Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Åshild Slettebø

Professor

Professor i helsefag

 
Kontor:
C4034 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Dr. polit. (PhD), Off. godkj. Sykepleier (RN)

Faglige interesser

Dr. polit. på en avhandling om etikk i sykepleie.

Spesialutdanning i gerontologi

Publisert flere bøker og artikler innen sykepleieetikk Forskningsfelt er helsefagetikk, forskningsetikk, rehabilitering - spesielt om individuell plan og rehabiliteringssykepleie, samt verdighetsforskning.

Prosjekter

Leder av forskningsgruppen HEQ, Helsetjenester – Etikk og kvalitet

Vitenskapelige publikasjoner

 • Laukvik, Lene Baagøe; Lyngstad, Merete; Rotegård, Ann Kristin; Slettebø, Åshild; Fossum, Mariann (2022). Content and comprehensiveness in the nursing documentation for residents in long-term dementia care: a retrospective chart review.. BMC Nursing. ISSN: 1472-6955. 21doi:10.1186/s12912-022-00863-9.
 • Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Slettebø, Åshild; Lohne, Vibeke; Sæteren, Berit; Lindwall, Lillemor; Heggestad, Anne Kari Tolo; Råholm, Maj-Britt; Høy, Bente; Caspari, Synnøve; Nåden, Dagfinn (2022). Dignity in relationships and existence in nursing homes’ cultures. Nursing Ethics. ISSN: 0969-7330. 29 (7-8). s 1761 - 1772. doi:10.1177/09697330211041739.
 • Andreasen, Eva Mari; Slettebø, Åshild; Opsal, Anne (2022). Learning activities in bachelor nursing education to learn pre- and postoperative nursing care—A scoping review. International Journal of Educational Research. ISSN: 0883-0355. 115doi:10.1016/j.ijer.2022.102033.
 • Dalsmo, Ingrid Espegren; Brodtkorb, Kari; Laugaland, Kristin Alstveit; Slettebø, Åshild; Ekra, Else Mari Ruberg (2022). Learning in nursing home placement: A phenomenological study of student nurses’ lived experience. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. doi:10.1111/jocn.16262.
 • Kulla, Gunilla; Slettebø, Åshild (2022). Nursing Students’ Learning about Person-centred Dementia Care in a Nursing Home: A Qualitative Study. Nordic journal of nursing research. ISSN: 2057-1585. doi:10.1177/20571585221083520.
 • Kaldheim, Hege Kristin Aslaksen; Fossum, Mariann; Munday, Judy; Creutzfeldt, Johan; Slettebø, Åshild (2022). Professional competence development through interprofessional simulation-based learning assists perioperative nurses in postgraduation acute clinical practice situations: A qualitative study. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. doi:10.1111/jocn.16377.
 • Laukvik, Lene Baagøe; Rotegård, Ann Kristin; Lyngstad, Merete; Slettebø, Åshild; Fossum, Mariann (2022). Registered nurses’ reasoning process during care planning and documentation in the electronic health records: A concurrent think-aloud study. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. doi:10.1111/jocn.16210.
 • Haddeland, Kristine; Slettebø, Åshild; Fossum, Mariann (2021). Enablers of the successful implementation of simulation exercises: a qualitative study among nurse teachers in undergraduate nursing education. BMC Nursing. ISSN: 1472-6955. 20 (1). doi:10.1186/s12912-021-00756-3.
 • Fegran, Liv; Johannessen, Berit; Ludvigsen, Mette Spliid; Westergren, Thomas; Høie, Magnhild; Slettebø, Åshild; Rohde, Gudrun Elin; Helseth, Sølvi; Haraldstad, Kristin (2021). Experiences of a non-clinical set of adolescents and young adults living with persistent pain: a qualitative metasynthesis. BMJ Open. ISSN: 2044-6055. 11 (4). s 1 - 11. doi:10.1136/bmjopen-2020-043776.
 • Berg, Geir Vegard; Slettebø, Åshild; Johnsen, Kjersti Marie Frivoll; Dahl, Aud Findal; Fossum, Mariann (2021). Interviews with Community Healthcare Registered Nurses in Norway: Examination Practices and Clinical Evaluation Processes. Nursing Open. ISSN: 2054-1058. 8 (6). s 3291 - 3298. doi:10.1002/nop2.1045.
