0
Hopp til hovedinnhold

Faglige interesser

  • Fysisk aktivitet og helse
  • Livsstil og kreft
  • Forstyrret spiseatferd i idretten

Prosjekter

Lifestyle and Empowerment Techniques in Survivorship of Gynecologic Oncology (LETSGO): prosjektet ønsker å forbedre dagens oppfølging av pasienter etter behandling for gynekologisk kreft. Videre ønsker prosjektet å se på effekten av fysisk aktivitet og livsstilsendring i oppfølgingen. 

Methodological considerations with respect to physical activity monitoring in cancer survivors. Med mål om å utforske hvor lenge man må monitorere fysisk aktivitet i kreftpasient for å få et reliabelt estimat på objektivt målt aktivitetsnivå. 

 

Sist endret: 1.03.2021 14:03