0
Hopp til hovedinnhold

Åshild Slettebø

Professor

Professor i helsefag

 
Kontor:
C4034 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Dr. polit. (PhD), Off. godkj. Sykepleier (RN)

Faglige interesser

Dr. polit. på en avhandling om etikk i sykepleie.

Spesialutdanning i gerontologi

Publisert flere bøker og artikler innen sykepleieetikk Forskningsfelt er helsefagetikk, forskningsetikk, rehabilitering - spesielt om individuell plan og rehabiliteringssykepleie, samt verdighetsforskning.

Prosjekter

Leder av forskningsgruppen HEQ, Helsetjenester – Etikk og kvalitet

Vitenskapelige publikasjoner

 • Brodtkorb, Kari Skaar, Ragnhild Slettebø, Åshild (2019). The importance of leadership in innovation processes in nursing homes: An integrative review. Nordic journal of nursing research. ISSN: 2057-1585. s 1 - 10. doi:DOI: 10.1177/2057158519828140.
 • Holen-Rabbersvik, Elisabeth Thygesen, Elin Eikebrokk, Tom Roar Fensli, Rune Werner Slettebø, Åshild (2018). Barriers to exchanging healthcare information in inter-municipal healthcare services: a qualitative case study. BMC Medical Informatics and Decision Making. ISSN: 1472-6947. 18 (92). s 1 - 14. doi:10.1186/s12911-018-0701-z.
 • Lindwall, Lillemor Råholm, Maj-Britt Lohne, Vibeke Caspari, Synnøve Heggestad, Anne Kari Tolo Sæteren, Berit Slettebø, Åshild Høy, Bente Nåden, Dagfinn (2018). Clinical Application Research through reflection, interpretation and new understanding - a hermeneutic design. Scandinavian Journal of Caring Sciences. ISSN: 0283-9318. 32 (3). s 1157 - 1167. doi:10.1111/scs.12561.
 • Slettebø, Åshild Skaar, Ragnhild Brodtkorb, Kari Skisland, Anne Valen -Sendstad (2017). Conflicting rationales: leader’s experienced ethical Challenges in community health care for older people. Scandinavian Journal of Caring Sciences. ISSN: 0283-9318. 32 (2). s 645 - 653. doi:10.1111/scs.12490.
 • Holen-Rabbersvik, Elisabeth Eikebrokk, Tom Roar Fensli, Rune Werner Thygesen, Elin Slettebø, Åshild (2018). Critical issues for employees in inter- municipal health care services: a multiple case study. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 18 (805). s 1 - 13. doi:10.1186/s12913-018-3586-8.
 • Johnsen, Hege Mari Fossum, Mariann Vivekananda-Schmidt, Pirashanthie Fruhling, Ann Slettebø, Åshild (2018). Developing a Serious Game for Nurse Education. Journal of Gerontological Nursing. ISSN: 0098-9134. 44 (1). s 15 - 19. doi:10.3928/00989134-20171213-05.
 • Johnsen, Hege Mari Fossum, Mariann Vivekananda-Schmidt, Pirashanthie Fruhling, Ann Slettebø, Åshild (2018). Nursing student's perceptions of a video-based serious game's educational value: a pilot study. Nurse Education Today. ISSN: 0260-6917. 62s 62 - 68. doi:10.1016/j.nedt.2017.12.022.
 • Bergland, Astrid Slettebø, Åshild (2018). Older Women’s Experience Of Everyday Life In Old Age: Past, Present And Future. Physical & Occupational Therapy in Geriatrics. ISSN: 0270-3181. 36 (2-3). s 279 - 296. doi:10.1080/02703181.2018.1508169.
 • Caspari, Synnøve Råholm, Maj-Britt Sæteren, Berit Rehnsfeldt, Arne Wilhelm Lillestø, Britt Lohne, Vibeke Slettebø, Åshild Heggestad, Anne Kari Tolo Høy, Bente Lindwall, Lillemor Nåden, Dagfinn (2018). Tension between freedom and dependence- A Challenge for residents who live in nursing homes. Journal of Clinical Nursing. ISSN: 0962-1067. 27 (21/22). s 4119 - 4127. doi:10.1111/jocn.14561.
