Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Berglind Fjola Smaradottir

Førsteamanuensis II

 
Kontor:
A2120 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Utdanning:

PhD Veilederkurs, 2021

Universitetspedagogikk, Universitetet i Agder, 2019.

PhD i IKT og eHelse, Universitetet i Agder, 2016.

Master of Science i Telemedisin og Ehelse, Universitetet i Tromsø, 2009.

Bachelor i sykepleie, Uppsala, Sverige, 1996.

 

 

Forskning

Helseinformatikk

Brukermedvirkning i utvikling og evaluering av helseteknologi

Menneske-datamaskin samhandling (HCI)

Brukervennlighet, tilgjengelighet og brukererfaringer

Elektronisk pasientjournal

Laboratorieinfrastruktur

Undervisning

Emneansvarlig HSI-415 Teknologiforståelse 2017-

Gjesteforeleser HSI-408 Teknologiforståelse 2012-2016

Arbeidserfaring

Førsteamanuensis II, UiA 2021-

Seniorforsker, Senter for E-helseforskning (NSE), Tromsø 2021-

Forsker II, Senter for E-helseforskning (NSE), Tromsø 2020

Postdoktor e-helse UiA 2017-2021 

Forsker Sørlandet Sykehus 2018-2019

Forsker e-helse, UiA 2016.

Doktorgradsstipendiat i IKT og e-helse, UiA 2010-2015.

Rådgiver i helseøkonomi DRG, Økonomi- og analysesenteret, Universitetssykehuset i Nord-Norge 2009-2010

Sykepleier ved kardiologi og medisinske avdelinger, Universitetssykehuset i Nord-Norge 1996-2007.

Faglige interesser

Helseinformatikk

E-helse

Medisinsk informatikk

Menneske-datamaskin samhandling (HCI)

Brukervennlighet & brukererfaringer

Velferdsteknologi

 

Prosjekter

Forskningsgruppe i e-helse: https://www.uia.no/forskning/helse-og-idrettsvitenskap/ehelse

Dignity Care, NFR-prosjekt, 2021-

H2020 EU mHealth HUB, prosjektleder ved UiA 2020-2021

SmartSight- (eGlasses), SSHF, 2019-

Patienter og Profesjonelle i Partnerskap (3P) (Helseforsk 2015-2020)

Pasienters tilgang til egen journal-invirkning på kliniske dokumentasjonsrutiner og brukererfaringer (UiA 2017-20)

Elever som medforskere i e-helse NFR, 2018-2019

Flåttregisteret (UiA 2017- 2018)

INR-appen (UiA 2016- 2019)

Responssentertjenester M4ALMO (Regionalt Forskningfond Agder 2015-2017)

United4Health (EU FP7-prosjekt 2012-2015)

Samhandling uten grenser (Regionalt Forskningfond Agder 2011-2015)

Ehelse TestSenter (Aust-Agder Kompetansefond 2012-2017)

 

 

Utvalgte publikasjoner

Gro Berntsen, Frode Strisland, Kristian Malm-Nicolaisen, Berglind Smaradottir, Rune Fensli, Mette Røhne: The evidence base for an ideal care pathway for frail and multi-morbid elderly: A combined scoping review and systematic intervention review. Journal of Medical Internet Research 2019;4, DOI:10.2196/12517

