Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Åse Haraldstad

Førstelektor

Universitetslektor

 
Kontor:
E2309 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Cand Polit

Faglige interesser

Filosofi med barn

Lærerutdanning

Teori og praksis

Narrativ kunnskap

Etikk i skole og utdanning

Vitenskapelige publikasjoner

 • Haraldstad, Åse; Kristiansen, Aslaug; Endresen, Kristin (2024). Hva får lærere til å bli i skolen? Meningsbærende element i læreryrket. Professionsuddannelser i krise? Rekrutteringsproblemer, meningstab og meningsdannelse i nordiske lærer- og pædagoguddannelser. Erasmus pluss prosjekt. ISBN: 978-87-408-3509-0. Syddansk Universitetsforlag. Artikkel.
 • Endresen, Kristin; Kristiansen, Aslaug; Haraldstad, Åse (2024). Mening som en kollektiv prosess – samskaping mellom lærerstudenter, praksislærere i «lærerutdanningsskoler» og faglærere på universitetet. Professionsuddannelser i krise? Rekrutteringsproblemer, meningstab og meningsdannelse i nordiske lærer- og pædagoguddannelser. Erasmus pluss prosjekt. ISBN: 978-87-408-3509-0. Syddansk Universitetsforlag. artikkel.
 • Haraldstad, Åse; Tveit, Anne Dorthe; Kovac, Velibor Bobo (2021). Democracy in schools: qualitative analysis of pupils’ experiences of democracy in the context of the Norwegian school. Cambridge Journal of Education. ISSN: 0305-764X. 52 (1). s 73 - 89. doi:10.1080/0305764X.2021.1935738.
 • Guribye, Eugene; Rambø, Gro-Renée; Kristiansen, Aslaug; Berg, Claire Vaugelade; Hellang, Bente Velle; Haraldstad, Åse; Hauge, Elisabeth S. (2021). Inquiry-based learning as a tool during transitions in the teacher education program. UNIPED. ISSN: 1500-4538. 44 (1). s 60 - 74. doi:10.18261/issn.1893-8981-2021-01-06.
 • Haraldstad, Åse; Kristiansen, Aslaug (2019). Building bridges – between the pre-service teachers’ school experiences and the teaching of an educational content. A narrative approach. Journal of Curriculum Studies. ISSN: 0022-0272. s 1 - 12. doi:10.1080/00220272.2019.1658229.
 • Briseid, Lars Gunnar; Haraldstad, Åse (2019). Profesjonsetikk for lærer - i lys av styring og pedagogisk ledelse. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. 4 (103). s 239 - 251. doi:10.18261/issn.1504-2987-2019-04-05.
 • Jortveit, Maryann; Haraldstad, Åse (2018). Når usikkerhet er utgangspunkt for samarbeid: Om samarbeid mellom minoritetsspråklige foreldre og barnehagen eller skolen. Å falle mellom to stoler. Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole.. ISBN: 978-82-15-02944-3. Universitetsforlaget. 10. s 171 - 182.
 • Rambø, Gro-Renee; Kristiansen, Aslaug; Berg, Claire Vaugelade; Grevholm, Barbro; Haraldstad, Åse; Hellang, Bente Velle; Håøy, Annbjørg (2015). Toward a More Sustainable Pre-service Teacher Education: A Study in Progress. Higher Education in a Sustainable Society. ISBN: 978-3-319-15918-8. Springer. Chapter number 4. s 51 - 64.
 • Berg, Claire Vaugelade; Grevholm, Barbro; Haraldstad, Åse; Hellang, Bente Velle; Håøy, Annbjørg; Kristiansen, Aslaug; Rambø, Gro-Renee (2015). Toward a More Sustainable Pre-service Teacher Education: A Study in Progress. Higher Education in a Sustainable Society. ISBN: 978-3-319-15918-8. Springer. 4. s 51 - 64.
 • Haraldstad, Åse (2013). Å lære med forståelse : om grunnleggende ferdigheter i alle fag. Å lære å bli lærer : en begrunnelse og en oversikt. ISBN: 978-82-02-38471-5. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 6. s 108 - 130.
 • Briseid, Lars Gunnar; Haraldstad, Åse (2011). Et samarbeidsprosjekt med skoleeier. Skole-hjem prosjekt et eksempel. Fra teori til praksis og tilbake igjen Forsøk med praksis som integrerende element i lærerutdanningen - PIL-forsøket ved Universitetet i Agder. ISBN: 978-82-7117-692-1. Skriftserien. Universitet i Agder. Kapittel 7. s 76 - 99.
 • Jortveit, Maryann; Haraldstad, Åse (2023). Hva skjuler seg bak studentenes drop-out intensjoner?.
 • Kristiansen, Aslaug; Haraldstad, Åse; Endresen, Kristin (2023). – Læreryrket må fylles med mening igjen.
 • Haraldstad, Åse; Kristiansen, Aslaug; Endresen, Kristin (2023). Hva får lærere til å bli i skolen? Meningsbærende element i læreryrket.
 • Endresen, Kristin; Kristiansen, Aslaug; Haraldstad, Åse (2023). Mening som en kollektiv prosess - samskaping mellom lærerstudenter, praksislærere i lærerutdanningsskoler og faglærere på universitetet.
 • Kristiansen, Aslaug; Endresen, Kristin; Haraldstad, Åse (2022). Exploring teachers’ approaches to polarization tendencies in the context of pupil’s interaction.

Sist endret: 20.03.2024 12:03