0
Hopp til hovedinnhold

Cornelia Brodahl

Førstelektor

 
Kontor:
J1061 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Utdanningsbakgrunn

 • Scient. grad med hovedfag i matematikk, Universitet i Münster, 1973-1979
 • Teknisk sløyd, Pedagogisk Høgskole i Münster, 1977-1978
 • Tysk grunnfag, Universitetet i Oslo, 1981
 • Informatikk, Høgskolen i Stavanger, 1989‐1990 
 • Godkjenning som Cand. Mag, i matematikk, tysk og pedagogikk, Universitetet i Oslo, 1981
 • Førstelektorprogram, Universitetet i Oslo, 2007-2009

Utdanningsfaglig kompetanse

 • Universitets- og høyskolepedagogikk. Universitetet i Agder, 2006-2007
 • Pedagogisk seminar, Universitetet i Tromsø, 1981-1982

Arbeidserfaring

 • Studiekoordinator IKT og læring, 2004-2012
 • Web design konsulent, MatRIC, www.matric.no, 2014 -
 • Førstelektor, Universitetet i Agder, Kristiansand, 2010 - 
 • Assistant Professor, Universitet of Agder, 2001‐2010
 • Systems Analyst and Project Leader, IT Services, Elkem ASA, Oslo (Sauda og Kristiansand), 1998‐2001
 • Lektor i ungdomskole og videregående skole, Skjervøy og Sauda, 1980‐1998

Faglige interesser

Forskningsinteresser inkluderer digitale verktøy i matematikkutdanningen.

Hovedinteresser innen

 • Bruk av IKT-verktøy og websjangre i et faglig og didaktisk perspektiv
 • Nettverksbygging omkring utvikling av multimediale læringsressurser
 • Animasjoner/VaniMaps/Videoer for og i matematikkundervisningen
 • Metoder for program(opp)læring
 • Web 2.0 i et læringsperspektiv
 • Pedagogisk webdesign
 • Matematikkleksjoner og -videoer for lærere i rene nettstudier
 • Omvendt klasserom

Nåværende kurs

 • Matematikk i EVU/ Kompetanse for kvalitet: MA-922, MA-923

Tidligere kurs

 • Matematikk i EVU/ Kompetanse for kvalitet: MA-913, MA-914, MA-918, MA-919
 • Matematikk i lærerutdanningen: MA-152, MA-153, MA-161, MA-162
 • Fagdidaktik informatikk: INF112, INF113
 • IKT og læring: INF103, INF104, INF105, INF115, INF116 og INF117

Prosjekter

Deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk:

 • Reviewer for Journal of the International Society for Teacher Education (JISTE), 2016 -
 • Medlem i Editorial Board i Journal of the International Society for Teacher Education (JISTE), 2017-2020
 • Reviewer for Journal of Information Technology Education in Research (JITE), 2014 - 

Prosjekter (de siste)

 • Enda flere videoer i nettbasert matematikkundervisning (DDU)
 • Matematikkvideoportefølje - produksjon og implementering (DDU)
 • Ma-Vi-II - Produksjon og integrasjon av matematikkvideoer for lærerutdanningen (LU)
 • Ma-Vi - Design av matematikkvideoer for lærerutdanningen (LU)
 • Formativ og summativ vurdering i ren nettundervisning for lærere i matematikk. Multimedial læringssti. GeoGebra til eksamen. (DDU)
 • Web 2.0 (LA2020)