 • Brodtkorb, Kari; Skaar, Ragnhild; Slettebø, Åshild (2021). Samhandling for gode pasientforløp i korttidsavdeling på sykehjem.. Sykepleien Forskning. ISSN: 1890-2936. 16doi:10.4220/Sykepleienf.2021.83308.
 • Slettebø, Åshild; Skaar, Ragnhild; Brodtkorb, Kari (2021). Social Innovation Toward a Meaningful Everyday Life for Nursing Home Residents: An Ethnographic Study. Frontiers in Psychology. ISSN: 1664-1078. 12doi:10.3389/fpsyg.2021.666079.
 • Haddeland, Kristine; Slettebø, Åshild; Svensson, Elisabeth; Tosterud, Randi Beate; Wangensteen, Sigrid; Fossum, Mariann (2021). The Effects of Using High-Fidelity Simulation in Undergraduate Nursing Education: A Multicenter Randomized Controlled Trial with a Process Evaluation. International Journal of Educational Research. ISSN: 0883-0355. 109doi:10.1016/j.ijer.2021.101813.
 • Kaldheim, Hege Kristin Aslaksen; Fossum, Mariann; Munday, Judy; Creutzfeldt, Johan; Slettebø, Åshild (2021). Use of interprofessional simulation-based learning to develop perioperative nursing students' self-efficacy in responding to acute situations. International Journal of Educational Research. ISSN: 0883-0355. 109s 1 - 12. doi:10.1016/j.ijer.2021.101801.
 • Kaldheim, Hege Kristin Aslaksen; Fossum, Mariann; Munday, Judy; Johnsen, Kjersti Marie Frivoll; Slettebø, Åshild (2021). A qualitative study of perioperative nursing students' experiences of interprofessional simulation-based learning. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. 30s 174 - 187. doi:10.1111/jocn.15535.
 • Kulla, Gunilla; Slettebø, Åshild (2020). Dannelse og samskaping av utdanning mellom akademia og sykehjem En kritisk etnografisk studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN: 1504-3614. 16 (2). doi:10.7557/14.5199.
 • Laugaland, Kristin Alstveit; Gonzalez, Marianne Thorsen; McCormack, Brendan; Skovdahl, Kirsti-Iren; Slettebø, Åshild; Billett, Stephen; Akerjordet, Kristin (2020). Improving quality in clinical placement studies in nursing homes (QUALinCLINstud):the study protocol of a participatory mixed methods multiple case study design. BMJ Open. ISSN: 2044-6055. 10 (10). s 1 - 8. doi:10.1136/bmjopen-2020-040491.
 • Meum, Torbjørg Træland; Slettebø, Åshild; Fossum, Mariann (2020). Improving the Use of Simulation in Nursing Education: Protocol for a Realist Review. JMIR Research Protocols. ISSN: 1929-0748. 9 (4). doi:10.2196/16363.
 • Slettebø, Åshild (2020). Kapittel 4. Etiske utfordringer og verdier i møte med eldre pasienter.. Verdighet og sårbarhet - en vitenskapelig antologi. ISBN: 9788205513921. Gyldendal Akademisk. kapitel. s 56 - 71.
 • Johnsen, Hege Mari; Briseid, Hanne Synøve; Brodtkorb, Kari; Slettebø, Åshild; Fossum, Mariann (2020). Nursing students' perceptions of combining hands-on simulation with simulated patients and a serious game in preparing for clinical placement in home healthcare: A qualitative study. Nurse Education Today. ISSN: 0260-6917. 97doi:10.1016/j.nedt.2020.104675.
 • Anvik, Cecilie Høj; Vedeler, Janikke Solstad; Wegener, Charlotte; Slettebø, Åshild; Ødegård, Atle (2020). Practice-based learning and innovation in nursing homes. Journal of Workplace Learning. ISSN: 1366-5626. 32 (2). s 122 - 134. doi:10.1108/JWL-09-2019-0112.
