0
Hopp til hovedinnhold

Daniel Nordgård

Førsteamanuensis

 
Kontor:
K2014 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
08:00-15:30

Daniel Nordgård underviser music business ved masterprogrammet for Music Management og forsker på internasjonal musikkbransje og endringer i skjølvannet av digitaliseringsprosessen. Han har nylig gjort ferdig sin doktoravhandling "Determining Factors on Digital Change in the Music Industries". Nordgård ledet i 2013 det regjeringsoppnevnte Nordgård-utvalget som i fjor ga ut en omfattende rapport på det norske streaming-markedet. Nordgård har tidligere vært aktiv innen konsertarrangør-miljøet i Kristiansand og har lang fartstid som frivillig i Quartfestivalen og senere som festivalsjef for den samme festivalen, samt diverse prosjekt og initiativ rundt live-sektoren og festivalbransjen. Utover sitt akademiske arbeid, sitt Nordgård i en rekke styrer og utvalg, nasjonalt og internasjonalt.    

Vitenskapelige publikasjoner

 • Nordgård, Daniel (2016). Lessons from the world’s most advanced market for music streaming services. Business Innovation and Disruption in the Music Industry. ISBN: 978-1-78347-814-9. Edward Elgar Publishing. 9. s 175 - 190.
 • Nordgård, Daniel (2016). Norwegian Festivals and a Music Economy in Transition: the art of balancing ambitions, expectations and limitations. Focus on World Festivals: Contemporary case studies and perspectives. ISBN: 978-1-910158-56-2. Goodfellow Publishers. 3.
 • Nordgård, Daniel (2013). Norske Festivaler og en Musikkbransje i omveltning: Kunsten å balansere ønsker, forventninger og behov. Festival! Mellom rølp, kultur og næring. ISBN: 978-82-02-42221-9. Cappelen Damm Akademisk. 3. s 54 - 69.
 • Nordgård, Daniel (2018). The Music Business and Digital Impact: Innovations and Disruptions in the Music Industries. ISBN: 978-3-319-91886-0. Springer Nature. s 129.
 • Nordgård, Daniel (2017). Assessing Music Streaming and Industry Disruptions. ISBN: 978-3-319-52056-8. Palgrave Macmillan. s 26.
 • Aas, Tor Helge Hjemdahl, Kirsti Mathiesen Högberg, J. Nordgård, Daniel Ramberg, M.O. Wästlund, Erik (2019). Contextualizing mobile advertisement using location based services: A field experiment..
 • Wästlund, Erik Aas, Tor Helge Hjemdahl, Kirsti Mathiesen Nordgård, Daniel (2018). Real time experience design: using mobile messaging to affect visitor behaviour..
 • Hjemdahl, Kirsti Mathiesen Aas, Tor Helge Wästlund, Erik Nordgård, Daniel (2018). Digital technology implementations within cultural and creative sector..
 • Hjemdahl, Kirsti Mathiesen Nordgård, Daniel Wästlund, Erik Aas, Tor Helge (2018). How to algorithm and curate “the ultimate experience”?.
 • Nordgård, Daniel (2018). Strømming og Spotify, Kulturnytt.
 • Nordgård, Daniel (2018). Big Data! Small Data? No Data?.
 • Nordgård, Daniel (2018). Strømming og Spotify, Kulturnytt P2.
 • Nordgård, Daniel (2018). Musikkbransjen og Digitalisering.
 • Nordgård, Daniel (2018). Policy Implications of Virtual Work.
 • Nordgård, Daniel (2018). Music Business and Digital Change 2.

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail