0
Hopp til hovedinnhold

Åshild Slettebø

Professor

Professor i helsefag

 
Kontor:
C4034 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Dr. polit. (PhD), Off. godkj. Sykepleier (RN)

Faglige interesser

Dr. polit. på en avhandling om etikk i sykepleie.

Spesialutdanning i gerontologi

Publisert flere bøker og artikler innen sykepleieetikk Forskningsfelt er helsefagetikk, forskningsetikk, rehabilitering - spesielt om individuell plan og rehabiliteringssykepleie, samt verdighetsforskning.

Prosjekter

Leder av forskningsgruppen HEQ, Helsetjenester – Etikk og kvalitet

Vitenskapelige publikasjoner

 • Holen-Rabbersvik Elisabeth, Thygesen Elin, Eikebrokk Tom Roar, Fensli Rune Werner, Slettebø Åshild, Barriers to exchanging healthcare information in inter-municipal healthcare services: a qualitative case study (2018). BMC Medical Informatics and Decision Making . ISSN 1472-6947. 18 (92), s 1 - 14 doi: 10.1186/s12911-018-0701-z
 • Lindwall Lillemor, Råholm Maj-Britt, Lohne Vibeke, Caspari Synnøve, Heggestad Anne Kari Tolo, Sæteren Berit, Slettebø Åshild, Høy Bente, Nåden Dagfinn, Clinical Application Research through reflection, interpretation and new understanding - a hermeneutic design (2018). Scandinavian Journal of Caring Sciences . ISSN 0283-9318. 32 (3), s 1157 - 1167 doi: 10.1111/scs.12561
 • Slettebø Åshild, Skaar Ragnhild, Brodtkorb Kari, Skisland Anne Valen -Sendstad, Conflicting rationales: leader’s experienced ethical Challenges in community health care for older people (2018). Scandinavian Journal of Caring Sciences . ISSN 0283-9318. 32 (2), s 645 - 653 doi: 10.1111/scs.12490
 • Holen-Rabbersvik Elisabeth, Eikebrokk Tom Roar, Fensli Rune Werner, Thygesen Elin, Slettebø Åshild, Critical issues for employees in intermunicipal health care services: a multiple case study (2018). BMC Health Services Research . ISSN 1472-6963. 18 (805), s - doi: https://doi.org/10.1186/s12913-018-3586-8
 • Johnsen Hege Mari, Fossum Mariann, Vivekananda-Schmidt Pirashanthie, Fruhling Ann, Slettebø Åshild, Developing a Serious Game for Nurse Education (2018). Journal of Gerontological Nursing . ISSN 0098-9134. 44 (1), s 15 - 19 doi: 10.3928/00989134-20171213-05
 • Johnsen Hege Mari, Fossum Mariann, Vivekananda-Schmidt Pirashanthie, Fruhling Ann, Slettebø Åshild, Nursing student's perceptions of a video-based serious game's educational value: a pilot study (2018). Nurse Education Today . ISSN 0260-6917. 62 s 62 - 68 doi: 10.1016/j.nedt.2017.12.022
 • Caspari Synnøve, Råholm Maj-Britt, Sæteren Berit, Rehnsfeldt Arne Wilhelm, Lillestø Britt, Lohne Vibeke, Slettebø Åshild, Heggestad Anne Kari Tolo, Høy Bente, Lindwall Lillemor, Nåden Dagfinn, Tension between freedom and dependence- A Challenge for residents who live in nursing homes (2018). Journal of Clinical Nursing . ISSN 0962-1067. 27 (21/22), s 4119 - 4127 doi: 10.1111/jocn.14561
 • Strand Ingebjørg, Gulbrandsen Lise, Slettebø Åshild, Nåden Dagfinn, Digital recording as a teaching and learning method in the skills laboratory (2016). Journal of Clinical Nursing . ISSN 0962-1067. 26 (17-18), s 2572 - 2582 doi: 10.1111/jocn.13632
 • Krøger Elsebeth, Sævareid Hans Inge, Slettebø Åshild, Facilitating nursing students’ acquisition of knowledge about the public health perspective in nursing: Experiences from a pilot project (2017). Nordic journal of nursing research . ISSN 2057-1585. s - doi: 10.1177/2057158517713378
 • Frivold Gro, Slettebø Åshild, Heyland Daren, Dale Bjørg, Family members’ satisfaction with care and decision-making in intensive care units and post-stay follow-up needs—a cross sectional survey study (2018). Nursing Open . ISSN 2054-1058. 5 s 6 - 14 doi: 10.1002/nop2.97
 • Lohne Vibeke, Høy Bente, Lillestø Britt, Sæteren Berit, Heggestad Anne Kari Tolo, Aasgaard Trygve, Caspari Synnøve, Rehnsfeldt Arne Wilhelm, Råholm Maj-Britt, Slettebø Åshild, Lindwall Lillemor, Nåden Dagfinn, Fostering dignity in the care of nursing home residents through slow caring (2016). Nursing Ethics . ISSN 0969-7330. 24 (7), s 778 - 788 doi: 10.1177/0969733015627297
 • Høie Magnhild, Haraldstad Kristin, Rohde Gudrun E., Fegran Liv, Westergren Thomas, Helseth Sølvi, Slettebø Åshild, Johannessen Berit, How school nurses experience and understand everyday pain among adolescents (2017). BMC Nursing . ISSN 1472-6955. 16 (1), doi: 10.1186/s12912-017-0247-x
 • Vabo Grete Lund, Slettebø Åshild, Fossum Mariann, Participants' perceptions of an intervention implemented in an Action Research Nursing Documentation Project (2017). Journal of Clinical Nursing . ISSN 0962-1067. 26 (7-8), s 983 - 993 doi: 10.1111/jocn.13389
 • Brodtkorb Kari, Skisland Anne Valen, Slettebø Åshild, Skaar Ragnhild, Preserving dignity in end-of-life nursing home care : some ethical challenges (2016). Nordic journal of nursing research . ISSN 2057-1585. 37 (2), s 78 - 84 doi: 10.1177/2057158516674836
 • Fossum Mariann, Slettebø Åshild, Publisering av sykepleieforskning. Hvordan vurdere kvalitet på vitenskapelige tidsskrifter? (2017). Nordisk sygeplejeforskning . ISSN 1892-2678. 7 (4), s 328 - 336 doi: 10.18261/ISSN.1892-2686-2017-04-06
 • Lillekroken Daniela, Hauge Solveig, Slettebø Åshild, The meaning of slow nursing in dementia care (2015). Dementia . ISSN 1471-3012. 16 (7), s 930 - 947 doi: 10.1177/1471301215625112
 • Johnsen Hege Mari, Fossum Mariann, Vivekananda-Schmidt Pirashanthie, Fruhling Ann, Slettebø Åshild, A serious game for teaching nursing students clinical reasoning and decision-making skills (2016). Studies in Health Technology and Informatics . ISSN 0926-9630. 225 s 905 - 906 doi: 10.3233/978-1-61499-658-3-905
 • Gundersen Ellen Dahl, Slettebø Åshild, Evaluering av et generasjons-overskridende program med helsefremmende forankring - Hvilke faktorer har bidratt til programmets vedvarende eksistens? (2016). Nordisk sygeplejeforskning . ISSN 1892-2678. 6 (1), s 6 - 19 doi: 10.18261/issn.1892-2686-2016-01-02
 • Frivold Gro, Slettebø Åshild, Dale Bjørg, Family members’ lived experiences of everyday life after intensive care treatment of a loved one: a phenomenological hermeneutical study (2016). Journal of Clinical Nursing . ISSN 0962-1067. 25 (3-4), s 392 - 402 doi: 10.1111/jocn.13059
