0
Hopp til hovedinnhold

Daniel Nordgård

Førsteamanuensis

 
Kontor:
K2014 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
08:00-15:30

Daniel Nordgård underviser music business ved masterprogrammet for Music Management og forsker på internasjonal musikkbransje og endringer i skjølvannet av digitaliseringsprosessen. Han har nylig gjort ferdig sin doktoravhandling "Determining Factors on Digital Change in the Music Industries". Nordgård ledet i 2013 det regjeringsoppnevnte Nordgård-utvalget som i fjor ga ut en omfattende rapport på det norske streaming-markedet. Nordgård har tidligere vært aktiv innen konsertarrangør-miljøet i Kristiansand og har lang fartstid som frivillig i Quartfestivalen og senere som festivalsjef for den samme festivalen, samt diverse prosjekt og initiativ rundt live-sektoren og festivalbransjen. Utover sitt akademiske arbeid, sitt Nordgård i en rekke styrer og utvalg, nasjonalt og internasjonalt.    

Vitenskapelige publikasjoner

 • Nordgård Daniel Lessons from the world’s most advanced market for music streaming services (2016).
 • Nordgård Daniel Norwegian Festivals and a Music Economy in Transition: the art of balancing ambitions, expectations and limitations (2016).
 • Nordgård Daniel Norske Festivaler og en Musikkbransje i omveltning: Kunsten å balansere ønsker, forventninger og behov (2013).
 • Nordgård, Daniel (2018). The Music Business and Digital Impact: Innovations and Disruptions in the Music Industries. Springer Nature. ISBN 978-3-319-91886-0. 129 s.
 • Nordgård, Daniel (2017). Assessing Music Streaming and Industry Disruptions. Palgrave Macmillan. ISBN 978-3-319-52056-8. 26 s.
 • Nordgård Daniel Strømming og Spotify, Kulturnytt (2018).
 • Nordgård Daniel Big Data! Small Data? No Data? (2018).
 • Nordgård Daniel Strømming og Spotify, Kulturnytt P2 (2018).
 • Nordgård Daniel Musikkbransjen og Digitalisering (2018).
 • Nordgård Daniel Policy Implications of Virtual Work (2018).
 • Nordgård Daniel Music Business and Digital Change 2 (2018).
 • Nordgård Daniel Music Business and Digitalisation 1 (2018).
 • Nordgård Daniel Digitala innovationer och hinder i musikindustrin (2018).
 • Nordgård Daniel The future of streaming & Money-making and entrepreneurship in music (2018).
 • Nordgård Daniel The structure and dynamics of the music industry & Digital change and innovation (2018).

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail