Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Brit Helene Lyngstad

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
E1081 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Studieprogramleder for fransk

 

Bakgrunn

Cand.philol 1990 med hovedfag i fransk, mellomfag i engelsk, semesteremne i oversettelse og praktisk-pedagogisk eksamen, Universitetet i Oslo

Ph.d 2013. Doktoravhandling i fransk litteratur

 

Publikasjoner

Bøker

2018. Multiple Mediterranean. Myths, Utopias and Real-life Experiences (redaktør sammen med Sissel Lie og Geir Uvsløkk). Fabrizio Serra Editore, Pisa og Roma

http://www.libraweb.net/index.php?dettagliononpdf=1&chiave=3326&valore=sku&name=Early11_Lyngstad.jpg&h=878&w=600 

 

2015. Kroppen som display. Kropp, skrift og kultur i Les Mots pour le dire av Marie Cardinal. Novus, Oslo

http://novus.mamutweb.com/Shop/Product/Lyngstad-Brit-Helene-Kroppen-som-display/102795

Anmeldelse: "Viktig lesning for alle menneskebehandlere". Anmeldt av Per Vaglum, Tidsskrift for den norske legeforening nr. 8, 2016 

http://tidsskriftet.no/article/3480760/

Artikler

2018. "Algeria and the grotesque in the work of Marie Cardinal". Multiple Mediterranean. Myths, Utopias and Real-Life Experiences. Red. Brit Helene Lyngstad, Sissel Lie og Geir Uvsløkk, Fabrizio Serra Editore. 

2015. "Moderne metamorformoser. Om griser, grenser og kvinneforakt i Marie Darrieussecqs roman Truismes (Suggesjoner)". Tidsskrift for kjønnsforskning. Årg. 39. Nr. 3-4

https://www.idunn.no/sok#?q=brit%20lyngstad&j=tfk

2015. "Patrick Modiano. Nobelprisen i litteratur 2014. Agder Vitenskapsakademi. Årbok 2014. Kristiansand

2014. "Kroppens erfaringer. En nylesning av Marie Cardinals Les Mots pour le dire (Gjennom ordene)". Agder Vitenskapsakademi. Årbok 2013. Kristiansand, s. 224-233

"Derfor bør leger lese mer skjønnlitteratur". Forskning.no http://forskning.no/meninger/kronikk/2014/05/derfor-bor-leger-lese-mer-skjonnlitteratur

”Kroppen som display. Kropp, skrift og kultur i Les Mots pour le dire av Marie Cardinal”, i Unni Langås (red.):Den litterære kroppen. Artikler om kropp og tekst fra Edda til i dag, Høyskoleforlaget, 2005

"Romanens språkhandling. En lesning av ”Champmathieu-saken” i Les Misérables",Edda, 1/02

"Les Misérables de Victor Hugo ou le pouvoir de la parole",Revue Romane , 31, 2, Munksgaard, København, 1996

"Aspects et fonctions du paysage dans le conte fantastique de Théophile Gautier et de Charles Nodier",Narcisse nr. 14, Universitetet i Oslo, 1992

 

Intervjuer

"Vi må ikke skille mellom kropp og bevissthet". Intervuet av Lars Flydal. Vårt Land. 08.07.14

 

Innlegg på konferanser og seminarer

"Algeria and the grotesque in the work of Marie Cardinal. Innlegg på EMMRG konferanse “Mediterranean Modernism. Origins and Otherness in 20th Century «Modernisms»”.Konferansen ble arrangert av Brit Lyngstad og Roy Eriksen, Det Norske Instituttet i Roma, 3.-4. oktober 2016.

"Algeria and the grotesque in the work of Marie Cardinal".Innlegg på EMMRG workshop “Mediterranean Modernism. Origins and Otherness in 20th Century «Modernisms»”.Workshopen ble arrangert av Brit Lyngstad og Roy Eriksen, UiA 4.-5. april 2016.

