0
Hopp til hovedinnhold

Bo Terje Kalsaas

Professor

Professor

 
Kontor:
D3106 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
09.00-16.30

Siv. Ing NTH 1979

Dr. Ing NTH 1995

Erfaring som tømrer

Faglige interesser

Hovedinteresse prosjekteringsledelse og Lean Construction i komplekse prosjekter

BYG 217 Prosjektledelse med Lean Construction

IND 419 Engineeringsledelse og prosjekteringsledelse

IND 590 Veiledning master oppgaver

Veiledning masteroppgaver bygg

Veiledning bacheloroppgaver bygg

Redaktør og medforfatter av boken "Lean Construction. Forstå og forbedre prosjektbasert produksjon", 2017, Fagbokforlaget

Prosjekter

Integrert prosjekteringsledelse (INPRO). Et BiA prosjekt. Prosjekteier Veidekke- Bedriftsparnere ellers: Ulstein Værft , Nymo, COWI. Forskningspartnere: NTNU, UiA. 

Gjennomføringsmodeller. Et forskningsprosjekt i samarbeid med Nye Veier AS. 

Prof II, NTNU, BAT-instituttet. Prosjekteringsledelse

Vitenskapelige publikasjoner

 • Bølviken Trond, Aslesen Sigmund, Kalsaas Bo Terje, Koskela Lauri, A balanced dashboard for production planning and control (2017).
 • Kalsaas Bo Terje, Ose Arne Olai, Avhengigheter og koordinering i byggeplassproduksjon (2017).
 • Knutson Åsmund, Kalsaas Bo Terje, Erfaringer med Last Planner-inspirert styring i prosjektbasert mekanisk industri (2017).
 • Kalsaas Bo Terje Last Planner - et system for planlegging og styring (2017).
 • Kalsaas Bo Terje, Grindheim Ingvald, Læknes Nina, Last Planner-inspirert planlegging hos Kruse Smith Entreprenør - lokaliseringsbasert planlegging (2017).
 • Kalsaas Bo Terje Måling av arbeidsflyt, prosessflyt og sløsing i byggeproduksjon - hvordan brukes arbeidstiden? (2017).
 • Kalsaas Bo Terje, Bølviken Trond, Klakegg Ole Jonny, Produksjon og prosjekter - flyt og verdiskaping i bygg- og anleggsnæringen (2017).
 • Kalsaas Bo Terje Systematisk læring i byggeprosjekter (2017).
 • Bonnier Knut Erik, Kalsaas Bo Terje, Tradisjonell prosjektplanlegging og -styring i et Lean-perspektiv (2017).
 • Klakegg Ole Jonny, Torp Olav, Kalsaas Bo Terje, Bølviken Trond, Hannås Gøril, Usikkerhetsstyring - et utviklingsområde for Lean Construction (2017).
 • Kalsaas Bo Terje, Moum Anita, Design and engineering understood as processes of learning (2016).
 • Kalsaas Bo Terje Measuring workflow and Waste in Project based production (2016).
 • Kalsaas Bo Terje, Bonnier Knut Erik, Ose Arne Olai, Towards a Model for Planning and Controlling ETO Design Projects (2016).
 • Kalsaas Bo Terje, Thorstensen Rein Terje, Skaar John, Pull vs. Push in Construction Work Informed by Last Planner (2015).
 • Kalsaas Bo Terje, Ose Arne Olai, Bonnier Knut Erik, Waste in Design and Engineering (2015).
 • Fosse Roar, Kalsaas Bo Terje, Drevland Frode, Construction Site Operations Made Leaner and Standardized: A Case Study (2014).
 • Lia Knut Anders, Ringerike Henning, Kalsaas Bo Terje, Increase Predictability in Complex Engineering and Fabrication Projects (2014).
 • Kalsaas Bo Terje, Grindheim Ingvald, Læknes Nina, Integrated Planning vs. Last Planner System (2014).
 • Amundsen Ivar, Kalsaas Bo Terje, Knudsen Jon Paschen, Olsen Torunn Skåltveit, Lean og den norske modellen - møte eller konflikt? (2014).
 • Kalsaas Bo Terje, Finsådal Stian, Hasle Kristian, To Achieve Predictability in Engineering (2014).
 • Kalsaas Bo Terje, Gundersen Mariann, Berge Truls Olav, To Measure Workflow and Waste. A Concept for Continious Improvement (2014).
