0
Hopp til hovedinnhold

Eirik Wig Sundvall

Førsteamanuensis

Vitenskapelige publikasjoner

 • Sundvall, Eirik Wig (2020). Arbeiderpartiet og austromarxismen: Det røde Wien som valfartssted, inspirasjonskilde og symbol for norske sosialister 1927–34. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN: 0018-263X. 99 (2). s 112 - 127. doi:10.18261/issn.1504-2944-2020-02-03.
 • Sundvall, Eirik Wig (2019). Propaganda ‘Worth an Army’: The Norwegian Labour Party, Haakon Lie and the transnational dissemination of Cold War propaganda, 1945–55. International History Review. ISSN: 0707-5332. doi:10.1080/07075332.2019.1622586.
 • Sundvall, Eirik Wig (2017). Arbeiderpartiet og klassekrigen – Striden om Moskva-tesene i 1920 i en internasjonal kontekst. Arbeiderhistorie. ISSN: 0801-7778. 2017 (1). s 65 - 83. doi:10.18261/issn.2387-5879-2017-01-05.
 • Sundvall, Eirik Wig (2015). Dikteren og atombomben – Arnulf Øverlands vei mot en provestlig antitotalitarisme. Demokratisk beredskap. Intellektuell motstand mot totalitære fristelser. ISBN: 9788282651325. Dreyer Forlag A/S. Artikkel.
 • Brandal, Nikolai; Sundvall, Eirik Wig; Thorsen, Dag Einar (2014). De som ikke tente lys for USA - Norske venstreintellektuelle og 11. september. Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?. ISBN: 978-82-8265-101-1. Dreyer Forlag A/S. Kapittel. s 270 - 289.
 • Sundvall, Eirik Wig (2014). Nazikommunisme? Arbeiderpartiet og en forestilling om det totalitære, 1939-40. Arbeiderhistorie. ISSN: 0801-7778. 2014s 125 - 144. doi:10.18261/issn.2387-5879-2017-01-05.
 • Sundvall, Eirik Wig (2016). Gerhardsens valg – Arbeiderpartiets tunge avskjed med Sovjetunionen, 1917–1949. ISBN: 9788205492264. Gyldendal Norsk Forlag A/S. s 306.
 • Sundvall, Eirik Wig (2018). Haakon Lies propagandkrig - Arbeiderpartiets formidling av vestlig antikommunistisk materiale til norske arbeidere, 1945-55.
 • Sundvall, Eirik Wig (2018). Kontrafaktisk historie som intellektuell lek og faglig ressurs.
 • Sundvall, Eirik Wig (2017). Det lysner i øst - 100 år siden den russiske revolusjon.
 • Sundvall, Eirik Wig (2017). Opprørere eller samfunnsstøtter? Norsk arbeiderbevegelse fra Marcus Trane til Einar Gerhardsen.
 • Sundvall, Eirik Wig (2017). Arbeiderpartiet og klassekrigen - Striden om Moskvatesene i 1920 i en internasjonal kontekst. Innlegg på sesjonen «Revolusjon, opprør og omveltninger - Den russiske revolusjonen 1917 i en norsk og global kontekst».

Sist endret: 21.06.2018 14:06