0
Hopp til hovedinnhold

Charlotte Kiland

Førsteamanuensis

 
Kontor:
I2086 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Charlotte Kiland tok sin doktorgrad i administrasjons- og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen (2015). Hennes doktoravhandling omhandlet hvilken betydning ledelse har for gjennomføring av planlagte endringer i nordiske kommuner. Hun er for tiden førsteamanuensis ved Institutt for folkehelse, idrett og ernæring ved Universitetet i Agder (UiA). Fra 2002-2012 var hun ansatt som universitetslektor ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, UiA. 

 

Faglige interesser

Kilands faglige interesseområder omfatter offentlig administrasjon, politisk organisering og flernivåstyring, ledelse og institusjonell endring. I tillegg har særlig politisk styring og organisering av folkehelse og helsetjenesten interessert henne som policyfelt de senere årene, med særlig fokus på implementering av folkehelsepolitikk og politikk for å redusere sosial ulikhet i helse.

Priser

2009: Pris for årets beste artikkel,Norwegian Journal of Political Science

Prosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

 • Grønningsæter Hilde, Kiland Charlotte, Implementering av fysisk aktivitet (2018).
 • Jacobsen Dag Ingvar, Kiland Charlotte, Success With a Bitter Aftertaste: Success Factors in Inter-Municipal Cooperation (2017). Scandinavian journal of public administration . ISSN 2001-7405. 21 (4), s 53 - 76
 • Aanensen Mari, Haugen Tommy, Kiland Charlotte, Mindfulness som intervensjon for å forebygge og redusere sykefravær (2016). Ergoterapeuten . ISSN 0800-3475. 5 s 42 - 55
 • Torjesen Dag Olaf, Kvåle Gro, Kiland Charlotte, The Quest for Promoting Integrated Care in the Scandinavian Countries – Recent Reforms, Possibilities and Problems (2016).
 • Trondal Jarle, Kiland Charlotte, Agendasetting, vedtak og iverksetting. En studie av en relokaliseringsprosess (2011).
 • Kiland Charlotte, Horrigmo Aase, Policy-endring i en lokalpolitisk kontekst - regimer, mulighetsvindu eller lederskap? (2011). Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift . ISSN 0801-1745. (3), s 180 - 203
 • Kiland Charlotte, Trondal Jarle, Reform møter tilsyn: Turbulens i luftfartstilsynet (2011).
 • Kiland Charlotte, Trondal Jarle, Turbulens i luftfarten. Sentraladministrasjonens nære reformhistorie og utflytting av statlige tilsyn (2011). Nordisk Administrativt Tidsskrift . ISSN 0029-1285. 88 (2), s 142 - 159
 • Trondal Jarle, Kiland Charlotte, Bureuacracy and Geography. Geographic Relocation of the Norwegian Central Administration (2010). World Political Science Review . ISSN 1935-6226. 6 (1), s 1 - 28
 • Trondal Jarle, Kiland Charlotte, Byråkrati og geografi - Geografisk relokalisering av norsk statsforvaltning (2009). Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift . ISSN 0801-1745. 4 (25), s 331 - 352
 • Solvang Bernt Krohn, Kiland Charlotte, Public service providers and users in the information society (2006). Journal of Comparative Social Work . ISSN 0809-9936. 1 (jan.06),
 • Kiland, Charlotte Kvåle, Gro Torjesen, Dag Olaf (2015). The Ideas and Implementation of Public Health Policies: The Norwegian Case. Palgrave Macmillan. ISBN 9781137518156. 262 s.
 • Kvåle Gro, Kiland Charlotte, Torjesen Dag Olaf, Reducing social health inequalities – a balancing act between cross-sectorial coordination and influencing individual health behavior (2018).
 • Torjesen Dag Olaf, Karlsen Tor-Ivar, Kiland Charlotte, Hansen Morten Balle, Public service motivation among senior executives in Danish and Norwegian local government – challenged but still viable? (2018).
 • Grønningsæter Hilde, Kiland Charlotte, Implementering av fysisk aktivitet (2018).
 • Kvåle Gro, Kiland Charlotte, Torjesen Dag Olaf, Social inequalities in health - a balancing act? (2017).
 • Jacobsen Dag Ingvar, Kiland Charlotte, Success With a Bitter Aftertaste: Success Factors in Inter-Municipal Cooperation (2017). Scandinavian journal of public administration . ISSN 2001-7405. 21 (4), s 53 - 76
 • Aanensen Mari, Haugen Tommy, Kiland Charlotte, Mindfulness som intervensjon for å forebygge og redusere sykefravær (2016). Ergoterapeuten . ISSN 0800-3475. 5 s 42 - 55
 • Torjesen Dag Olaf, Kvåle Gro, Kiland Charlotte, The Quest for Promoting Integrated Care in the Scandinavian Countries – Recent Reforms, Possibilities and Problems (2016).
 • Kiland Charlotte Endringsprosesser i offentlig sektor (2016).
 • Kiland Charlotte Forsker på ledelse (2015).
 • Kiland Charlotte Planleggingens nye hverdag (2015).

Sist endret: 10.10.2018 19:10

Send studiet på mail