Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Elin Gunleifsen

Førsteamanuensis

Philosophiae doctor i nordisk språkvitenskap

 
Kontor:
E2083B ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
8.00-15.30 Hjemmekontor: tlf. 952 46168

Siden 2010 har jeg jobbet som førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Her underviser jeg og forsker. Jeg har undervisning i norsk for grunnskolelærere og for bachelor- og masterstudenter i nordiske språk. Jeg er særlig interessert i grammatikk og dialekter, og har ph.d.-graden på possessiver. I 2019 ga jeg ut en ny monografi om utvikling av personlig pronomen i Aust-Agder. 

Forskning

Jeg har først og fremst forsket på trekk i dialekter som er i utvikling, og da enklte språktrekk som possessiver og personlig pronomen. De to monografiene mine har ulik teoretisk og metodisk tilnærming i det arbeidet om possessiver knytter seg til kognitiv lingvistikk, mens arbeidene mine om pronomen er mer sosiolingvistiske. Her har jeg hatt metodisk fokus på at studien reflekterer språkendring i virkelig tid. Interessen for grammatikk og dialekter kommer til uttrykk i begge monografiene. Jeg har også arbeidet litt med skriftspråk og hvordan elevers skriving i videregående skole kan påvirkes av deres bruk av sosiale medier. 

Undervisning

Jeg har undervisningserfaring bl.a. i emner knyttet til grunnskolelærerutdanning 1-7, barnehagelærerutdanning, norsk som andrespråk for grunnskolelærerstudenter, nordiske språk og masteremner i talemålsutvikling og sosiolingvistikk.

Arbeidserfaring

Jeg har arbeidet ved Universitetet i Agder, tidligere Høgskolen i Agder, siden jeg var nyutdannet i 2002.

Prosjekter

Undersøkelser av lingvistiske og semiotiske landskap i Finnmark. Prosjektet er i startfasen og knyttet til forskningsgruppa 'språkhistorie' ledet av Gro-Reneè Rambø.

Utvalgte publikasjoner

 

1. Gunleifsen, Elin. 2011. Attributive uttrykk for prototypisk possessivitet. En komparativ studie av talespråklig variasjon og endring i Kristiansand og Arendal. Oslo: Novus. 

2. Gunleifsen, Elin. 2012. Possessiver i interaksjon med bestemthet. Hans-Olav Enger, Jan Terje Faarlund og Kjell Ivar Vannebo (red.). Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012, s. 79-96 Oslo: Novus.

3. Gunleifsen, Elin. 2019. DU som avhengig pronomenform i talespråket i Aust-Agder – en undersøkelse i virkelig tid. Oslo: Novus. 

4. Gunleifsen, Elin. 2021. Til sammenhengen mellom r-lyder og retroflekser. Ernst Håkon Jahr og Gro-Renee Rambø (red.). Norsk språk i rom og tid, s. 237-256. Oslo: Novus.

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Gunleifsen, Elin (2023). “Torstein Bae nå spiller sitt adverbial én frem”: – en analyse av karakteristiske trekk i talespråket til NRKs sjakkekspert og -kommentator. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN: 0800-3076. 41 (1). s 59 - 87.
 • Gunleifsen, Elin (2021). Til sammenhengen mellom r-lyder og retroflekser. Norsk språk i rom og tid. ISBN: 9788283900682. Novus Forlag. 9.
 • Gunleifsen, Elin (2012). Possessiver i interaksjon med bestemthet. Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012. ISBN: 978-82-7099-681-0. Novus Forlag. Kapittel. s 79 - 96.
 • Gunleifsen, Elin (2012). Possessiver i interaksjon med bestemthet. Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012. ISBN: 978-82-7099-681-0. Novus Forlag. Kapittel. s 79 - 96.
 • Gunleifsen, Elin; Bull, Tove; Andersson, Lars-Gunnar (2010). Elin Gunleifsen: Prototypiske attributive possessive uttrykk : en komparativ studie av talespråklig variasjon og endring hos unge språkbrukere i Kristiansand og Arendal : Ph.d.-disputas ved Universitetet i Agder, 11. desember 2009, svar fra doktoranden:. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN: 0800-3076. 28 (1). s 91 - 126.
 • Gunleifsen, Elin (2006). Den kvalitative forskningssamtalen som metode i sosiolingvistikken. Målbryting. ISSN: 1500-8576. 1 (8). s 117 - 131.
 • Gunleifsen, Elin (2019). Du som avhengig pronomenform i talespråket i Aust-Agder- en undersøkelse i virkelig tid. ISBN: 978-82-8390-016-3. Novus Forlag. s 312.
 • Gunleifsen, Elin (2011). Attributive uttrykk for prototypisk possessivitet. En komparativ studie av talespråklig variasjon og endring i Kristiansand og Arendal. ISBN: 978-82-7099-622-3. Novus Forlag. s 307.
 • Rambø, Gro-Renée; Flaten, Tom; Gunleifsen, Elin (2022). Linguistic and Semiotic Landscapes in Finnmark, Norway: historical multilingualism, language ideology and policy.
 • Gunleifsen, Elin (2020). Mediespråkets påvirkning på skolespråket.
 • Gunleifsen, Elin (2020). Om forholdet mellom r-lyder og retroflekser.
 • Gunleifsen, Elin (2019). Elevers skriving på skolen og i sosiale medier.
 • Gunleifsen, Elin (2019). Geographical and syntactical use and spread of du as personal pronoun in the speech of young people in Southern Norway – a real time study.
 • Gunleifsen, Elin (2016). Sin-genitiven og deres-genitiven.

Ekspertområder

Forskningsgrupper

Sist endret: 16.12.2021 12:12