 • Johannessen, Berit; Høie, Magnhild; Haraldstad, Kristin; Helseth, Sølvi; Fegran, Liv; Westergren, Thomas; Slettebø, Åshild; Rohde, Gudrun E. (2020). School nurses’ and teachers’ perceptions of pain in young immigrants living in Norway. International Journal of Migration, Health and Social Care. ISSN: 1747-9894. 16 (1). doi:10.1108/IJMHSC-01-2019-0005.
 • Henriksen, Jette; Löfmark, Anna; Wallinvirta, Eivor; Gunnarsdottir, Thora Jenny; Slettebø, Åshild (2019). European Union directives and clinical practice in nursing education in the Nordic countries. Nordic journal of nursing research. ISSN: 2057-1585. 40 (1). s 3 - 5. doi:10.1177/2057158519857045.
 • Totchev, Catherina Øverås; Vedeler, Janikke Solstad; Slettebø, Åshild (2019). Forutsetninger for vellykket sosial innovasjon i sykehjem: ledernes perspektiv. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN: 1504-3614. doi:10.7557/14.4645.
 • Brodtkorb, Kari; Skaar, Ragnhild; Slettebø, Åshild (2019). The importance of leadership in innovation processes in nursing homes: An integrative review. Nordic journal of nursing research. ISSN: 2057-1585. 39 (3). s 127 - 136. doi:10.1177/2057158519828140.
 • Haddeland, Kristine; Slettebø, Åshild; Svensson, Elisabeth; Carstens, Patricia; Fossum, Mariann (2019). Validity of a questionnaire developed to measure the impact of a high-fidelity simulation intervention: A feasibility study. Journal of Advanced Nursing. ISSN: 0309-2402. doi:10.1111/jan.14077.
 • Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Thygesen, Elin; Eikebrokk, Tom Roar; Fensli, Rune Werner; Slettebø, Åshild (2018). Barriers to exchanging healthcare information in inter-municipal healthcare services: a qualitative case study. BMC Medical Informatics and Decision Making. ISSN: 1472-6947. 18 (92). s 1 - 14. doi:10.1186/s12911-018-0701-z.
 • Lindwall, Lillemor; Råholm, Maj-Britt; Lohne, Vibeke; Caspari, Synnøve; Heggestad, Anne Kari Tolo; Sæteren, Berit; Slettebø, Åshild; Høy, Bente; Nåden, Dagfinn (2018). Clinical Application Research through reflection, interpretation and new understanding - a hermeneutic design. Scandinavian Journal of Caring Sciences. ISSN: 0283-9318. 32 (3). s 1157 - 1167. doi:10.1111/scs.12561.
 • Slettebø, Åshild; Skaar, Ragnhild; Brodtkorb, Kari; Skisland, Anne Valen -Sendstad (2017). Conflicting rationales: leader’s experienced ethical Challenges in community health care for older people. Scandinavian Journal of Caring Sciences. ISSN: 0283-9318. 32 (2). s 645 - 653. doi:10.1111/scs.12490.
 • Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Eikebrokk, Tom Roar; Fensli, Rune Werner; Thygesen, Elin; Slettebø, Åshild (2018). Critical issues for employees in inter- municipal health care services: a multiple case study. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 18 (805). s 1 - 13. doi:10.1186/s12913-018-3586-8.
 • Johnsen, Hege Mari; Fossum, Mariann; Vivekananda-Schmidt, Pirashanthie; Fruhling, Ann; Slettebø, Åshild (2018). Developing a Serious Game for Nurse Education. Journal of Gerontological Nursing. ISSN: 0098-9134. 44 (1). s 15 - 19. doi:10.3928/00989134-20171213-05.
 • Johnsen, Hege Mari; Fossum, Mariann; Vivekananda-Schmidt, Pirashanthie; Fruhling, Ann; Slettebø, Åshild (2018). Nursing student's perceptions of a video-based serious game's educational value: a pilot study. Nurse Education Today. ISSN: 0260-6917. 62s 62 - 68. doi:10.1016/j.nedt.2017.12.022.
