Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
HU077 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Forskning registrert i Cristin, finner du her

https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=46494

Utvalgte publikasjoner

Hansen, M.B., Thomassen, A.O. and Torjesen, D.O. (2023), "Guest editorial: Historical trends and emerging issues in public management education", International Journal of Public Sector Management, Vol. 36 No. 4/5, pp. 289-299. https://doi.org/10.1108/IJPSM-07-2023-352

Vitenskapelige publikasjoner

 • Hansen, Morten Balle; Thomassen, Anja Overggaard; Torjesen, Dag Olaf (2023). Guest editorial: Historical trends and emerging issues in public management education. International Journal of Public Sector Management. ISSN: 0951-3558. 36doi:https://doi.org/10.1108/IJPSM-07-2023-352.
 • Torjesen, Dag Olaf (2022). Den dansk-norske enevoldsstatens styringsstruktur og byadministrasjonen i Krisiansand. Henrik Arnold Thaulow – en verdensmann i Christiansand. ISBN: 978-82-91178-90-5. Vest-Agder-museet IKS. kapittel 2. s 86 - 110.
 • Karlsen, Tor-Ivar; Kiland, Charlotte; Kvåle, Gro; Torjesen, Dag Olaf (2022). ‘Health in All Policies’ and the Urge for Coordination: The Work of Public Health Coordinators and Their Impact and Influence in Local Public Health Policies: A Cross-Sectional Study. Societies. ISSN: 2075-4698. 12 (1). doi:10.3390/soc12010011.
 • Arntsen, Bjørnulf; Torjesen, Dag Olaf; Karlsen, Tor-Ivar (2021). Asymmetry in inter-municipal cooperation in health services – how does it affect service quality and autonomy?. Social Science and Medicine. ISSN: 0277-9536. 273doi:10.1016/j.socscimed.2021.113744.
 • Torjesen, Dag Olaf; Karlsen, Tor-Ivar; Kiland, Charlotte; Balle Hansen, Morten (2021). Public service motivation among Danish and Norwegian local government administrative managers. Organizing and Governing Governmental Institutions. ISBN: 978-82-450-3532-2. Fagbokforlaget. Chapter 4. s 88 - 107.
 • Arntsen, Bjørnulf; Torjesen, Dag Olaf; Karlsen, Tor-Ivar (2020). Associations between structures, processes and outcomes in inter-municipal cooperation in out-of-hours services in Norway: A survey study. Social Science and Medicine. ISSN: 0277-9536. 258doi:10.1016/j.socscimed.2020.113067.
 • Kvåle, Gro; Kiland, Charlotte; Torjesen, Dag Olaf (2020). Public Health Policy to Tackle Social Health Inequalities: A Balancing Act Between Competing Institutional Logics. Transitions and Boundaries in the Coordination and Reform of Health Services : Building Knowledge, Strategy and Leadership. ISBN: 978-3-030-26683-7. Palgrave Macmillan. chapter. s 149 - 165.
 • Kvåle, Gro; Torjesen, Dag Olaf (2020). Social movements and the contested institutional identity of the hospital. Social Science and Medicine. ISSN: 0277-9536. 269doi:10.1016/j.socscimed.2020.113588.
 • Fredriksson, Mio; Torjesen, Dag Olaf; Liina-Kaisa, Tynkkynen; Vrangbæk, Karsten (2019). Pasientinvolvering i den nordiske helsetjenesten: Policyutvikling og nåværende praksis. Nordisk Administrativt Tidsskrift. ISSN: 0029-1285. 96 (3). s 9 - 29.
 • Arntsen, Bjørnulf; Torjesen, Dag Olaf; Karlsen, Tor-Ivar (2018). Drivers and Barriers of Inter-Municipal Cooperation in Health Services – The Norwegian Case. Local Government Studies. ISSN: 0300-3930. 44 (3). s 371 - 390. doi:10.1080/03003930.2018.1427071.
 • Pinheiro, Romulo; Aarrevaara, Timo; Berg, Laila Nordstrand; Geschwind, Lars; Torjesen, Dag Olaf (2017). Strategic Mergers in the Public Sector: Comparing Universities and Hospitals. Mergers and Acquisitions in Practice. ISBN: 9781138787780. Routledge. Chapter 4. s 44 - 68.
 • Torjesen, Dag Olaf; Foss Hansen, Hanne; Pinheiro, Romulo; Vrangbæk, Karsten (2017). The Scandinavian Model in Healthcare and Higher Education: Recentralising, Decentralising or Both?. Scandinavian Journal of Public Administration (SPJA). ISSN: 2001-7405. 21 (1). s 103 - 122.
 • Torjesen, Dag Olaf; Aarrevaara, Timo; Time, Martin Stangborli; Tynkkynen, Liina-Kaisa (2017). The Users' Role in Primary and Secondary Healthcare in Finland and Norway. Scandinavian Journal of Public Administration (SPJA). ISSN: 2001-7405. 21 (1). s 103 - 122.
