0
Hopp til hovedinnhold

Birte Simonsen

Pensjonist

Vitenskapelige publikasjoner

 • Simonsen, Birte (2017). Praksis som læringsarena. Praksisbarnehagen: En arena for læring. ISBN: 9788205491830. Gyldendal Akademisk. kapittel 1. s 19 - 25.
 • Maagerø, Eva; Simonsen, Birte (2015). Fagtilhørighet. Første steg som forsker - en gjennomgang av bacheloroppgaver i grunnskolelærerutdanningene. ISBN: 978-82-690080-0-5. Følgegruppen for lærerutdanningsreformen. Kapittel 6. s 51 - 58.
 • Simonsen, Birte (2014). Undervisningsplanlegging og arbeidsformer. Profesjonsrettet pedagogikk 8-13. ISBN: 978-82-02-41927-1. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 8.
 • Maagerø, Eva; Simonsen, Birte (2012). Constructing an inclusive culture in kindergartens. Cross-cultural perspectives on early childhood. ISBN: 978-1-4462-0754-3. Sage Publications. Kapittel. s 77 - 88.
 • Maagerø, Eva; Simonsen, Birte (2009). Children living far away : how does one develop positive relationships with children in other cultures?. Learning Together in the Early Years. Exploring relational pedagogy. Routledge. Chapter. s 81 - 89.
 • Simonsen, Birte (2009). Er det ikke egentlig det du mener? Farer som truer den etnografiske forskeren. Å forske blant sine egne. Universitet og region - nærhet og uavhengighet. ISBN: 978-82-7634-815-6. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. -. s 208 - 214.
 • Simonsen, Birte (2009). Konstruksjonen av "den andre" - en evig utfordring?. An-Magritt Hauge 60 år. Gratulasjonsskrift. NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. faglig_kompendium. s 4.
 • Valenta, Marko; Simonsen, Birte; Simonsen, Birte; Ringen, Bjørg-Karin (2009). Teacher education in Norway: Bachelor program - Bilingual students. Teacher Education, Facing the Intercultural Dialouge. Proceedings of the 33rd Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe, Brussels, 23-27 August 2008 / N.Engels & .A.Libotton, eds. ISBN: 9789081245623. ATEE - Association for Teacher Education in Europe. s 267 - 289.
 • Simonsen, Birte (2008). Ikke i mitt navn! Protesten lever. Garman Johnsen, Dragseth, Johannessen og Lysgård: kritikkens forgreininger. Om samfunnskritikk i litteratur og samfunnsvitenskap. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 185 - 190.
 • Simonsen, Birte (2008). Tests in a School based on Equality, Nearness to Nature and Student Participation. Journal of the International Society for Teacher Education. ISSN: 1029-5968. 12 (2). s 14 - 16.
 • Elvin, Polly; Maagerø, Eva; Simonsen, Birte (2007). How do the dinosaurs speak in England? English in the kindergarten. European Early Childhood Education Research Journal. ISSN: 1350-293X. 15 (1). s 71 - 86. doi:10.1080/13502930601103199.
 • Simonsen, Birte (2006). Parrhesia. Hidden Dimensions of Education: Rhetoric, Rituals and Anthropology. Waxmann Verlag.
 • Maagerø, Eva; Maagerø, Eva; Simonsen, Birte; Simonsen, Birte (2006). Polly Put the Kettle on. English in Kindergarten. Educatión, lenguas y tecnologías. Universidad de Extremadura. faglig_bok_forlag. s 135 - 157.
 • Simonsen, Birte (2005). Fra kateter til børs. Metaforenes tyrrani. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 253.