Vitenskapelige publikasjoner

 • Smaradottir, Berglind; Severinsen, Gro-Hilde; Steinsbekk, Aslak; Berntsen, Gro Karine Rosvold (2021). User-centred Design of a Digital Care Plan for Patients and Professionals in Cross-organisational Teams. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 281s 901 - 905. doi:10.3233/SHTI210309.
 • Smaradottir, Berglind; Fensli, Rune Werner (2020). A Case Study of Technology Use and Information Flow at a Danish E-clinic. Proceedings from the 2019 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence (CSCI'19). ISBN: 978-1-7281-5584-5. IEEE conference proceedings. Kapittel. s 961 - 965.
 • Smaradottir, Berglind (2020). A Comparison of the User Experiences of Primary Care Electronic Health Record Systems. Advances in Intelligent Systems and Computing. ISSN: 2194-5357. 1205s 233 - 238. doi:10.1007/978-3-030-50838-8_32.
 • Smaradottir, Berglind F.; Fensli, Rune Werner (2020). An Evaluation of Telemedicine Systems in Patient-centred Care Teams. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 271s 65 - 66. doi:10.3233/SHTI200075.
 • Smaradottir, Berglind; Berntsen, Gro Karine Rosvold; Fensli, Rune Werner (2020). How to Enhance Digital Support for Cross-Organisational Health Care Teams? A User-Based Explorative Study. Journal of Healthcare Engineering. ISSN: 2040-2295. 2020doi:10.1155/2020/8824882.
 • Smaradottir, Berglind; Gerdes, Martin (2020). Teaching Methods in a Health and Social Informatics Master Program. Proceedings from the 2019 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence (CSCI'19). ISBN: 978-1-7281-5584-5. IEEE conference proceedings. Kapittel. s 888 - 891.
 • Smaradottir, Berglind; Garmann-Johnsen, Niels Frederik; Omnes, Steinar; Ludvigsen, Ann-Elisabeth; Reiso, Harald (2020). The SmartSight Project: Use of Electronic Glasses to Improve Impaired Fields of Vision. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 270s 453 - 457. doi:10.3233/SHTI200201.
 • Smaradottir, Berglind; Fagerlund, Asbjørn Johansen; Bellika, Johan Gustav (2020). User-Centred Design of a Mobile Application for Chronic Pain Management. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 272s 272 - 275. doi:10.3233/SHTI200547.
 • Smaradottir, Berglind; Bellika, Johan Gustav; Fredeng, Aina; Fagerlund, Asbjørn Johansen (2020). User-Centred Design with a Remote Approach: Experiences from the Chronic Pain Project. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 275s 197 - 201. doi:10.3233/SHTI200722.
 • Schulz, Renee Patrizia; Smaradottir, Berglind; Prinz, Andreas; Hara, Takahiro (2020). User-centred Design of a Scenario-based Serious Game: Game-based Teaching of Future Healthcare. IEEE Transactions on Games (TG). ISSN: 2475-1502. 12 (4). s 376 - 385. doi:10.1109/TG.2020.3033437.
 • Gerdes, Martin; Smaradottir, Berglind; Martinez, Santiago; Jortveit, Jarle; Fensli, Rune Werner (2019). A Decision-support Algorithm for Self-management of Anticoagulation Therapy Used in a Smartphone Application. Proceedings from 2019 IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC2019). ISBN: 978-1-7281-2999-0. IEEE conference proceedings. Kapittel. s 1077 - 1080.
 • Smaradottir, Berglind; Fensli, Rune Werner (2019). Evaluation of the Technology Use in an Inter-disciplinary Patient-centered Health Care Team. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 257s 388 - 392. doi:10.3233/978-1-61499-951-5-388.
 • Smaradottir, Berglind; Gerdes, Martin (2019). Evaluering av pedagogiske metoder og organisering på et masterkurs i teknologiforståelse for helseinformatikk. NOKOBIT: Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi. ISSN: 1892-0748.
 • Smaradottir, Berglind; Fensli, Rune Werner (2019). Patient Experiences and Digital Involvement in Patient-centred Care Models. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 265s 181 - 185. doi:10.3233/SHTI190160.
 • Schulz, Renee Patrizia; Smaradottir, Berglind; olsen, joakim torblå; Prinz, Andreas (2019). Scenario-based Serious Game to Teach about Healthcare. 2019 IEEE 7th International Conference on Serious Games and Applications for Health (SeGAH). ISBN: 978-1-7281-0300-6. IEEE conference proceedings. Kap.
 • Smaradottir, Berglind (2019). Security Management in Electronic Health Records: Attitudes and Experiences among Health Care Professionals. Proceedings of the 2018 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence (CSCI'18). ISBN: 978-1-7281-1360-9. IEEE. Kapittel. s 715 - 719.