"Nobelprisen i litteratur 2014. Patrick Modiano". Foredrag på Nobelprismøtet 2014 i regi av Agder Vitenskapsakademi. Kilden teater og Konserthus. Kristiansand, 03.12.2014

"Litteratur og psykoanalyse. Kropp, skrift og kultur i Les Mots pour le dire av Marie Cardinal". Seminar holdt av Brit Helene Lyngstad på Institutt for psykoteapi. Oslo, 15.11.2014

"Om kropp og erfaring i Gjennom ordene av Marie Cardinal og hvordan skjønnlitteratur kan bidra i helsefagene". Seminar holdt av Brit Helene Lyngstad om litteratur og medisin ved Avdeling for helsefag. Universitetet i Oslo, 06.12.2013

"Kroppens erfaringer. En nylesning av Marie Cardinals Les Mots pour le dire (Gjennom ordene)". Foredrag på Kvinneforskermaraton. http://www.forskningsdageneagder.no/index.php?kat=3&id=40 Forskningsdagene i Agder, 21.09.2013

"Traume, kropp og skrift i Les Mots pour le dire av Marie Cardinal". Innlegg på work-shop i "traumenettverket" (http://www.uia.no/forskning/humaniora-og-pedagogikk/trauma-fictions-in-contemporary-culture) Universitetsbiblioteket i Amsterdam, 13. desember 2012

”Den groteske kroppen. Om Les Mots pour le dire av Marie Cardinal”. Innlegg på seminar om kroppen på Forskningsdagene, UiA, september 2007

”Litt om den groteske kroppen i Les Mots pour le dire av Marie Cardinal”. Innlegg på Fagdag for Fakultet for humaniora og pedagogikk, HiA, 01.06.07

”Den iscenesatte kroppen. Om Marie Cardinals Les Mots pour le dire”. Innlegg på litteraturvitenskapelig seminar på fakultetet for humanistiske fag, HiA, 24.11.06

"Den sammensnørte kroppen. Om Les Mots pour le dire av Marie Cardinal”, innlegg på konferansen ”The Gendered Body, Aesthetics and Experience”, Høgskolen i Agder 3.-6 juni 2004.

”Kroppen som display.Kropp, skrift og kultur i Les Mots pour le dire av Marie Cardinal”, innlegg på arbeidsseminar, Fakultet for humanistiske fag, Høgskolen i Agder, des. 2003.

 

Andre faglige aktiviteter og kontakter

Koordinator for fransk, fra 2000-2001 og fra jan. 2009 - des. 2015. Studieprogramleder for fransk fra aug. 2016 -

Medlem av hjemmestyret for fransk-norsk senter i Caen (OFNEC), aug. 2006 -2013

Representent for Fakultet for humaniora og pedagogikk i UiAs referansegruppe for kvalitetssikringssystemet, fra aug. 2013 - des. 2015

Vararepresentant for litteratur/kultur i Instituttstyret for Fremmedspåk og oversetting 2012 - 2019

Representant for litteratur/kultur i Instituttstyret for Fremmedspåk og oversetting 2019 - 

Forskning

Mediterranean Modernism. Middelhavskulturen som tema i moderne litteratur (tema for workshop og konferanse på UiA og Det Norske Instituttet i Roma i 2016 samt en antologi  i serien "Early Modern and Modern Studies", Fabrizio Serra Editore, Pisa & Roma)

Fremstillingen av kroppen i Les Mots pour le dire av Marie Cardinal (tema for doktoravhandling 2013 http://www.hf.uio.no/ilos/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2013/lyngstad.html, og bok, artikler, konferanseinnlegg, seminarer og foredrag)

Talens nærvær og funksjon i Les Misérables av Victor Hugo (tema for hovedoppgave 1990 og diverse artikler)

Undervisning

Litteratur fra det 17. til det 21. århundre på årsstudiet og påbygging i fransk, veiledning av bacheloroppgaver, oversettelse norsk-fransk og praktisk fransk (muntlig) årsstudiet.

Fransk litteratur fra det 17. til det 20. århundre på bachelorprogrammet i litteratur.