 • Torjesen, Dag Olaf; Kvåle, Gro; Kiland, Charlotte (2016). The Quest for Promoting Integrated Care in the Scandinavian Countries – Recent Reforms, Possibilities and Problems. Towards A Comparative Institutionalism: Forms, Dynamics And Logics Across The Organizational Fields Of Health Care And Higher Education. ISBN: 978-1-78560-275-7. Emerald Group Publishing Limited. chapter. s 195 - 213.
 • Torjesen, Dag Olaf; Vabo, Signy Irene (2014). Samhandlingsreformen – virkemidler for koordinering. Velferdens organisering. ISBN: 9788215023755. Universitetsforlaget. Kapittel 9. s 138 - 157.
 • Kvåle, Gro; Torjesen, Dag Olaf (2014). Sjukehusrørsla : kampen for tryggleiken til individ og stader. Samhandling og kvalitet i helseorganisasjonar. ISBN: 978-82-15-02341-0. Universitetsforlaget. Kapittel 9. s 151 - 166.
 • Kjekshus, Lars Erik; Byrkjeflot, Haldor; Torjesen, Dag Olaf (2013). Organisering og ledelse av sykehus etter NPM – legenes tilbaketrekning?. Samhandling for helse: Kunnskap, kommunikasjon og teknologi i helsetjenesten. ISBN: 9788205425521. Gyldendal Akademisk. Kapittel 5. s 105 - 119.
 • Torjesen, Dag Olaf; Byrkjeflot, Haldor; Kjekshus, Lars Erik (2011). Ledelse i helseforetakene - en gjennomgang av norske studier av ledelse i sykehus. Kunnskap om ledelse - Festskrift for Torodd Strand. ISBN: 978-82-450-1187-6. Fagbokforlaget. Kapittel 5. s 89 - 108.
 • Romøren, Tor Inge; Torjesen, Dag Olaf; Landmark, Brynjar Fowels (2011). Promoting coordination in Norwegian health care. International Journal of Integrated Care (IJIC). ISSN: 1568-4156. 11doi:10.5334/ijic.581.
 • Byrkjeflot, Haldor; Torjesen, Dag Olaf (2010). Managerial Innovation in Health Care : The Introduction, Translation and Use of the American DRG System in the Hospital Sectors in Norway and Denmark. Mysterion, strategike og kainotomia : et festskrift til ære for Jonny Holbek. ISBN: 978-82-7099-585-1. Novus Forlag. s 130 - 148.
 • Byrkjeflot, Haldor; Torjesen, Dag Olaf (2010). Managerial innovation in Health Care. The introduction, translation and use of the American DRG system in the hospital sectors in Norway and Denmark. Mysterion, strategike og kainotomia : et festskrift til ære for Jonny Holbek. ISBN: 978-82-7099-585-1. Novus Forlag. III Strategi og endring. s 130 - 148.
 • Torjesen, Dag Olaf (2007). Kunnskap, profesjoner og ledelse. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN: 0040-716X. 48 (2). s 275 - 287.
 • Gammelsæter, Hallgeir; Torjesen, Dag Olaf (2005). Ledelse mellom autonomi og innsyn i helseforetaket. Nordiske organisasjonsstudier. ISSN: 1501-8237. 7 (2). s 77 - 94.
 • Stigen, Inger M; Finstad, Nils; Gjernes, Trude; Torjesen, Dag Olaf (2005). Regional styring av lokale helseforetak - fri dressur eller samspill?. Helse-Norge i støpeskjeen. Søkelys på sykehusreformen. ISBN: 82-450-0255-0. Fagbokforlaget. s 19.
 • Vrangbæk, Karsten; Torjesen, Dag Olaf (2005). Sygehuslederes opfattelse af ledelsesvilkår i Danmark og Norge Sygehuslederes opfattelse af ledelsesvilkår i Danmark og Norge. Nordiske organisasjonsstudier. ISSN: 1501-8237. feb.05 (Årg. 7, nr 2). s 37 - 57.
 • Torjesen, Dag Olaf (2003). Ledelse mellem autonomi og gennemsigtighed i norske sundhedsvirksomheter. ?.
 • Markussen, Bjarne; Quidding, Helge; Torjesen, Dag Olaf; Tronstad, Roger (2022). Henrik Arnold Thaulow – en verdensmann i Christiansand. ISBN: 978-82-91178-90-5. Vest-Agder-museet IKS. s 265.
 • Kiland, Charlotte; Kvåle, Gro; Torjesen, Dag Olaf (2015). The Ideas and Implementation of Public Health Policies: The Norwegian Case. ISBN: 9781137518156. Palgrave Macmillan. s 262.
 • Torjesen, Dag Olaf (1993). Ingen etat kommanderer arbeidsmarkedet. Den problematiske samordningen av attføringsarbeidet i Repstad, P. (red.): Dugnadsånd og forsvarsverker. Tverretatlig samarbeid i teori og praksis. ISBN: 8251831121. Tano A/S. s 17.
 • Torjesen, Dag Olaf (2022). Bruk Brukeren- demokratisering av helsetjenesten Innledning til debatt – Arendalsuka.
 • Torjesen, Dag Olaf (2022). New Public Management vs tillitsreform Debatt Arendalsuka.

Sist endret: 30.11.2023 15:11