0
Hopp til hovedinnhold

Charlotte Kiland

Førsteamanuensis

 
Kontor:
HU011 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Charlotte Kiland tok sin doktorgrad i administrasjons- og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen (2015). Hennes doktoravhandling omhandlet hvilken betydning ledelse har for gjennomføring av planlagte endringer i institusjonaliserte kontekster. Fra 2012-2019 var hun ansatt ved fakultet for helse- og idrettsvitenskap, UiA.

 

 

 

Faglige interesser

Kilands faglige interesseområder og forskning omfatter offentlig styring og administrasjon og organisasjonsteori, med særlig fokus på offentlig reformvirksomhet, kommunal organisering og ledelse. Helse er ett av flere policyfelt som har interessert henne, med særlig fokus på samhandling og koordinering mellom forvaltningsnivåene.

Priser

2009: Pris for årets beste artikkel,Norwegian Journal of Political Science

Prosjekter

 • TopNordic; Kommunale topplederes ledelsesmotivasjon. Komparativ studie av Norge, Sverige og Danmark
 • LETSGO study; bedre samhandling og koordinering i oppfølging av kreftoverlevere. Finansiert av Kreftoreningen og Sørlandet sykehus helseforetak.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Kiland, Charlotte; Murdoch, Zuzana (2021). Leadership of organisations: Theory and evidence from the development of Norwegian scenic routes. Organizing and Governing Governmental Institutions. ISBN: 978-82-450-3532-2. Fagbokforlaget. chapter 5. s 111 - 130.
 • Torjesen, Dag Olaf; Karlsen, Tor-Ivar; Kiland, Charlotte; Balle Hansen, Morten (2021). Public service motivation among Danish and Norwegian local government administrative managers. Organizing and Governing Governmental Institutions. ISBN: 978-82-450-3532-2. Fagbokforlaget. Chapter 4. s 88 - 107.
 • Kvåle, Gro; Kiland, Charlotte; Torjesen, Dag Olaf (2020). Public Health Policy to Tackle Social Health Inequalities: A Balancing Act Between Competing Institutional Logics. Transitions and Boundaries in the Coordination and Reform of Health Services : Building Knowledge, Strategy and Leadership. ISBN: 978-3-030-26683-7. Palgrave Macmillan. chapter. s 149 - 165.
 • Grønningsæter, Hilde; Kiland, Charlotte (2018). Implementering av fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet og helse: Fra begrepsforståelse til implementering av kunnskap. ISBN: 9788202568313. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel. s 390 - 410.
 • Jacobsen, Dag Ingvar; Kiland, Charlotte (2017). Success With a Bitter Aftertaste: Success Factors in Inter-Municipal Cooperation. Scandinavian Journal of Public Administration. ISSN: 2001-7405. 21 (4). s 53 - 76.
 • Aanensen, Mari; Haugen, Tommy; Kiland, Charlotte (2016). Mindfulness som intervensjon for å forebygge og redusere sykefravær. Ergoterapeuten. ISSN: 0800-3475. 5s 42 - 55.
 • Torjesen, Dag Olaf; Kvåle, Gro; Kiland, Charlotte (2016). The Quest for Promoting Integrated Care in the Scandinavian Countries – Recent Reforms, Possibilities and Problems. Towards A Comparative Institutionalism: Forms, Dynamics And Logics Across The Organizational Fields Of Health Care And Higher Education. ISBN: 978-1-78560-275-7. Emerald Group Publishing Limited. chapter. s 195 - 213.
 • Trondal, Jarle; Kiland, Charlotte (2011). Agendasetting, vedtak og iverksetting. En studie av en relokaliseringsprosess. Byråkrati og geografi : geografisk relokalisering av norsk sentraladministrasjon. ISBN: 978-82-15-01913-0. Universitetsforlaget. 4. s 74 - 93.
 • Kiland, Charlotte; Horrigmo, Aase (2011). Policy-endring i en lokalpolitisk kontekst - regimer, mulighetsvindu eller lederskap?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN: 0801-1745. (3). s 180 - 203.
 • Kiland, Charlotte; Trondal, Jarle (2011). Reform møter tilsyn: Turbulens i luftfartstilsynet. Byråkrati og geografi : geografisk relokalisering av norsk sentraladministrasjon. ISBN: 978-82-15-01913-0. Universitetsforlaget. 5. s 94 - 112.
 • Kiland, Charlotte; Trondal, Jarle (2011). Turbulens i luftfarten. Sentraladministrasjonens nære reformhistorie og utflytting av statlige tilsyn. Nordisk Administrativt Tidsskrift. ISSN: 0029-1285. 88 (2). s 142 - 159.
 • Trondal, Jarle; Kiland, Charlotte (2010). Bureuacracy and Geography. Geographic Relocation of the Norwegian Central Administration. World Political Science Review. ISSN: 2194-6248. 6 (1). s 1 - 28.
 • Trondal, Jarle; Kiland, Charlotte (2009). Byråkrati og geografi - Geografisk relokalisering av norsk statsforvaltning. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN: 0801-1745. 4 (25). s 331 - 352.
 • Solvang, Bernt Krohn; Kiland, Charlotte (2006). Public service providers and users in the information society. Journal of Comparative Social Work. ISSN: 0809-9936. 1 (jan.06).
 • Kiland, Charlotte; Kvåle, Gro; Torjesen, Dag Olaf (2015). The Ideas and Implementation of Public Health Policies: The Norwegian Case. ISBN: 9781137518156. Palgrave Macmillan. s 262.
 • Torjesen, Dag Olaf; Karlsen, Tor-Ivar; Kiland, Charlotte; Hansen, Morten Balle (2020). Antecedents of public service motivation, institutional differences and characteristics among Danish and Norwegian local government administrative top-managers.
 • Kiland, Charlotte; Torjesen, Dag Olaf; Karlsen, Tor-Ivar (2019). The interplay between top civil servants and civil society in local government in the age of New Public Governance.
 • Kiland, Charlotte; Haraldstad, Kristin; Hovland, Olav Johannes; Chiduo, Mercy Grace; Johannessen, Berit (2018). Protocol for a qualitative study of cross-cultural knowledge transfer among participants in a public health campaign.
 • Kvåle, Gro; Kiland, Charlotte; Torjesen, Dag Olaf (2018). Reducing social health inequalities – a balancing act between cross-sectorial coordination and influencing individual health behavior.
 • Torjesen, Dag Olaf; Karlsen, Tor-Ivar; Kiland, Charlotte; Hansen, Morten Balle (2018). Public service motivation among senior executives in Danish and Norwegian local government – challenged but still viable?.
 • Kvåle, Gro; Kiland, Charlotte; Torjesen, Dag Olaf (2017). Social inequalities in health - a balancing act?.

Sist endret: 21.08.2019 16:08