 • Kalsaas Bo Terje Collaborative innovation: The decade that radically changed drilling performance (2013). Production planning & control (Print) . ISSN 0953-7287. 24 (2-3), s 265 - 275 doi: 10.1080/09537287.2011.647881
 • Kalsaas Bo Terje Hverdagsinnovasjon. En reise med skrittvise forbedringer,tilbakeslag og læring (2013).
 • Kalsaas Bo Terje INTEGRATION OF COLLABORATIVE LPS-INSPIRED AND RATIONALISTIC PLANNING PROCESSES IN MECHANICAL ENGINEERING OF OFFSHORE DRILLING CONSTRUCTIONS (2013). Annual Conference of the International Group for Lean Construction . ISSN 2309-0979. s 659 - 668
 • Thorstensen Rein Terje, Kalsaas Bo Terje, Skaar John, Jensen Sigmund, Last planner system innovation efforts on requirements for digital management system (2013). Annual Conference of the International Group for Lean Construction . ISSN 2309-0979. s 669 - 678
 • Kalsaas Bo Terje Measuring waste and workflow in construction (2013). Annual Conference of the International Group for Lean Construction . ISSN 2309-0979. s 33 - 42
 • Kalsaas Bo Terje, Bunker Britha, Service-based innovation (2013).
 • Kalsaas Bo Terje Collaboration in business to business relationships in a 3-tier supply chain (2012).
 • Kalsaas Bo Terje FURTHER WORK ON MEASURING WORKFLOW IN CONSTRUCTION SITE PRODUCTION (2012).
 • Kalsaas Bo Terje THE LAST PLANNER SYSTEM STYLE OF PLANNING: ITS BASIS IN LEARNING THEORY (2012). Journal of Engineering, Project, and Production Management . ISSN 2221-6529. 2 (2), s 88 - 100
 • Kalsaas Bo Terje WASTE IN CONSTRUCTION: THE HISTORY OF PRACTICAL APPLICATION (2012).
 • Kalsaas Bo Terje Business Interaction and Knowledge Creation Illustrated by a Supply Chain from the Offshore Oil- and Gas Industry (2011). The IMP Journal . ISSN 0809-7259. 5 (2), s 107 - 121
 • Kalsaas Bo Terje, Sacks Rafael, CONCEPTUALIZATION OF INTERDEPENDENCY AND COORDINATION BETWEEN CONSTRUCTION TASKS (2011).
 • Bølviken Trond, Kalsaas Bo Terje, DISCUSSION OF STRATEGIES FOR MEASURING WORKFLOW IN CONSTRUCTION (2011).
 • Kalsaas Bo Terje, Thorstensen Rein Terje, Grepperud Andreas, Hinlo Halvard, Jensen Sigmund, Skaar John, INTEGRATED INWARD LOGISTICS AND CONSTRUCTION WORK AND ITS IMPACT ON EFFICIENCY IN PRODUCTION (2011).
 • Kalsaas Bo Terje ON THE DISCOURSE OF MEASURING WORK FLOW EFFICIENCY IN CONSTRUCTION. A DETAILED WORK SAMPLING METHOD (2011).
 • Kalsaas Bo Terje Empirisk studie av kunderelasjonene til Hydro Aluminium Structures Raufoss (2009).
 • Kalsaas Bo Terje, Jakobsen Roy, Forbedringsarbeid i Hydros produksjon av bilkomponenter (2009).
 • Kalsaas Bo Terje, Skaar John, Thorstensen Rein Terje, Implementation of Last Planner in a medium-sized construction site (2009).
 • Kalsaas Bo Terje, Veer van't hof Olga, Innkjøp, konkurranseevne og verdiskaping (2009).
 • Kalsaas Bo Terje Ledelse av verdikjeder (2009).
 • Isaksen Arne, Kalsaas Bo Terje, Leverandører og strategier for oppgradering i globale produksjonsnettverk (2009).
 • Kalsaas Bo Terje Leverandørstyrt lagerbeholdning (LSL) i bilindustrien (2009).
 • Askildsen Thorkel, Kalsaas Bo Terje, Relasjoner mellom bedrifter som handler med hverandre (2009).
 • Isaksen Arne, Kalsaas Bo Terje, Suppliers and Strategies for Upgrading in Global Production Networks: The Case of a Supplier to the Global Automotive Industry in a High-cost Location (2009). European Planning Studies . ISSN 0965-4313. 17 (4), s 569 - 585 doi: 10.1080/09654310802682131