Nettundervisning i fransk for lærere (litteratur og praktisk fransk)

Faglige interesser

Forskning

Mediterranean Modernism. Middelhavskulturen som tema i moderne litteratur (tema for workshop og konferanse på UiA og Det Norske Instituttet i Roma i 2016 samt en antologi i serien "Early Modern and Modern Studies", Fabrizio Serra Editore, Pisa & Roma)

Fremstillingen av kroppen i Les Mots pour le dire av Marie Cardinal (tema for doktoravhandling 2013 http://www.hf.uio.no/ilos/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2013/lyngstad.html, og bok, artikler, konferanseinnlegg, seminarer og foredrag)

Talens nærvær og funksjon i Les Misérables av Victor Hugo (tema for hovedoppgave 1990 og diverse artikler)

 

Undervisning

Litteratur fra det 17. til det 21. århundre på årsstudiet og påbygging i fransk, oversettelse norsk-fransk og praktisk fransk (muntlig) årsstudiet, fransk litteratur fra det 17. til det 20. århundre på bachelorprogrammet i litteratur. Nettundervisning i fransk for lærere (litteratur og praktisk fransk)

Prosjekter

Early Modern and Modern Research Gruop. "Mediterranean Modernism"

Utvalgte publikasjoner

Multiple Mediterranean. Myths, Utopias and Real-life expereinces, red. Brit Lyngstad, Sissel Lie og Geir Uvsløkk. Fabrizio Serra Editore, 2018

2015. Kroppen som display. Kropp, skrift og kultur i Les Mots pour le dire av Marie Cardinal. Novus, Oslo

2015. "Moderne metamorfoser. Om griser, grenser og kvinneforakt i Marie Darrieussecqs roman Truismes (Suggesjoner)". Tidsskrift for kjønnsforskning. Årg. 39. Nr. 3-4

"Derfor bør leger lese mer skjønnlitteratur". Forskning.no http://forskning.no/meninger/kronikk/2014/05/derfor-bor-leger-lese-mer-skjonnlitteratur

Vitenskapelige publikasjoner

 • Lyngstad, Brit Helene (2018). Algeria and the Grotesque in the Work of Marie Cardinal. Multiple Mediterranean. Myths, Utopias and Real-Life Experiences. ISBN: 978-88-3315-034-5. Fabrizio Serra Editore. Chapter 9. s 141 - 151.
 • Lyngstad, Brit Helene (2015). Moderne metamorfoser. Om griser, grenser og kvinneforakt i Marie Darrieussecqs roman Truismes (Suggesjoner). Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN: 0809-6341. 39 (3/4). s 246 - 262.
 • Lyngstad, Brit Helene (2015). Nobelprisen i litteratur 2014. Patrick Modiano. Agder Vitenskapsakademi - Årbok 2014. ISBN: 978-82-8314-034-7. Portal forlag. Nobelmøte.
 • Lyngstad, Brit (2005). Kroppen som display. Kropp, skrift og kultur i Les Mots pour le dire av Marie Cardinal. Unni Langås (red.): Den litterære kroppen. Artikler om kropp og tekst fra Edda til i dag. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 179 - 201.
 • Lyngstad, Brit (2002). Romanens språkhandling. En lesning av "Champmathieu-saken" i Les Misérables. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN: 0013-0818.
 • Lyngstad, Brit (1996). Les Misérables ou le pouvoir de la parole. Revue Romane. ISSN: 0035-3906. (31 2). s 235 - 256.
 • Lyngstad, Brit Helene (1992). Aspects et fonctions du paysage dans le conte fantastique de Théophile Gautier et de Charles Nodier. Narcisse. ISSN: 0802-2526. (14). s 39 - 53.
 • Lyngstad, Brit Helene; Lie, Sissel; Uvsløkk, Geir (2018). Multiple Mediterranean. Myths, Utopias and Real-Life Experiences. ISBN: 978-88-3315-034-5. Fabrizio Serra Editore. s 216.
 • Lyngstad, Brit Helene (2015). Kroppen som display. Kropp, skrift og kultur i Les Mots pour le dire av Marie Cardinal. ISBN: 978-82-7099-839-5. Novus Forlag. s 327.
 • Lyngstad, Brit Helene (2018). Erfaringer med utvikling og undervisning av fransk på nett.
 • Lyngstad, Brit Helene (2016). Algeria and the grotesque in the work of Marie Cardinal.
 • Lyngstad, Brit Helene (2016). Algeria and the grotesque in the work of Marie Cardinal.
 • Lyngstad, Brit Helene (2014). Litteratur og psykoanalyse. Kropp, skrift og kultur i Les Mots pour le dire av Marie Cardinal.

Sist endret: 23.03.2021 11:03