Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Christina Elefsen

Rådgiver

Prosjektleder EVU

Rådgiver etter- og videreutdanning ved Fakultet for Samfunnsvitenskap. 

Prosjektleder og administrativ koordinator for erfaringsbasert Master i ledelse og Nasjonal Rektorutdanning

Arbeidserfaring

  • 2021 - 2022

Agder Fylkeskommune - Karriere Agder: Rådgiver /karriereveileder. Arbeidsoppgaver knyttet til karriereveiledning

  • 2016- 2021

NAV - Rådgiver: Individuell kartlegging og veiledning av arbeidssøkere, delaktig i jobbsøkeraktiviteter som søknad/CV skriving og karriereveiledning. Kontakt med arbeidsgivere gjennom bedriftsbesøk og jobbmesser. Planlegging og gjennomføring av presentasjoner og fagdager for andre NAV enheter og samarbeidspartnere. Deltakelse i ulike ressursgrupper og samarbeidsutvalg.

  • 2006 - 2015

Varodd - Jobbkonsulent: Arbeidsoppgaver knyttet til kartlegging og veiledning av ulike grupper arbeidssøkere. Undervisning og samhandling med offentlige og private aktører. Utarbeidelse av kurs og anbud. Karriereveiledning individuelt og i gruppe. Rapportskriving

  • 2002 - 2005

Aetat Flekkefjord - Førstekonsulent: Arbeidsoppgaver knyttet til yrkesrettet attføring og saksbehandling. Individuell veiledning og samhandling med både offentlige og private aktører.

Prosjekter

Prosjektleder for følgende etter- og videreutdanningstilbud:

Nasjonale programmer:

  • Erfaringsbasert Master i ledelse 
  • Nasjonal rektorutdanning

 

Utvalgte publikasjoner

Artikkel skrevet på forespørsel fra veilederforum.no.

Artikkelen handler om å finne karrierevei som synshemmet, og beskriver hvordan et salutogent perspektiv i karriereveiledningsprosessen kan bidra til å sette nye karrieremål. 

https://veilederforum.no/artikler/serier/finne-en-ny-karrierevei-som-synshemmet

Sist endret: 10.02.2022 12:02