 • Høy Bente, Lillestø Britt, Slettebø Åshild, Sæteren Berit, Heggestad Anne Kari Tolo, Caspari Synnøve, Aasgaard Trygve, Lohne Vibeke, Rehnsfeldt Arne Wilhelm, Råholm Maj-Britt, Lindwall Lillemor, Nåden Dagfinn, Maintaining dignity in vulnerability: A qualitative study of the residents' perspective on dignity in nursing homes (2016). International Journal of Nursing Studies . ISSN 0020-7489. 60 s 91 - 98 doi: 10.1016/j.ijnurstu.2016.03.011
 • Råholm Maj-Britt, Löfmark Anna, Henriksen Jette, Slettebø Åshild, Nurse Education - Role Complexity and Challenges (2016). International journal for human caring . ISSN 1091-5710. 20 (2), s 76 - 82 doi: 10.20467/1091-5710-20.2.76
 • Vabo Grete Lund, Slettebø Åshild, Fossum Mariann, Nursing documentation: An evaluation of an action research project (2016). Studies in Health Technology and Informatics . ISSN 0926-9630. 225 s 842 - 843 doi: 10.3233/978-1-61499-658-3-842
 • Johnsen Hege Mari, Slettebø Åshild, Fossum Mariann, Registered nurses' clinical reasoning in home healthcare clinical practice: A think-aloud study with protocol analysis (2016). Nurse Education Today . ISSN 0260-6917. 40 s 95 - 100 doi: 10.1016/j.nedt.2016.02.023
 • Kaldheim Hege Kristin, Slettebø Åshild, Respecting as a basic teamwork process in the operating theatre - A qualitative study of theatre nurses who work in interdisciplinary surgical teams of what they see as important factors in this collaboration (2016). Nordisk sygeplejeforskning . ISSN 1892-2678. 5 (1), s 49 - 64 doi: 10.18261/issn.1892-2686-2016-01-05
 • Johnsen Hege Mari, Fossum Mariann, Vivekananda-Schmidt Pirashanthie, Fruhling Ann, Slettebø Åshild, Teaching clinical reasoning and decision-making skills to nursing students: Design, development, and usability evaluation of a serious game (2016). International Journal of Medical Informatics . ISSN 1386-5056. 94 s 39 - 48 doi: 10.1016/j.ijmedinf.2016.06.014
 • Sæteren Berit, Heggestad Anne Kari Tolo, Høy Bente, Lillestø Britt, Slettebø Åshild, Lohne Vibeke, Råholm Maj-Britt, Caspari Synnøve, Rehnsfeldt Arne Wilhelm, Lindwall Lillemor, Aasgaard Trygve, Nåden Dagfinn, The dialectical movement between deprivation and preservation of a person's life space: A question of nursing home residents' dignity (2016). Holistic Nursing Practice . ISSN 0887-9311. 30 (3), s 139 - 147 doi: 10.1097/HNP.0000000000000145
 • Slettebø Åshild, Sæteren Berit, Caspari Synnøve, Lohne Vibeke, Rehnsfeldt Arne Wilhelm, Heggestad Anne Kari Tolo, Lillestø Britt, Høj Bente, Råholm Maj-Britt, Lindwall Lillemor, Aasgaard Trygve, Nåden Dagfinn, The significance of meaningful and enjoyable activities for nursing home resident’s experiences of dignity. (2017). Scandinavian Journal of Caring Sciences . ISSN 0283-9318. 31 (4), s 718 - 726 doi: 10.1111/scs.12386
 • Lillekroken Daniela, Hauge Solveig, Slettebø Åshild, "Saluting" perceived sense of coherence in people with dementia by nurses (2015). Journal of public mental health . ISSN 1746-5729. 14 (3), s 149 - 158 doi: 10.1108/JPMH-10-2014-0042
 • Krøger Elsebeth, Slettebø Åshild, Fossum Mariann, Agility Activities for Children in a Municipality in Norway (2015). Journal of Community Health Nursing . ISSN 0737-0016. 32 (1), s 53 - 67 doi: 10.1080/07370016.2015.992265
