0
Hopp til hovedinnhold

Dag Olaf Torjesen

Førsteamanuensis

 
Kontor:
HU077 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Arntsen, Bjørnulf Torjesen, Dag Olaf Karlsen, Tor-Ivar (2018). Drivers and Barriers of Inter-Municipal Cooperation in Health Services – The Norwegian Case. Local Government Studies. ISSN: 0300-3930. 44 (3). s 371 - 390. doi:10.1080/03003930.2018.1427071.
 • Pinheiro, Romulo Aarrevaara, Timo Berg, Laila Nordstrand Geschwind, Lars Torjesen, Dag Olaf (2017). Strategic Mergers in the Public Sector. Mergers and Acquisitions in Practice. ISBN: 9781138787780. Routledge. Mergers and Acquisitions in Practice. s 44 - 68.
 • Pinheiro, Romulo Aarrevaara, Timo Berg, Laila Nordstrand Geschwind, Lars Torjesen, Dag Olaf (2017). Strategic Mergers in the Public Sector: Comparing Universities and Hospitals. Mergers and Acquisitions in Practice. ISBN: 9781138787780. Routledge. Chapter 4.
 • Torjesen, Dag Olaf Foss Hansen, Hanne Pinheiro, Romulo Vrangbæk, Karsten (2017). The Scandinavian Model in Healthcare and Higher Education: Recentralising, Decentralising or Both?. Scandinavian journal of public administration. ISSN: 2001-7405. 21 (1). s 103 - 122.
 • Torjesen, Dag Olaf Aarrevaara, Timo Time, Martin Stangborli Tynkkynen, Liina-Kaisa (2017). The Users' Role in Primary and Secondary Healthcare in Finland and Norway. Scandinavian journal of public administration. ISSN: 2001-7405. 21 (1). s 103 - 122.
 • Torjesen, Dag Olaf Kvåle, Gro Kiland, Charlotte (2016). The Quest for Promoting Integrated Care in the Scandinavian Countries – Recent Reforms, Possibilities and Problems. Towards A Comparative Institutionalism: Forms, Dynamics And Logics Across The Organizational Fields Of Health Care And Higher Education. ISBN: 978-1-78560-275-7. Emerald Group Publishing Limited. chapter. s 195 - 213.
 • Torjesen, Dag Olaf Vabo, Signy Irene (2014). Samhandlingsreformen – virkemidler for koordinering. Velferdens organisering. ISBN: 9788215023755. Universitetsforlaget. Kapittel 9. s 138 - 157.
 • Kvåle, Gro Torjesen, Dag Olaf (2014). Sjukehusrørsla : kampen for tryggleiken til individ og stader. Samhandling og kvalitet i helseorganisasjonar. ISBN: 978-82-15-02341-0. Universitetsforlaget. Kapittel 9. s 151 - 166.
 • Kjekshus, Lars Erik Byrkjeflot, Haldor Torjesen, Dag Olaf (2013). Organisering og ledelse av sykehus etter NPM – legenes tilbaketrekning?. Samhandling for helse: Kunnskap, kommunikasjon og teknologi i helsetjenesten. ISBN: 9788205425521. Gyldendal Akademisk. Kapittel 5. s 105 - 119.
 • Torjesen, Dag Olaf Byrkjeflot, Haldor Kjekshus, Lars Erik (2011). Ledelse i helseforetakene - en gjennomgang av norske studier av ledelse i sykehus. Kunnskap om ledelse - Festskrift for Torodd Strand. ISBN: 978-82-450-1187-6. Fagbokforlaget. Kapittel 5. s 89 - 108.
 • Romøren, Tor Inge Torjesen, Dag Olaf Landmark, Brynjar Fowels (2011). Promoting coordination in Norwegian health care. International Journal of Integrated Care. ISSN: 1568-4156. 11
 • Byrkjeflot, Haldor Torjesen, Dag Olaf (2010). Managerial Innovation in Health Care : The Introduction, Translation and Use of the American DRG System in the Hospital Sectors in Norway and Denmark. Mysterion, strategike og kainotomia : et festskrift til ære for Jonny Holbek. ISBN: 978-82-7099-585-1. Novus Forlag. s 130 - 148.
 • Byrkjeflot, Haldor Torjesen, Dag Olaf (2010). Managerial innovation in Health Care. The introduction, translation and use of the American DRG system in the hospital sectors in Norway and Denmark. Mysterion, strategike og kainotomia : et festskrift til ære for Jonny Holbek. ISBN: 978-82-7099-585-1. Novus Forlag. III Strategi og endring. s 130 - 148.
 • Torjesen, Dag Olaf (2007). Kunnskap, profesjoner og ledelse. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN: 0040-716X. 48 (2). s 275 - 287.
 • Gammelsæter, Hallgeir Torjesen, Dag Olaf (2005). Ledelse mellom autonomi og innsyn i helseforetaket. Nordiske organisasjonsstudier. ISSN: 1501-8237. 7 (2). s 77 - 94.
 • Stigen, Inger M Finstad, Nils Gjernes, Trude Torjesen, Dag Olaf (2005). Regional styring av lokale helseforetak - fri dressur eller samspill?. Helse-Norge i støpeskjeen. Søkelys på sykehusreformen. ISBN: 82-450-0255-0. Fagbokforlaget. s 19.
 • Vrangbæk, Karsten Torjesen, Dag Olaf (2005). Sygehuslederes opfattelse af ledelsesvilkår i Danmark og Norge Sygehuslederes opfattelse af ledelsesvilkår i Danmark og Norge. Nordiske organisasjonsstudier. ISSN: 1501-8237. feb.05 (Årg. 7, nr 2). s 37 - 57.
 • Torjesen, Dag Olaf (2003). Ledelse mellem autonomi og gennemsigtighed i norske sundhedsvirksomheter. ?.
 • Kiland, Charlotte Kvåle, Gro Torjesen, Dag Olaf (2015). The Ideas and Implementation of Public Health Policies: The Norwegian Case. ISBN: 9781137518156. Palgrave Macmillan. s 262.
 • Torjesen, Dag Olaf (1993). Ingen etat kommanderer arbeidsmarkedet. Den problematiske samordningen av attføringsarbeidet i Repstad, P. (red.): Dugnadsånd og forsvarsverker. Tverretatlig samarbeid i teori og praksis. ISBN: 8251831121. Tano A/S. s 17.
 • Torjesen, Dag Olaf Saxi, Hans Petter Torsteinsen, Harald Karlsen, Tor-Ivar (2018). Norwegian local government CEOs 1988-2017: Stablemates and administrative entrepreneurs in complementary cooperation with the mayor.
 • Kvåle, Gro Kiland, Charlotte Torjesen, Dag Olaf (2018). Reducing social health inequalities – a balancing act between cross-sectorial coordination and influencing individual health behavior.
 • Kvåle, Gro Torjesen, Dag Olaf (2018). Social movements and the institutional identity of the hospital.
 • Torjesen, Dag Olaf Karlsen, Tor-Ivar Kiland, Charlotte Hansen, Morten Balle (2018). Public service motivation among senior executives in Danish and Norwegian local government – challenged but still viable?.
 • Kvåle, Gro Kiland, Charlotte Torjesen, Dag Olaf (2017). Social inequalities in health - a balancing act?.

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail