Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Bjørn Aamo

Tilknyttet UiA

Født 1946, Artium Mandal gymnas 1964

Cand. oecon Oslo Universitet 1970

Statssekretær Finansdepartementet 1973 - 1979 og fra 1986 til 1989

Direktør og leder av økonomisk avdeling i EFTA, Geneve 1979 - 1981

Direktør Distriktenes Utbyggingsfond 1981 - 1986 og 1990

Statssekretær og stabsleder Statsministerens kontor (for Gro Harlem Brundtland) 1990 til 1993

Direktør Kredittilsynet/Finanstilsynet 1993 - 2011 

Fra 2011 Spesialrådgiver i Finansdepartementet.

Fra 2008 Professor II ved UiA med forelesninger om finansmarkedet, bankkriser mv.

 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Aamo, Bjørn Skogstad (2017). Combating money laundering and terrorist financing: Monitoring the implementation of FATF recommendations. European Business Law Review. ISSN: 0959-6941. 28 (1). s 89 - 97.
  • Emblem, Anne Wenche; Theisen, Theis; Aamo, Bjørn Skogstad (2017). Regionale forskjeller i boligprisutviklingen - mulige årsaker. Samfunnsøkonomen. ISSN: 1890-5250. (6). s 14 - 25.
  • Aamo, Bjørn Skogstad (2017). The Norwegian Banking Crisis in the Early Nineties. Finance in Society: An Anthology in Honour of Thore Johnsen. ISBN: 978-82-02-51610-9. Cappelen Damm Akademisk. Chapters. s 93 - 108.
  • Aamo, Bjørn Skogstad (2016). Læring fra kriser. ISBN: 978-82-450-2126-4. Fagbokforlaget. s 211.

Ekspertområder

Sist endret: 21.06.2018 14:06