Årstein Justnes - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Årstein Justnes

Professor

Prodekan

E-post:
arstein.justnes@uia.no
Telefon:
38 14 15 58
Mobil:
476 58 825
Kontor:
E1018A ( Gimlemoen 25, Kristiansand )
Nettside:
https://arsteinjustnes.academia.edu/
Avdeling:
Institutt for religion, filosofi og historie

Prosjekter

Prosjektkoordinator for NFR-prosjektet 'Biblical' Texts Older than the Bible (2012-2016; se nettside og Facebook-side) og leder for The Lying Pen of Scribes (se nettside og Facebook-side)

Medlem av Forum for hellige skrifter (se nettside og Facebook-side)

Leder dette semesteret lesegruppe i hebraisk, og er med i lesegrupper i latin, gresk, koptisk og arabisk.

Bakgrunn

Dr. theol. (2007), cand. mag. (1999; gresk mellomfag, hebraisk mellomfag, religionshistorie grunnfag), cand. theol. (1994). Instruktørutdanning i oppmerksomhetstrening/mindfulness - MBSR (2012).

2017 august–: Prodekan for forskning

2017 jan–juli: Fungerende dekan

2015–: Professor i bibelvitenskap, UiA

2011–2015: Førsteamanuensis i bibelvitenskap, UiA


2007–2011: Instituttleder Institutt for religion, filosofi og historie, UiA

2003-2007: Studieleder (60%) og førstelektor (40%) ved Inst. for teologi og filosofi, UiA

1995-2003: Lektor/førstelektor i Det nye testamentet, Ansgar teologiske høgskole

Bøker, artikler og foredrag registrert i Christin. Se ellers min profil på Academia.edu

Medlem av Collegium Judaicum, Norsk Gammeltestamentlig Selskap, Nordic Network in Qumran Studies, Norsk Nytestamentlig Fagforum, Society of Biblical Literature, American Academy of Religion og Norsk Forening for Oppmerksomt Nærvær i helse, utdanning og forskning. 

Medlem av Norsk Faglitterær Forfatter - og Oversetterforening (som forfatter og oversetter).

Representant i universitetsstyret ved UiA (2016–2019; permisjon dette semesteret)

