Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Daniel Nordgård

Professor

Director CreaTeME - Senter for Fremragende Utdanning, Underviser music business and management

 
Kontor:
K2014 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
08:00-15:30

Daniel Nordgård er professor i music business and management og forfatter av boken "The Music Business and Digital Impacts" (2018). Nordgårds forskning og publikasjoner fokuserer på å forstå musikkbransjens digitale endringer bedre, med spesielt fokus på tre temaer: (1) strukturelle endringer i musikkbransjen, (2) musikkstrømming og digital bærekraft, og (3) musikkpolitikk. Han har en bred bakgrunn innen musikk, først og fremst som musiker og artist, men han har også erfaring fra konsertarrangering og festivalledelse. Nordgård underviser i musikkbransje og -ledelse ved Universitetet i Agder og Sibelius-akademiet i Helsinki, Finland.

Nordgård er direktør for CreaTeME, UiAs nye Center for Excellence in Creative use of Technology in Music Education. Han sitter i styret for International Music Business Research Association (IMBRA) og er medlem av styret til International Journal of Music Business Research. Nordgård blir regelmessig invitert som gjesteforeleser på musikkbransjekonferanser og akademiske konferanser nasjonalt og internasjonalt, og brukes jevnlig som ekspert av politikere og lovgivere.

Prosjekter

Pågående forskningsprosjekter

MusicDNA Sustainable Eco system (MuSEc) – 2020-2024

Forsknings- og innovasjonsprosjekt, støttet av Norges forskningsråd

Hovedmålet er å utvikle verktøy for nøyaktig, energieffektiv og interoperabel bruksovervåkning, for å etablere et økosystem som sikrer rettighetshaverne i musikkbransjen en rettferdig og transparent godtgjørelse, ved å:

a) Tilby en ordning for nye, internasjonalt anerkjente ID-er for verk og opptak, forbedre registreringsprosessen ved hjelp av lydavtrykk og bygge opp en ny database for rettighetshavere.

b) Utvikle avanserte og energieffektive algoritmer for lydavtrykk og utvide dem med kildeutskillelsesteknologier, samt utvikle en avansert retrospektiv strømanalyse for gjenkjennelse og dokumentasjon av tidligere spilling og lokalisering / merking av ukjent innhold.

c) Konseptualisere en ny forretningsmodell med godtgjørelse basert på de nevnte verktøyene.

Samarbeidspartnere: Music DNA; NHH - Norges Handelshøyskole; Fraunhofer Institute for Digital Media Technologies (IDMT), Tyskland; Universitetet i Agder

 

Crowdfunding i kultursektoren: Aksept, effekter og implikasjoner   (CROWDCUL) - 2020-2024

Forskningsprosjekt, støttet av Norges forskningsråd

Hovedmålet med forskningsprosjektet er å utforske crowdfunding som en kanal for finansiering av kulturelle produksjoner. Følgende forskningsmål vil bli adressert: Først ønsker vi å analysere faktorene som påvirker bruken av crowdfunding blant kunstnere, det vil si hva som motiverer og hindrer kunstnere i å bruke crowdfunding for å finansiere prosjektene sine. Videre vil vi undersøke kort- og langsiktige effekter av crowdfunding på kunstnernes økonomi, omdømme og estetiske praksiser. Til slutt vil vi se på implikasjonene av crowdfunding på sektornivå, med fokus på både tradisjonelle finansieringsmekanismer og kunstnernes estetiske praksiser generelt.

Samarbeidspartnere: Høgskulen på Vestlandet; Universitetet i Agder; Universitetet i Sørøst-Norge; NORCE Norwegian Research Centre; Universitat de Barcelona

Utvalgte publikasjoner

Books (monographs and anthologies)

Morrow, G., Nordgård, D., Tschmuck, P. (Eds) (2022) Rethinking the Music Business. Music Business Research. Cham, Switzerland, Springer Nature

Nordgård, D (2018) The Music Business and Digital Impacts: Innovations and Disruptions in the Music   Industries, Cham, Switzerland, Springer Nature

Book chapters

Nordgård, Daniel (2022) Music Management in the Age of Algorithms: Navigating by numbers. In Simjanovska, V., & Karjalainen, T. M. (eds.). The Art of Re-thinking: New Era for Arts Managements. Sibelius Academy Publications 23, Helsinki, Finland

Nordgård, Daniel; Morrow, Guy; Tschmuck, Peter (2022). Introduction. Rethinking the Music Business: Music Contexts, Rights, Data, and COVID-19. ISBN: 978-3-031-09531-3. Springer Nature. Chapter 1 Introduction. s 1 - 8

Morrow, G., Nordgård, D. (2022). The Music Modernization Act: Mechanical Copyright in the Age of Music Streaming. In: Morrow, G., Nordgård, D., Tschmuck, P. (eds) Rethinking the Music Business. Music Business Research. Springer, Cham.

Nordgård, D. (2022) The presence and Absence of Policy in the Digital Music Industries. In Homan, S. (Ed.) The Bloomsbury Handbook to Popular Music Policy. Bloomsbury Publishing, USA

Nordgård, D. (2022). Nesten alene: Artisten, økonomien og bransjen. I S. Røyseng, H. Stavrum & J. Vinge (Red.), Musikerne, bransjen og samfunnet (Kap. 8, s. 199–221). Cappelen Damm Akademisk.