 • Bergland, Astrid; Slettebø, Åshild (2018). Older Women’s Experience Of Everyday Life In Old Age: Past, Present And Future. Physical & Occupational Therapy in Geriatrics. ISSN: 0270-3181. 36 (2-3). s 279 - 296. doi:10.1080/02703181.2018.1508169.
 • Caspari, Synnøve; Råholm, Maj-Britt; Sæteren, Berit; Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Lillestø, Britt; Lohne, Vibeke; Slettebø, Åshild; Heggestad, Anne Kari Tolo; Høy, Bente; Lindwall, Lillemor; Nåden, Dagfinn (2018). Tension between freedom and dependence- A Challenge for residents who live in nursing homes. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. 27 (21/22). s 4119 - 4127. doi:10.1111/jocn.14561.
 • Strand, Ingebjørg; Gulbrandsen, Lise; Slettebø, Åshild; Nåden, Dagfinn (2016). Digital recording as a teaching and learning method in the skills laboratory. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. 26 (17-18). s 2572 - 2582. doi:10.1111/jocn.13632.
 • Krøger, Elsebeth; Sævareid, Hans Inge; Slettebø, Åshild (2017). Facilitating nursing students’ acquisition of knowledge about the public health perspective in nursing: Experiences from a pilot project. Nordic journal of nursing research. ISSN: 2057-1585. 38 (2). s 77 - 86. doi:10.1177/2057158517713378.
 • Frivold, Gro; Slettebø, Åshild; Heyland, Daren; Dale, Bjørg (2017). Family members’ satisfaction with care and decision-making in intensive care units and post-stay follow-up needs—a cross sectional survey study. Nursing Open. ISSN: 2054-1058. 5s 6 - 14. doi:10.1002/nop2.97.
 • Lohne, Vibeke; Høy, Bente; Lillestø, Britt; Sæteren, Berit; Heggestad, Anne Kari Tolo; Aasgaard, Trygve; Caspari, Synnøve; Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Råholm, Maj-Britt; Slettebø, Åshild; Lindwall, Lillemor; Nåden, Dagfinn (2016). Fostering dignity in the care of nursing home residents through slow caring. Nursing Ethics. ISSN: 0969-7330. 24 (7). s 778 - 788. doi:10.1177/0969733015627297.
 • Høie, Magnhild; Haraldstad, Kristin; Rohde, Gudrun E.; Fegran, Liv; Westergren, Thomas; Helseth, Sølvi; Slettebø, Åshild; Johannessen, Berit (2017). How school nurses experience and understand everyday pain among adolescents. BMC Nursing. ISSN: 1472-6955. 16 (1). doi:10.1186/s12912-017-0247-x.
 • Vabo, Grete Lund; Slettebø, Åshild; Fossum, Mariann (2017). Participants' perceptions of an intervention implemented in an Action Research Nursing Documentation Project. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. 26 (7-8). s 983 - 993. doi:10.1111/jocn.13389.
 • Brodtkorb, Kari; Skisland, Anne Valen; Slettebø, Åshild; Skaar, Ragnhild (2016). Preserving dignity in end-of-life nursing home care : some ethical challenges. Nordic journal of nursing research. ISSN: 2057-1585. 37 (2). s 78 - 84. doi:10.1177/2057158516674836.
 • Fossum, Mariann; Slettebø, Åshild (2017). Publisering av sykepleieforskning. Hvordan vurdere kvalitet på vitenskapelige tidsskrifter?. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN: 1892-2678. 7 (4). s 328 - 336. doi:10.18261/ISSN.1892-2686-2017-04-06.
 • Lillekroken, Daniela; Hauge, Solveig; Slettebø, Åshild (2015). The meaning of slow nursing in dementia care. Dementia. ISSN: 1471-3012. 16 (7). s 930 - 947. doi:10.1177/1471301215625112.
 • Johnsen, Hege Mari; Fossum, Mariann; Vivekananda-Schmidt, Pirashanthie; Fruhling, Ann; Slettebø, Åshild (2016). A serious game for teaching nursing students clinical reasoning and decision-making skills. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 225s 905 - 906. doi:10.3233/978-1-61499-658-3-905.
