Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Berit Eide Johnsen

Konsulent

 
Kontor:
E2024 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Berit Eide Johnsen (født 1955) er professor i historie ved Institutt for religion, filosofi og historie, Fakultet for humaniora og pedagogikk ved Universitetet i Agder. Hun har hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo i 1984, og tok doktorgraden i historie ved Universitetet i Bergen i 1998 på en avhandling om sørlandsk skipsfart: *Rederistrategi i endringstid. Sørlandsk skipsfart fra seil til damp og motor, fra tre til jern og stål. 1875-1925* (Høyskoleforlaget 2001). Ved siden av en rekke artikler om kulturhistorie og maritim historie (ulike aspekter av sørlandsk skipsfart i internasjonalt perspektiv), har hun skrevet en bok om norske sjøfolk i engelsk fangenskap 1807-1814: *Han sad i prisonen* (Universitetsforlaget 1993). De senere årene har hun også forsket på og skrevet om turismens historie på Sørlandet. Hun er nå ansatt som forfatter av to bind av Lillesands historie, 1800- og 1900-tallet.

Prosjekter

- 2011-2012: Bokprosjektet *Sørlandsk skipsfart 1600-2000*, sammen med Olav Arild Abrahamsen og Gustav Sætra.

- 2012-2020: Forsknings- og bokprosjektet *Lillesands historie 1800-2010.*

Vitenskapelige publikasjoner

 • Johnsen, Berit Eide (2020). Hva var det med Lillesand? Argumenter for valg og vraking av stortingsrepresentanter 1862–1931. Grenseløst Agder. Det som skilte og det som bandt. ISBN: 9788202696825. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 4. s 75 - 103.
 • Johnsen, Berit Eide (2018). Kampen om linjeskipet Prinds Christian Frederik 1807-1808. I dørtrekken fra Europa. Festskrift til Knut Sprauten i anledning 70-årsdagen 22. juni 2018. ISBN: 978-82-7965-377-6. Nasjonalbiblioteket. 05. s 162 - 181.
 • Johnsen, Berit Eide (2018). Marcus Thrane og Arbeider-Foreningerne på Agder. Opprør og opposisjon under enevelde og demokrati. ISBN: 9788202626006. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 5. s 131 - 158.
 • Johnsen, Berit Eide (2018). Sørlandske sommerpensjonater. Kulturmøter på 1900-tallet. Turismhistoria i Norden. ISBN: 978-91-87403-28-6. Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Det främmande och det förtrogna. s 19 - 32.
 • Johnsen, Berit Eide (2018). Xantippene. Lillesands-kvinner på barrikadene på 1970-tallet. Opprør og opposisjon under enevelde og demokrati. ISBN: 9788202626006. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 7.. s 187 - 223.
 • Johnsen, Berit Eide (2017). "Fornøielig uden Skjenden, Hug og Slag". Abc- og lesebokforfatteren Hans Jacob Grøgaard - en pioner i sin tid. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN: 0017-9841. 54 (2). s 145 - 165. doi:10.18261/issn.1894-3195-2017-01-04.
 • Johnsen, Berit Eide (2017). En stat, «hvortil Udvandring fra Norge kunde ansees fordelagtig». Utvandringen fra Agder til Texas på 1840-tallet. På vandring og på flukt. Migrasjon i historisk perspektiv. ISBN: 9788202574130. Cappelen Damm Akademisk. Artikkel. s 87 - 118.
 • Johnsen, Berit Eide (2015). "Mit Votum var Nej". Sogneprest Hans Jacob Grøgaard - en motstrøms politiker på Eidsvoll. Selvstendighet og nasjonsbygging. 1814-2014. ISBN: 978-82-02-49927-3. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 4. s 75 - 113.
 • Johnsen, Berit Eide (2015). Norwegian prisoners of war in Great Britain during the period 1807-14. Cultural influence, cultural diffusion and their role in the post-war nation-building process.. Religious Freedom as seen from a Minority Perspective. ISBN: 978-82-7644-611-1. Universitetet i Stavanger. Kapittel. s 90 - 101.
 • Johnsen, Berit Eide (2014). "En Sø-Prison, tilhørend' den engelske Hund". Med rett til å kapre. Sjørøveri og kaperfart langs sørlandskysten. ISBN: 978-82-9271-283-2. Portal forlag. Kapittel. s 121 - 134.
 • Johnsen, Berit Eide (2014). Linjeskipet "Prinds Christian Frederik". Med rett til å kapre. Sjørøveri og kaperfart langs sørlandskysten. ISBN: 978-82-9271-283-2. Portal forlag. Kapittel. s 48 - 51.
 • Johnsen, Berit Eide (2013). Årsaker til vekst og tilbakegang i sørlandsk skipsfart på 1800-tallet. Forklaringer på Sørlandet og i utlandet. Sørlandet og utlandet. Transnasjonal kontakt, internasjonal påvirkning. ISBN: 978-82-02-42961-4. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 6. s 121 - 140.
 • Johnsen, Berit Eide (2011). Iscenesatt sjøfartshistorie på sørlandske sommerfestivaler og spel. Formidling. Bruk og misbruk av historie. ISBN: 978-82-7634-948-1. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. Kapittel. s 135 - 174.
 • Johnsen, Berit Eide (2011). Recycled maritime culture and landscape : various aspects of the adaptation of nineteenth-century shipping and fishing industries to twentieth-century tourism in Southern Norway. Resorts and ports : European seaside towns since 1700. ISBN: 978-1-84541-198-5. Channel View Publications. Kapittel 9. s 147 - 166.