 • Strand, Ingebjørg Gulbrandsen, Lise Slettebø, Åshild Nåden, Dagfinn (2016). Digital recording as a teaching and learning method in the skills laboratory. Journal of Clinical Nursing. ISSN: 0962-1067. 26 (17-18). s 2572 - 2582. doi:10.1111/jocn.13632.
 • Krøger, Elsebeth Sævareid, Hans Inge Slettebø, Åshild (2017). Facilitating nursing students’ acquisition of knowledge about the public health perspective in nursing: Experiences from a pilot project. Nordic journal of nursing research. ISSN: 2057-1585. 38 (2). s 77 - 86. doi:10.1177/2057158517713378.
 • Frivold, Gro Slettebø, Åshild Heyland, Daren Dale, Bjørg (2017). Family members’ satisfaction with care and decision-making in intensive care units and post-stay follow-up needs—a cross sectional survey study. Nursing Open. ISSN: 2054-1058. 5s 6 - 14. doi:10.1002/nop2.97.
 • Lohne, Vibeke Høy, Bente Lillestø, Britt Sæteren, Berit Heggestad, Anne Kari Tolo Aasgaard, Trygve Caspari, Synnøve Rehnsfeldt, Arne Wilhelm Råholm, Maj-Britt Slettebø, Åshild Lindwall, Lillemor Nåden, Dagfinn (2016). Fostering dignity in the care of nursing home residents through slow caring. Nursing Ethics. ISSN: 0969-7330. 24 (7). s 778 - 788. doi:10.1177/0969733015627297.
 • Høie, Magnhild Haraldstad, Kristin Rohde, Gudrun E. Fegran, Liv Westergren, Thomas Helseth, Sølvi Slettebø, Åshild Johannessen, Berit (2017). How school nurses experience and understand everyday pain among adolescents. BMC Nursing. ISSN: 1472-6955. 16 (1). doi:10.1186/s12912-017-0247-x.
 • Vabo, Grete Lund Slettebø, Åshild Fossum, Mariann (2017). Participants' perceptions of an intervention implemented in an Action Research Nursing Documentation Project. Journal of Clinical Nursing. ISSN: 0962-1067. 26 (7-8). s 983 - 993. doi:10.1111/jocn.13389.
 • Brodtkorb, Kari Skisland, Anne Valen Slettebø, Åshild Skaar, Ragnhild (2016). Preserving dignity in end-of-life nursing home care : some ethical challenges. Nordic journal of nursing research. ISSN: 2057-1585. 37 (2). s 78 - 84. doi:10.1177/2057158516674836.
 • Fossum, Mariann Slettebø, Åshild (2017). Publisering av sykepleieforskning. Hvordan vurdere kvalitet på vitenskapelige tidsskrifter?. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN: 1892-2678. 7 (4). s 328 - 336. doi:10.18261/ISSN.1892-2686-2017-04-06.
 • Lillekroken, Daniela Hauge, Solveig Slettebø, Åshild (2015). The meaning of slow nursing in dementia care. Dementia. ISSN: 1471-3012. 16 (7). s 930 - 947. doi:10.1177/1471301215625112.
 • Johnsen, Hege Mari Fossum, Mariann Vivekananda-Schmidt, Pirashanthie Fruhling, Ann Slettebø, Åshild (2016). A serious game for teaching nursing students clinical reasoning and decision-making skills. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 225s 905 - 906. doi:10.3233/978-1-61499-658-3-905.
 • Gundersen, Ellen Dahl Slettebø, Åshild (2016). Evaluering av et generasjons-overskridende program med helsefremmende forankring - Hvilke faktorer har bidratt til programmets vedvarende eksistens?. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN: 1892-2678. 6 (1). s 6 - 19. doi:10.18261/issn.1892-2686-2016-01-02.
 • Frivold, Gro Slettebø, Åshild Dale, Bjørg (2015). Family members’ lived experiences of everyday life after intensive care treatment of a loved one: a phenomenological hermeneutical study. Journal of Clinical Nursing. ISSN: 0962-1067. 25 (3-4). s 392 - 402. doi:10.1111/jocn.13059.
