Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Cornelia Brodahl

Dosent emerita

Utdanningsbakgrunn

 • Førstelektorprogram, Høgskolen i Oslo, 2007-2009
 • Informatikk, Høgskolen i Stavanger, 1989‐1990 
 • Godkjenning som Cand. Mag, i matematikk, tysk og pedagogikk, Universitetet i Oslo, 1981
 • Tysk grunnfag, Universitetet i Oslo, 1980
 • Scient. grad med hovedfag i matematikk, Universitet i Münster, 1973-1979
 • Teknisk sløyd, Pedagogisk Høgskole i Münster, 1977-1978

Utdanningsfaglig kompetanse

 • Universitets- og høyskolepedagogikk. Universitetet i Agder, 2006-2007
 • Pedagogisk seminar, Universitetet i Tromsø, 1981-1982

Arbeidserfaring

 • Representant til Lærerutdanningenes FoU-utvalg (LU FoU) for Fakultet for teknologi og realfag, 2022-2023
 • Executive Board Member-At-Large, International Society for Teacher Education, ISfTE, 2020-2023
 • Editorial Board Member, Journal of the International Society for Teacher Education, JISTE, 2017-2023
 • Studiekoordinator IKT og læring, 2004-2012
 • Web design konsulent, MatRIC, www.matric.no, 2014-2021 
 • Dosent emerita, Universitetet i Agder, 2023-
 • Dosent, Universitetet i Agder, 2021-2023
 • Førstelektor, Universitetet i Agder, 2010-2021
 • Universitetslektor, Universitet i Agder, 2001‐2010
 • Systems Analyst and Project Leader, IT Services, Elkem ASA, Oslo (Sauda og Kristiansand), 1998‐2001
 • Lektor i ungdomskole og videregående skole, Skjervøy og Sauda, 1980‐1998

Faglige interesser

Forskningsinteresser inkluderer digitale verktøy i matematikkutdanningen.

Hovedinteresser innen

 • Bruk av IKT-verktøy og websjangre i et faglig og didaktisk perspektiv
 • Nettverksbygging omkring utvikling av multimediale læringsressurser
 • Animasjoner/VaniMaps/Videoer for og i matematikkundervisningen
 • Metoder for program(opp)læring
 • Web 2.0 i et læringsperspektiv
 • Pedagogisk webdesign
 • Matematikkleksjoner og -videoer for lærere i rene nettstudier
 • Omvendt klasserom

Nåværende kurs

 • Matematikk i EVU/ Kompetanse for kvalitet: MA-922, MA-923

Tidligere kurs

 • Matematikk i EVU/ Kompetanse for kvalitet: MA-913, MA-914, MA-918, MA-919
 • Matematikk i lærerutdanningen: MA-152, MA-153, MA-161, MA-162
 • Fagdidaktik informatikk: INF112, INF113
 • IKT og læring: INF103, INF104, INF105, INF115, INF116 og INF117

Prosjekter

Deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk:

 • Reviewer for Journal of the International Society for Teacher Education (JISTE), 2016 -
 • Medlem i Editorial Board i Journal of the International Society for Teacher Education (JISTE), 2017-2020
 • Reviewer for Journal of Information Technology Education in Research (JITE), 2014 - 

Prosjekter (de siste)

 • Enda flere videoer i nettbasert matematikkundervisning (DDU)
 • Matematikkvideoportefølje - produksjon og implementering (DDU)
 • Ma-Vi-II - Produksjon og integrasjon av matematikkvideoer for lærerutdanningen (LU)
 • Ma-Vi - Design av matematikkvideoer for lærerutdanningen (LU)
 • Formativ og summativ vurdering i ren nettundervisning for lærere i matematikk. Multimedial læringssti. GeoGebra til eksamen. (DDU)
 • Web 2.0 (LA2020)

