Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Diana Trydal Solli

Førstekonsulent

Personal

 
Kontor:
9I276 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )
Kontortid:
09.00 - 14.30

ARBEIDSOPPGAVER

 

  • Tilsetting av timelønnede (timelærer, hjelpelærer, gjesteforeleser, honorar)
  • Arbeidsmiljø 
  • Sykefravær
  • Rekruttering
  • Permisjoner
  • Kontaktperson for bedrifthelsetjeneste 
  • Bestilling av bruker, PC-pakker, kontorutstyr og kontornøkkel

UTDANNELSE

Familieterapi - Etter- og videreutdanning, Universitetet i Agder 2019-2021

Veiledningspedagogikk - fokus individnivå, Universitetet i Agder 2019 

Coaching selvledelse og emosjonell intelligens, Handelshøyskolen BI 2009

Førskolelærerutdanning, Høgskolen i Agder 2001-2004

Innføring i generell psykologi og sosialt og samfunnspsykologi, universitetet i Bergen 2000-2001

KURS/ SERTIFIKATER

Barlind Solution Hms for ledere etter AML §3-5 2009

Utvikling.Org Grunnopplæring i arbeidsmiljø 2017

 

Sist endret: 19.03.2024 14:03