 • Høy, Bente Lillestø, Britt Slettebø, Åshild Sæteren, Berit Heggestad, Anne Kari Tolo Caspari, Synnøve Aasgaard, Trygve Lohne, Vibeke Rehnsfeldt, Arne Wilhelm Råholm, Maj-Britt Lindwall, Lillemor Nåden, Dagfinn (2016). Maintaining dignity in vulnerability: A qualitative study of the residents' perspective on dignity in nursing homes. International Journal of Nursing Studies. ISSN: 0020-7489. 60s 91 - 98. doi:10.1016/j.ijnurstu.2016.03.011.
 • Råholm, Maj-Britt Löfmark, Anna Henriksen, Jette Slettebø, Åshild (2016). Nurse Education - Role Complexity and Challenges. International journal for human caring. ISSN: 1091-5710. 20 (2). s 76 - 82. doi:10.20467/1091-5710-20.2.76.
 • Vabo, Grete Lund Slettebø, Åshild Fossum, Mariann (2016). Nursing documentation: An evaluation of an action research project. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 225s 842 - 843. doi:10.3233/978-1-61499-658-3-842.
 • Johnsen, Hege Mari Slettebø, Åshild Fossum, Mariann (2016). Registered nurses' clinical reasoning in home healthcare clinical practice: A think-aloud study with protocol analysis. Nurse Education Today. ISSN: 0260-6917. 40s 95 - 100. doi:10.1016/j.nedt.2016.02.023.
 • Kaldheim, Hege Kristin Slettebø, Åshild (2016). Respecting as a basic teamwork process in the operating theatre - A qualitative study of theatre nurses who work in interdisciplinary surgical teams of what they see as important factors in this collaboration. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN: 1892-2678. 5 (1). s 49 - 64. doi:10.18261/issn.1892-2686-2016-01-05.
 • Johnsen, Hege Mari Fossum, Mariann Vivekananda-Schmidt, Pirashanthie Fruhling, Ann Slettebø, Åshild (2016). Teaching clinical reasoning and decision-making skills to nursing students: Design, development, and usability evaluation of a serious game. International Journal of Medical Informatics. ISSN: 1386-5056. 94s 39 - 48. doi:10.1016/j.ijmedinf.2016.06.014.
 • Sæteren, Berit Heggestad, Anne Kari Tolo Høy, Bente Lillestø, Britt Slettebø, Åshild Lohne, Vibeke Råholm, Maj-Britt Caspari, Synnøve Rehnsfeldt, Arne Wilhelm Lindwall, Lillemor Aasgaard, Trygve Nåden, Dagfinn (2016). The dialectical movement between deprivation and preservation of a person's life space: A question of nursing home residents' dignity. Holistic Nursing Practice. ISSN: 0887-9311. 30 (3). s 139 - 147. doi:10.1097/HNP.0000000000000145.
 • Slettebø, Åshild Sæteren, Berit Caspari, Synnøve Lohne, Vibeke Rehnsfeldt, Arne Wilhelm Heggestad, Anne Kari Tolo Lillestø, Britt Høj, Bente Råholm, Maj-Britt Lindwall, Lillemor Aasgaard, Trygve Nåden, Dagfinn (2016). The significance of meaningful and enjoyable activities for nursing home resident’s experiences of dignity.. Scandinavian Journal of Caring Sciences. ISSN: 0283-9318. 31 (4). s 718 - 726. doi:10.1111/scs.12386.
 • Lillekroken, Daniela Hauge, Solveig Slettebø, Åshild (2015). "Saluting" perceived sense of coherence in people with dementia by nurses. Journal of public mental health. ISSN: 1746-5729. 14 (3). s 149 - 158. doi:10.1108/JPMH-10-2014-0042.
