0
Hopp til hovedinnhold

Astrid Birgitte Eggen

Viserektor

Viserektor for utdanning

 
Kontor:
A6006 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Utdanningssosiologi

Evaluering og vurdering

Læreplanteori Og Realfagsdidaktikk

Utdanningsledelse og Skoleutvikling

1991-1999: Forsker i følgende prosjekter (tilsetting ved UiO og NTNU):

·        TIMSS (Third International Mathematics and Science Study) prosjekt (1991-1993), UiO

·        ISERP ( International School Effectiveness Research Project) prosjekt (1993-1995), UiO

·        OECD/ INES prosjektet (International Indicators of Educational Systems) (1993-1995), UiO

·        Forskningskoordinator for Program for skoleutvikling, (1996-1998) NTNU

 

1999-2009: Stipendiat, forsker og postdoktor stipendiat ved UiO:

·        Doktogradsprosjektet «Alfa and Omega in Student Assessment (1999- 2003) UiO

·        SOL (Skole og Ledelse) /ISSPP ( International Successfull School Principal Project) 2003-2005 (UiO)

·        Skolering av skoleledere gjennom Master i Utdanningsledelse og div prosjekter.

·         “Vurdering og tilpasning av opplæringen i naturfag” som delprosjekt under ”Kunnskapsløftet fra ord til handling”. (UiO)

·        Etterutdanning av lærerutdannere om elev-vurdering knyttet til Kunnskapsløtftet. (2004-2008)

·        Post doktor prosjektet: Diskurser og praksiser knyttet til vurdering under implementeringen av Kunnskapsløftet. 2005-2009 (UiO)

·        Medlem i instituttråd ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS ved UiO)

 

2009-

·        Professor ved Institutt for pedagogikk ved UiA

·        2011- 2015 Institutt leder ved Institutt for pedagogikk ved UiA

·        2014-2015: UHRs ledertreningsprogram

 2016-- Vise rektor for utdanning

Prosjekter

Vurderingskompetanse i Agder

Implementering av Kvalifikasjonsrammeverket i høyere utdanning.

