0
Hopp til hovedinnhold

Carl Erik Moe

Instituttleder

Dosent

 
Kontor:
H1013 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Doktograd (Ph.D) i informasjonssystemer, Universitetet i Agder

Hovedfag i informasjonsvitenskap (Cand. Polit.), Universitetet i Bergen

Faglige interesser

Forskning:    e-helse, spesielt velferdsteknologi og telemedisin, e-forvaltning, innkjøp av informasjonssystemer (i offentlig sektor)

 

Undervisning:   Helseinformatikk, IT og ledelse, Forvaltning av informasjonsssystemer

 

Prosjekter

Senter for ehelse og omsorgsteknologi, http://ehealth.no/

Senter for e-forvaltning, http://eforvaltning.wordpress.com/

TELMA - Felles teledisinsk løsning på Agder, http://www.telma.no/

InnArbeid - Inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet ved bruk teknologi   https://innarbeid.uia.no/

Vitenskapelige publikasjoner

 • Karlsen Cecilie, Moe Carl Erik, Haraldstad Kristin, Thygesen Elin, Caring by Telecare? A Hermeneutic Study of Experiences among Older Adults and Their Family Caregivers (2018). Journal of Clinical Nursing . ISSN 0962-1067. doi: 10.1111/jocn.14744
 • Smaradottir Berglind, Moe Carl Erik, Fensli Rune Werner, Infrastructure and Procedure for Simulation of Cardiac Remote Monitoring: Experiences from the Telemedicine Agder Project (2018).
 • Smaradottir Berglind, Fensli Rune Werner, Moe Carl Erik, Recommendations of a Laboratory Infrastructure for Simulation of Telemedicine Services (2018).
 • Wass Sofie Sara Terese, Moe Carl Erik, Thygesen Elin, Haugland Silje, Use of welfare technology to increase employment of individuals with intellectual disabilities (2018). Linköping Electronic Conference Proceedings . ISSN 1650-3686. s 11 - 15
 • Fossum Mariann, Fruhling Ann, Moe Carl Erik, Thompson Cheryl, Crossing Borders: An Online Interdisciplinary Course in Health Informatics for Students From Two Countries (2017). Computers, Informatics, Nursing . ISSN 1538-2931. 35 (4), s 186 - 193 doi: 10.1097/CIN.0000000000000323
 • Thygesen Elin, Moe Carl Erik, Evaluation of a telemedical pathway for patients with COPD (2017).
 • Hansen Linda Iren Mihaila, Fossum Mariann, Moe Carl Erik, Sensor Technology for Night Surveillance: The Experiences of Next of Kin (2017).
 • Moe Carl Erik, Newman Michael, Sein Maung Kyaw, The public procurement of information systems: dialectics in requirements specification (2017). European Journal of Information Systems . ISSN 0960-085X. 26 (2), s 143 - 163 doi: 10.1057/s41303-017-0035-4
 • Eikebrokk Tom Roar, Moe Carl Erik, Stendal Karen, Pilotprosjekter i kommunal e-helse – fremmes eller hemmes tjenesteinnovasjon? (2016). NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi . ISSN 1892-0748. 24 (1), s -
 • Nguyen Thi Thanh Hai, Eikebrokk Tom Roar, Moe Carl Erik, Medaglia Rony, Larsson Hannu, Tapanainen Tommi, A cross-country comparison of success factor priorities for health information technology managers: Evidence of convergence in the nordic countries (2015). Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences . ISSN 1530-1605. 2015-March s 2824 - 2833 doi: 10.1109/HICSS.2015.342
 • Moe Carl Erik, Nilsen Geir Sigmund, Velferdsteknologi,til glede eller besvær? (2015). NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi . ISSN 1892-0748. s -
 • Moe Carl Erik, Sein Maung Kyaw, Dialectics and Contradictions in Public Procurement of Information Systems (2014).
