Dag Olaf Torjesen - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Dag Olaf Torjesen

Førsteamanuensis

E-post:
dag.o.torjesen@uia.no
Telefon:
38 14 15 53
Mobil:
901 29 948
Kontor:
HU077 ( Gimlemoen 25, Kristiansand )
Avdeling:
Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag

Publikasjoner

 • Arntsen Bjørnulf, Torjesen Dag Olaf, Karlsen Tor-Ivar, Drivers and Barriers of Inter-Municipal Cooperation in Health Services – The Norwegian Case (2017). Local Government Studies . ISSN 0300-3930.
 • Pinheiro Romulo, Aarrevaara Timo, Berg Laila Nordstrand, Geschwind Lars, Torjesen Dag Olaf, Strategic Mergers in the Public Sector (2017).
 • Pinheiro Romulo, Aarrevaara Timo, Berg Laila Nordstrand, Geschwind Lars, Torjesen Dag Olaf, Strategic Mergers in the Public Sector: Comparing Universities and Hospitals (2017).
 • Torjesen Dag Olaf, Foss Hansen Hanne, Pinheiro Romulo, Vrangbæk Karsten, The Scandinavian Model in Healthcare and Higher Education: Recentralising, Decentralising or Both? (2017). Scandinavian journal of public administration . ISSN 2001-7405. 21 (1), s 103 - 122
 • Torjesen Dag Olaf, Aarrevaara Timo, Time Martin Stangborli, Tynkkynen Liina-Kaisa, The Users' Role in Primary and Secondary Healthcare in Finland and Norway (2017). Scandinavian journal of public administration . ISSN 2001-7405. 21 (1), s 103 - 122
 • Torjesen Dag Olaf, Kvåle Gro, Kiland Charlotte, The Quest for Promoting Integrated Care in the Scandinavian Countries – Recent Reforms, Possibilities and Problems (2016).
 • Torjesen Dag Olaf, Vabo Signy Irene, Samhandlingsreformen – virkemidler for koordinering (2014).
 • Kvåle Gro, Torjesen Dag Olaf, Sjukehusrørsla : kampen for tryggleiken til individ og stader (2014).
 • Kjekshus Lars Erik, Byrkjeflot Haldor, Torjesen Dag Olaf, Organisering og ledelse av sykehus etter NPM – legenes tilbaketrekning? (2013).
 • Torjesen Dag Olaf, Byrkjeflot Haldor, Kjekshus Lars Erik, Ledelse i helseforetakene - en gjennomgang av norske studier av ledelse i sykehus (2011).
 • Romøren Tor Inge, Torjesen Dag Olaf, Landmark Brynjar Fowels, Promoting coordination in Norwegian health care (2011). International Journal of Integrated Care . ISSN 1568-4156. 11 s -
 • Byrkjeflot Haldor, Torjesen Dag Olaf, Managerial Innovation in Health Care : The Introduction, Translation and Use of the American DRG System in the Hospital Sectors in Norway and Denmark (2010).
 • Byrkjeflot Haldor, Torjesen Dag Olaf, Managerial innovation in Health Care. The introduction, translation and use of the American DRG system in the hospital sectors in Norway and Denmark (2010).
 • Torjesen Dag Olaf Kunnskap, profesjoner og ledelse (2007). Tidsskrift for samfunnsforskning . ISSN 0040-716X. 48 (2), s 275 - 287
 • Gammelsæter Hallgeir, Torjesen Dag Olaf, Ledelse mellom autonomi og innsyn i helseforetaket (2005). Nordiske organisasjonsstudier . ISSN 1501-8237. 7 (2), s 77 - 94
 • Stigen Inger M, Finstad Nils, Gjernes Trude, Torjesen Dag Olaf, Regional styring av lokale helseforetak - fri dressur eller samspill? (2005).
 • Vrangbæk Karsten, Torjesen Dag Olaf, Sygehuslederes opfattelse af ledelsesvilkår i Danmark og Norge Sygehuslederes opfattelse af ledelsesvilkår i Danmark og Norge (2005). Nordiske organisasjonsstudier . ISSN 1501-8237. feb.05 (Årg. 7, nr 2), s 37 - 57
 • Torjesen Dag Olaf Ledelse mellem autonomi og gennemsigtighed i norske sundhedsvirksomheter (2003). ? . ISSN .
 • Torjesen, Dag Olaf (1993). Ingen etat kommanderer arbeidsmarkedet. Den problematiske samordningen av attføringsarbeidet i Repstad, P. (red.): Dugnadsånd og forsvarsverker. Tverretatlig samarbeid i teori og praksis. ISBN 8251831121. 17 s.
 • Kiland, Charlotte Kvåle, Gro Torjesen, Dag Olaf (2015). The Ideas and Implementation of Public Health Policies: The Norwegian Case. Palgrave Macmillan. ISBN 9781137518156. 262 s.
 • Pinheiro Romulo, Aarrevaara Timo, Berg Laila Nordstrand, Geschwind Lars, Torjesen Dag Olaf, Strategic Mergers in the Public Sector: Comparing Universities and Hospitals (2017).
 • Torjesen Dag Olaf, Foss Hansen Hanne, Pinheiro Romulo, Vrangbæk Karsten, The Scandinavian Model in Healthcare and Higher Education: Recentralising, Decentralising or Both? (2017). Scandinavian journal of public administration . ISSN 2001-7405. 21 (1), s 103 - 122
 • Torjesen Dag Olaf, Aarrevaara Timo, Time Martin Stangborli, Tynkkynen Liina-Kaisa, The Users' Role in Primary and Secondary Healthcare in Finland and Norway (2017). Scandinavian journal of public administration . ISSN 2001-7405. 21 (1), s 103 - 122
 • Arntsen Bjørnulf, Torjesen Dag Olaf, Karlsen Tor-Ivar, Drivers and Barriers of Inter-Municipal Cooperation in Health Services – The Norwegian Case (2017). Local Government Studies . ISSN 0300-3930.
 • Pinheiro Romulo, Aarrevaara Timo, Berg Laila Nordstrand, Geschwind Lars, Torjesen Dag Olaf, Strategic Mergers in the Public Sector (2017).
 • Torjesen Dag Olaf, Kvåle Gro, Kiland Charlotte, The Quest for Promoting Integrated Care in the Scandinavian Countries – Recent Reforms, Possibilities and Problems (2016).
 • Torjesen Dag Olaf "Brukermedvirkning i sykehus – bemyndige brukere mellom politisk retorikk, helseprofesjonelt skjønn og foretaksstyring" (2016).
 • Torjesen Dag Olaf, Time Martin Stangborli, Karlsen Tor I., Roland Nina, User influence in Norwegian hospital governance – does it make a difference or a Catch 22? (2016).
 • Kiland Charlotte, Kvåle Gro, Torjesen Dag Olaf, The Ideas and Implementation of Public Health Policies: The Norwegian Case (2015).
 • Kvåle Gro, Torjesen Dag Olaf, Sjukehusrørsla : kampen for tryggleiken til individ og stader (2014).

Send studiet på mail