Daniel Nordgård - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Daniel Nordgård

Førsteamanuensis

E-post:
daniel.nordgard@uia.no
Telefon:
38 14 11 89
Mobil:
970 80 611
Kontor:
K2014 ( Gimlemoen 25, Kristiansand )
Kontortid:
08:00-15:30
Avdeling:
Institutt for rytmisk musikk

Bakgrunn

Daniel Nordgård underviser music business ved masterprogrammet for Music Management og forsker på internasjonal musikkbransje og endringer i skjølvannet av digitaliseringsprosessen. Han har nylig gjort ferdig sin doktoravhandling "Determining Factors on Digital Change in the Music Industries". Nordgård ledet i 2013 det regjeringsoppnevnte Nordgård-utvalget som i fjor ga ut en omfattende rapport på det norske streaming-markedet. Nordgård har tidligere vært aktiv innen konsertarrangør-miljøet i Kristiansand og har lang fartstid som frivillig i Quartfestivalen og senere som festivalsjef for den samme festivalen, samt diverse prosjekt og initiativ rundt live-sektoren og festivalbransjen. Utover sitt akademiske arbeid, sitt Nordgård i en rekke styrer og utvalg, nasjonalt og internasjonalt.    

Last changed: 2017-09-03 22:02:24

Publikasjoner

  • Nordgård Daniel Lessons from the world’s most advanced market for music streaming services (2016).
  • Nordgård Daniel Norwegian Festivals and a Music Economy in Transition: the art of balancing ambitions, expectations and limitations (2016).
  • Nordgård Daniel Norske Festivaler og en Musikkbransje i omveltning: Kunsten å balansere ønsker, forventninger og behov (2013).
  • Nordgård Daniel Norwegian Festivals and a Music Economy in Transition: the art of balancing ambitions, expectations and limitations (2016).
  • Nordgård Daniel Lessons from the world’s most advanced market for music streaming services (2016).
  • Nordgård Daniel Norske Festivaler og en Musikkbransje i omveltning: Kunsten å balansere ønsker, forventninger og behov (2013).

Send studiet på mail