Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Claudia Klostergaard

Rådgiver

Senter for likestilling

Claudia begynte på Senter for likestilling ved UiA desember 2017. Hun er utdannet reiseleder, helsefagarbeider og har en mastergrad i religion, etikk og samfunn. Hun har skrevet masteroppgave om sosial kapital og arbeidstilknytning i religiøse organisasjoner og minoritetsforeninger, og hvorvidt denne virksomheten anerkjennes av det offentlige. Claudia har et særskilt ansvar for senterets prosjekter og virksomhet knyttet til fagområdene religion og etnisitet og kjønnsdelte utdanningsvalg.

Forskning

Trysnes, Irene; Furrebøe, Elise Frølich; Berg, Laila Margaret Nordstrand; Einstabland, Åsta Louise; Klostergaard, Claudia; Drangsholt, Hanne (2022). “Hot Case-workers and Squint-eyed Whores” - Sexual Harassment of Norwegian Social- and Health Care Students in Practical Training. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. ISSN: 0803-8740. doi:10.1080/08038740.2022.2030403.

Prosjekter

  • 2021-2022 "Større mangfold - friere valg: Tiltak for økt kjønnsperspektiv i karriere- og utdanningsveiledningen" Nasjonalt samarbeidsprosjekt med Likestillingssenteret Hamar, Reform - ressurssenter for menn, Likestillingssenteret KUN og Senter for likestilling, med en innvilgning på kr 2 000 000,- over statsbudsjettet. Prosjektets formål er å bidra til et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked, ved at unge voksne tar mer bevisste og kunnskapsbaserte utdanningsvalg. Rolle: Prosjektutvikler og prosjektleder. 
  • 2020-2022 Senter for likestilling ved Universitetet i Agder skal i samarbeid med Bufdir arrangere årlige dialogmøter i Agder, forankret i handlingsplanen mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion 2020-2023. Prosjektet er finansiert av Bufdir. Rolle: Prosjektuvikler og prosjektleder. 
  • 2019-2020 "Trygg i egen seksualitet", voldsforebyggende program for personer med funksjonsnedsettelse. Rolle: prosjektpartner og kursholder.
  • 2018 "Kartlegging av kommunenes kompetanse om FN Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)", prosjektmedarbeider, på oppdrag fra Barne- ungdoms og familiedirektoratet.
  • 2018- 2020 "Seksuell trakassering på arbeidsplasser i helsesektoren", med midler fra NIKK (Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn). Rolle: prosjektutvikler og koordinator. 
  • 2018- 2019 "Seksuell trakassering blant studenter i obligatorisk praksis", med prosjektmidler fra UH-nett Vest i samarbeid Universitetet i Stavanger, Høyskolen på Vestlandet og Universitetet i Agder. Rolle: prosjektutvikler og koordinator

 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Trysnes, Irene; Furrebøe, Elise Frølich; Berg, Laila Margaret Nordstrand; Einstabland, Åsta Louise; Klostergaard, Claudia; Jørstad, Hanne (2022). “Hot Case-workers and Squint-eyed Whores” - Sexual Harassment of Norwegian Social- and Health Care Students in Practical Training. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. ISSN: 0803-8740. 30 (2). s 124 - 139. doi:10.1080/08038740.2022.2030403.

Sist endret: 25.09.2023 18:09