 • Høy, Bente; Lillestø, Britt; Slettebø, Åshild; Sæteren, Berit; Heggestad, Anne Kari Tolo; Caspari, Synnøve; Aasgaard, Trygve; Lohne, Vibeke; Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Råholm, Maj-Britt; Lindwall, Lillemor; Nåden, Dagfinn (2016). Maintaining dignity in vulnerability: A qualitative study of the residents' perspective on dignity in nursing homes. International Journal of Nursing Studies. ISSN: 0020-7489. 60s 91 - 98. doi:10.1016/j.ijnurstu.2016.03.011.
 • Vabo, Grete Lund; Slettebø, Åshild; Fossum, Mariann (2016). Nursing documentation: An evaluation of an action research project. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 225s 842 - 843. doi:10.3233/978-1-61499-658-3-842.
 • Johnsen, Hege Mari; Slettebø, Åshild; Fossum, Mariann (2016). Registered nurses' clinical reasoning in home healthcare clinical practice: A think-aloud study with protocol analysis. Nurse Education Today. ISSN: 0260-6917. 40s 95 - 100. doi:10.1016/j.nedt.2016.02.023.
 • Slettebø, Åshild (2016). Respecting as a basic teamwork process in the operating theatre. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN: 1892-2678. doi:10.18261/issn.1892-2686-2016-01-05.
 • Johnsen, Hege Mari; Fossum, Mariann; Vivekananda-Schmidt, Pirashanthie; Fruhling, Ann; Slettebø, Åshild (2016). Teaching clinical reasoning and decision-making skills to nursing students: Design, development, and usability evaluation of a serious game. International Journal of Medical Informatics. ISSN: 1386-5056. 94s 39 - 48. doi:10.1016/j.ijmedinf.2016.06.014.
 • Sæteren, Berit; Heggestad, Anne Kari Tolo; Høy, Bente; Lillestø, Britt; Slettebø, Åshild; Lohne, Vibeke; Råholm, Maj-Britt; Caspari, Synnøve; Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Lindwall, Lillemor; Aasgaard, Trygve; Nåden, Dagfinn (2016). The dialectical movement between deprivation and preservation of a person's life space: A question of nursing home residents' dignity. Holistic Nursing Practice. ISSN: 0887-9311. 30 (3). s 139 - 147. doi:10.1097/HNP.0000000000000145.
 • Slettebø, Åshild; Sæteren, Berit; Caspari, Synnøve; Lohne, Vibeke; Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Heggestad, Anne Kari Tolo; Lillestø, Britt; Høj, Bente; Råholm, Maj-Britt; Lindwall, Lillemor; Aasgaard, Trygve; Nåden, Dagfinn (2016). The significance of meaningful and enjoyable activities for nursing home resident’s experiences of dignity.. Scandinavian Journal of Caring Sciences. ISSN: 0283-9318. 31 (4). s 718 - 726. doi:10.1111/scs.12386.
 • Slettebø, Åshild (2015). Sustainability in Nursing Education. Higher Education in a Sustainable Society. ISBN: 978-3-319-15918-8. Springer. 5. s 67 - 77.
 • Slettebø, Åshild (2013). Samhandling i helsetjenenesten : makt og avmakt i møtet med helsevesenet. Makt og avmakt. Etiske perspektiver på feltet psykisk helse. ISBN: 978-82-92712-74-0. Portal forlag. Kapittel. s 142 - 156.
 • Slettebø, Åshild (2012). Etiske fordringer i møtet mellom tjenesteyter og tjenestemottaker. Rehabilitering. Individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester. ISBN: 978-82-05-41941-4. Gyldendal Akademisk. Kapittel 7. s 113 - 126.
 • Solvang, Per Koren; Slettebø, Åshild (2012). Forståelser av rehabilitering. Rehabilitering. Individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester. ISBN: 978-82-05-41941-4. Gyldendal Akademisk. Kapittel 1. s 15 - 34.
 • Slettebø, Åshild; Madsen, Vigdis Helén (2012). Individuell plan som arbeidsmetode i rehabiliteringsprosesser. Rehabilitering. Individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester. ISBN: 978-82-05-41941-4. Gyldendal Akademisk. Kapittel 16. s 267 - 281.