 • Krøger, Elsebeth Slettebø, Åshild Fossum, Mariann (2015). Agility Activities for Children in a Municipality in Norway. Journal of Community Health Nursing. ISSN: 0737-0016. 32 (1). s 53 - 67. doi:10.1080/07370016.2015.992265.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo Nortvedt, Per Slettebø, Åshild (2013). Dignity and care for people with dementia living in nursing homes. Dementia. ISSN: 1471-3012. 14 (6). s 825 - 841. doi:10.1177/1471301213512840.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo Høy, Bente Sæteren, Berit Slettebø, Åshild Lillestø, Britt Rehnsfeldt, Arne Wilhelm Lindwall, Lillemor Lohne, Vibeke Råholm, Maj-Britt Aasgaard, Trygve Caspari, Synnøve Nåden, Dagfinn (2015). Dignity, Dependence, and Relational Autonomy for Older People Living in Nursing Homes. International journal for human caring. ISSN: 1091-5710. 19 (3). s 42 - 46.
 • Lillekroken, Daniela Hauge, Solveig Slettebø, Åshild (2015). Enabling resources in people with dementia: a qualitative study about nurses’ strategies that may support a sense of coherence in people with dementia. Journal of Clinical Nursing. ISSN: 0962-1067. 24 (21-22). s 3129 - 3137. doi:10.1111/jocn.12945.
 • Brodtkorb, Kari Skisland, Anne Valen-Senstad Slettebø, Åshild Skaar, Ragnhild (2014). Ethical challenges in care for older patients who resist help. Nursing Ethics. ISSN: 0969-7330. 22 (6). s 631 - 641. doi:10.1177/0969733014542672.
 • Frivold, Gro Dale, Bjørg Slettebø, Åshild (2015). Family members' experiences of being cared for by nurses and physicians in Norwegian intensive care units: A phenomenological hermeneutical study. Intensive & Critical Care Nursing. ISSN: 0964-3397. 31 (4). s 232 - 240. doi:10.1016/j.iccn.2015.01.006.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo Slettebø, Åshild (2015). How individuals with dementia in nursing homes maintain their dignity through life storytelling - A case study. Journal of Clinical Nursing. ISSN: 0962-1067. 24 (15-16). s 2323 - 2330. doi:10.1111/jocn.12837.
 • Löfmark, Anna Slettebø, Åshild Råholm, Maj-Britt Hedegaard Larsen, Birte (2015). Similar and different - adjustment of clinical nursing education to educational reforms in the Scandinavian countries. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN: 1892-2678. 5 (2). s 93 - 105.
 • Slettebø, Åshild (2015). Sustainability in Nursing Education. Higher Education in a Sustainable Society. ISBN: 978-3-319-15918-8. Springer. 5. s 67 - 77.
 • Rohde, Gudrun-Elin Westergren, Thomas Haraldstad, Kristin Johannessen, Berit A. T. Høie, Magnhild Helseth, Sølvi Fegran, Liv Slettebø, Åshild (2015). Teachers’ experiences of adolescents’ pain in everyday life: a qualitative study. BMJ Open. ISSN: 2044-6055. 5 (9). doi:10.1136/bmjopen-2015-007989.
 • Langhammer, Birgitta Madsen, Vigdis Helén Hellem, Elisabet Bruusgaard, Kari A. Alve, Grete Slettebø, Åshild (2013). Working with Individual Plans: users' perspectives on the challenges and conflicts of users' needs in health and social services. Scandinavian Journal of Disability Research. ISSN: 1501-7419. 17 (1). s 26 - 45. doi:10.1080/15017419.2013.795912.
 • Caspari, Synnøve Lohne, Vibeke Rehnsfeldt, Arne Wilhelm Sæteren, Berit Slettebø, Åshild Heggestad, Anne Kari Tolo Lillestø, Britt Høy, Bente Råholm, Maj-Britt Lindwall, Lillemor Aasgaard, Trygve Nåden, Dagfinn (2014). Dignity and existential concerns among nursing homes residents from the perspective of their relatives. Clinical Nursing Studies. ISSN: 2324-7940. 2 (3). s 22 - 33. doi:10.5430/cns.v2n3p22.
 • Söderhamn, Ulrika Kjøstvedt, Helga Tofte Slettebø, Åshild (2014). Evaluation of ethical reflections in community healthcare: A mixed-methods study. Nursing Ethics. ISSN: 0969-7330. doi:10.1177/0969733014524762.
