0
Hopp til hovedinnhold

Charlie Emil Krautwald

Ph.d.-kandidat

Doktorgradsstipendiat

 
Kontortid:
Etter avtale

Jeg er uddannet cand.mag. i historie fra Københavns Universitet (2016) med tilvalgsstudier i museologi og kulturarv. Min masterafhandling omhandlede den militante antifascistiske mobilisering på den danske venstrefløj i årene 1930-36.

Fagligt har jeg tidligere beskæftiget mig med:

 • Besættelsestiden og modstandsbevægelsen i Danmark 1940-45
 • De danske spaniensfrivillige
 • Kolonihistorie med fokus på slavehandel og plantagedrift i Vestindien
 • Museumsformidling og kulturarv
 • By- og bolighistorie
 • Hygiejnebevægelsen i det 19. århundrede
 • Bygningshistorie

Jeg er aktiv i det nordiske forskningsnetværk Politik Underifrån, der især beskæftiger sig med radikal gadeoffentlighed og politisk mobilisering.

Desuden er jeg medlem af redaktionen på tidsskriftet Arbejderhistorie (SFAH) og aktiv i Selskab for Arbejderhistorie.

Faglige interesser

 • Mellemkrigstiden
 • Fascisme og højreradikalisme
 • Antifascisme
 • Arbejderbevægelse
 • Politisk kultur
 • Aktivisme
 • Radikalisme
 • Militant gadeoffentlighed
 • Det offentlige rum
 • Politisk vold og konfrontation
 • Maskulinitetsidealer
 • Contentious politics
 • Politik nedefra

Prosjekter

Jeg er doktorgradsstipendiat i historie og forsker i politisk kultur og ungdomspolitisk radikalisering i mellemkrigstiden.

Mit Phd-projekt, Kampen om gaden, handler om hvordan og hvorfor de politiske ungdomsorganisationer i Danmark og Norden i mellemkrigstiden blev inspireret af transnationale militante strømninger i deres agitation og kamp om opinionsdannelsen i de fysiske offentlige rum.

Projektet fokuserer på radikaliseringen af propagandametoder i form af uniformering, brug af symboler og offensiv gademobilisering, såvel som på de konfrontationer med politiske modstandere og myndigheder, som dette militante politiske sprog medførte.

Mens min case er ungdomsorganisationerne på den danske venstre- og højrefløj i årene 1917-1940 rummer projektet en transnational komparation til de øvrige nordiske lande og fokuserer på innovativ transfer af idéer og kampmidler på tværs af landegrænserne.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Krautwald, Charlie Emil (2019). Three arrows against the swastika: Militant social democracy and the radical opposition to fascism in Denmark, 1932-1934. Anti-facism in the Nordic Countries. New Perspectives, Comparisons and Transnational Connections. ISBN: 9781138046948. Routledge. Chapter 5. s 91 - 110.
 • Krautwald, Charlie Emil (2018). Fascismen marcherer. Kontinuitet og tradition i fascismens brug af gaderne som politisk arena. Opprør og opposisjon under enevelde og demokrati. ISBN: 9788202626006. Cappelen Damm Akademisk. 6. s 161 - 186.
 • Krautwald, Charlie Emil (2017). Kampklar! Militant antifascistisk mobilisering i Danmark 1930-36. Historisk Tidskrift för Finland. ISSN: 0046-7596. 102 (1). s 114 - 148.
 • Krautwald, Charlie Emil (2020). Kampklar! Venstrefløjen og den militante antifascisme i Danmark 1930-39. ISBN: 9788740833119. Syddansk Universitetsforlag. s 253.
 • Krautwald, Charlie Emil; Scherfig, Albert; Madsen, Daniel; Zarling, Nadia (2014). Brødrene Nielsen - Breve fra Den Spanske Borgerkrig. ISBN: 9788792880024. Forlaget Nemo. s 367.
 • Krautwald, Charlie Emil (2020). Nordisk nazisme i dag.
 • Krautwald, Charlie Emil (2019). Fighting for the streets. Radical street politics and popular riot culture in Interwar Denmark.
 • Krautwald, Charlie Emil (2019). Mainstreaming Neo-Fascism? «Ethnopluralism» and Identitarian Politics as Metapolitical Strategy of the Nordic Far-Right.
 • Krautwald, Charlie Emil (2019). Interview i P1 Orientering om Den Nordiske Modstandsbevægelse.
 • Krautwald, Charlie Emil (2019). Interview om den yderste højrefløj i Danmark.
 • Krautwald, Charlie Emil (2019). Med Nordfront har Danmark fået en klassisk nazistisk forening.

Sist endret: 13.11.2018 23:11