Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Christina Maria Nygren-Landgärds

Professor

i pedagogikk

 
Kontor:
D4037B ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Min universitetskarriere startet med at jeg tok en mastergrad i pedagogikk, inkludert lærerutdanning i 1987 og doktorgrad i pedagogikk i 2000 ved Åbo Akademi i Finland. Frem til høsten 2020 jobbet jeg ved Åbo Akademi som professor, dekan og viserektor (prorektor) med ansvar for utdanning og undervisning. Jeg er intressert i pedagogiske spørsmål generelt, men specielt universitetsutdanning, universitetsundervisning og lærerutdanning. Ved UiA har jeg vitenskapelig ansvar for universitetspedagogikk.

Forskning

Min tidligare forskning har hovedsaklig fokusert på fagdidaktikk. De siste årende har det vært en økende interesse for kvalitetsspørsmål ved universitetet, specielt for kvalitet i utdanning og undervisning. Jeg er for tiden aktiv i et prosjekt om universitetets kvalitetskultur.

For informasjon, se: https://www.uia.no/senter-og-nettverk/uia-puls-pedagogisk-utviklings-og-laeringssenter/forskning-og-utvikling/culture-for-quality-in-higher-education  

Undervisning

Jeg underviser hovedsakelig i universitetspedagogikk, med fokus på kvalitetsspørsmål, pedagogisk ledelse, utdanningsutvikling og forskningsbasert undervisning.

Arbeidserfaring

2020 - Professor i pedagogikk ved universitetet i Agder

2010 - 2019 Viserektor med ansvar for utdanning og undervisning ved Åbo Akademi, Finland

2010 - 2014 Rektor for Åbo Akademis kampus i Vasa, Finland

2006 - 2020 Professor II i didaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge

2005 - 2009 Dekan for Pedagogisk fakultet ved Åbo Akademi, Finland     

2005 -  Professor i pedagogikk (slöjdpedagogik) ved Åbo Akademi , Finland (permisjon). 

1998 - 2004 Lektor i didaktikk (slöjddidaktik) ved Åbo Akademi, Finland

1987 - 1997 Universitetslærer ved Åbo Akademi, Finland               

Prosjekter

In the research project Culture for quality in higher education, a group of Nordic researchers focus on Nordic universities and how the universities reason about quality culture. The starting point for the research is an interest in the Nordic educational systems, especially the universities, and a curiosity about whether Nordic educational co-operation can be discerned in how the universities describe their quality culture. An assumption is that the Nordic countries to a large extent have a shared value in quality work. This is an assumption because the Nordic countries have a common educational history, similar educational systems and that all Nordic countries have chosen to guarantee the quality of higher education in relation to the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. In the research, this is presumed to give the Nordic universities a special touch that may be visible in the quality culture. Thus, a survey is conducted among Nordic universities, by analysing texts that describe the universities´ quality culture. The overall research questions of the research project are: How can the phenomenon of quality culture at university be explained from a Nordic perspective? and What common features and contents appear in the Nordic documents about the universities’ quality culture? The research results of the project are expected to be of use in the cooperation between the universities and in development of quality issues at universities.

https://www.uia.no/senter-og-nettverk/uia-puls-pedagogisk-utviklings-og-laeringssenter/forskning-og-utvikling/culture-for-quality-in-higher-education 

Utvalgte publikasjoner

Nygren-Landgärds, C., Mårtensson, L. B., Pyykkö, R., Bjørnestad, J. O. & von Schoultz, R. (2022) Quality culture at Nordic Universities. European Journal of Higher Education. https://doi.org/10.1080/21568235.2022.2116066

Nygren-Landgärds, C. (2021) Forskning på bredden av vetenskapsområdet. In S. Westerlund, K. Borg, M. Porko-Hudd, V. Lindberg (red.) Slöjdkunnande i förändring. Techne Series. Vol 28 Nr 4/2021. https://journals.oslomet.no/index.php/techneA/article/view/4734 

Elo, J. & Nygren-Landgärds, C. (2020) Teachers’ perceptions of autonomy in the tensions between a subject focus and a cross-curricular school profile: A case study of a Finnish upper secondary school. Journal of Educational Change. https://link.springer.com/article/10.1007/s10833-020-09412-0

Nygren-Landgärds, C., Elo, J., Landgärds, I. & Engelholm, M. (2018) Educational benefits of external projects in school. In Journal of Education and Learning, Vol. 7, No. 4, pp. 54-65.

Nygren-Landgärds, C. (red.) (2013) Med målsetting om å forholde seg vitenskaplig i lærerutdanningen. Del 2, artikler av lærere i lærerutdanningen vid Høgskolen i Telemark, avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning, Notodden. Nätpublication i Techné Series.. http://research.abo.fi/converis/publicweb/Publication/26140?share=false&cntpers=false&reqstfulltxt=false&reports=false&lang=1

Nygren-Landgärds, C. (2011) University teaching is based on research. http://world.edu/university-teaching-based-research/

Nygren-Landgärds, C. (red.) (2011) Med målsetting om å forholde seg vitenskaplig i lærerutdanningen. Del 1, artikler av lærere i lærerutdanningen vid Høgskolen i Telemark, avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning, Notodden(A ; 17/2011). Notodden: NordFo, nordiskt Forum för Forskning och Utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Nygren-Landgärds, Christina M.; Måtrensson, Lena B; Pyykkö, Riitta; Bjørnestad, John Olav; Von Schoulz, Rolad (2022). Quality culture at Nordic Universities. European Journal of Higher Education. ISSN: 2156-8235. doi:10.1080/21568235.2022.2116066.
  • Nygren-Landgärds, Christina Maria (2021). Forskning på bredden av vetenskapsområdet. Techne Serien. ISSN: 1238-9501. 28 (4). s 165 - 178. doi:10.7577/TechneA.4734.
  • Elo, Janne; Nygren-Landgärds, Christina M. (2021). Teachers’ perceptions of autonomy in the tensions between a subject focus and a cross-curricular school profile: A case study of a Finnish upper secondary school. Journal of educational change. ISSN: 1389-2843. 22 (3). s 423 - 445. doi:10.1007/s10833-020-09412-0.
  • Nygren-Landgärds, Christina (2011). Uppdraget. Ett vetenskapligt förhållningssätt i lärarutbildningen. Techne Serien. ISSN: 1238-9501. (17). s 8 - 21.

Sist endret: 25.08.2023 12:08