 • Nåden, Dagfinn; Slettebø, Åshild (2012). International Perspectives on Aging - Norway. The Nurse's Role in Promoting Optimal Health of Older Adults: Thriving in the Wisdom Years. ISBN: 978-0-8036-2245-6. F.A. Davis company. Underkapittel om Norge. s 421 - 428, 433 - 434.
 • Debesay, Jonas; Slettebø, Åshild (2012). Profesjonsutøvelse i møte med etniske minoriteter. Rehabilitering. Individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester. ISBN: 978-82-05-41941-4. Gyldendal Akademisk. kapittel 8. s 127 - 143.
 • Slettebø, Åshild (2010). Etikk i teknologiens verden. Utdanning til omsorg : i fortid, nåtid og framtid. ISBN: 978-82-05-40070-2. Gyldendal Akademisk. kapittel. s 198 - 208.
 • Slettebø, Åshild; Bunch, Eli Haugen (2009). Solving ethically difficult care situations in nursing homes. Contemporary Issues in Medical Ethics. ISBN: 978-82-994957-1-4. Unipub forlag. Chapter. s 257 - 266.
 • Debesay, Jonas; Slettebø, Åshild; Meyer, Frank (2008). Etikk i møte med den «fremmede» pasienten – innspill til en flerkulturell etikk i sykepleie. Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold: fra utsikt til innsikt. ISBN: 9788215013619. Universitetsforlaget. del 2. s 195 - 213.
 • Slettebø, Åshild (2008). Etiske dilemmaer. Etikk i sykepleien. ISBN: 978-82-05-39128-4. Gyldendal Akademisk. Kapittel 2. s 42 - 54.
 • Slettebø, Åshild (2008). Forskningsetikk. Etikk i sykepleien. ISBN: 978-82-05-39128-4. Gyldendal Akademisk. Kapittel 12. s 207 - 224.
 • Slettebø, Åshild (2008). Juridiske rammer og etiske utfordringer. Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten. ISBN: 978-82-05-35776-1. Gyldendal Akademisk. Kapittel 15. s 169 - 179.
 • Slettebø, Åshild (2007). Etiske utfordringer i helsesøstertjenesten. Fra tanke til handling: metoder og arbeidsmåter i helsesøstertjenesten. ISBN: 978-82-7950-091-9. Akribe Forlag. Kapittel 2.1. s 35 - 47.
 • Slettebø, Åshild; Nortvedt, Per (2006). Autonomi som utfordring. Etikk for helsefagene. ISBN: 82-05-34249-0. Gyldendal Akademisk. Kapittel 11. s 193 - 214.
 • Slettebø, Åshild (2006). Etikk og jus. Etikk for helsefagene. ISBN: 82-05-34249-0. Gyldendal Akademisk. Kapittel 1. s 17 - 34.
 • Slettebø, Åshild (2006). Introduksjon - hensikt, mål og oppbygning. Etikk for helsefagene. ISBN: 82-05-34249-0. Gyldendal Akademisk. Forord. s 13 - 16.
 • Slettebø, Åshild; Giske, Tove (2005). Etikk i relasjon til hjemmesykepleie. Etiske utfordringer og kvalifikasjonskrav i helsetjenesten: Hva innebærer det å være profesjonell utøver i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten?. ISBN: 82-7634-637-5. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. faglig_bok_forlag. s 23 - 43.
 • Slettebø, Åshild (2005). Etiske forhold i den gamles liv. Eldre i en brytningstid. ISBN: 82-05-33704-7. Gyldendal Akademisk. Kapittel. s 244 - 252.
 • Slettebø, Åshild (2005). Kapittel 11: Forskningsetikk. Etikk i sykepleien. ISBN: 82-05-34083-8. Gyldendal Akademisk. Kapittel 11. s 171 - 184.
 • Slettebø, Åshild (2005). Kapittel 1: Innledning og bakgrunn for boken. Etiske utfordringer og kvalifikasjonskrav i helsetjenesten: Hva innebærer det å være profesjonell utøver i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten?. ISBN: 82-7634-637-5. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. Kapittel 1. s 13 - 19.
