Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Beate Goldschmidt-Gjerløw

Tilknyttet UiA

Samfunnsfagdidatikk

 
Kontor:
53A103 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )

Faglige interesser 

Jeg jobber med et forskningsprosjekt relatert til undervisning om kontroversielle og sensitive temaer i videregående opplæring i Norge under veiledning av Irene Trysnes og Pål Repstad. Mine faglige interesser favner bredt, og inkluderer demokratisering, overgangsrettferdighet - transitional justice, Barnekonvensjonen, konstruksjon av identitet, samfunnsfagdidaktikk om kontroversielle tema relatert til kjønn, seksualitet og seksuell vold. 

Sammen med Kristin Gregers Eriksen og Mari Jore, har vi gitt ut boken "Kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen" som er en fagfellevurdert antologi utgitt på Universitetsforlaget våren 2022. Boken skal støtte lærere, lærerstudenter og skoleledere i deres arbeid med følelsesmessige tema i skolen. Se link her:

https://www.universitetsforlaget.no/kontroversielle-emosjonelle-og-sensitive-tema-i-skolen

 

Arbeidserfaring 

2021 - Forsker i EDUCATE-prosjektet ved Universitetet i Oslo. Prosjektet evaluerer innføringen av fagfornyelsen i fag knyttet til livsmestring, digital og utforskende kompetanse.

2018-   Universitetslektor ved Universitetet i Agder

 • SEX901 Kjønnsmangfold og seksuelt mangfold, vår 2022.
 • SO 300 Sosialt arbeid, klientrettet praksis, høst 201.
 • BV-301 Digitalisering, kommunikasjon og etikk, høst 2021.
 • ME-430 Metode for den forskende lærer, høst 2019.
 • SV-150 Historie og geografi, våren 2019.
 • SV-149 Innføring i samfunnskunnskap, høsten 2018.

2020 Universitetslektor ved Høgskolen i Østfold

 • SRLE i barnehagelærerutdanning

2012 - 2018 Lektor i videregående opplæring 

 • Politikk og menneskerettigheter
 • Sosialkunnskap
 • Sosiologi og sosialantrolpogi
 • Samfunnsfag
 • Fremmedspråk

Utdanning

Mixed Methods, PhD-kurs ved Universitet i Oslo, 3 studiepoeng, 2019

Multi-variate regression analysis, Phd-kurs ved Norges Teknologiske og Naturvitenskapelige Universitet, 10 studiepoeng, 2019

Institusjonell etnografi, PhD-kurs ved Universitetet i Agder, 5 studiepoeng, 2019

Philosophy of Science, PhD-kurs ved Universitetet i Agder, 5 studiepoeng,  2018

Education for Social Justice in Education: Human rights and intersectionality, PhD-kurs ved Universitetet i Sør-Øst Norge, 5 studiepoeng, 2018

Kunnskapsteorier for lærerutdanningsrelatert forskning, PhD-kurs ved OsloMet, 10 studiepoeng, 2018

Praktisk-pedagogisk utdanning, Universitetet i Oslo, 60 studiepoeng, 2014-2015

Master in Peace and Conflict Transformation, Universitetet i Tromsø, 120 studiepoeng, 2010 - 2012.

Bachelor i Europeiske og Amerikanske Studier med spesialisering i statsvitenskap, Universitetet i Oslo, 180 studiepoeng, 2006 - 2009.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Goldschmidt- Gjerløw, Beate (2022). #MeToo rammer også barn og ungdommer.. Kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen.. ISBN: 9788215049212. Universitetsforlaget. Kapittel 4. s 89 - 110.
 • Goldschmidt- Gjerløw, Beate (2022). Når kjønn og seksualitet utfordres i undervisning.. Kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen.. ISBN: 9788215049212. Universitetsforlaget. Kapittel 8. s 169 - 188.
 • Frøvik, Jeanette; Torstensen, Ragnhild; Goldschmidt- Gjerløw, Beate (2022). Pornografi og kritisk tenkning.. Kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen.. ISBN: 9788215049212. Universitetsforlaget. Kapittel 5. s 111 - 130.
 • Goldschmidt- Gjerløw, Beate; Eriksen, Kristin Gregers; Jore, Mari Kristine (2022). Undervisning som balansekunst.. Kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen.. ISBN: 9788215049212. Universitetsforlaget. Innledende kapittel. s 13 - 32.
 • Teigen, Helene Maria Fiane; Steinnes, Kamilla Knutsen; Goldschmidt- Gjerløw, Beate (2022). Ungdom og kroppspress i sosiale medier.. Kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen.. ISBN: 9788215049212. Universitetsforlaget. Kapittel 7. s 149 - 168.
 • Goldschmidt- Gjerløw, Beate (2022). Young Learners' Perceptions of Learning about Sexual and Gender-Based Harassment: The Struggle for Recognition in School. The International Journal of Children's Rights. ISSN: 0927-5568. 30s 406 - 439. doi:10.1163/15718182-30020005.
 • Goldschmidt-Gjerløw, Beate (2021). Exploring Variation in Norwegian Social Science Teachers’ Practice Concerning Sexuality Education: Who Teachers Are Matters and So Does School Culture. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN: 0031-3831. s 1 - 16. doi:10.1080/00313831.2020.1869072.
 • Goldschmidt-Gjerløw, Beate; Trysnes, Irene (2020). #MeToo in school: Teachers’ and young learners’ lived experience of verbal sexual harassment as a pedagogical opportunity.. Human Rights Education Review (HRER). ISSN: 2535-5406. 3 (2). s 27 - 48. doi:10.7577/hrer.3720.
 • Goldschmidt-Gjerløw, Beate (2019). Children's rights and teachers' responsibilities: Reproducing or transforming the cultural taboo on child sexual abuse?. Human Rights Education Review (HRER). ISSN: 2535-5406. 2 (1). s 25 - 46. doi:10.7577/hrer.3079.
 • Goldschmidt-Gjerløw, Beate; Remkes, Merel (2019). Frontstage and Backstage in Argentina’s Transitional Justice Drama: The Niet@s’ Reconstruction of Identity on Social Media. International Journal of Transitional Justice. ISSN: 1752-7716. 13 (2). s 349 - 367. doi:10.1093/ijtj/ijz008.
 • Goldschmidt- Gjerløw, Beate; Eriksen, Kristin Gregers; Jore, Mari Kristine (2022). Kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen.. ISBN: 9788215049212. Universitetsforlaget. s 216.
 • Goldschmidt- Gjerløw, Beate; Eriksen, Kristin Gregers; Jore, Mari Kristine (2022). Kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen.. ISBN: 9788215049212. Universitetsforlaget. s 216.
 • Jore, Mari Kristine; Goldschmidt- Gjerløw, Beate (2021). Kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen.

Sist endret: 3.04.2022 21:04