 • olsen, joakim torblå; Prinz, Andreas; Smaradottir, Berglind (2019). Simulation of eHealth Scenarios with Role-play Supported by an Interactive Smartphone Application. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 257s 418 - 423. doi:10.3233/978-1-61499-951-5-418.
 • Smaradottir, Berglind; Fensli, Rune Werner (2019). User Experiences and Satisfaction with an Electronic Health Record System. Advances in Intelligent Systems and Computing. ISSN: 2194-5357. 972s 73 - 80. doi:10.1007/978-3-030-19135-1_8.
 • Smaradottir, Berglind; Sjaavaag, Ståle; Naley Ås, Inger-Alice; Bakke, Bjørn; Alfsen, Linda; Tangene, Wenche; Fensli, Rune Werner (2019). Why is it so Hard to Integrate Telemedicine as a Part of Municipal Health Care Services? Experiences from a Norwegian Municipality. Proceedings of the 17th Scandinavian Conference on Health Informatics 2019. ISBN: 978-91-7929-957-6. Linköping University Electronic Press. Kapittel. s 87 - 92.
 • Smaradottir, Berglind; Gerdes, Martin (2018). Curriculum Development of a Health Informatics Master Course in Understanding Technology. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 255s 227 - 231. doi:10.3233/978-1-61499-921-8-227.
 • Smaradottir, Berglind; Fensli, Rune Werner (2018). Evaluation of a Telemedicine Service Run with a Patient-centred Care Model. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 251s 297 - 300. doi:10.3233/978-1-61499-880-8-297.
 • Smaradottir, Berglind; Moe, Carl Erik; Fensli, Rune Werner (2018). Infrastructure and Procedure for Simulation of Cardiac Remote Monitoring: Experiences from the Telemedicine Agder Project. Proceedings of the 2018 International Conference on Health Informatics and Medical Systems (HIMS'18). ISBN: 1-60132-479-0. CSREA Press. Kapittel. s 53 - 57.
 • Smaradottir, Berglind (2018). Patient Accessible Electronic Health Records: Impacts on Nursing Documentation Practices at a University Hospital. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 250s 14 - 18. doi:10.3233/978-1-61499-872-3-14.
 • Smaradottir, Berglind; Fensli, Rune Werner (2018). Point of Care Solutions: Implementation of Sustainable Service Models. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 250s 155. doi:10.3233/978-1-61499-872-3-155.
 • Smaradottir, Berglind; Fensli, Rune Werner; Moe, Carl Erik (2018). Recommendations of a Laboratory Infrastructure for Simulation of Telemedicine Services. 2018 IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC). ISBN: 9781538669501. IEEE conference proceedings. chapter.
 • Abomhara, Mohamed Ali Saleh; Smaradottir, Berglind; Køien, Geir Myrdahl; Gerdes, Martin (2018). Sharing with care multidisciplinary teams and secure access to electronic health records. Proceedings of the 11th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies Vol 5 Healthinf2018. ISBN: 978-989-758-281-3. SciTePress. Kapittel. s 379 - 386.
 • Smaradottir, Berglind; Fensli, Rune Werner (2018). The Technology Use and Information Flow at a Municipal Telemedicine Service. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 251s 293 - 296. doi:10.3233/978-1-61499-880-8-293.
 • Smaradottir, Berglind; Håland, Jarle Audun; Martinez, Santiago; De Pietro, Giuseppe (2018). User Evaluation of the Smartphone Screen Reader VoiceOver with Visually Disabled Participants. Mobile Information Systems. ISSN: 1574-017X. 2018doi:10.1155/2018/6941631.
 • Smaradottir, Berglind; Martinez, Santiago; Borycki, Elizabeth; Loudon, Gareth; Kushniruk, André William; Jortveit, Jarle; Fensli, Rune Werner (2018). User evaluation of a smartphone application for anticoagulation therapy. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 247s 466 - 470. doi:10.3233/978-1-61499-852-5-466.
 • Smaradottir, Berglind; Eikeland, Randi; Reiso, Harald; Fensli, Rune Werner (2018). User-centered design of a national medical registry for tick-borne diseases. Advances in Intelligent Systems and Computing. ISSN: 2194-5357. 779s 99 - 108. doi:10.1007/978-3-319-94373-2_11.
 • Smaradottir, Berglind; Fensli, Rune Werner (2017). A Case Study of the Technology Use and Information Flow at a Hospital-driven Telemedicine Service. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 244s 58 - 62. doi:10.3233/978-1-61499-824-2-58.
 • Smaradottir, Berglind; Håland, Jarle Audun; Martinez, Santiago (2017). Accessibility of Mobile Devices for Visually Impaired Users: An Evaluation of the Screen-reader VoiceOver. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 245s 1381 - 1381. doi:10.3233/978-1-61499-830-3-1381.