NORM-prosjektet

Vitenskapelige publikasjoner

 • Thygesen, Ragnar Eggen, Astrid Birgitte (2015). Bridging summative and formative assessment for children with special needs. Transitions in the field of special education. Theoretical perspectives and implications for practice. ISBN: 978-3-8309-3117-1. Waxmann Verlag. Part 2, kap 7.. s 233 - 250.
 • Kristiansen, Christine Watne Eggen, Astrid Birgitte (2014). Vurdering som skapende læring. Tilpasset opplæring- i forskning og praksis. ISBN: 9788202419011. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel. s 81 - 102.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2011). Agency as the Ability and Opportunity to Participate in Evaluation as Knowledge Construction. European Educational Research Journal (online). ISSN: 1474-9041. 10 (4). s 533 - 544. doi:eerj.2011.10.4.533.
 • Gradovski, Mikhail Eggen, Astrid Birgitte (2011). Avoiding the dichotomy of theory and practice: applying critical theoretical discourse as a methodological background for a school development project within the area of assessment. Proceedings of the 15th Biennial of the International Study Association on Teachers and Teaching (ISATT), Back to the Future: Legacies, Continuities and Changes in Educational Policy, Practice and Research. ISBN: 978-989-8525-00-0. University of Minho. 59. s 83 - 84.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2010). Bedömning och skolans demokratimål. Bedömning i och av skolan : praktik, principer, politik. ISBN: 978-91-44-05681-4. Studentlitteratur AB. kapittel 4. s 318.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2010). PISAs gyldighet blant skoleledere og lærere. PISA sannheten om skolen?. ISBN: 978-82-15-01487-6. Universitetsforlaget. kapittel. s 281 - 297.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2010). Samarbeid mellom kompetansemiljøer, skoleeiere og skoler- praksier med ulike anliggende?. Skoleutvikling i praksis. ISBN: 978-82-15-01596-5. Universitetsforlaget. Kapittel. s 168 - 186.
 • Dobson, Stephen Eggen, Astrid Birgitte Smith, Kari (2009). Innledning: Vurdering som prosess ; Vurdering av, vurdering for og som læring ; Vurdering og syn på læring og kunnskap ; Vurdering som kompetanse og kultur. Vurdering, prinsipper og praksis : nye perspektiver på elev- og læringsvurdering. ISBN: 978-82-05-39173-4. Gyldendal Akademisk. Innledning. s 11 - 16.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2009). Vurdering og validitet. Vurdering, prinsipper og praksis : nye perspektiver på elev- og læringsvurdering. ISBN: 978-82-05-39173-4. Gyldendal Akademisk. -. s 40 - 56.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2009). Vurdering, evaluering og læreplaner som kunnskapsområde. Vurdering, prinsipper og praksis : nye perspektiver på elev- og læringsvurdering. ISBN: 978-82-05-39173-4. Gyldendal Akademisk. -. s 75 - 92.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2008). Vurderingskompetanse og definisjonsmakt. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. (1).
 • Møller, Jorunn Eggen, Astrid Birgitte Langfeldt, Gjert Fuglestad, Otto Laurits Eggen, Astrid Birgitte Vedøy, Gunn Møller, Jorunn Presthus, Anne-Marie Fuglestad, Otto Laurits Langfeldt, Gjert Langfeldt, Gjert Presthus, Anne Marie Skrøvset, Siw Stjernstrøm, Else Vedøy, Gunn (2007). Successful Leadership Based on Democratic Values. Successful Principal Leadership in Times of Change. ISBN: 978-1-4020-5515-7. Springer Publishing Company. faglig_bok_forlag. s 16.
 • Møller, Jorunn Eggen, Astrid Birgitte Fuglestad, Otto Laurits Langfeldt, Gjert Presthus, Anne-Marie Skrøvset, Siw Stjernstrøm, Else Vedøy, Gunn (2007). Successful Leadership based on Democratic Values. Successful Principal Leadership in Times of Change. An International Perspective. ISBN: 978-1-4020-5515-7. Springer Publishing Company. Chapter 5. s 71 - 86.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2007). Vurderingskompetanse og definisjonsmakt. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. 91 (2). s 150 - 164.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2006). Marivolden skole. Skolen i relasjon til lokalsamfunnet. Ledelse i anerkjente skoler. Universitetsforlaget. s 10.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2006). Marivolden skole. Skolen i relasjon til lokalsamfunnet. Ledelse i anerkjente skoler. ISBN: 978-82-15-00826-4. Universitetsforlaget. 9.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2006). Verdsetting gjennom vurderingspraksis. Ledelse i anerkjente skoler. Universitetsforlaget. s 18.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2006). Verdsetting gjennom vurderingspraksis. Ledelse i anerkjente skoler. ISBN: 978-82-15-00826-4. Universitetsforlaget. 3.