 • Moe Carl Erik, Akhmetova Svetlana, Implementering av informasjonssystem – og utfordringer i en organisasjon med kunnskapsarbeidere (2014). NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi . ISSN 1892-0748. 22 (1), s -
 • Moe Carl Erik Research on public procurement of information systems: The need for a process approach (2014). Communications of the Association for Information Systems . ISSN 1529-3181. 34 s 1319 - 1335
 • Moe Carl Erik, Newman Mike, The Public Procurement of IS - A Process View (2014).
 • Moe Carl Erik, Päivärinta Tero, Challenges in Information Systems Procurement in Public Sector (2013). Electronic Journal of e-Government . ISSN 1479-439X. 11 (1), s 307 - 322
 • Molka-Danielsen Judith, Moe Carl Erik, Designing a survey instrument for assessment of assistive ICT initiatives (2013).
 • Molka-Danielsen Judith, Fensli Rune Werner, Moe Carl Erik, Scandinavian Approach to Assisted Living: Navigating the European Research Agenda (2013).
 • Thorsen Beate, Nilsen Geir Sigmund, Moe Carl Erik, GPS for Demented, an Analysis of Success Criteria and of Health and Care Workers` Attitudes to Using Tracking Technology (2012).
 • Moe Carl Erik, Molka-Danielsen Judith, Independent living for the elderly : development of an assessment framework for comparison of assistive ICT initiatives (2012).
 • Moe Carl Erik, Rye Ståle Angen, Blended learning: communication, locations and work-life Practices (2011). Educational Media International . ISSN 0952-3987. 48 (3), s 165 - 178 doi: 10.1080/09523987.2011.607320
 • Moe Carl Erik, Paivarinta Tero, Challenges in Information Systems Procurement in the Norwegian Public Sector (2011).
 • Päivärinta Tero, Pekkola Samuli, Moe Carl Erik, Grounding Theory from Delphi Studies (2011).
 • Moe Carl Erik, Lønnestad Tor, Næringsrettet IKT-utdanning - i praksis og forskning (2011).
 • Mu Liping, Prinz Andreas, Moe Carl Erik, Towards Integration-Oriented Complex Systems Development (2011).
 • Moe Carl Erik, Päivärinta Tero, Challenges in procurement of IS in the public sector (2010).
 • Moe Carl Erik Theoretical foundations for analyzing procurement of IS in public sector (2009).
 • Moe Carl Erik, Rye Ståle Angen, E-læring som element i lederutvikling - Kan e-læring bidra til endring av lederutførelse? (2007).
 • Moe Carl Erik, Fosser Erik, Leister Ole Henrik, Newman Michael, How Can Organizations Achieve Competitive Advantages Using ERP Systems Through Managerial processes (2007).
 • Hellang Øyvind, Lindblom Erik, Moe Carl Erik, Sein Maung, E-Government and Municipal Organisational Change (2006).
 • Moe Carl Erik, Sein Maung, Risvand Anne Cathrine, The Limits of Public Procurement: Information Systems Acquisition (2006).
 • Flak Leif Skiftenes, Moe Carl Erik, Sæbø Øystein, On the Evolution of E-Government: The User Imperative (2003).
 • Moe Carl Erik, Nilsen Hallgeir, Ørvik Tore, Understanding IS strategies implementation. A process theory based framework (1999).
 • Nunavath, Vimala Goodwin, Morten Fidje, Jahn Thomas Moe, Carl Erik (2018). Deep Neural Networks for Prediction of Exacerbations of Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. ISBN 978-3-319-98204-5. 12 s.
 • Martinez, Santiago Budrionis, Andrius Bygholm, Ann Fossum, Mariann Hartvigsen, Gunnar Hägglund, Maria Moe, Carl Erik Thygesen, Elin Vimarlund, Vivian Yigzaw, Kassaye Yitbarek (2017). Proceedings from The 15th Scandinavian Conference on Health Informatics 2017 Kristiansand, Norway, August 29–30, 2017. Linköping University Electronic Press. ISBN 978-91-7685-364-1. 99 s.