 • Heggestad Anne Kari Tolo, Nortvedt Per, Slettebø Åshild, Dignity and care for people with dementia living in nursing homes (2013). Dementia . ISSN 1471-3012. 14 (6), s 825 - 841 doi: 10.1177/1471301213512840
 • Heggestad Anne Kari Tolo, Høy Bente, Sæteren Berit, Slettebø Åshild, Lillestø Britt, Rehnsfeldt Arne Wilhelm, Lindwall Lillemor, Lohne Vibeke, Råholm Maj-Britt, Aasgaard Trygve, Caspari Synnøve, Nåden Dagfinn, Dignity, Dependence, and Relational Autonomy for Older People Living in Nursing Homes (2015). International journal for human caring . ISSN 1091-5710. 19 (3), s 42 - 46
 • Lillekroken Daniela, Hauge Solveig, Slettebø Åshild, Enabling resources in people with dementia: a qualitative study about nurses’ strategies that may support a sense of coherence in people with dementia (2015). Journal of Clinical Nursing . ISSN 0962-1067. 24 (21-22), s 3129 - 3137 doi: 10.1111/jocn.12945
 • Brodtkorb Kari, Skisland Anne Valen-Senstad, Slettebø Åshild, Skaar Ragnhild, Ethical challenges in care for older patients who resist help (2015). Nursing Ethics . ISSN 0969-7330. 22 (6), s 631 - 641 doi: 10.1177/0969733014542672
 • Frivold Gro, Dale Bjørg, Slettebø Åshild, Family members' experiences of being cared for by nurses and physicians in Norwegian intensive care units: A phenomenological hermeneutical study (2015). Intensive & Critical Care Nursing . ISSN 0964-3397. 31 (4), s 232 - 240 doi: 10.1016/j.iccn.2015.01.006
 • Heggestad Anne Kari Tolo, Slettebø Åshild, How individuals with dementia in nursing homes maintain their dignity through life storytelling - A case study (2015). Journal of Clinical Nursing . ISSN 0962-1067. 24 (15-16), s 2323 - 2330 doi: 10.1111/jocn.12837
 • Löfmark Anna, Slettebø Åshild, Råholm Maj-Britt, Hedegaard Larsen Birte, Similar and different - adjustment of clinical nursing education to educational reforms in the Scandinavian countries (2015). Nordisk sygeplejeforskning . ISSN 1892-2678. 5 (2), s 93 - 105
 • Slettebø Åshild Sustainability in Nursing Education (2015).
 • Rohde Gudrun-Elin, Westergren Thomas, Haraldstad Kristin, Johannessen Berit A. T., Høie Magnhild, Helseth Sølvi, Fegran Liv, Slettebø Åshild, Teachers’ experiences of adolescents’ pain in everyday life: a qualitative study (2015). BMJ Open . ISSN 2044-6055. 5 (9), s - doi: 10.1136/bmjopen-2015-007989
 • Langhammer Birgitta, Madsen Vigdis Helén, Hellem Elisabet, Bruusgaard Kari A., Alve Grete, Slettebø Åshild, Working with Individual Plans: users' perspectives on the challenges and conflicts of users' needs in health and social services (2013). Scandinavian Journal of Disability Research . ISSN 1501-7419. 17 (1), s 26 - 45 doi: 10.1080/15017419.2013.795912
 • Caspari Synnøve, Lohne Vibeke, Rehnsfeldt Arne Wilhelm, Sæteren Berit, Slettebø Åshild, Heggestad Anne Kari Tolo, Lillestø Britt, Høy Bente, Råholm Maj-Britt, Lindwall Lillemor, Aasgaard Trygve, Nåden Dagfinn, Dignity and existential concerns among nursing homes residents from the perspective of their relatives (2014). Clinical Nursing Studies . ISSN 2324-7940. 2 (3), s 22 - 33 doi: 10.5430/cns.v2n3p22
 • Söderhamn Ulrika, Kjøstvedt Helga Tofte, Slettebø Åshild, Evaluation of ethical reflections in community healthcare: A mixed-methods study (2014). Nursing Ethics . ISSN 0969-7330. doi: 10.1177/0969733014524762
 • Krohne Kariann, Sandra Torres, Slettebø Åshild, Bergland Astrid, Everyday uses of standardized test information in a geriatric setting: a qualitative study exploring occupational therapist and physiotherapist test administrators’ justifications (2014). BMC Health Services Research . ISSN 1472-6963. 14 (72), s - doi: 10.1186/1472-6963-14-72
 • Lohne Vibeke, Rehnsfeldt Arne, Råholm Maj-Britt, Lindwall Lillemor, Caspari Synnøve, Sæteren Berit, Høy Bente, Lillestø Britt, Heggestad Anne Kari Tolo, Slettebø Åshild, Aasgaard Trygve, Nåden Dagfinn, Family Caregivers' Experiences in Nursing Homes: Narratives on Human Dignity and Uneasiness (2014). Research in Gerontological Nursing . ISSN 1940-4921. 7 (6), s 265 - 272 doi: 10.3928/19404921-20140325-99
 • Bergland Astrid, Slettebø Åshild, Health capital in everyday life of the oldest old living in their own homes (2015). Ageing & Society . ISSN 0144-686X. s - doi: 10.1017/S0144686X14000877
 • Skaar Ragnhild, Brodtkorb Kari, Skisland Anne Valen-Senstad, Slettebø Åshild, Organisering av helsetjenester til eldre i kommunen – noen etiske utfordringer (2014). Nordisk sygeplejeforskning . ISSN 1892-2678. 4 (4), s 267 - 278
 • Råholm Maj-Britt, Lillestø Britt, Lohne Vibeke, Caspari Synnøve, Sæteren Berit, Heggestad Anne Kari Tolo, Aasgaard Trygve, Lindwall Lillemor, Rehnsfeldt Arne Wilhelm, Høy Bente, Slettebø Åshild, Nåden Dagfinn, Perspectives of Dignity of Residents Living in Nursing Homes– Experiences of Family Caregivers (2014). International journal for human caring . ISSN 1091-5710. 18 (4), s 34 - 39
 • Råholm Maj-Britt, Löfmark Anna, Slettebø Åshild, Larsen Birte Hedegaard, Post Bologna-Master Level Nurse Education in Denmark, Finland, Norway and Sweden: A Literature Review (2014). International journal for human caring . ISSN 1091-5710. 18 (1), s 51 - 59
 • Alve Grete, Slettebø Åshild, Madsen Vigdis Helén, Hellem Elisabet, Bruusgaard Kari A., Langhammer Birgitta, Professional thinking in Individual Plan processes (2014). Ergoterapeuten . ISSN 0800-3475. 57 (1), s 44 - 53
 • Rehnsfeldt Arne Wilhelm, Lindwall Lillemor, Lohne Vibeke, Lillestø Britt, Slettebø Åshild, Heggestad Anne Kari Tolo, Aasgaard Trygve, Råholm Maj-Britt, Caspari Synnøve, Høy Bente, Sæteren Berit, Nåden Dagfinn, The meaning of dignity in nursing home care as seen by relatives (2014). Nursing Ethics . ISSN 0969-7330. 21 (5), s 507 - 517 doi: 10.1177/0969733013511358
 • Heggestad Anne Kari Tolo, Nortvedt Per, Slettebø Åshild, 'Like a prison without bars': Dementia and experiences of dignity (2013). Nursing Ethics . ISSN 0969-7330. 20 (8), s 881 - 892 doi: 10.1177/0969733013484484
 • Holen-Rabbersvik Elisabeth, Eikebrokk Tom Roar, Fensli Rune Werner, Thygesen Elin, Slettebø Åshild, Important challenges for coordination and inter-municipal cooperation in health care services: a Delphi study (2013). BMC Health Services Research . ISSN 1472-6963. 13 (451), s - doi: 10.1186/1472-6963-13-451