Faglige interesser

Hellige skrifter, manuskripter og manuskriptforfalkninger, materiell filologi

Gamle språk

Mindfulness og menneskesinnet

Humaniora og teknologi

Last changed: 2017-12-22 07:10:25

Publikasjoner

 • Justnes Årstein Forfalskninger av dødehavsruller. Om mer enn 70 nye fragmenter – og historien om ett av dem (DSS F.154; 5 Mos 27,4–6) (2017). Teologisk Tidsskrift . ISSN 1893-0263. 6 (1), s 70 - 83 doi: 10.18261/issn.1893-0271-2017-01-06
 • Justnes Årstein Philippians 2:6–11 as a Christological Psalm from the 20th Century (2017).
 • Elgvin Torleif, Justnes Årstein, 1QDanᵃ (1Q71) with MS 1926/4a (Dan 2.4–5) (2016).
 • Justnes Årstein 4QApocryphon of Daniel ar (4Q246) and the Book of Daniel (2016).
 • Justnes Årstein Hvem Buddha var, og hva(d) buddhismen har gjort ham til. Stephen Batchelor, den historiske Buddha – og Jesus (2016). Teologisk Tidsskrift . ISSN 1893-0263. 5 (1), s 45 - 59
 • Justnes Årstein On Being a ‘Librarian’: Labels, Categories, and Classifications (2016).
 • Eshel Esther, Eshel Hanan, Justnes Årstein, XJudg with MS 2861 (Judg 4.5–6) (2016).
 • Justnes Årstein rgz (2016).
 • Justnes Årstein šānāh (II) (2016).
 • Justnes Årstein ‘āṣam (2016).
 • Justnes Årstein Christfulness. Kristen spiritualitet med brodd mot østlig meditasjon (2015).
 • Justnes Årstein En idealisert barndom. Jesu opphav i Matteus 1–2 (2015). Kirke og kultur . ISSN 0023-186X. (2), s 142 - 159
 • Justnes Årstein Gabriels åpenbaring (Hazon Gabriel) – en moderne forfalskning? (2015). Teologisk Tidsskrift . ISSN 1893-0263. 4 (2), s 120 - 133
 • Justnes Årstein Mindfulnes 2.0? Religiøs uten religion (2015).
 • Justnes Årstein Mindfulness på norsk – en oversikt (2015).
 • Justnes Årstein The Hand of the Corrector in 1QIsaa XXXIII 7 (Isa 40,7-8): Some Observations (2015). Semitica . ISSN 0373-630X. 57 s 205 - 210
 • Justnes Årstein Tomhet møter fylde? Mindfulness og kristen meditasjonspraksis (2015).
 • Justnes Årstein Ad fontes! On Approaching ‘Biblical’ Manuscripts Older than the Bible (2014).
 • Justnes Årstein Bibel 2011: Mellom hellig skrift og (skjønn)litteratur (2014).
 • Gulliksen Øyvind Tveitereid, Justnes Årstein, Innledning : fra svar til undring (2014).
 • Justnes Årstein, Beckmann Morten Klepp, Jesus fra Nikea? Tre merkander til Oskar Skarsaunes visdomskristologi (2014). Teologisk Tidsskrift . ISSN 1893-0263. 3 (3), s 321 - 335
 • Justnes Årstein The Great Isaiah Scroll (1QIsaa) and Material Philology: Preliminary Observations and a Proposal (2014).
 • Justnes Årstein '... og det har ingenting med religion å gjøre' - Mindfulness-basert stressreduksjon (2013). DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift . ISSN 1501-9934. (2), s 62 - 79
 • Justnes Årstein Divine Violence and the Dead Sea Scrolls (2013).
 • Justnes Årstein Hva er Det nye testamentet? (2013).
 • Justnes Årstein Hva er Det nye testamentets grunntekst? Fem perspektiver (2013).
 • Justnes Årstein, Vegge Tor, Ny vin i skinninnbinding. Bruken av senere håndskrifter i Bibelselskapets oversettelser av Det nye testamentet (2013).
 • Beckmann Morten Klepp, Justnes Årstein, Når tekst og teologi konkurrerer. Kolosserne 1,15, Kolosserne 1,18 og Åpenbaringen 3,14 i Bibelselskapets oversettelser (2013).
 • Justnes Årstein Septuaginta som kristen bibel og som grunntekst for oversettelse av Det gamle testamente (2013).
 • Justnes Årstein UN-PAULINE PAUL? PHILIPPIANS 2.6-11 IN CONTEXT (2012). Symbolae Osloenses . ISSN 0039-7679. 86 (1), s 145 - 159 doi: 10.1080/00397679.2012.705069
 • Beckmann Morten Klepp, Justnes Årstein, Amplified John? - Kristologiske tekster i Johannesevangeliet og - Bibelselskapets NT05-oversettelse (2011). Tidsskrift for teologi og kirke . ISSN 0040-7194. 82 (2), s 126 - 141