 • Møller, Jorunn Eggen, Astrid Birgitte Fuglestad, Otto L. Langfeldt, Gjert Presthus, Anne-Marie Skrøvset, Siw Stjernstrøm, Else Vedøy, Gunn (2005). Successful school leadership - The Norwegian case. Journal of Educational Administration. ISSN: 0957-8234. 43 (6).
 • Møller, Jorunn Eggen, Astrid Birgitte Fuglestad, Otto Laurits Langfeldt, Gjert Fuglestad, Otto Laurits Presthus, Anne Marie Eggen, Astrid Birgitte Langfeldt, Gjert Langfeldt, Gjert Møller, Jorunn Vedøy, Gunn Presthus, Anne Marie Skrøvset, Siw Stjernstrøm, Else Vedøy, Gunn (2005). Successful school leadership: the Norwegian case. Journal of Educational Administration. ISSN: 0957-8234. 43 (6). s 584 - 594.
 • Møller, Jorunn Eggen, Astrid Birgitte (2005). Team Leadership in Upper Secondary Education. School Leadership and Management. ISSN: 1363-2434. 25 (4).
 • Møller, Jorunn Eggen, Astrid Birgitte (2005). Team Leadership in Upper Secondary Education. School Leadership and Management. ISSN: 1363-2434. 25 (4). s 331 - 347.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2004). Teacher Assessment Literacy beyond Technicalities and Intuition. Studies in Educational Policy and Educational Philosophy. ISSN: 1652-2729. (2).
 • Eggen, Astrid Birgitten Knain, Erik (2003). Naturfaget til eleven eller eleven til naturfaget. Naturfagdidaktikk. Perspektiver Forskning Utvikling. ISBN: 82-05-31477-2. Gyldendal Akademisk. s 264 - 295.
 • Eggen, Astrid Birgitte Knain, Erik (2003). Naturfaget til eleven eller eleven til naturfaget?. Naturfagdidaktikk. Perspektiver Forskning Utvikling. ISBN: 82-05-31477-2. Gyldendal Akademisk. Kapittel 14. s 264 - 295.
 • Eggen, Astrid Birgitten (2003). Sigma; A case of teacher reflection within formative student assessment. Skolan och tusenårsskiftet. En vänbok till Ulf P. Lundgren. ISBN: 91-87252-49-X. Uppsala Universitet. del II. s 97 - 114.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2003). Sigma; A case of teacher reflection within formative student assessment. Skolan och tusenårsskiftet. En vänbok till Ulf P. Lundgren. Uppsala Universitet.
 • Hauge, Trond Eiliv Eggen, Astrid Birgitte Grøterud, Marit Nilsen, Bjørn S Nilsen, Bjørn S (2002). Europe - Norway. World Class Schools. Routledge Falmer.
 • Hauge, Trond Eiliv Eggen, Astrid Birgitten Grøterud, Marit Nilsen, Bjørn S. (2002). World Class Schools: the case studies of more effective and less effective schools in different countries. Europe - Norway. World Class Schools. International perspectives on school effectiveness. ISBN: 0-415-25348-9. RoutledgeFalmer. s 178 - 204.
 • Eggen, Astrid Birgitten (1995). The GOALS Study: Analysis and Implications. Measuring what students learn. OECD Publishing. Chapter 10. s 180 - 195.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2011). Vurdering for skoleutvikling. ISBN: 9788205400207. Gyldendal Akademisk. s 229.
 • Dobson, Stephen Eggen, Astrid Birgitte Smith, Kari (2009). Vurdering, prinsipper og praksis : nye perspektiver på elev- og læringsvurdering. ISBN: 978-82-05-39173-4. Gyldendal Akademisk. s 311.
 • Forsberg, Eva Eggen, Astrid Birgitten (2003). Skolan och tusenårsskiftet. En vänbok till Ulf P. Lundgren. ISBN: 91-87252-49-X. Uppsala Universitet. s 260.
 • Eggen, Astrid Birgitte (2016). Sammenslåing av universitet og høgskole - spenninger mellom forskning og undervisning.".
 • Thygesen, Ragnar Eggen, Astrid Birgitte (2015). Bridging Summative and Formative Assessment.
 • Witsø, Hilde Eggen, Astrid Birgitte Garmannslund, Per Einar (2015). Student Self-assessment for Capacity Building in Vocational Education.
 • Witsø, Hilde Garmannslund, Per Einar Eggen, Astrid Birgitte Stousland, Hanne (2015). Student Self-assessment for Capacity Building in Vocational Education.
 • Thygesen, Ragnar Eggen, Astrid Birgitte (2013). Effects of explicit standards for educational writing on teachers' summative and formative assessment.

Sist endret: 15.10.2018 07:10

Send studiet på mail