Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Christine Svarstad

Seniorrådgiver

Ekstern finansiering

 
Kontor:
A4014 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
08.00-15.30

Seniorrådgiver, Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Koordinator EU-team, Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Prosjektleder for prosjektetableringsmidler fra Norges forskningsråd (PES)

Bakgrunn

Siden 2016: Seniorrådgiver, UiA

2011-2016: Forsker, Agderforskning

Publikasjoner

2017: Wærdahl, R, Nilsen, A.C og Svarstad. C: Who’s at risk? Expanding the categorical understanding of children at risk of social exclusion through measures of self-esteem. Nordic Social Work Research 2017.

2016: Svarstad, C og Nyhus, E.K: The usefulness of applied research i Garmann Johnsen, H.C., Hauge, E. og Magnussen, M-L: Applied Social Science Research in a Regional Knowledge System. balancing, validity meaning and convenience. Routledge 2017.

2016: Jørgensen, G og Svarstad, C: Fra ensomme globale ryttere til klyngesamarbeid. FoU-rapport 3/2015.

2014: Karlsen, T. og Svarstad, C: Løfte i flokk. En underveisevaluering av et samarbeid om utvikling av skoler og barnehager mellom kommuner i Lindesnesregionen. FoU-rapport nr. 4/2014

2014: Karlsen, T. og Svarstad, C: Alle skal med! En undersøkelse av spesialundervisning og tilpasset opplæring i skoler i Vest-Agder. FoU-rapport 11/2014.

2014: Wallevik, K., Jørgensen, G., Svarstad, C. m.fl.: Mekanisk industri i Agder. Status, utfordringer og forslag til tiltak. FoU-rapport nr 12.2014.

2014: Vasstrøm,M.L. og Svarstad, C.: Det litterære miljøet på Agder og perspektiver på et litteraturhus i Kristiansand.Prosjektrapport nr.2.2014

2013:Svarstad, C.: Gender mainstreaming in EU development programmes and projects.A practical guide to gender mainstreaming. Universitetet i Agder

2013: Magnussen, M-L., og Svarstad, C.: Likestillingsmonitor 2013. Delmonitor om ledere på Agder.

2013: Magnussen, M-L., og Svarstad, C.: Kvinner i prosess- og olje- gassindustri på Agder. I Stousland, Hanne og Witsø, Hilde (2013) Likestilling 2013. Kunnskap og innovasjon på Agder. Portal Akademisk (book chapter)

2013: Magnussen, M-L., og Svarstad, C.: Kvinners politiske interesse og deltakelse.

2013: Wallevik, K., Jørgensen, G., Svarstad, C. m.fl.: Krise, omstilling og vekst – en regionanalyse av Sørlandet. FoU-rapport nr.1 2013.

2012: Lind, E. og Svarstad, C.: Å leve av musikken. Et forprosjekt om kvinners rekrutteringsveier inn i musikkbransjen. Prosjektrapport nr.14.2012

2012:Wærdahl, R., Svarstad, C. og A-C Nilsen: Kickstart for en bedre livsstil. Evaluering av tiltaket Igalo som forebyggende helseprogram for ansatte i Kristiansand kommune.

2012: Magnussen, M.-L. og Svarstad, C.: New Facts. Hovedprosjekt. Videre analyser av kvinner i prosess- og olje/- gassindustri på Sørlandet. Prosjektrapport 15/12. Kristiansand, Agderforskning

2012:Magnussen, M.-L. og Svarstad, C.: New Facts. Forprosjekt. Kartlegging av kvinner i prosess- og olje/- gassindustri på Sørlandet. Prosjektrapport 10/12. Kristiansand, Agderforskning

2012: Nilsen, A-C, Wærdahl, R. og Svarstad, C.: Barns levekår og hverdagsliv i Agder. Delrapport 2. En kartlegging av barns levekår og hverdagsliv I Arendal, Froland, Grimstad, Mandal og Lindesnes. FoU- rapport nr.8/2012.

2012: Hauge, S.E og Svarstad, C.: Gjesten om gjenkjøp. En rapport om USUS-gjesters refleksjoner fra kultur, opplevelse og reiseliv. Prosjektrapport 6/2012 

2011: Svarstad, C. og Dale, A.L.: Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune – en foranalyse. Prosjektrapport nr.6/2011.

2010: Svarstad, C.: Påvirker arbeidsbelastning og omfang effekten av deltakelse i en endringsprosess? Masteroppgave 2010, Universitetet i Agder

 

 

 

 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Svarstad, Christine; Wærdahl, Randi (2012). Children doing gender in everyday lives - what boys and girls perceive as important gender traits at the age of 10.

Sist endret: 6.05.2021 19:05