Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Brooke Ann Hollister

Førsteamanuensis

Forskningsleder

 
Kontor:
N03015 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Jeg jobber som førsteamanuensis og forskningsleder ved Senter for Omsorgsforskning, sør (UiA), og er i tillegg førsteamanuensis ved University of California, San Francisco (UCSF).  Jeg er utdannet sosiolog og har over 15 års forskningserfaring fra en rekke ulike prosjekter knyttet til aldring og helse- og sosialpolitiske spørsmål der jeg benytter kvalitative, kvantitative og «mixed methods» i deltakende forskning og programevaluering. Mine nåværende forskningsinteresser kan deles inn i tre separate områder: psykisk helsevern og tjenester, og tjenesteutvikling til og behandling av Alzheimers og støtte til deres pårørende, og helsepolitikk og programevaluering.

Min avhandling, "Systems Advocacy and the Local Long Term Care Ombudsman", ble publisert i 2008 og resulterte i to artikler. Etter avhandlingen bygde jeg opp et vellykket forskningsprogram med høy impact i USA, og ser frem til å gjøre det samme i Norge. Jeg har ledet 14 ulike prosjekter med en total økonomisk ramme på over enn $4 millioner (~ 35 millioner kroner). 

Mine forskningsfunn har blitt omtalt i ulike fagfellevurderte tidsskrifter, webinarer, konferanser og presentasjoner rettet mot lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Jeg har publisert 13 fagfellevurderte artikler i tillegg til en rekke stiftelses- og regjeringsrapporter som har blitt anvendt inn i politikkutforming og praksis. Jeg har skrevet og redigert flere antologier og kapitler. Jeg har blant annet vært medredaktør av Health Policy: Crisis and Reform in the US Health Care Delivery System (7th Ed., 2016), som har solgt over 5500 eksemplarer.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Hollister, Brooke Ann; Crabb, Rebecca; Kaplan, Sandi; Brandner, Matthew; Areán, Patricia (2022). Effectiveness of Case Management with Problem-Solving Therapy for Rural Older Adults with Depression. The American journal of geriatric psychiatry. ISSN: 1064-7481. 30 (10). s 1083 - 1092. doi:10.1016/j.jagp.2022.03.001.
  • Hollister, Brooke Ann; Yeh, Jarmin; Ross, Leslie; Schlesinger, Jennifer; Cherry, Debra (2021). Building an advocacy model to improve the dementia-capability of health plans in California. Journal of The American Geriatrics Society. ISSN: 0002-8614. 69 (12). s 3641 - 3649. doi:10.1111/jgs.17429.
  • Nilsen, Elin Rogn; Hollister, Brooke Ann; Söderhamn, Ulrika; Dale, Bjørg (2021). What matters to older adults? Exploring person-centred care during and after transitions between hospital and home. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. doi:10.1111/jocn.15914.
  • Hollister, Brooke Ann; Yeh, Jarmin; Ross, Leslie; Schlesinger, Jennifer; Cherry, Debra (2019). The Dementia Cal MediConnect Project: Improving dementia care via the California duals demonstration.. Generations. ISSN: 0738-7806. Supplement 3
  • Graham, Carrie; Liu, Pi Ju; Hollister, Brooke Ann; Kaye, Steve; Harrington, Charlene (2018). Beneficiaries Respond To California’s Program To Integrate Medicare, Medicaid, And Long-Term Services. Health Affairs. ISSN: 0278-2715. 7 (9). s 1432 - 1441. doi:10.1377/hlthaff.2018.0452.
  • Havig, Anders Kvale; Hollister, Brooke Ann (2018). How Does Leadership Influence Quality of Care? Towards a Model of Leadership and the Organization of Work in Nursing Homes.. Ageing International. ISSN: 0163-5158. 43 (3). s 366 - 389. doi:10.1007/s12126-017-9304-8.
  • Hollister, Brooke Ann; Flatt, Jason; Chapman, Susan (2017). Dementia-Capable Care Coordination in Duals Demonstration Programs: Workforce Needs, Promising Practices, and Policy.. The gerontologist. ISSN: 0016-9013. 58 (4). s 768 - 778. doi:10.1093/geront/gnx073..

Sist endret: 25.09.2020 13:09