0
Hopp til hovedinnhold

Charlotte Kiland

Førsteamanuensis

 
Kontor:
I2086 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Charlotte Kiland tok sin doktorgrad i administrasjons- og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen (2015). Hennes doktoravhandling omhandlet hvilken betydning ledelse har for gjennomføring av planlagte endringer i nordiske kommuner. Hun er for tiden førsteamanuensis ved Institutt for folkehelse, idrett og ernæring ved Universitetet i Agder (UiA). Fra 2002-2012 var hun ansatt som universitetslektor ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, UiA. 

 

Faglige interesser

Kilands faglige interesseområder omfatter offentlig administrasjon, politisk organisering og flernivåstyring, ledelse og institusjonell endring. I tillegg har særlig politisk styring og organisering av folkehelse og helsetjenesten interessert henne som policyfelt de senere årene, med særlig fokus på implementering av folkehelsepolitikk og politikk for å redusere sosial ulikhet i helse.

Priser

2009: Pris for årets beste artikkel,Norwegian Journal of Political Science

Prosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

 • Grønningsæter, Hilde Kiland, Charlotte (2018). Implementering av fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet og helse: Fra begrepsforståelse til implementering av kunnskap. ISBN: 9788202568313. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel. s 390 - 410.
 • Jacobsen, Dag Ingvar Kiland, Charlotte (2017). Success With a Bitter Aftertaste: Success Factors in Inter-Municipal Cooperation. Scandinavian journal of public administration. ISSN: 2001-7405. 21 (4). s 53 - 76.
 • Aanensen, Mari Haugen, Tommy Kiland, Charlotte (2016). Mindfulness som intervensjon for å forebygge og redusere sykefravær. Ergoterapeuten. ISSN: 0800-3475. 5s 42 - 55.
 • Torjesen, Dag Olaf Kvåle, Gro Kiland, Charlotte (2016). The Quest for Promoting Integrated Care in the Scandinavian Countries – Recent Reforms, Possibilities and Problems. Towards A Comparative Institutionalism: Forms, Dynamics And Logics Across The Organizational Fields Of Health Care And Higher Education. ISBN: 978-1-78560-275-7. Emerald Group Publishing Limited. chapter. s 195 - 213.
 • Trondal, Jarle Kiland, Charlotte (2011). Agendasetting, vedtak og iverksetting. En studie av en relokaliseringsprosess. Byråkrati og geografi : geografisk relokalisering av norsk sentraladministrasjon. ISBN: 978-82-15-01913-0. Universitetsforlaget. 4. s 74 - 93.
 • Kiland, Charlotte Horrigmo, Aase (2011). Policy-endring i en lokalpolitisk kontekst - regimer, mulighetsvindu eller lederskap?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN: 0801-1745. (3). s 180 - 203.
 • Kiland, Charlotte Trondal, Jarle (2011). Reform møter tilsyn: Turbulens i luftfartstilsynet. Byråkrati og geografi : geografisk relokalisering av norsk sentraladministrasjon. ISBN: 978-82-15-01913-0. Universitetsforlaget. 5. s 94 - 112.
 • Kiland, Charlotte Trondal, Jarle (2011). Turbulens i luftfarten. Sentraladministrasjonens nære reformhistorie og utflytting av statlige tilsyn. Nordisk Administrativt Tidsskrift. ISSN: 0029-1285. 88 (2). s 142 - 159.
 • Trondal, Jarle Kiland, Charlotte (2010). Bureuacracy and Geography. Geographic Relocation of the Norwegian Central Administration. World Political Science Review. ISSN: 1935-6226. 6 (1). s 1 - 28.
 • Trondal, Jarle Kiland, Charlotte (2009). Byråkrati og geografi - Geografisk relokalisering av norsk statsforvaltning. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN: 0801-1745. 4 (25). s 331 - 352.
 • Solvang, Bernt Krohn Kiland, Charlotte (2006). Public service providers and users in the information society. Journal of Comparative Social Work. ISSN: 0809-9936. 1 (jan.06).
 • Kiland, Charlotte Kvåle, Gro Torjesen, Dag Olaf (2015). The Ideas and Implementation of Public Health Policies: The Norwegian Case. ISBN: 9781137518156. Palgrave Macmillan. s 262.
 • Kiland, Charlotte Haraldstad, Kristin Hovland, Olav Johannes Chiduo, Mercy Grace Johannessen, Berit (2018). Protocol for a qualitative study of cross-cultural knowledge transfer among participants in a public health campaign.
 • Kvåle, Gro Kiland, Charlotte Torjesen, Dag Olaf (2018). Reducing social health inequalities – a balancing act between cross-sectorial coordination and influencing individual health behavior.
 • Torjesen, Dag Olaf Karlsen, Tor-Ivar Kiland, Charlotte Hansen, Morten Balle (2018). Public service motivation among senior executives in Danish and Norwegian local government – challenged but still viable?.
 • Kvåle, Gro Kiland, Charlotte Torjesen, Dag Olaf (2017). Social inequalities in health - a balancing act?.
 • Kiland, Charlotte (2016). Endringsprosesser i offentlig sektor.
 • Kiland, Charlotte (2015). Forsker på ledelse.

Sist endret: 10.10.2018 19:10

Send studiet på mail