 • Johnsen, Berit Eide (2010). Skippere, sommergjester og Sabeltann : Sørlandske stereotypier fra 1800-tallet og fram til i dag. Sørlandsk kultur. Mangfoldet og motsetningene. Agderseminar 2009. ISBN: 978-82-7634-899-6. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. kapittel. s 37 - 68.
 • Johnsen, Berit Eide (2009). Danmarksfarten - et norsk aspekt. Nordjylland under Englandskrigen 1807-1814. ISBN: 978-87-7307-966-9. Aalborg Universitetsforlag. s 137 - 148.
 • Johnsen, Berit Eide (2009). Kaperiet ved den norske kyst. Nordjylland under Englandskrigen 1807-1814. ISBN: 978-87-7307-966-9. Aalborg Universitetsforlag. s 279 - 284.
 • Johnsen, Berit Eide (2009). Norske sjøfolk i prisonen. Nordjylland under Englandskrigen 1807-1814. ISBN: 978-87-7307-966-9. Aalborg Universitetsforlag. s 285 - 296.
 • Johnsen, Berit Eide (2009). What a maritime history! The uses of maritime history in summer festivals in southern Norway. Journal of Tourism History. ISSN: 1755-182X. 1 (2). s 113 - 130.
 • Johnsen, Berit Eide (2008). Images of Sørlandet: The Skagerrak Coast of Norway - Representations and stereotypes, and the fight against them. Auvo Kostiainen and Taina Syrjämaa (eds.) Touring the Past. Uses of History in Tourism. University of Joensuu, Savonlinna. Finland. faglig_bok_forlag. s 20 - 40.
 • Johnsen, Berit Eide (2008). Prisonfangenes fortellinger. Narrative strukturer og temaer i historiske sagn om sjøfolks opplevelser under krigen 1807-1814. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN: 0017-9841. 45 (1). s 17 - 41.
 • Johnsen, Berit Eide (2007). Kunsten å navigere. Lærebøker i styrmannskunsten og sjømannsskoler i seilskutetiden på Agder. Årbok for norsk utdanningshistorie. ISSN: 0800-3718. 24. årgang
 • Johnsen, Berit Eide (2005). Cooperation across the North Sea: The Strategy behind the Purchase of Second-hand British Iron and Steel Sailing Ships by Norwegian Shipowners, 1875-1925. International Journal of Maritime History. ISSN: 0843-8714. Volume XVII (1). s 151 - 169.
 • Johnsen, Berit Eide (2005). Lillesands identitet. Lillesand sentrum. Estetisk veileder. Lillesand kommune. faglig_bok_institusjon. s 9 - 13.
 • Johnsen, Berit Eide (2005). Resirkulerte hvite seil. Maritime minner i møte med turismen. Metaforenes tyranni? Samtids- og fremtidsbilder i Norge 2005. En essaysamling. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 139 - 153.
 • Johnsen, Berit Eide (2004). Sjøfartshistorien i Agderfylkene - likheter og ulikheter. Seminar: Omvisning og formidling ved museene. Aust-Agder kulturhistoriske senter 12. og 13. juni 2004. Aust-Agder kulturhistoriske senter og Museumstjenesten i Vest-Agder. faglig_bok_institusjon. s 12 - 15.
 • Johnsen, Berit Eide (2004). Turistene kommer! Feriegleder og sommerminner fra Justøyapå 1900-talle. Det var en gang. Vestre Moland og Lillesand Historielag. faglig_bok_institusjon. s 51 - 64.
 • Johnsen, Berit Eide (2003). Sørlandske stereotypier. Dannelsen av sørlendingen som kulturell stereotypi, utviklingen av de tradisjonelle forestillingene, kritikken og noen av alternativene til dem. Vest-Agder Fylkesmuseum. Årbok 2003. Impulser. Array. s 62 - 87.
 • Johnsen, Berit Eide (2023). Lillesands historie 1850-1920. ISBN: 978-82-02-75342-9. Cappelen Damm Akademisk. s 569.
 • Johnsen, Berit Eide; Vadum, Kristoffer (2020). Grenseløst Agder. Det som skilte og det som bandt. ISBN: 9788202696825. Cappelen Damm Akademisk. s 204.
 • Johnsen, Berit Eide (2017). Lillesands historie 1800-1850. ISBN: 978-82-0256807-8. Cappelen Damm Akademisk. s 384.
 • Johnsen, Berit Eide (2017). På vandring og på flukt. Migrasjon i historisk perspektiv. ISBN: 9788202574130. Cappelen Damm Akademisk. s 227.
 • Johnsen, Berit Eide; Sætra, Gustav Grunde (2016). Sørlandsk skipsfart 1600-1920. ISBN: 9788283141023. Portal forlag. s 225.
 • Johnsen, Berit Eide (2013). Sørlandet og utlandet. Transnasjonal kontakt, internasjonal påvirkning. ISBN: 978-82-02-42961-4. Cappelen Damm Akademisk. s 223.
 • Johnsen, Berit Eide; Pabst, Kathrin (2011). Formidling. Bruk og misbruk av historie. ISBN: 978-82-7634-948-1. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 207.
 • Johnsen, Berit Eide (2019). Prosjektet Lillesands historie 1800 til i dag - noen tanker.
 • Johnsen, Berit Eide (2019). S.N. Hansen-gården og Lillesand tollbod - kåseri i forbindelse med avduking av historiske skilt.
 • Johnsen, Berit Eide (2019). Xantippene. Lillesands-kvinner på barrikadene på 1970-tallet.
 • Johnsen, Berit Eide (2019). Hva var det med Lillesand? Argumenter for valg og vraking av stortingsrepresentanter 1860-1930..

Sist endret: 21.06.2018 14:06