Nordgård, D (2017) Assessing Music Streaming and Industry Disruptions, in Meil, P. and Kirov, V. (Eds.) (2017). Policy Implications of Virtual Work. Basingstoke: Palgrave Macmillan

Nordgård, D. (2016) Lessons From the Worlds Most Advanced Market for Music Streaming Services, in Business Innovation and Disruptions in the Music Industries, Massachusetts, Edward Elgar Publishing

Nordgård, D. (2016) Norwegian Festivals and a Music Economy in Transition: The art of balancing ambitions, expectations and limitations, in Newbold, C. and Jordan, J. (Eds.) (2016) Focus on World Festivals Goodfellow Publisher, Oxford, UK

Articles:

Nordgård, D. (2021) Views from the boundaries: Music streaming revisited. In MedieKultur: Journal of media and communication research, 37(70), 032-049.

Aas, T. H., Hjemdahl, K. M., Nordgård, D., & Wästlund, E. (2021). Outbound Open Innovation in Tourism: Lessons from an Innovation Project in Norway. In Managing Open Service Innovation (pp. 167-185)

Högberg, J., Wästlund, E., Aas, T. H., Hjemdahl, K., & Nordgård, D. (2020). Herding the Hordes: Using Location-Based Services and Mobile Messaging to Affect Visitor Behavior. Journal of Hospitality & Tourism Research. Sage Journals

Allmenn formidling

Utvalgte linker til allmenn formidling

Wolfgang Wee Uncut

https://www.youtube.com/watch?v=d-d1pen4sz4

Lage Musikk, Vickie Nauman and Daniel Nordgård:

https://www.youtube.com/watch?v=9blvWwPX_gA

 

 

 

 

 

 

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Nordgård, Daniel; Morrow, Guy; Tschmuck, Peter (2022). Introduction. Rethinking the Music Business: Music Contexts, Rights, Data, and COVID-19. ISBN: 978-3-031-09531-3. Springer Nature. Chapter 1 Introduction. s 1 - 8.
 • Nordgård, Daniel (2022). Nesten alene: Artisten, økonomien og bransjen. Musikerne, bransjen og samfunnet. ISBN: 9788202716264. Cappelen Damm Akademisk. Kapitel 8. s 199 - 221.
 • Nordgård, Daniel (2022). The presence and Absence of Policy in the Digital Music Industries. The Bloomsbury Handbook of Popular Music Policy. ISBN: 9781501345340. Bloomsbury Academic. 3.
 • Aas, Tor Helge; Hjemdahl, Kirsti Mathiesen; Nordgård, Daniel; Wästlund, Erik (2021). Outbound Open Innovation in Tourism: Lessons from an Innovation Project in Norway. Managing Open Service Innovation. ISBN: 978-981-123-448-4. World Scientific. Kapittel 8. s 167 - 185.
 • Högberg, Johan; Wästlund, Erik; Aas, Tor Helge; Hjemdahl, Kirsti Mathiesen; Nordgård, Daniel (2020). Herding the Hordes: Using Location-Based Services and Mobile Messaging to Affect Visitor Behavior. Journal of Hospitality & Tourism Research. ISSN: 1096-3480. 44 (5). s 870 - 878. doi:10.1177/1096348020912449.
 • Nordgård, Daniel (2016). Lessons from the world’s most advanced market for music streaming services. Business Innovation and Disruption in the Music Industry. ISBN: 978-1-78347-814-9. Edward Elgar Publishing. 9. s 175 - 190.
 • Nordgård, Daniel (2016). Norwegian Festivals and a Music Economy in Transition: the art of balancing ambitions, expectations and limitations. Focus on World Festivals: Contemporary case studies and perspectives. ISBN: 978-1-910158-56-2. Goodfellow Publishers. 3.
 • Nordgård, Daniel (2013). Norske Festivaler og en Musikkbransje i omveltning: Kunsten å balansere ønsker, forventninger og behov. Festival! Mellom rølp, kultur og næring. ISBN: 978-82-02-42221-9. Cappelen Damm Akademisk. 3. s 54 - 69.
 • Nordgård, Daniel; Morrow, Guy; Tschmuck, Peter (2022). Rethinking the Music Business: Music Contexts, Rights, Data, and COVID-19. ISBN: 978-3-031-09531-3. Springer Nature. s 260.
 • Nordgård, Daniel; Morrow, Guy (2022). The Music Modernization Act: Mechanical Copyright in the Age of Music Streaming. ISBN: 978-3-031-09531-3. Springer Nature. s 17.
 • Nordgård, Daniel (2018). The Music Business and Digital Impact: Innovations and Disruptions in the Music Industries. ISBN: 978-3-319-91886-0. Springer Nature. s 129.
 • Nordgård, Daniel (2017). Assessing Music Streaming and Industry Disruptions. ISBN: 978-3-319-52056-8. Palgrave Macmillan. s 26.
 • Mæhle, Natalia; Demattos Guimaraes, Alice; Munim, Ziaul Haque; Rykkja, Anders; Bonet, Lluis; Nordgård, Daniel; Lazzaro, Elisabetta (2022). Roundtable: Crowdfunding in the Culture Sector.
 • Lazzaro, Elisabetta; Munim, Ziaul Haque; Nordgård, Daniel (2022). Disentangling crowdfunding features of less tangible visual art: A web-scraping and machine-learning application.
 • Lazzaro, Elisabetta; Nordgård, Daniel (2022). Crowdfunding patterns by living visual artists.
 • Nordgård, Daniel; Platou, Jeanette (2022). Etter by:Larm: Hva er status for norsk musikkbransje?.
 • Nordgård, Daniel; Aune, Oddvin (2022). Prisen for popen.
 • Morrow, Guy; Nordgård, Daniel; Tschmuck, Peter (2022). Book presentation, Rethinking the Music Business: Music Contexts, Rights, Data, and COVID-19.

Sist endret: 8.08.2023 12:08