 • Kalsaas Bo Terje, Alfnes Erlend, Verdikjedestyring og produksjonslogistikk - en studie av tre produksjonsenheter (2009).
 • Kalsaas Bo Terje Nye betingelser for lokalisering og konkurransekraft. Kapabiliteter og scenarier for Macks ølbryggeri (2004).
 • Kalsaas Bo Terje Verdistrømsanalyse. Forbedringsarbeid i verdikjeden til Hydro Aluminium Structures Raufoss (HARA) (2004).
 • Høyem Harald, Kalsaas Bo Terje, Bråten Kjell-Håvard, Grytli Eir Ragna, Wang Tao, XIAO Li, Raanæs Lene, Historical district development and protection (2002). Urban Planning Overseas . ISSN 1003-0956. 3
 • Kalsaas Bo Terje Den globala transportprocessen (1997).
 • Kalsaas Bo Terje "Just in time" bedre organisert i Skandinavia enn i Japan (1996). Samferdsel . ISSN 0332-8988. (4), s 16 - 19
 • Kalsaas, Bo Terje (2017). Lean Construction. Forstå og forbedre prosjektbasert produksjon. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2107-3. 456 s.
 • Kalsaas, Bo Terje Koskela, Lauri Saurin, Tarcisio Abreu (2014). Understanding and improving project based production - Volume 3. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0461-1. 500 s.
 • Kalsaas, Bo Terje Koskela, Lauri Saurin, Tarcisio Abreu (2014). Understanding and improving project based production - Volume 1. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0459-8. 564 s.
 • Kalsaas, Bo Terje Koskela, Lauri Saurin, Tarcisio Abreu (2014). Understanding and improving project based production - Volume 2. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0460-4. 534 s.
 • Kalsaas, Bo Terje (2012). 3B Birkeland. En bedrift i prosessindustrien. Erfaringer fra arbeidet med å innføre lean basert forbedringsarbeid. ISBN 978-82-7117-703-4. 86 s.
 • Lassen, Tom Kalsaas, Bo Terje (2009). Ledelse av Verdikjeder, Service og vedlikehold, risikobaserte metoder. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251923514. 21 s.
 • Kalsaas, Bo Terje (2009). Ledelse av verdikjeder. Strategi, design og konkurranseevne. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251923514.
 • Kalsaas Bo Terje, Nwajei Una Obiose Kriston, A critical perspective on Integrated Project Delivery (IPD) applied in a Norwegian public hospital project (2018).
 • Kalsaas Bo Terje, Hannås Gøril, Frislie Grethe, Skaar John, Transformation From Design-Bid-Build to Design-Build Contracts in Road Construction (2018).
 • Knotten Vegard, Hansen Geir Karsten, Svalestuen Fredrik, Kalsaas Bo Terje, Andersen Lars, Aslesen Sigmund, Dammerud Hege, Sluttrapport INPRO - Integrert metodikk for prosjekteringsledelse (2017).
 • Kalsaas Bo Terje Prosjekteringsledelse og læring (2017).
 • Kalsaas Bo Terje Bokpresentasjon: Lean Construction. Forstå og forbedre prosjektbasert produksjon (2017).
 • Kalsaas Bo Terje Et forskerblikk på detaljprosjekteringen av nye Horten videregående skole (2017).
 • Kalsaas Bo Terje Hva er særegent med Lean Construction? (2017).
 • Kalsaas Bo Terje Project based production informed by Lean Construction. Offshore projects (2017).
 • Kalsaas Bo Terje Prosjektering og læring. Hvis prosjektering er en kreativ og lærende prosess - hvilke prinsipper og metoder trenger vi for å lede denne prosessen? (2017).
 • Bølviken Trond, Aslesen Sigmund, Kalsaas Bo Terje, Koskela Lauri, A balanced dashboard for production planning and control (2017).

Sist endret: 31.10.2018 10:10

Send studiet på mail