bibelskole med musikkfaglig studieretning

1993-08 - 1996-06 Eilert Sundt videregående skole, Farsund - Allmenn studieretning
Med blant annet studieretningsfag musikk

Arbeidserfaring:

2016-08 - Universitetet i Agder - Ph.D-kandidat (100%)
Ph.D-kandidat med tema Helhetlige pasientforløp, med fokus på eldre og kronisk syke pasienter. I tillegg har jeg
pliktarbeid, 25 % stilling på Institutt for Helse- og Stkepleievitenskap, Universitetet i Agder. Det første året var min
25% stilling tilknyttet Senter for omsorgsforskning, sør.

2016-02 - 2016-08 Universitetet i Agder - Universitetslektor i Senter for omsorgsforskning, sør i Omsorgsbiblioteket (30%)
I månedene før jeg ble ansatt som stipendiat arbeidet jeg først i 20 prosent, så i 30 prosent stilling i Senter for
omsorgsforskning. Jeg var medforfatter av en kunnskapsoppsummering om pasientforløp for eldre pasienter
med kronsik sykdom, sammen med Kjersti Karoline Danielsen og Terje Emil Fredwall.

2011-09 - 2016-07 Grimstad kommune - Sykepleier (70%)
Sykepleier, Frivolltun bo- og omsorgssenter, demensavdeling.
Ansvar for utstyr og vedlikehold på laboratoriet, var ressurssykepleier i Grimstad kommune vedr. omsorg ved
livets slutt.

2011-01 - 2011-09 Grimstad kommune - Fagleder (100%)
Fagleder, Frivolltun bo- og oms. senter, demens avd. 100% stilling. Sykepleiefaglig ansvar, journalansvar,
personalansvar, økonomiansvar på avd., samt ansvar for turnuser timelister, arbeidslister m.m. Var med i
prosjektgruppe for ny ressursavdeling for personer med demes og utfordrende adferd, utarbeidet sammen med
andre i denne gruppa turnus til denne nye ressursavdelingen som åpnet 1 sept. 2011 på Frivolltun. Gikk tilbake til
min forrige stilling etter eget ønske høsten -11, pga oppstart av min mastergradsstudie.

2005-07 - 2011-01 Grimstad kommune - Sykepleier (66%)
Sykepleier, Frivolltun bo- og omsorgssenter, demensavdeling.
Ansvar for utstyr og vedlikehold på laboratoriet, var ressurssykepleier i Grimstad kommune vedr. omsorg ved
livets slutt.

2004-04 - 2005-06 Grimstad kommune - Sykepleier
Svangerskapspermisjon

2003-09 - 2004-02 Grimstad kommune - Sykepleier (53%)
Vikariat sykepleier, hjemmesykepleien, sone Sentrum

2001-08 - 2002-06 Aust-Agder sykehus - Sykepleier (56%)
Fast stilling som sykepleier, natt. Ved kirurgisk avd. post 3D (ortopedisk)

2001-06 - 2001-08 Aust-Agder Sykehus, Arendal - Sykepleier (100%)
Sommerjobb 9 uker ved kirurgisk avd. post 3D (ortopedisk). Hovedsakelig dag- og kveldsvakter. Ansatt som
autorisert sykepleier.

1999-08 - 2001-05 Grimstad kommune - Assistent
Grimstad sykehjem. Hadde fast stilling hver 3. helg i denne perioden hvor jeg var sykepleierstudent, samt
sommerjobb somrene -99 og -00. Gikk ansvarsvakter sommeren -00.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Nilsen, Elin Rogn; Hollister, Brooke Ann; Söderhamn, Ulrika; Dale, Bjørg (2021). What matters to older adults? Exploring person-centred care during and after transitions between hospital and home. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. doi:10.1111/jocn.15914.
  • Nilsen, Elin Rogn; Söderhamn, Ulrika; Dale, Bjørg (2019). Facilitating holistic continuity of care for older patients: Home care nurses’ experiences using checklists. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. 28 (19-20). s 3478 - 3491. doi:10.1111/jocn.14940.

Sist endret: 2.06.2019 19:06