 • Simonsen, Birte (2005). Kommunikasjon i en flerkulturell skole. RESSURSHEFTE ”Er gode råd dyre?” Kompetanseutvikling med fokus på minoritetsspråklige elever og lærlinger i videregående opplæring for rådgivere, ansatte i Oppfølgingstjenesten (OT), Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) og Aetat. NAFO, Nasjonalt senter for den flerkulturelle skolen. faglig_bok_institusjon.
 • Maagerø, Eva; Maagerø, Eva; Simonsen, Birte; Simonsen, Birte (2005). Minorities in Norway : past and present. Norway : society and culture. ISBN: 8292712003. Portal. faglig_bok_forlag. s 146 - 160.
 • Simonsen, Birte (2004). Mangfold i skolen. Hijab i Norge: Trussel eller menneskerett?. Abstrakt forlag.
 • Simonsen, Birte (2003). Reell tverrfaglighet eller faglig spleiselag - hva er hensiktsmessig i lærerutdanningen?. Koordinert lærerutdanningsdidaktikk?. Array. faglig_bok_institusjon.
 • Simonsen, Birte (2002). A Nation of Scientists ? Curriculum and Textbooks as Representative for Scientific Genres. Learning genres. Learning Through Genres. Eva Maagerø og Birte Simonsen (eds). Høyskoleforlaget. s 127 - 133.
 • Simonsen, Birte (2001). Læreboka - stadig aktuell?. Småskoletrinnet - frihet til endring. Array. s 142 - 147.
 • Hansen, Arvid; Simonsen, Birte (2001). Mentor, Master and Mother: the professional development of teachers in Norway. European Journal of Teacher Education. ISSN: 0261-9768. Vol. 24 (No. 2). s 171 - 182.
 • Hansen, Arvid; Simonsen, Birte (2001). Teacher Education under my Skin(ner)? Using Problem Based Learning to get rid of the Behavioristic Heritage. Papers of the 25th ATEE Annual Conference. Collegi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres. faglig_bok_institusjon. s 561 - 571.
 • Simonsen, Birte (2001). Tverrfaglighet i teori og praksis. Småskoletrinnet - frihet til endring. Høyskoleforlaget. s 81 - 94.
 • Simonsen, Birte (2001). Tverrfaglighet i teori og praksis. Småskoletrinnet - frihet til endring. Høyskoleforlaget. s 81 - 94.
 • Simonsen, Birte (2001). Tverrfaglighet i teori og praksis. Småskoletrinnet - frihet til endring. Array. s 81 - 94.
 • Hansen, Arvid; Simonsen, Birte (1996). Mellomtrinnet - mellom lek og alvor?. Grunnskolereformen -97. Om læreplanidealer og undervisningsrealiteter. Universitetsforlaget. s 91 - 110.
 • Maagerø, Eva; Simonsen, Birte (2005). Norway : society and culture. ISBN: 8292712003. Portal forlag. s 234.
 • Maagerø, Eva; Simonsen, Birte (2002). Learning Genres - Learning Through Genres. ISBN: 8276345565. Høyskoleforlaget AS Norwegian Academic Press. s 140.
 • Simonsen, Birte; Hansen, Arvid (1999). Temaorganisering på småskoletrinnet. Helhet og sammenheng. ISBN: 82-417-1018-6. Ad Notam Gyldendal. s 136.
 • Maagerø, Eva; Maagerø, Eva; Simonsen, Birte; Simonsen, Birte (2006). Polly put the kettle on. Engelsk i barnehagen og småskolen. ISBN: 8291529256. Sebu forlag. s 160.
 • Maagerø, Eva; Maagerø, Eva; Simonsen, Birte; Simonsen, Birte (2005). Norway : society and culture. ISBN: 8292712003. Portal. s 234.
 • Simonsen, Birte (2017). Arbeidet i Lærerprofesjonens etiske råd.
 • Simonsen, Birte (2017). Skolen på 1800-tallet. Nordahl Rolfsens lesebøker.
 • Simonsen, Birte (2017). Kampen om kateteret under andre verdenskrig.
 • Simonsen, Birte (2016). Generasjonsmøte over leseboka.
 • Simonsen, Birte (2016). Her får Stella (1) lære å lese.
 • Simonsen, Birte (2016). Om lesing og lytting.
 • Simonsen, Birte (2016). Vurdering i barnehagelærerutdanninga.

Sist endret: 21.06.2018 14:06