Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Charlotte Nilsen

Rådgiver

Rådgiver

Se min LinkedIn profil: 

 

Ansvar for Forskningskonferanser ved Fakultet for Samfunnsvitenskap

- strategisk rådgivning for internasjonale, nasjonale og regionale forskningskonferanser ved fakultetet- rådgivning, ledelse og/eller administrativ støtte i utvikling av søknader og budsjett for konferanser- rådgivning, ledelse og/eller administrativ støtte i planlegging og gjennomføring av forskningskonferanser- rådgivning, ledelse og/eller administrativ støtte for oppsett av kommunikasjonsplan og kommunikasjonsformidling via ulike kommunikasjonskanaler, for eksempel nettsider og relevante sosiale medier- rådgivning ledelse og/eller administrativ støtte for interne/eksterne møtelokaler og lokasjoner, overnatting, møtebevertning og konferansemiddager, påmelding, sosiale aktiviteter, transport m.m.- oversikt over mulige finansieringskilder, eks. konferansestøtte- rådgivning, ledelse og/eller administrativ støtte for koordinering av samarbeid/tjenester/teknisk fra UiA Konferanse, UiA Kommunikasjon, IT Hjelp og IT Drift og Kafe Kampus m.fl.

Interne og eksterne nettverk

- rådgivning og administrativ støtte for koordinering av samarbeid/tjenester fra Møtebyen Kristiansand for sammen løfte Kristiansand som konferanse, møte og arrangements by- Fakultetets representant ved UiA's ArrangementsstøtteforumRådgiver forskningssenteret CeDIT - Centre for Digital Transformation

- Rådgivning og administrativ støtte for vitenskapelig og administrativ ledelse for CeDiT- Søke om interne støttemidler fra UiA- bistå med planlegging og gjennomføring av aktiviteter knyttet til konferanser, workshops, seminarer,forskningslunsjerintern kommunikasjon og møtestøtte- rådgivning kommunikasjon, nettsider, innhold og kanalerStillingen inngår i fakultetets forskningsadministrative team av FOU rådgivere som samarbeider tett med fakultets ledelsen, forskere, forsknings- og innovasjonsavdelingen, og andre enheter ved fakultetet og UiA. Rapportering til Fakultetsdirektør Per Sigurd Sørensen

Ekspertområder

Sist endret: 12.09.2022 12:09