 • Krohne, Kariann Sandra, Torres Slettebø, Åshild Bergland, Astrid (2014). Everyday uses of standardized test information in a geriatric setting: a qualitative study exploring occupational therapist and physiotherapist test administrators’ justifications. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 14 (72). doi:10.1186/1472-6963-14-72.
 • Lohne, Vibeke Rehnsfeldt, Arne Råholm, Maj-Britt Lindwall, Lillemor Caspari, Synnøve Sæteren, Berit Høy, Bente Lillestø, Britt Heggestad, Anne Kari Tolo Slettebø, Åshild Aasgaard, Trygve Nåden, Dagfinn (2014). Family Caregivers' Experiences in Nursing Homes: Narratives on Human Dignity and Uneasiness. Research in Gerontological Nursing. ISSN: 1940-4921. 7 (6). s 265 - 272. doi:10.3928/19404921-20140325-99.
 • Bergland, Astrid Slettebø, Åshild (2014). Health capital in everyday life of the oldest old living in their own homes. Ageing & Society. ISSN: 0144-686X. doi:10.1017/S0144686X14000877.
 • Skaar, Ragnhild Brodtkorb, Kari Skisland, Anne Valen-Senstad Slettebø, Åshild (2014). Organisering av helsetjenester til eldre i kommunen – noen etiske utfordringer. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN: 1892-2678. 4 (4). s 267 - 278.
 • Råholm, Maj-Britt Lillestø, Britt Lohne, Vibeke Caspari, Synnøve Sæteren, Berit Heggestad, Anne Kari Tolo Aasgaard, Trygve Lindwall, Lillemor Rehnsfeldt, Arne Wilhelm Høy, Bente Slettebø, Åshild Nåden, Dagfinn (2014). Perspectives of Dignity of Residents Living in Nursing Homes– Experiences of Family Caregivers. International journal for human caring. ISSN: 1091-5710. 18 (4). s 34 - 39.
 • Råholm, Maj-Britt Löfmark, Anna Slettebø, Åshild Larsen, Birte Hedegaard (2014). Post Bologna-Master Level Nurse Education in Denmark, Finland, Norway and Sweden: A Literature Review. International journal for human caring. ISSN: 1091-5710. 18 (1). s 51 - 59.
 • Alve, Grete Slettebø, Åshild Madsen, Vigdis Helén Hellem, Elisabet Bruusgaard, Kari A. Langhammer, Birgitta (2014). Professional thinking in Individual Plan processes. Ergoterapeuten. ISSN: 0800-3475. 57 (1). s 44 - 53.
 • Rehnsfeldt, Arne Wilhelm Lindwall, Lillemor Lohne, Vibeke Lillestø, Britt Slettebø, Åshild Heggestad, Anne Kari Tolo Aasgaard, Trygve Råholm, Maj-Britt Caspari, Synnøve Høy, Bente Sæteren, Berit Nåden, Dagfinn (2014). The meaning of dignity in nursing home care as seen by relatives. Nursing Ethics. ISSN: 0969-7330. 21 (5). s 507 - 517. doi:10.1177/0969733013511358.
 • Slettebø, Åshild (2013). Samhandling i helsetjenenesten : makt og avmakt i møtet med helsevesenet. Makt og avmakt. Etiske perspektiver på feltet psykisk helse. ISBN: 978-82-92712-74-0. Portal forlag. Kapittel. s 142 - 156.
 • Slettebø, Åshild (2012). Etiske fordringer i møtet mellom tjenesteyter og tjenestemottaker. Rehabilitering. Individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester. ISBN: 978-82-05-41941-4. Gyldendal Akademisk. Kapittel 7. s 113 - 126.
 • Solvang, Per Koren Slettebø, Åshild (2012). Forståelser av rehabilitering. Rehabilitering. Individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester. ISBN: 978-82-05-41941-4. Gyldendal Akademisk. Kapittel 1. s 15 - 34.
 • Slettebø, Åshild Madsen, Vigdis Helén (2012). Individuell plan som arbeidsmetode i rehabiliteringsprosesser. Rehabilitering. Individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester. ISBN: 978-82-05-41941-4. Gyldendal Akademisk. Kapittel 16. s 267 - 281.