Vitenskapelige publikasjoner

 • Brodahl Cornelia, Wathne Unni, Imaginary Dialogues – In-service Teachers’ Steps Towards Mathematical Argumentation in Classroom Discourse (2018). Journal of the International Society for Teacher Education . ISSN 1029-5968. 22 (1), s 30 - 42
 • Wathne Unni, Brodahl Cornelia, Mathematics Video Podcasts as Integrated Elements of Online Lessons in Further University Education: In-Service Teachers’ Flow Experiences (2017). Journal of the International Society for Teacher Education . ISSN 1029-5968. 21 (1), s 33 - 44
 • Brodahl Cornelia, Wathne Unni, In-Service Teachers’ Perceptions of the Design and Quality of Mathematics Videos in their On-Line Learning (2016). Journal of the International Society for Teacher Education . ISSN 1029-5968. 20 (2), s 67 - 78
 • Brodahl Cornelia, Hansen Nils Kristian, Education students’ use of collaborative writing tools in collectively reflective essay papers (2015). Journal of Information Technology Education . ISSN 1539-3585. 13 (1), s 91 - 120
 • Brock Sabra E., Brodahl Cornelia, A Tale of Two Cultures: Cross Cultural Comparison in Learning the Prezi Presentation Software Tool in the US and Norway (2013). Journal of Information Technology Education . ISSN 1539-3585. 12 s 95 - 119
 • Brodahl Cornelia, Oftedahl Heidi Mæsel, Outsourcing Systems Development for e-Learning Applications (2012). International Journal on E-learning . ISSN 1537-2456. 11 (1), s 5 - 22
 • Brodahl Cornelia, Hadjerrouit Said, Hansen Nils Kristian, Collaborative Writing with Web 2.0 Technologies: Education Students’ Perceptions (2011). Journal of Information Technology Education . ISSN 1539-3585. 10 s IIP73 - IIP103
 • Ask Anne S., Hernes Sigrunn, Aarek Ingebjørg, Vik Frøydis Nordgård, Brodahl Cornelia, Haugen Margaretha, Serving of free school lunch to secondary-school pupils - a pilot study with health implications (2010). Public Health Nutrition . ISSN 1368-9800. 13 (2), s 238 - 244 doi: 10.1017/S1368980009990772
 • Brodahl Cornelia, Smestad Bjørn, A Taxonomy as a Vehicle for Learning (2009). Interdisciplinary journal of knowledge and learning objects . ISSN 1552-2210. 5 s 111 - 127
 • Brodahl Cornelia Erfaringer fra et metodologisk eksperiment med myk systemtenkning i et pedagogisk utviklingsprosjekt (2009).
 • Brodahl Cornelia, Oftedahl Heidi, Experiences from Outsourcing Systems Development for Learning Applications (2009).
 • Brodahl Cornelia Feedback Loops: On the Accumulation of Didactic Experiences Regarding Eighth Graders' Use of Laptops (2009).
 • Brodahl Cornelia, Smestad Bjørn, Uenighet og diskusjon - bruk av påstander og elektronisk avstemming i undervisningen (2009).
 • Brodahl Cornelia, Marit Fagernes, Hadjerrouit Said, Applying and Evaluating Understanding-Oriented ICT User Training in Upper Secondary Education (2007). Issues in Informing Science and Information Technology . ISSN 1547-5840. 4 (1), s 473 - 490
 • Brodahl Cornelia, Wergeland Tor Jarle, Digital Fortelling i et faglig og didaktisk perspektiv (2007).
 • Brodahl Cornelia, Wathne Unni, Imaginary Dialogues – In-service Teachers’ Steps Towards Mathematical Argumentation in Classroom Discourse (2018). Journal of the International Society for Teacher Education . ISSN 1029-5968. 22 (1), s 30 - 42
 • Brodahl Cornelia, Wathne Unni, In-service teachers' implementing of imaginary dialogues for mathematical reasoning-and-proving in the classroom (2018).
 • Wathne Unni, Brodahl Cornelia, Mathematics Video Podcasts as Integrated Elements of Online Lessons in Further University Education: In-Service Teachers’ Flow Experiences (2017). Journal of the International Society for Teacher Education . ISSN 1029-5968. 21 (1), s 33 - 44
 • Brodahl Cornelia, Wathne Unni, Imaginary dialogues – In-service teachers’ steps towards mathematical argumentation in classroom discourse (2017).
 • Brodahl Cornelia, Wathne Unni, In-Service Teachers’ Perceptions of the Design and Quality of Mathematics Videos in their On-Line Learning (2016). Journal of the International Society for Teacher Education . ISSN 1029-5968. 20 (2), s 67 - 78
 • Brodahl Cornelia, Wathne Unni, Math video podcasts as integrated parts of online lessons: Trained teacher students' perceptions of effective use and enjoyment in learning (2016).
 • Brodahl Cornelia Breaking the slide barriers (2014).
 • Brodahl Cornelia Evaluation of Active Learning Materials (2014).
 • Brodahl Cornelia, Hansen Nils Kristian, Education students' use of collaborative writing tools in collectively reflective essay papers (2014).
 • Brodahl Cornelia, Hansen Nils Kristian, Education students’ use of collaborative writing tools in collectively reflective essay papers (2015). Journal of Information Technology Education . ISSN 1539-3585. 13 (1), s 91 - 120

Sist endret: 29.10.2018 09:10

Send studiet på mail