Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Bård Bertelsen

Førsteamanuensis

 
Kontor:
C5134 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Bertelsen, Bård; Lund, Janne (2023). Bruddlinjer som utgangspunkt for analysearbeid i institusjonell- etnografisk utforsking. Erfaringer med institusjonell etnografi. ISBN: 9788202714840. Cappelen Damm Akademisk.
 • Øfsti, Anne; Bertelsen, Bård (2023). Questioning Forgiveness. New Horizons in Systemic Practice with Adults. ISBN: 978-3-031-30525-2. Palgrave Macmillan. Chapter 4. s 47 - 60.
 • Bøe, Tore Dag; Bertelsen, Bård; Larsen, Inger Beate; Topor, Alain Pierre (2021). A qualitative fallacy: Life trapped in interpretations and stories. Qualitative Research. ISSN: 1468-7941. doi:10.1177/14687941211041916.
 • Bertelsen, Bård (2021). Parent Education Beyond Learning: An Ethnographic Exploration of a Multi-family Program for Families in Post-divorce Conflict. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy. ISSN: 0814-723X. 42 (3). s 292 - 308. doi:10.1002/anzf.1460.
 • Bertelsen, Bård (2021). Staying with the conflict – parenting work and the social organization of post-divorce conflict. Journal of Family Studies. ISSN: 1322-9400. doi:10.1080/13229400.2020.1869578.
 • Bertelsen, Bård (2021). Whose Life is it Anyway? Exploring the Social Relations of High-Conflict Divorce Cases in Southern Norway. Contemporary family therapy. ISSN: 0892-2764. 43s 276 - 289. doi:10.1007/s10591-021-09572-y.
 • Bertelsen, Bård; Lunder, Hans Christian; Eskelund, Ragnar (2019). Hva vi snakker om når vi snakker om familieterapi og diagnoser. Fokus på familien. ISSN: 0332-5415. 47 (3). s 161 - 180. doi:10.18261/issn.0807-7487-2019-03-02.
 • Bøe, Tore Dag; Bertelsen, Bård; Sundet, Rolf; Hillesund, Odd Kenneth; Lidbom, Per Arne (2018). "Stop making sense" - a randomized text design study. Murmurations: Journal of Transformative Systemic Practice. ISSN: 2516-0052. 1 (2). s 63 - 79. doi:10.28963/1.2.6.
 • Bertelsen, Bård; Bøe, Tore Dag (2016). ‘He is Quirky; He is the World's Greatest Psychologist’: on the community of those who have nothing in common. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy. ISSN: 0814-723X. 37 (3). s 367 - 380. doi:10.1002/anzf.1155.
 • Bertelsen, Bård; Johnsen, Hanne; Lindemann, Harald; Odden, Espen (2015). Mange ganger skal det ikke så mye til. Psykisk Helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger. ISBN: 9788215024035. Universitetsforlaget. Kapittel 11. s 111 - 119.
 • Ulland, Dagfinn; Bertelsen, Bård (2010). Kunnskapssyn og etikk i psykisk helsearbeid. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 7 (2). s 121 - 129.
 • Vaskinn, Anita Mikalsen; Bertelsen, Bård; Flaten, Magne Arve (2001). Effects of caffeine, caffeine-associated stimuli, and caffeine-related information on physiological and psychological arousal. Psychopharmacology. ISSN: 0033-3158. 157s 373 - 380. doi:10.1007/s002130100841.
 • Bertelsen, Bård; Hillesund, Odd Kenneth (2023). Was that me?.
 • Bertelsen, Bård (2022). Ett fenomen, flere innganger – konflikt, bekymring, forpliktelse, kjærlighet.
 • Bertelsen, Bård (2022). Foreldrekonflikter og offentlige tjenester – et samspill?.
 • Bertelsen, Bård (2021). Foreldreskap i høykonfliktsaker: omsorgssvikt eller omsorg satt på spissen?.

Sist endret: 18.02.2020 11:02