 • Nåden, Dagfinn Slettebø, Åshild (2012). International Perspectives on Aging - Norway. The Nurse's Role in Promoting Optimal Health of Older Adults: Thriving in the Wisdom Years. ISBN: 978-0-8036-2245-6. F.A. Davis company. Underkapittel om Norge. s 421 - 428, 433 - 434.
 • Debesay, Jonas Slettebø, Åshild (2012). Profesjonsutøvelse i møte med etniske minoriteter. Rehabilitering. Individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester. ISBN: 978-82-05-41941-4. Gyldendal Akademisk. kapittel 8. s 127 - 143.
 • Slettebø, Åshild (2010). Etikk i teknologiens verden. Utdanning til omsorg : i fortid, nåtid og framtid. ISBN: 978-82-05-40070-2. Gyldendal Akademisk. kapittel. s 198 - 208.
 • Slettebø, Åshild Bunch, Eli Haugen (2009). Solving ethically difficult care situations in nursing homes. Contemporary Issues in Medical Ethics. ISBN: 978-82-994957-1-4. Unipub forlag. Chapter. s 257 - 266.
 • Debesay, Jonas Slettebø, Åshild Meyer, Frank (2008). Etikk i møte med den «fremmede» pasienten – innspill til en flerkulturell etikk i sykepleie. Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold: fra utsikt til innsikt. ISBN: 9788215013619. Universitetsforlaget. del 2. s 195 - 213.
 • Slettebø, Åshild (2008). Etiske dilemmaer. Etikk i sykepleien. ISBN: 978-82-05-39128-4. Gyldendal Akademisk. Kapittel 2. s 42 - 54.
 • Slettebø, Åshild (2008). Forskningsetikk. Etikk i sykepleien. ISBN: 978-82-05-39128-4. Gyldendal Akademisk. Kapittel 12. s 207 - 224.
 • Slettebø, Åshild (2008). Juridiske rammer og etiske utfordringer. Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten. ISBN: 978-82-05-35776-1. Gyldendal Akademisk. Kapittel 15. s 169 - 179.
 • Slettebø, Åshild (2007). Etiske utfordringer i helsesøstertjenesten. Fra tanke til handling: metoder og arbeidsmåter i helsesøstertjenesten. ISBN: 978-82-7950-091-9. Akribe Forlag. Kapittel 2.1. s 35 - 47.
 • Slettebø, Åshild Nortvedt, Per (2006). Autonomi som utfordring. Etikk for helsefagene. ISBN: 82-05-34249-0. Gyldendal Akademisk. Kapittel 11. s 193 - 214.
 • Slettebø, Åshild (2006). Etikk og jus. Etikk for helsefagene. ISBN: 82-05-34249-0. Gyldendal Akademisk. Kapittel 1. s 17 - 34.
 • Slettebø, Åshild (2006). Introduksjon - hensikt, mål og oppbygning. Etikk for helsefagene. ISBN: 82-05-34249-0. Gyldendal Akademisk. Forord. s 13 - 16.
 • Slettebø, Åshild Giske, Tove (2005). Etikk i relasjon til hjemmesykepleie. Etiske utfordringer og kvalifikasjonskrav i helsetjenesten: Hva innebærer det å være profesjonell utøver i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten?. ISBN: 82-7634-637-5. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. faglig_bok_forlag. s 23 - 43.
 • Slettebø, Åshild (2005). Etiske forhold i den gamles liv. Eldre i en brytningstid. ISBN: 82-05-33704-7. Gyldendal Akademisk. Kapittel. s 244 - 252.
 • Slettebø, Åshild (2005). Kapittel 11: Forskningsetikk. Etikk i sykepleien. ISBN: 82-05-34083-8. Gyldendal Akademisk. Kapittel 11. s 171 - 184.
 • Slettebø, Åshild (2005). Kapittel 1: Innledning og bakgrunn for boken. Etiske utfordringer og kvalifikasjonskrav i helsetjenesten: Hva innebærer det å være profesjonell utøver i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten?. ISBN: 82-7634-637-5. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. Kapittel 1. s 13 - 19.
