0
Hopp til hovedinnhold

Cathrine Edelhard Tømte

Professor

 
Kontor:
H1008 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Cathrine Edelhard Tømtes forskningsinteresser omfatter muligheter og utfordringer for teknologi i samfunnet. Tømte har vært ansatt ved Institutt for informasjonssystemer ved Universitetet i Agder siden høsten 2018, og er ansvarlig for utvikling og gjennomføring emner knyttet til Teknologi i skolen og lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse. Tømte har publisert omfattende nasjonalt og internasjonalt. Tømte har doktorgrad fra NTNU og er medlem av CeDiT og ProDig. Hun har tidligere vært tilknyttet Senter for IKT i utdanningen og OECD samt NIFU, hvor hun ledet flere studier om teknologibruk i utdanningen, blant annet landets første kartlegging av profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningene og  en longitudinell studie av 1:1 satsing i en kommune.

Undervisning

IS 215 Digitalisering i skolen og lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse

https://www.uia.no/studieplaner/topic/IS-215-1

Utvalgte publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner

 • Laterza, Vito; Tømte, Cathrine Edelhard; Pinheiro, Romulo Teixeira (2020). Digital transformations with “Nordic characteristics”? Latest trends in the digitalisation of teaching and learning in Nordic higher education. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN: 1891-943X. 15 (4). s 225 - 233. doi:10.18261/issn.1891-943x-2020-04-01.
 • Laterza, Vito; Tømte, Cathrine Edelhard; Pinheiro, Romulo (2020). Guest Editorial: Digital transformations with “Nordic characteristics”? Latest trends in the digitalisation of teaching and learning in Nordic higher education. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN: 1891-943X. 15 (4). s 225 - 233. doi:10.18261/ISSN.1891-943X-2020-04-01.
 • Wollscheid, Sabine; Tømte, Cathrine Edelhard; Sjaastad, Jørgen (2020). How a SPOC might facilitate in-service teachers' interactions in professional development. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN: 1891-943X. 15 (2). s 125 - 137. doi:10.18261/issn.1891-943x-2020-02-04.
 • Tømte, Cathrine Edelhard; Laterza, Vito; Pinheiro, Romulo Teixeira; Avramovic, Aleksandar (2020). Is there a Scandinavian model for MOOCs? Understanding the MOOC phenomenon in Denmark, Norway, and Sweden. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN: 1891-943X. 15 (4). s 234 - 245. doi:10.18261/issn.1891-943x-2020-04-02.
 • Tømte, Cathrine Edelhard; Gjerustad, Cay (2020). Online or offline – Does it matter?: A study of in-service teachers' perceptions of learning outcomes in Norway. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN: 1891-943X. 15 (4). s 259 - 273. doi:10.18261/ISSN.1891-943X-2020-04-04.
 • Tømte, Cathrine Edelhard; Bugge, Markus; Wollscheid, Sabine; Vennerød-Diesen, Frida Felicia (2020). Ready to Go? Schools? Preparedness for Teaching and Learning Within a One-to-One Program. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN: 0302-9743. 12066s 569 - 580. doi:10.1007/978-3-030-44999-5_47.
 • Fossland, Trine; Tømte, Cathrine Edelhard (2020). Technology as Quality Work? Educational Leaders and Teachers’ Use of Digital Technology. Quality Work in Higher Education. Organisational and Pedagogical Dimensions. ISBN: 978-3-030-41756-7. Springer. Kapittel 4. s 57 - 77.
 • Fossland, Trine; Tømte, Cathrine Edelhard (2019). Deltaker eller tilskuer? En casestudie om vilkår for deltakelse og samarbeidslæring i et nettbasert masterprogram i økonomi og ledelse (MBA). UNIPED. ISSN: 1500-4538. 42 (1). s 41 - 59. doi:10.18261/issn.1893-8981-2019-01-04.
 • Tømte, Cathrine Edelhard; Sjaastad, Jørgen (2019). Det norske klasserom - på nett!. Skolen vår!. ISBN: 978-82-05-49597-5. Gyldendal Akademisk. Kapittel 6. s 123 - 148.
 • Tømte, Cathrine Edelhard; Fossland, Trine; Aamodt, Per O; Degn, Lise (2019). Digitalisation in higher education: mapping institutional approaches for teaching and learning. Quality in Higher Education. ISSN: 1353-8322. 25 (1). s 98 - 114. doi:10.1080/13538322.2019.1603611.
 • Mark, Michael Spjelkavik; Tømte, Cathrine Edelhard; Næss, Terje; Røsdal, Trude (2019). Leaving the windows open – økt mangel på IKT-sikkerhetskompetanse i Norge. Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN: 2535-2512. 3 (3). s 173 - 190. doi:10.18261/issn.2535-2512-2019-03-02.
 • Sjaastad, Jørgen; Tømte, Cathrine Edelhard (2018). Adaptive Learning Systems in Mathematics Classrooms. Education Research Highlights in Mathematics, Science and Technology 2018. ISBN: 9786058165434. ISRES Publishing, International Society for Research in Education and Science (ISRES). Chapter 3. s 30 - 46.
