0
Hopp til hovedinnhold

Daniel Nordgård

Førsteamanuensis

 
Kontor:
K2014 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
08:00-15:30

Daniel Nordgård er førsteamanuensis i musikk, digitalisering og musikkindustri og underviser music business ved masterprogrammet for Music Management og forsker på internasjonal musikkbransje og endringer i skjølvannet av digitaliseringsprosessen.  Nordgård ledet i 2013 det regjeringsoppnevnte Nordgård-utvalget som i fjor ga ut en omfattende rapport på det norske streaming-markedet. Nordgård har tidligere vært aktiv innen konsertarrangør-miljøet i Kristiansand og har lang fartstid som frivillig i Quartfestivalen og senere som festivalsjef for den samme festivalen, samt diverse prosjekt og initiativ rundt live-sektoren og festivalbransjen. Utover sitt akademiske arbeid, sitt Nordgård i en rekke styrer og utvalg, nasjonalt og internasjonalt.    

Utvalgte publikasjoner

Nordgård, D (2018) The Music Business and Digital Impacts: Innovations and Disruptions in the Music   Industries, Cham, Switzerland, Springer Nature

Nordgård, D (2017) Determining Factors on Digital Change in the Music Industries: A qualitative Analysis of      the Kristiansand Roundtable Conferences, UiA. Can be retrieved here:    https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2442628

Nordgård, D (2017) Assessing Music Streaming and Industry Disruptions, in Meil, P.    and Kirov, V. (Eds.)        (2017). Policy Implications of Virtual Work. Basingstoke: Palgrave Macmillan

Nordgård, D. (2016) Lessons From the Worlds Most Advanced Market for Music Streaming Services, in Business        Innovation and Disruptions in the Music Industries, Massachusetts, Edward Elgar Publishing

Nordgård, D. (2016) Norwegian Festivals and a Music Economy in Transition: The art of balancing ambitions,             expectations and limitations, in Focus on World Festivals Goodfellow Publisher, Oxford, UK

Nordgård, D. (2014) Rapport fra Musikernes fellesorganisasjons utvalg på strømming. Musikernes

fellesorganisasjon; http://www.musikerorg.no/text.cfm/0_1915/rapport-fra-mfos-strxmmeutvalg

Nordgård, D. (2013) Norske festivaler og en musikkbransje i omveltning: Kunsten å balansere ønsker,            forventninger og behov in Festival! Mellom rølp, kultur og næring, Tjora, A (ed) Cappelen Damm.

Nordgård, D. (2013) Rapport fra Nordgård-utvalget. The Norwegian Ministry of Culture;                 http://www.regjeringen.no/en/dep/kud/documents/reports-and-plans/reports/2013/rapport-fra         nordgard-utvalget.html?id=734716

Vitenskapelige publikasjoner

 • Aas, Tor Helge; Hjemdahl, Kirsti Mathiesen; Nordgård, Daniel; Wästlund, Erik (2021). Outbound Open Innovation in Tourism: Lessons from an Innovation Project in Norway. Managing Open Service Innovation. ISBN: 978-981-123-448-4. World Scientific. Kapittel 8. s 167 - 185.
 • Högberg, Johan; Wästlund, Erik; Aas, Tor Helge; Hjemdahl, Kirsti Mathiesen; Nordgård, Daniel (2020). Herding the Hordes: Using Location-Based Services and Mobile Messaging to Affect Visitor Behavior. Journal of Hospitality & Tourism Research. ISSN: 1096-3480. 44 (5). s 870 - 878. doi:10.1177/1096348020912449.
 • Nordgård, Daniel (2016). Lessons from the world’s most advanced market for music streaming services. Business Innovation and Disruption in the Music Industry. ISBN: 978-1-78347-814-9. Edward Elgar Publishing. 9. s 175 - 190.
 • Nordgård, Daniel (2016). Norwegian Festivals and a Music Economy in Transition: the art of balancing ambitions, expectations and limitations. Focus on World Festivals: Contemporary case studies and perspectives. ISBN: 978-1-910158-56-2. Goodfellow Publishers. 3.
 • Nordgård, Daniel (2013). Norske Festivaler og en Musikkbransje i omveltning: Kunsten å balansere ønsker, forventninger og behov. Festival! Mellom rølp, kultur og næring. ISBN: 978-82-02-42221-9. Cappelen Damm Akademisk. 3. s 54 - 69.
 • Nordgård, Daniel (2022). The presence and Absence of Policy in the Digital Music Industries.. ISBN: 9781501345340. Bloomsbury Academic. s 16.
 • Nordgård, Daniel (2018). The Music Business and Digital Impact: Innovations and Disruptions in the Music Industries. ISBN: 978-3-319-91886-0. Springer Nature. s 129.
 • Nordgård, Daniel (2017). Assessing Music Streaming and Industry Disruptions. ISBN: 978-3-319-52056-8. Palgrave Macmillan. s 26.
 • Nordgård, Daniel; Dagfinn, Bach (2021). Radio Monitoring Data - Trends, Transparency And Sustainability In Collecting Royalties.
 • Nordgård, Daniel; Morrow, Guy (2021). The Music Modernization Act: Mechanical copyright in the age of music streaming.
 • Nordgård, Daniel (2021). Trender og utvikling i bransja.
 • Nordgård, Daniel (2021). Unpacking the user-centric streaming model.
 • Nordgård, Daniel (2021). Music Streaming – Microeconomics and Digital Giants.
 • Mæhle, Natalia; Nordgård, Daniel (2021). Launch of CROWDCUL project.
 • Lazarro, Elisabetta; Nordgård, Daniel (2021). Crowdfunding for visual artists: Alternative or complementary source of income?.
 • Lazarro, Elisabetta; Nordgård, Daniel (2021). Crowdfunding as a possible disintermediation on the contemporary art market.

Sist endret: 17.12.2019 19:12