 • Karlsson, Daniel Budrionis, Andrius Bygholm, Ann Fossum, Mariann Granja, Conceicao Hartvigsen, Gunnar Hejlesen, Ole Hägglund, Maria Johansen, Monika Alise Lindsköld, Lars Martinez, Santiago Moe, Carl Erik Ruiz, Luis Marco Vimarlund, Vivian Yigzaw, Kassaye Yitbarek (2016). Proceedings from The 14th Scandinavian Health Informatics Conference 2016. Linköping University Electronic Press. ISBN 978-91-7685-776-2. 81 s.
 • Moe, Carl Erik Fossum, Mariann (2014). Scandinavian Conference on Health Informatics; August 22; 2014; Grimstad; Norway. Linköping University Electronic Press. ISBN 978-91-7519-241-3. 113 s.
 • Bellika, Johan Gustav Bygholm, Ann Dencker, Mette Fossum, Mariann Galster, Gert Hartvigsen, Gunnar Hejlesen, Ole Kristian Karlsson, Daniel Koch, Sabine Moe, Carl Erik (2013). Scandinavian Conference on Health Informatics 2013 - Proceedings. Linköping University Electronic Press. ISBN 978-91-7519-518-6. 95 s.
 • Bellika, Johan Gustav Bygholm, Ann Dencker, Mette Fossum, Mariann Galster, Gert Hartvigsen, Gunnar Heljesen, Ole Karlsson, Daniel Koch, Sabine Moe, Carl Erik (2013). Scandinavian Conference on Health Informatics 2013. Linköping University Electronic Press. ISBN 978‐91‐7519‐518‐6. 95 s.
 • Scholl, Jochen Janssen, Marijn Wimmer, Maria Moe, Carl Erik Flak, Leif Skiftenes (2012). Electronic Government. Springer. ISBN 978-3-642-33488-7. 279 s.
 • Moe, Carl Erik (2008). NOKOBIT 2008 (konferanse) (2008 : Kristiansand) NOKOBIT 2008 : Universitetet i Agder 17. - 19. november 2008 : norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi. Tapir Akademisk Forlag.
 • Hansen Linda Iren Mihaila, Fossum Mariann, Moe Carl Erik, Pårørende får bedre søvnkvalitet når de vet at teknologien hjelper til med å våke over pasienten. Et følgeforskningsprosjekt i fire kommuner: 2014-2015 (2018).
 • Karlsen Cecilie, Moe Carl Erik, Haraldstad Kristin, Thygesen Elin, Caring by Telecare? A Hermeneutic Study of Experiences among Older Adults and Their Family Caregivers (2018). Journal of Clinical Nursing . ISSN 0962-1067. doi: 10.1111/jocn.14744
 • Moe Carl Erik, Thygesen Elin, Recruitment to and dropouts from telemedicine interventions (2018).
 • Smaradottir Berglind, Fensli Rune Werner, Moe Carl Erik, Recommendations of a Laboratory Infrastructure for Simulation of Telemedicine Services (2018).
 • Nunavath Vimala, Goodwin Morten, Fidje Jahn Thomas, Moe Carl Erik, Deep Neural Networks for Prediction of Exacerbations of Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (2018).
 • Thygesen Elin, Moe Carl Erik, InnArbeid: Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet ved bruk av teknologi (2018).
 • Wass Sofie Sara Terese, Moe Carl Erik, Thygesen Elin, Haugland Silje, Use of welfare technology to increase employment of individuals with intellectual disabilities (2018).
 • Wass Sofie Sara Terese, Moe Carl Erik, Thygesen Elin, Haugland Silje, Use of welfare technology to increase employment of individuals with intellectual disabilities (2018). Linköping Electronic Conference Proceedings . ISSN 1650-3686. s 11 - 15
 • Smaradottir Berglind, Moe Carl Erik, Fensli Rune Werner, Infrastructure and Procedure for Simulation of Cardiac Remote Monitoring: Experiences from the Telemedicine Agder Project (2018).
 • Smaradottir Berglind, Fensli Rune Werner, Moe Carl Erik, Recommendations of a Laboratory Infrastructure for Simulation of Telemedicine Services (2018).

Forskningsgrupper

Sist endret: 19.11.2018 11:11

Send studiet på mail