Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Bente Velle Hellang

Førstelektor

 
Kontor:
E2071 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Hellang, Bente Velle (2022). «No talar ’en mannemál!» Forandring og identitet i omskapingsballader. Sanglyrikk. Teori - Metode - Sjangrer. ISBN: 978-82-304-0342-6. Scandinavian Academic Press. Del II. s 207 - 241.
 • Guribye, Eugene; Rambø, Gro-Renée; Kristiansen, Aslaug; Berg, Claire Vaugelade; Hellang, Bente Velle; Haraldstad, Åse; Hauge, Elisabeth S. (2021). Inquiry-based learning as a tool during transitions in the teacher education program. UNIPED. ISSN: 1500-4538. 44 (1). s 60 - 74. doi:10.18261/issn.1893-8981-2021-01-06.
 • Rambø, Gro-Renée; Hellang, Bente Velle (2017). Teori i praksis - praksis i teori. GLU-studenters refleksjoner om fag og didaktikk. Acta Didactica Norge. ISSN: 1504-9922. 11 (2). doi:10.5617/adno.3864.
 • Hellang, Bente Velle (2016). "In der Tonsprache dieser Zeit". Mittelalderballaden als Popmusik. Rider ud saa vide. Balladenspuren in der skandinavischen Kultur.. ISBN: 9783793098331. Rombach Druck- und Verlagshaus. 13. s 277 - 313.
 • Rambø, Gro-Renee; Kristiansen, Aslaug; Berg, Claire Vaugelade; Grevholm, Barbro; Haraldstad, Åse; Hellang, Bente Velle; Håøy, Annbjørg (2015). Toward a More Sustainable Pre-service Teacher Education: A Study in Progress. Higher Education in a Sustainable Society. ISBN: 978-3-319-15918-8. Springer. Chapter number 4. s 51 - 64.
 • Berg, Claire Vaugelade; Grevholm, Barbro; Haraldstad, Åse; Hellang, Bente Velle; Håøy, Annbjørg; Kristiansen, Aslaug; Rambø, Gro-Renee (2015). Toward a More Sustainable Pre-service Teacher Education: A Study in Progress. Higher Education in a Sustainable Society. ISBN: 978-3-319-15918-8. Springer. 4. s 51 - 64.
 • Hellang, Bente Velle (2005). Så talte den døde. Kvinne, død og estetikk i Den eldre Edda. Den litterære kroppen. Artikler om kropp og tekst fra Edda til i dag. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 43 - 64.
 • Hellang, Bente Velle (2003). Det lyriske som trope. Refleksjoner omkring jeg´et hos Edith Södergran og Inger Christensen. ?. (50). s 44 - 50.
 • Hellang, Bente Velle (2003). Mellomalderkvinner i ei mannsverd - eit døme frå balladediktinga. Maal og Minne. ISSN: 0024-855X. (1). s 1 - 22.
 • Hellang, Bente Velle (2022). Cross-dressing på skeive. Queer-situasjoner i balladetekster.
 • Hellang, Bente Velle (2021). Reduksjon, ekspansjon og nye fortolkningsrom - ballader for et nytt årtusen.
 • Hellang, Bente Velle (2018). «Bendik og Årolilja», folkevisa som sanglyrikk gjennom 700 år.
 • Hellang, Bente Velle (2016). Å fortelle middelalderballader med popmusikk.
 • Hellang, Bente Velle (2016). Circulating norms.Reactions to cross dressing in the Scandinavian Medieval Ballad..

Forskningsgrupper

Sist endret: 17.11.2022 05:11