Vitenskapelige publikasjoner

 • Brodahl, Cornelia; Aarek, Ingebjørg; Ask, Anne Merete Selvik (2022). The Covid-19 Pandemic - Experiences and Expectations about Attending International Seminars and Conferences Among Teacher Educators. Journal of the International Society for Teacher Education. ISSN: 1029-5968. 26 (2). s 22 - 37. doi:10.26522/jiste.v26i2.4007.
 • Brodahl, Cornelia; Larson, Niclas; Wathne, Unni; Bjørkestøl, Kirsten (2020). Developing further support for in-service teachers’ implementation of a reasoning-and-proving activity and their identification of students’ level of mathematical argumentation. Journal of the International Society for Teacher Education. ISSN: 1029-5968. 24 (2). s 73 - 87.
 • Wathne, Unni; Brodahl, Cornelia (2019). Engaging Mathematical Reasoning-and-Proving: A Task, a Method, and a Taxonomy. Journal of the International Society for Teacher Education. ISSN: 1029-5968. 23 (1). s 6 - 17.
 • Brodahl, Cornelia; Wathne, Unni (2018). Imaginary Dialogues – In-service Teachers’ Steps Towards Mathematical Argumentation in Classroom Discourse. Journal of the International Society for Teacher Education. ISSN: 1029-5968. 22 (1). s 30 - 42.
 • Wathne, Unni; Brodahl, Cornelia (2017). Mathematics Video Podcasts as Integrated Elements of Online Lessons in Further University Education: In-Service Teachers’ Flow Experiences. Journal of the International Society for Teacher Education. ISSN: 1029-5968. 21 (1). s 33 - 44.
 • Brodahl, Cornelia; Wathne, Unni (2016). In-Service Teachers’ Perceptions of the Design and Quality of Mathematics Videos in their On-Line Learning. Journal of the International Society for Teacher Education. ISSN: 1029-5968. 20 (2). s 67 - 78.
 • Brodahl, Cornelia; Hansen, Nils Kristian (2014). Education students’ use of collaborative writing tools in collectively reflective essay papers. Journal of Information Technology Education: Research (JITE: Research). ISSN: 1547-9714. 13 (1). s 91 - 120. doi:10.28945/1960.
 • Brock, Sabra E.; Brodahl, Cornelia (2013). A Tale of Two Cultures: Cross Cultural Comparison in Learning the Prezi Presentation Software Tool in the US and Norway. Journal of Information Technology Education: Research (JITE: Research). ISSN: 1547-9714. 12s 95 - 119. doi:10.28945/1781.
 • Brodahl, Cornelia; Oftedahl, Heidi Mæsel (2012). Outsourcing Systems Development for e-Learning Applications. International Journal on E-learning. ISSN: 1537-2456. 11 (1). s 5 - 22.
 • Brodahl, Cornelia; Hadjerrouit, Said; Hansen, Nils Kristian (2011). Collaborative Writing with Web 2.0 Technologies: Education Students’ Perceptions. Journal of Information Technology Education: Research (JITE: Research). ISSN: 1547-9714. 10s IIP73 - IIP103. doi:10.28945/1384.
 • Ask, Anne S.; Hernes, Sigrunn; Aarek, Ingebjørg; Vik, Frøydis Nordgård; Brodahl, Cornelia; Haugen, Margaretha (2010). Serving of free school lunch to secondary-school pupils - a pilot study with health implications. Public Health Nutrition (PHN). ISSN: 1368-9800. 13 (2). s 238 - 244. doi:10.1017/S1368980009990772.
 • Brodahl, Cornelia; Smestad, Bjørn (2009). A Taxonomy as a Vehicle for Learning. Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects. ISSN: 1552-2210. 5s 111 - 127. doi:10.28945/67.
 • Brodahl, Cornelia (2009). Erfaringer fra et metodologisk eksperiment med myk systemtenkning i et pedagogisk utviklingsprosjekt. Proceedings fra NOKOBIT 2009 - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsvitenskap. ISBN: 9788251924931. Tapir Akademisk Forlag. artikkel. s 195 - 208.
 • Brodahl, Cornelia; Oftedahl, Heidi (2009). Experiences from Outsourcing Systems Development for Learning Applications. Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2009. Association for the Advancement of Computing in Education. s 1139 - 1147.
 • Brodahl, Cornelia (2009). Feedback Loops: On the Accumulation of Didactic Experiences Regarding Eighth Graders' Use of Laptops. Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2009. Association for the Advancement of Computing in Education. s 1139 - 1147.
 • Brodahl, Cornelia; Smestad, Bjørn (2009). Uenighet og diskusjon - bruk av påstander og elektronisk avstemming i undervisningen. Pedagogiske endringsprosesser : artikkelsamling fra Førstelektorprogrammet 2007-2009. ISBN: 978-82-579-4698-2. Høgskolen i Oslo og Akershus. artikkel. s 36 - 48.
 • Brodahl, Cornelia; Marit, Fagernes; Hadjerrouit, Said (2007). Applying and Evaluating Understanding-Oriented ICT User Training in Upper Secondary Education. Issues in Informing Science and Information Technology (IISIT). ISSN: 1547-5840. 4 (1). s 473 - 490. doi:10.28945/965.
 • Brodahl, Cornelia; Wergeland, Tor Jarle (2007). Digital Fortelling i et faglig og didaktisk perspektiv. Lager, R. (2007). Lek og læring: artikler skrevet av deltakere på kurs i universitetspedagogikk. Universitetet i Agder. faglig_bok_institusjon. s 17 - 43.
 • Opheim, Linda Gurvin; Knutsen, Kristoffer Heggelund; Brodahl, Cornelia (2023). Multilingual Teacher Students’ Self-efficacy as Future Mathematics Teachers in a Second Language Classroom.
 • Brodahl, Cornelia; Aarek, Ingebjørg; Ask, Anne Merete Selvik (2022). Teacher Educators’ Expectations and Experiences about attending international Seminars and Conferences: before, during and after Covid-19 – an explorative Study..
 • Brodahl, Cornelia; Larson, Niclas; Wathne, Unni; Bjørkestøl, Kirsten (2020). Measuring in-service teachers’ ability to analyse their students’ mathematical argumentation.
 • Brodahl, Cornelia (2019). Active Learning with Information and Communication Technology – Five Years after Summer School?.
 • Brodahl, Cornelia; Wathne, Unni (2018). In-service teachers' implementing of imaginary dialogues for mathematical reasoning-and-proving in the classroom.
 • Opheim, Linda Gurvin; Brodahl, Cornelia; Hansen, Nils Kristian (2017). Nettstudier i Canvas.

Sist endret: 21.09.2023 22:09