 • Slettebø, Åshild Giske, Tove (2005). Kapittel 2: Etikk i relasjon til hjemmesykepleie. Etiske utfordringer og kvalifikasjonskrav i helsetjenesten: Hva innebærer det å være profesjonell utøver i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten?. ISBN: 82-7634-637-5. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. Kapittel 2. s 23 - 43.
 • Slettebø, Åshild (2005). Kapittel 2: Etiske dilemmaer. Etikk i sykepleien. ISBN: 82-05-34083-8. Gyldendal Akademisk. Kapittel 2. s 40 - 50.
 • Slettebø, Åshild (2005). Kapittel 4: Etiske utfordringer på sykehjem. Etiske utfordringer og kvalifikasjonskrav i helsetjenesten: Hva innebærer det å være profesjonell utøver i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten?. ISBN: 82-7634-637-5. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. Kapittel 4. s 71 - 87.
 • Slettebø, Åshild (2005). Kapittel 8: Epilog. Etiske utfordringer og kvalifikasjonskrav i helsetjenesten: Hva innebærer det å være profesjonell utøver i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten?. ISBN: 82-7634-637-5. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. Kapittel 8. s 163 - 169.
 • Slettebø, Åshild (2003). Pasientundervisning og gjeldende lovverk. Praktisk pasientundervisning. ISBN: 82-450-0070-1. Fagbokforlaget. Kapittel 3. s 30 - 39.
 • Romsland, Grace Inga Dahl, Birgitte Slettebø, Åshild (2015). Sykepleie og rehabilitering. ISBN: 978-82-05-43639-8. Gyldendal Akademisk. s 239.
 • Solvang, Per Koren Slettebø, Åshild (2012). Rehabilitering. Individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester. ISBN: 978-82-05-41941-4. Gyldendal Akademisk. s 333.
 • Slettebø, Åshild (1997). Sykepleie og etikk. ISBN: 82-417-0787-8. Ad Notam. s 129.
 • Slettebø, Åshild (2002). Sykepleie og etikk. ISBN: 82-05-30683-4. Gyldendal Akademisk. s 128.
 • Slettebø, Åshild Nortvedt, Per (2006). Etikk for helsefagene. ISBN: 82-05-34249-0. Gyldendal Akademisk. s 220.
 • Slettebø, Åshild (2009). Sykepleie og etikk. ISBN: 978-82-05-39032-4. Gyldendal Akademisk. s 172.
 • Slettebø, Åshild (2004). Strebing mot pasientens beste: En empirisk studie av etisk vanskelige situasjoner i sykepleiepraksis ved tre norske sykehjem. ISBN: 82-7634-638-3. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 217.
 • Slettebø, Åshild (2005). Etiske utfordringer og kvalifikasjonskrav i helsetjenesten: Hva innebærer det å være profesjonell utøver i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten?. ISBN: 82-7634-637-5. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 175.
 • Nortvedt, Per Slettebø, Åshild (2006). Etikk for helsefagene. ISBN: 82-05-34249-0. Gyldendal Akademisk. s 220.
 • Slettebø, Åshild Skaar, Ragnhild Brodtkorb, Kari (2019). Giving Meaning to Life’s Lived in Nursing Homes..
 • Kulla, Gunilla Slettebø, Åshild (2019). Et utviklingsprosjekt om personsentrert demensomsorg - sykepleiestudenters erfaringer.
 • Anvik, Cecilie Høj Vedeler, Janikke Solstad Wegener, Charlotte Slettebø, Åshild Ødegård, Atle (2018). Levende og lærende sykehjem : en utforsking av forutsetninger for sosial innovasjon i danske og norske sykehjem.
 • Vabo, Grete Lund Slettebø, Åshild Fossum, Mariann (2018). Nursing Student and Professional Identity Developement A Systematic Review.
 • Vabo, Grete Lund Fossum, Mariann Slettebø, Åshild (2018). Sykepleierstudenter og utvikling av profesjonell identitet En systematisk oversiktsartikkel.

Sist endret: 30.10.2018 21:10

Send studiet på mail