 • Justnes Årstein, Klepp Morten Beckmann, Amplified John? Kristologiske tekster i Johannesevangeliet og Bibelselskapets NT05-oversettelse (2011). Tidsskrift for teologi og kirke . ISSN 0040-7194. 88 (2), s 126 - 141
 • Justnes Årstein, Braarvig Jens Erland, Hellig tekst og hellige skrifter (2011).
 • Justnes Årstein Präster, renhet och helighet (2011).
 • Justnes Årstein Teologi och antropologi (2011).
 • Justnes Årstein, Vegge Tor, Den historiske Jesus på norsk. Jesusbilder i offentlig debatt 1950-1999 (2010).
 • Justnes Årstein Oppfyllelsestiden en fortolkning av Lukas 4, 16-21 i lys av Qumran-tekstene (2009). Tidsskrift for teologi og kirke . ISSN 0040-7194. 80 (3), s 220 - 237
 • Justnes Årstein Papit, puhtaus ja pyhyys (2009).
 • Justnes Årstein Prester, renhet og hellighet (2009).
 • Justnes Årstein Præster, renhed og hellighed (2009).
 • Justnes Årstein Teologi og antropologi (2009).
 • Justnes Årstein Teologi og antropologi (2009).
 • Justnes Årstein Teologia ja antropologia (2009).
 • Justnes Årstein prester, renhet og hellighet (2009).
 • Justnes Årstein, Elgvin Torleif, "Appendix: 4Q215a, frgs. 1, 2, 3, and 4 - Text and Notes" (2004).
 • Justnes Årstein 4Q215A (Time of Righteousness) in Context 4Q215A (Rettferdighetens Tid) i kontekst (2004).
 • Justnes Årstein Bønn og kroppsspråk (1997).
 • Justnes, Årstein (2009). The Time of Salvation An Analysis of 4QAprocryphon of Daniel ar (4Q246), 4QMessianic Apocalypse (4Q521 2), and 4QTime of Righteousness (4Q215a). Peter Lang Publishing Group. ISBN 9783631581780. 429 s.
 • Elgvin, Torleif Aschim, Anders Haaland, Gunnar Justnes, Årstein Kvalbein, Hans Furuli, Rolf (2004). Dødehavsrullene. ISBN 8252551998. 344 s.
 • Justnes, Årstein (1998). Nils Alstrup Dahl: Matteusevangeliet - en kommentar. ISBN 8278680116. 422 s.
 • Justnes, Årstein (2009). Dødehavsrullene: Deres innhold, historie og betydning. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-588-9. 460 s.
 • Justnes, Årstein Braarvig, Jens Erland (2011). Hellige skrifter i verdensreligionene. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-902-3. 204 s.
 • Justnes, Årstein Hagelia, Hallvard Vegge, Tor (2013). Ny bibel, nye perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi. Portal forlag. ISBN 978-82-92712-76-4. 199 s.
 • Gulliksen, Øyvind Tveitereid Justnes, Årstein (2014). Fra svar til undring: Kristendom i norske samtidstekster. Verbum Akademisk. ISBN 9788254312872. 247 s.
 • Justnes, Årstein (2014). Mindfulness – visdom for nybegynnere. Portal forlag. ISBN 978-82-8314008-8. 62 s.
 • Justnes, Årstein (2015). Nærvær. Mindfulness og meditasjon i kristen tradisjon. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-035-4. 194 s.
 • Justnes, Årstein Laugerud, Tore Heskje, Kristin (2017). Når vi er stille. Erfaringer med meditasjon. Portal forlag. ISBN 9788283141191. 150 s.
 • Justnes Årstein The Lying Pen of Scribes 2018–2023 (2018).
 • Justnes Årstein Mindfulness (2018).
 • Justnes Årstein, Elgvin Torleif, “A Private Part of Enoch: A Faked Dead Sea Scrolls Fragment” (2017).
 • Justnes Årstein Authenticating Forgeries 101: The post-2002 Dead Sea Scrolls-like Fragments (2017).
 • Justnes Årstein Peter Beaumont, "Trade in Dead Sea Scrolls awash with suspected forgeries, experts warn" https://www.theguardian.com/world/2017/nov/21/trade-in-dead-sea-scrolls-awash-with-suspected-forgeries-experts-warn?CMP=Share_iOSApp_Other (2017).
 • Justnes Årstein Ikke no'stress. Hvordan mestre eksamenspresset? (2017).
 • Justnes Årstein Mindfulness-basert stressreduksjonskurs (2017).
 • Justnes Årstein Mindfulness – enkelt, men ikke lett (2017).
 • Justnes Årstein En «smag» av mindfulness (2017).
 • Justnes Årstein Manuscrits de la mer morte: L'énigme des fragments inédits (2017).

Send studiet på mail