 • Slettebø, Åshild; Giske, Tove (2005). Kapittel 2: Etikk i relasjon til hjemmesykepleie. Etiske utfordringer og kvalifikasjonskrav i helsetjenesten: Hva innebærer det å være profesjonell utøver i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten?. ISBN: 82-7634-637-5. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. Kapittel 2. s 23 - 43.
 • Slettebø, Åshild (2005). Kapittel 2: Etiske dilemmaer. Etikk i sykepleien. ISBN: 82-05-34083-8. Gyldendal Akademisk. Kapittel 2. s 40 - 50.
 • Slettebø, Åshild (2005). Kapittel 4: Etiske utfordringer på sykehjem. Etiske utfordringer og kvalifikasjonskrav i helsetjenesten: Hva innebærer det å være profesjonell utøver i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten?. ISBN: 82-7634-637-5. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. Kapittel 4. s 71 - 87.
 • Slettebø, Åshild (2005). Kapittel 8: Epilog. Etiske utfordringer og kvalifikasjonskrav i helsetjenesten: Hva innebærer det å være profesjonell utøver i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten?. ISBN: 82-7634-637-5. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. Kapittel 8. s 163 - 169.
 • Slettebø, Åshild (2003). Pasientundervisning og gjeldende lovverk. Praktisk pasientundervisning. ISBN: 82-450-0070-1. Fagbokforlaget. Kapittel 3. s 30 - 39.
 • Romsland, Grace Inga; Dahl, Birgitte; Slettebø, Åshild (2015). Sykepleie og rehabilitering. ISBN: 978-82-05-43639-8. Gyldendal Akademisk. s 239.
 • Solvang, Per Koren; Slettebø, Åshild (2012). Rehabilitering. Individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester. ISBN: 978-82-05-41941-4. Gyldendal Akademisk. s 333.
 • Slettebø, Åshild (1997). Sykepleie og etikk. ISBN: 82-417-0787-8. Ad Notam. s 129.
 • Slettebø, Åshild (2002). Sykepleie og etikk. ISBN: 82-05-30683-4. Gyldendal Akademisk. s 128.
 • Slettebø, Åshild; Nortvedt, Per (2006). Etikk for helsefagene. ISBN: 82-05-34249-0. Gyldendal Akademisk. s 220.
 • Slettebø, Åshild (2009). Sykepleie og etikk. ISBN: 978-82-05-39032-4. Gyldendal Akademisk. s 172.
 • Slettebø, Åshild (2004). Strebing mot pasientens beste: En empirisk studie av etisk vanskelige situasjoner i sykepleiepraksis ved tre norske sykehjem. ISBN: 82-7634-638-3. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 217.
 • Slettebø, Åshild (2005). Etiske utfordringer og kvalifikasjonskrav i helsetjenesten: Hva innebærer det å være profesjonell utøver i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten?. ISBN: 82-7634-637-5. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 175.
 • Nortvedt, Per; Slettebø, Åshild (2006). Etikk for helsefagene. ISBN: 82-05-34249-0. Gyldendal Akademisk. s 220.
 • Dalsmo, Ingrid Espegren; Brodtkorb, Kari; Laugaland, Kristin Alstveit; Slettebø, Åshild; Ekra, Else Mari Ruberg (2022). A phenomenological study of student nurses’ lived experience of learning in clinical placement.
 • Dalsmo, Ingrid Espegren; Laugaland, Kristin Alstveit; Slettebø, Åshild; Billett, Stephen; Ekra, Else Mari Ruberg (2022). Student nurses experience of supervision and assessment practices during clinical placement – a qualitative study using video-stimulated interviews.
 • Johnsen, Hege Mari; Fossum, Mariann; Fruhling, Ann; Vivekananda-Schmidt, Pirashanthie; Slettebø, Åshild (2022). A Serious Game for Use in Nursing Education.
 • Hansen, Linda Iren Mihaila; Eilertsen, Anja; Mathisen, Sylvia Holand; Slettebø, Åshild (2022). Operating Theatre nurses consider risk of urinary bladder distention acording to time and other medical and surgical treatment using Non Technical Skills.

Sist endret: 30.10.2018 21:10