 • Smaradottir, Berglind; Martinez, Santiago; Håland, Jarle Audun (2017). Evaluation of Touchscreen Assistive Technology for Visually Disabled Users. The 22nd IEEE Symposium on Computers and Communications. ISBN: 978-1-5386-1628-4. IEEE. Kapittel. s 248 - 253.
 • Smaradottir, Berglind; Fensli, Rune Werner; Boysen, Elin Sundby; Martinez, Santiago (2017). Infrastructure for Health Care Simulation: Recommendations from the Model for Telecare Alarm Services Project. Proceedings of 2017 International Conference on Health Informatics and Medical Systems (HIMS2017). Part of the World Congress in Computer Science, Computer Engineering, & Applied Computing (CSCE'17), July 17-20, 2017 in Las Vegas. ISBN: 1-60132-459-6. CSREA Press. Kapittel. s 64 - 69.
 • Smaradottir, Berglind; Martinez, Santiago; Thygesen, Elin; Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Vatnøy, Torunn Kitty; Fensli, Rune Werner (2017). Innovative Simulation of Health Care Services in the Usability Laboratory: Experiences from the Model for Telecare Alarm Services-project. Proceedings from The 15th Scandinavian Conference on Health Informatics 2017 Kristiansand, Norway, August 29–30, 2017. ISBN: 978-91-7685-364-1. Linköping University Electronic Press. chapter. s 60 - 65.
 • Smaradottir, Berglind (2017). Security Management in Health Care Information Systems- A Literature Review. Proceedings of the 2017 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence. ISBN: 978-1-5386-2652-8. IEEE. Kapittel. s 1742 - 1746.
 • Smaradottir, Berglind; Fensli, Rune Werner; Naley Ås, Inger-Alice; Gallefoss, Frode (2017). Telemedicine Follow Up of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Integrated into a Patient-Centered Health Care Team-Setting Impacts on Patient Empowerment and Safety. Proceedings of the 2017 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence. ISBN: 978-1-5386-2652-8. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Kapittel. s 1779 - 1781.
 • Martinez, Santiago; Smaradottir, Berglind; Vatnøy, Torunn Kitty; Bjønnes, Marius (2017). Usability Evaluation of a Geolocation Technology: Safemate Perspectives on Norwegian municipal location-based alarm systems. The 22nd IEEE Symposium on Computers and Communications. ISBN: 978-1-5386-1628-4. IEEE. Kapittel. s 116 - 211.
 • Gerdes, Martin; Martinez, Santiago; Smaradottir, Berglind; Fensli, Rune Werner; Jortveit, Jarle (2017). Warfarin Guide: Co-design of a Mobile Computer-Assisted Anticoagulant Therapy. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 245s 1222 - 1222. doi:10.3233/978-1-61499-830-3-1222.
 • Smaradottir, Berglind; Gerdes, Martin; Martinez, Santiago; Fensli, Rune Werner (2015). The EU-project United4Health: User-centred design of an information system for a Norwegian telemedicine service. Journal of Telemedicine and Telecare. ISSN: 1357-633X. 22 (7). s 422 - 429. doi:10.1177/1357633X15615048.
 • Smaradottir, Berglind (2016). The Steps of User-centered Design in Health Information Technology Development - Recommendations from a PhD Research Study. The 2016 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence (CSCI). ISBN: 978-1-5090-5510-4. IEEE conference proceedings. chapter. s 116 - 121.
 • Smaradottir, Berglind; Martinez, Santiago; Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Vatnøy, Torunn Kitty; Fensli, Rune Werner (2016). Usability Evaluation of a Collaborative Health Information System. Lessons from a User-centred Design Process. BIOSTEC 2016: 9th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, February 21-23, 2016, in Rome, Italy. ISBN: 978-989-758-170-0. SciTePress. Kapittel. s 306 - 313.
 • Smaradottir, Berglind; Håland, Jarle Audun; Martinez, Santiago; Somdal, Åsmund Rodvig; Fensli, Rune Werner (2015). Recommendations on a Test Infrastructure for Evaluation of Touchscreen Assistive Technology for Visually Impaired Users. SHI 2015 - Proceedings of the 13th Scandinavian Conference on Health Informatics, June 15-17, Tromsø, Norway. ISBN: 978-91-7685-985-8. Linköping University Electronic Press. 007. s 41 - 46.
 • Gerdes, Martin; Smaradottir, Berglind; Reichert, Frank; Fensli, Rune Werner (2015). Telemedicine and Cooperative Remote Healthcare Services: COPD Field Trial. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 210s 455 - 457. doi:10.3233/978-1-61499-512-8-455.
