0
Hopp til hovedinnhold

Cathrine Edelhard Tømte

Førsteamanuensis

 
Kontor:
H1008 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Cathrine Edelhard Tømte har studert teknologi og utdanning i nær femten år. Hun har tidligere vært tilknyttet Senter for IKT i utdanningen og OECD, og i over 10 år ved NIFU, hvor hun ledet flere studier om teknologibruk i utdanningen, blant annet landets første kartlegging av profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningene. Hun har også vært prosjektleder for landets så langt eneste longitudinelle studie av 1:1 satsing i en hel kommune. Siden september 2018 er hun tilknyttet Institutt for informasjonssystemer ved Universitetet i Agder, og ansvarlig for utvikling og gjennomføring av IS-215: Teknologi i skolen og lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse, et nytt emne på 30 studiepoeng for grunnskolelærerstudentene. Tømte har publisert omfattende nasjonalt og internasjonalt. Tømte har doktorgrad fra NTNU og er medlem av CeDiT og ProDig

Undervisning

IS 215 Digitalisering i skolen og lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse

https://www.uia.no/studieplaner/topic/IS-215-1

Utvalgte publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner

 • Fossland, Trine Tømte, Cathrine Edelhard (2019). Deltaker eller tilskuer? En casestudie om vilkår for deltakelse og samarbeidslæring i et nettbasert masterprogram i økonomi og ledelse (MBA). UNIPED. ISSN: 1893-8981. 42 (1). s 41 - 59. doi:10.18261/issn.1893-8981-2019-01-04.
 • Tømte, Cathrine Edelhard Fossland, Trine Aamodt, Per O Degn, Lise (2019). Digitalisation in higher education: mapping institutional approaches for teaching and learning. Quality in Higher Education. ISSN: 1353-8322. doi:10.1080/13538322.2019.1603611.
 • Sjaastad, Jørgen Tømte, Cathrine Edelhard (2018). Adaptive Learning Systems in Mathematics Classrooms. Education Research Highlights in Mathematics, Science and Technology 2018. ISBN: 9786058165434. ISRES Publishing, International Society for Research in Education and Science (ISRES). Chapter 3. s 30 - 46.
 • Tømte, Cathrine Edelhard (2018). MOOCs in teacher education: institutional and pedagogical change?. European Journal of Teacher Education. ISSN: 0261-9768. 42 (1). s 65 - 81. doi:10.1080/02619768.2018.1529752.
 • Tømte, Cathrine Edelhard Fevolden, Arne Martin Aanstad, Siri (2017). Massive, Open, Online, and National? A Study of How National Governments and Institutions Shape the Development of MOOCs. International Review of Research in Open and Distance Learning. ISSN: 1492-3831. 18 (5). s 211 - 226. doi:10.19173/irrodl.v18i5.2751.
 • Vabø, Agnete Tømte, Cathrine Edelhard Gunnes, Hebe (2016). Forskerkarrierer og kjønn. Ulik likestilling i arbeidslivet. ISBN: 978-82-05-49601-9. Gyldendal Akademisk. Kapittel 11. s 217 - 228.
 • Egeland, Cathrine Tømte, Cathrine Edelhard (2016). Kjønnsubalanse blant historikere - bare et spørsmål om tid?. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN: 0809-6341. 39 (1). s 24 - 44. doi:10.18261/issn.1891-1781-2016-01-03.
 • Wollscheid, Sabine Sjaastad, Jørgen Tømte, Cathrine Edelhard (2016). The Impact of Digital Devices vs. Pen(cil) and Paper on Primary School Students’ Writing Skills - a Research Review. Computers and education. ISSN: 0360-1315. 95s 19 - 35. doi:10.1016/j.compedu.2015.12.001.
 • Wollscheid, Sabine Sjaastad, Jørgen Tømte, Cathrine Edelhard Løver, Silje Nalini (2016). The effect of pen and paper or tablet computer on early writing - A pilot study. Computers and education. ISSN: 0360-1315. 98s 70 - 80. doi:10.1016/j.compedu.2016.03.008.
 • Tømte, Cathrine Edelhard Enochsson, Ann-Britt Buskqvist, Ulf Kårstein, Asbjørn (2015). Educating online student teachers to master professional digital competence: The TPACK-framework goes online. Computers and education. ISSN: 0360-1315. 84s 26 - 35. doi:10.1016/j.compedu.2015.01.005.
 • Fevolden, Arne Martin Tømte, Cathrine Edelhard (2015). How Information And Communication Technology Is Shaping Higher Education. The Palgrave International Handbook of Higher Education Policy and Governance. ISBN: 9781137456168. Palgrave Macmillan. 19. s 342 - 358.
 • Tømte, Cathrine Edelhard Fevolden, Arne Martin Olsen, Dorothy Sutherland (2014). To MOOC or not to MOOC?: A Case Study of Norway. E-Learning as a Socio-Cultural System: A Multidimensional Analysis. ISBN: 9781466661547. IGI Global. 12. s 210 - 223.
 • Tømte, Cathrine Edelhard (2013). Digital competence in teacher education. Learning & Teaching with Media & Technology. ATEE-SIREM Winter Conference Proceedings. 7-9 March 2013, Genoa (Italy). ISBN: 9789081563956. Association for Teacher Education in Europe ATEE aisbl. Section 1. s 173 - 183.
 • Tømte, Cathrine Edelhard (2013). Educating Teachers for the New millennium? Teacher training, ICT and digital competence. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN: 1891-943X. (1-2). s 74 - 88.
 • Tømte, Cathrine Edelhard (2011). Challenging our views on ICT, gender and education. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN: 1891-943X. (Special). s 309 - 325.
 • Tømte, Cathrine Edelhard Hatlevik, Ove Edvard (2011). Gender-differences in Self-efficacy ICT related to various ICT-user profiles in Finland and Norway. How do self-efficacy, gender and ICT-user profiles relate to findings from PISA 2006. Computers and education. ISSN: 0360-1315. 57 (1). s 1416 - 1424. doi:10.1016/j.compedu.2010.12.011.
 • Tømte, Cathrine Edelhard (2009). Forhandling og posisjonering i elektroninske møter. Forskning som endringsverktøy i organisasjoner. Forståelse og utvikling av praksis. ISBN: 978-82-519-2418-4. Tapir Akademisk Forlag. 2. s 37 - 51.
 • Tømte, Cathrine Edelhard (2008). Gamle forventninger til nye sjangere? En studie av samarbeidsteknologien elektroniske møter. Å være på nett. Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier. ISBN: 978-82-02-27895-3. Cappelen Damm Akademisk. 12. s 245 - 263.
 • Tømte, Cathrine Edelhard (2018). Hva sier forskningen om læring og teknologi i skolen?.
 • Fossland, Trine Tømte, Cathrine Edelhard (2018). Participant or observer in an online MBA?.
 • Tømte, Cathrine Edelhard (2018). Digital læring – hva sier forskningen? Følgeforskning på digital læring i Askerskolene.
 • Tømte, Cathrine Edelhard Gjerustad, Cay (2018). Online or offline - does it matter? A study on teachers’ perceptions on study formats and quality when participating in continuing education programs (in Mathematics).
 • Tømte, Cathrine Edelhard (2018). The role of technology in the changing landscape of higher education institutions.

Sist endret: 2.06.2019 21:06

Send studiet på mail