 • Tømte, Cathrine Edelhard (2018). MOOCs in teacher education: institutional and pedagogical change?. European Journal of Teacher Education. ISSN: 0261-9768. 42 (1). s 65 - 81. doi:10.1080/02619768.2018.1529752.
 • Tømte, Cathrine Edelhard; Fevolden, Arne Martin; Aanstad, Siri (2017). Massive, Open, Online, and National? A Study of How National Governments and Institutions Shape the Development of MOOCs. International Review of Research in Open and Distance Learning. ISSN: 1492-3831. 18 (5). s 211 - 226. doi:10.19173/irrodl.v18i5.2751.
 • Vabø, Agnete; Tømte, Cathrine Edelhard; Gunnes, Hebe (2016). Forskerkarrierer og kjønn. Ulik likestilling i arbeidslivet. ISBN: 978-82-05-49601-9. Gyldendal Akademisk. Kapittel 11. s 217 - 228.
 • Egeland, Cathrine; Tømte, Cathrine Edelhard (2016). Kjønnsubalanse blant historikere - bare et spørsmål om tid?. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN: 0809-6341. 39 (1). s 24 - 44. doi:10.18261/issn.1891-1781-2016-01-03.
 • Wollscheid, Sabine; Sjaastad, Jørgen; Tømte, Cathrine Edelhard (2016). The Impact of Digital Devices vs. Pen(cil) and Paper on Primary School Students’ Writing Skills - a Research Review. Computers & Education. ISSN: 0360-1315. 95s 19 - 35. doi:10.1016/j.compedu.2015.12.001.
 • Wollscheid, Sabine; Sjaastad, Jørgen; Tømte, Cathrine Edelhard; Løver, Silje Nalini (2016). The effect of pen and paper or tablet computer on early writing - A pilot study. Computers & Education. ISSN: 0360-1315. 98s 70 - 80. doi:10.1016/j.compedu.2016.03.008.
 • Tømte, Cathrine Edelhard; Enochsson, Ann-Britt; Buskqvist, Ulf; Kårstein, Asbjørn (2015). Educating online student teachers to master professional digital competence: The TPACK-framework goes online. Computers & Education. ISSN: 0360-1315. 84s 26 - 35. doi:10.1016/j.compedu.2015.01.005.
 • Fevolden, Arne Martin; Tømte, Cathrine Edelhard (2015). How Information And Communication Technology Is Shaping Higher Education. The Palgrave International Handbook of Higher Education Policy and Governance. ISBN: 9781137456168. Palgrave Macmillan. 19. s 342 - 358.
 • Tømte, Cathrine Edelhard; Fevolden, Arne Martin; Olsen, Dorothy Sutherland (2014). To MOOC or not to MOOC?: A Case Study of Norway. E-Learning as a Socio-Cultural System: A Multidimensional Analysis. ISBN: 9781466661547. IGI Global. 12. s 210 - 223.
 • Tømte, Cathrine Edelhard (2013). Digital competence in teacher education. Learning & Teaching with Media & Technology. ATEE-SIREM Winter Conference Proceedings. 7-9 March 2013, Genoa (Italy). ISBN: 9789081563956. Association for Teacher Education in Europe ATEE aisbl. Section 1. s 173 - 183.
 • Tømte, Cathrine Edelhard (2013). Educating Teachers for the New millennium? Teacher training, ICT and digital competence. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN: 1891-943X. (1-2). s 74 - 88.
 • Tømte, Cathrine Edelhard (2011). Challenging our views on ICT, gender and education. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN: 1891-943X. (Special). s 309 - 325.
 • Tømte, Cathrine Edelhard; Hatlevik, Ove Edvard (2011). Gender-differences in Self-efficacy ICT related to various ICT-user profiles in Finland and Norway. How do self-efficacy, gender and ICT-user profiles relate to findings from PISA 2006. Computers & Education. ISSN: 0360-1315. 57 (1). s 1416 - 1424. doi:10.1016/j.compedu.2010.12.011.
 • Tømte, Cathrine Edelhard (2009). Forhandling og posisjonering i elektroninske møter. Forskning som endringsverktøy i organisasjoner. Forståelse og utvikling av praksis. ISBN: 978-82-519-2418-4. Tapir Akademisk Forlag. 2. s 37 - 51.
 • Tømte, Cathrine Edelhard (2008). Gamle forventninger til nye sjangere? En studie av samarbeidsteknologien elektroniske møter. Å være på nett. Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier. ISBN: 978-82-02-27895-3. Cappelen Damm Akademisk. 12. s 245 - 263.
 • Tømte, Cathrine Edelhard (2020). Tales from the field: a TTI-project on the use of ICT in education.
 • Tømte, Cathrine Edelhard; Zanazzi, Silvia; De Meo, Mariagrazia; Rontini, Sofia (2020). Tales from the field: a TTI-project on «The use of ICT in education» Presentation, teacher trainers from University of Salerno, Italy; University College South Denmark; University of Agder, Norway.
 • Tømte, Cathrine Edelhard (2020). Digitalisering av lærerprofesjonen.
 • Andreasen, Johan Kristian; Tømte, Cathrine Edelhard; Bergan, Ingvild (2020). Operasjonalisering av PfDK-rammeverket i partnerskap.

Sist endret: 15.04.2021 13:04