 • Slettebø Åshild Samhandling i helsetjenenesten : makt og avmakt i møtet med helsevesenet (2013).
 • Slettebø Åshild Etiske fordringer i møtet mellom tjenesteyter og tjenestemottaker (2012).
 • Solvang Per Koren, Slettebø Åshild, Forståelser av rehabilitering (2012).
 • Slettebø Åshild, Madsen Vigdis Helén, Individuell plan som arbeidsmetode i rehabiliteringsprosesser (2012).
 • Nåden Dagfinn, Slettebø Åshild, International Perspectives on Aging - Norway (2012).
 • Debesay Jonas, Slettebø Åshild, Profesjonsutøvelse i møte med etniske minoriteter (2012).
 • Slettebø Åshild Etikk i teknologiens verden (2010).
 • Slettebø Åshild, Bunch Eli Haugen, Solving ethically difficult care situations in nursing homes (2009).
 • Debesay Jonas, Slettebø Åshild, Meyer Frank, Etikk i møte med den «fremmede» pasienten – innspill til en flerkulturell etikk i sykepleie (2008).
 • Slettebø Åshild Etiske dilemmaer (2008).
 • Slettebø Åshild Forskningsetikk (2008).
 • Slettebø Åshild Juridiske rammer og etiske utfordringer (2008).
 • Slettebø Åshild Etiske utfordringer i helsesøstertjenesten (2007).
 • Slettebø Åshild, Nortvedt Per, Autonomi som utfordring (2006).
 • Slettebø Åshild Etikk og jus (2006).
 • Slettebø Åshild Introduksjon - hensikt, mål og oppbygning (2006).
 • Slettebø Åshild, Giske Tove, Etikk i relasjon til hjemmesykepleie (2005).
 • Slettebø Åshild Etiske forhold i den gamles liv (2005).
 • Slettebø Åshild Kapittel 11: Forskningsetikk (2005).
 • Slettebø Åshild Kapittel 1: Innledning og bakgrunn for boken (2005).
 • Slettebø Åshild, Giske Tove, Kapittel 2: Etikk i relasjon til hjemmesykepleie (2005).
 • Slettebø Åshild Kapittel 2: Etiske dilemmaer (2005).
 • Slettebø Åshild Kapittel 4: Etiske utfordringer på sykehjem (2005).
 • Slettebø Åshild Kapittel 8: Epilog (2005).
 • Slettebø Åshild Pasientundervisning og gjeldende lovverk (2003).
 • Romsland, Grace Inga Dahl, Birgitte Slettebø, Åshild (2015). Sykepleie og rehabilitering. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-43639-8. 239 s.
 • Solvang, Per Koren Slettebø, Åshild (2012). Rehabilitering. Individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-41941-4. 333 s.
 • Slettebø, Åshild (1997). Sykepleie og etikk. ISBN 82-417-0787-8. 129 s.
 • Slettebø, Åshild (2002). Sykepleie og etikk. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-30683-4. 128 s.
 • Slettebø, Åshild Nortvedt, Per (2006). Etikk for helsefagene. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-34249-0. 220 s.
 • Slettebø, Åshild (2009). Sykepleie og etikk. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-39032-4. 172 s.
 • Slettebø, Åshild (2004). Strebing mot pasientens beste: En empirisk studie av etisk vanskelige situasjoner i sykepleiepraksis ved tre norske sykehjem. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 82-7634-638-3. 217 s.
 • Slettebø, Åshild (2005). Etiske utfordringer og kvalifikasjonskrav i helsetjenesten: Hva innebærer det å være profesjonell utøver i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten?. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 82-7634-637-5. 175 s.