 • Gerdes, Martin; Smaradottir, Berglind; Reichert, Frank; Fensli, Rune Werner (2015). Telemedicine and Cooperative Remote Healthcare Services: COPD Field Trial. Digital Healthcare Empowering Europeans, Proceedings of MIE2015. ISBN: 978-1-61499-511-1. IOS Press. chapter. s 455 - 457.
 • Smaradottir, Berglind; Gerdes, Martin; Fensli, Rune Werner; Martinez, Santiago (2015). Usability Evaluation of a COPD Remote Monitoring Application. Digital Healthcare Empowering Europeans, Proceedings of MIE2015. ISBN: 978-1-61499-511-1. IOS Press. kapittel. s 845 - 849.
 • Smaradottir, Berglind; Gerdes, Martin; Fensli, Rune Werner; Martinez, Santiago (2015). Usability evaluation of a COPD remote monitoring application. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 210s 845 - 849. doi:10.3233/978-1-61499-512-8-845.
 • Smaradottir, Berglind; Gerdes, Martin; Fensli, Rune Werner; Martinez, Santiago (2015). User Interface Development of a COPD Remote Monitoring Application A User-centred Design Process. ACHI 2015, The Eighth International Conference on Advances in Computer-Human Interactions. ISBN: 978-1-61208-382-7. ThinkMind. kapittel. s 57 - 62.
 • Smaradottir, Berglind; Gerdes, Martin; Fensli, Rune Werner; Martinez, Santiago (2015). User-Centered Design of a COPD Remote Monitoring Application Experiences from the EU-project United4Health. International Journal On Advances in Software. ISSN: 1942-2628. 8 (3 & 4). s 350 - 360.
 • Smaradottir, Berglind; Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Thygesen, Elin; Fensli, Rune Werner; Martinez, Santiago (2015). User-Centred Design of the User Interface of a Collaborative Information System for Inter-Municipal Dementia Team. Proceedings of the International Conference on Health Informatics (HEALTHINF-2015). ISBN: 978-989-758-068-0. SciTePress. Kapittel. s 446 - 453.
 • Smaradottir, Berglind; Martinez, Santiago; Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Fensli, Rune Werner (2015). eHealth-extended Care Coordination: Development of a Collaborative System for Inter-municipal Dementia Teams- A research project with a user-centered design approach. 2015 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence. ISBN: 978-1-4673-9795-7. IEEE conference proceedings. Kapittel. s 749 - 753.
 • Gerdes, Martin; Smaradottir, Berglind; Fensli, Rune Werner (2014). End-to-End Infrastructure for Usability Evaluation of eHealth Applications and Services. Scandinavian Conference on Health Informatics; August 22; 2014; Grimstad; Norway. ISBN: 978-91-7519-241-3. Linköping University Electronic Press. kapittel. s 53 - 59.
 • Smaradottir, Berglind; Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Thygesen, Elin; Fensli, Rune Werner; Martinez, Santiago (2014). Usability Evaluation of Electronic forms and Collaborative Asssessment Report in an Intermunicipality Health Care team for Dementia Diagnose. Scandinavian Conference on Health Informatics; August 22; 2014; Grimstad; Norway. ISBN: 978-91-7519-241-3. Linköping University Electronic Press. kapittel. s 45 - 51.
 • Fagerlund, Asbjørn Johansen; Smaradottir, Berglind; Salvi, Elisa; Fredeng, Aina; Bellika, Johan Gustav (2021). How to Retain Participants in User-centered Design? Towards Recommendations for Minimizing Dropouts.
 • Smaradottir, Berglind; Severinsen, Gro-Hilde; Steinsbekk, Aslak; Berntsen, Gro Karine Rosvold (2021). User-centred Design of a Digital Care Plan for Patients and Professionals in Cross-organisational Teams.
 • Smaradottir, Berglind; Fagerlund, Asbjørn Johansen; Arnstad, Mali A. (2021). Digital meetings sped up app development.
 • Smaradottir, Berglind; Fagerlund, Asbjørn Johansen; Arnstad, Mali A. (2021). Digitale møter fikk fart på utvikling av helseapp.
 • Berntsen, Gro Karine Rosvold; Steinsbekk, Aslak; Smaradottir, Berglind; Severinsen, Gro-Hilde; Silsand, Line; Nordheim, Espen; Grimsmo, Anders (2020). Reaching for the Quadruple Aim – How to design effective whole system health service improvement? (Workshop).
 • Smaradottir, Berglind; Fensli, Rune Werner (2020). 3P-resultater fra arbeidspakke 6: Forskning på digitale løsninger..
 • Smaradottir, Berglind; Martinez, Santiago (2020). Overview of the Contribution of University of Agder, Southern Norway in H2020 European mHealth HUB.
 • Smaradottir, Berglind; Bellika, Johan Gustav; Fredeng, Aina; Fagerlund, Asbjørn Johansen (2020). User-centred Design with a Remote Approach: Experiences from the Chronic Pain Project.

Sist endret: 15.11.2021 13:11