 • Nortvedt, Per Slettebø, Åshild (2006). Etikk for helsefagene. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-34249-0. 220 s.
 • Holen-Rabbersvik Elisabeth, Thygesen Elin, Eikebrokk Tom Roar, Fensli Rune Werner, Slettebø Åshild, Barriers to exchanging healthcare information in inter-municipal healthcare services: a qualitative case study (2018). BMC Medical Informatics and Decision Making . ISSN 1472-6947. 18 (92), s 1 - 14 doi: 10.1186/s12911-018-0701-z
 • Vabo Grete Lund, Slettebø Åshild, Fossum Mariann, Nursing Student and Professional Identity Developement A Systematic Review (2018).
 • Vabo Grete Lund, Fossum Mariann, Slettebø Åshild, Sykepleierstudenter og utvikling av profesjonell identitet En systematisk oversiktsartikkel (2018).
 • Holen-Rabbersvik Elisabeth, Eikebrokk Tom Roar, Fensli Rune Werner, Thygesen Elin, Slettebø Åshild, Critical issues for employees in intermunicipal health care services: a multiple case study (2018). BMC Health Services Research . ISSN 1472-6963. 18 (805), s - doi: https://doi.org/10.1186/s12913-018-3586-8
 • Caspari Synnøve, Råholm Maj-Britt, Sæteren Berit, Rehnsfeldt Arne Wilhelm, Lillestø Britt, Lohne Vibeke, Slettebø Åshild, Heggestad Anne Kari Tolo, Høy Bente, Lindwall Lillemor, Nåden Dagfinn, Tension between freedom and dependence- A Challenge for residents who live in nursing homes (2018). Journal of Clinical Nursing . ISSN 0962-1067. 27 (21/22), s 4119 - 4127 doi: 10.1111/jocn.14561
 • Haddeland Kristine, Slettebø Åshild, Carstens Patricia, Fossum Mariann, Nursing Students Managing Deteriorating Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis (2018). Clinical Simulation in Nursing . ISSN 1876-1399. 21 s 1 - 15 doi: 10.1016/j.ecns.2018.05.001
 • Johnsen Hege Mari, Fossum Mariann, Vivekananda-Schmidt Pirashanthie, Fruhling Ann, Slettebø Åshild, Developing a Serious Game for Nurse Education (2018). Journal of Gerontological Nursing . ISSN 0098-9134. 44 (1), s 15 - 19 doi: 10.3928/00989134-20171213-05
 • Lindwall Lillemor, Råholm Maj-Britt, Lohne Vibeke, Caspari Synnøve, Heggestad Anne Kari Tolo, Sæteren Berit, Slettebø Åshild, Høy Bente, Nåden Dagfinn, Clinical Application Research through reflection, interpretation and new understanding - a hermeneutic design (2018). Scandinavian Journal of Caring Sciences . ISSN 0283-9318. 32 (3), s 1157 - 1167 doi: 10.1111/scs.12561
 • Johnsen Hege Mari, Fossum Mariann, Vivekananda-Schmidt Pirashanthie, Fruhling Ann, Slettebø Åshild, Nursing student's perceptions of a video-based serious game's educational value: a pilot study (2018). Nurse Education Today . ISSN 0260-6917. 62 s 62 - 68 doi: 10.1016/j.nedt.2017.12.022
 • Slettebø Åshild, Skaar Ragnhild, Brodtkorb Kari, Skisland Anne Valen -Sendstad, Conflicting rationales: leader’s experienced ethical Challenges in community health care for older people (2018). Scandinavian Journal of Caring Sciences . ISSN 0283-9318. 32 (2), s 645 - 653 doi: 10.1111/scs.12490

Sist endret: 30.10.2018 21:10

Send studiet på mail