0
Hopp til hovedinnhold

Årstein Justnes

Professor

Prodekan

 
Kontor:
E1018A ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Dr. theol. (2007), cand. mag. (1999; gresk mellomfag, hebraisk mellomfag, religionshistorie grunnfag), cand. theol. (1994). Instruktørutdanning i oppmerksomhetstrening/mindfulness - MBSR (2012).

Medlem av Nasjonalt publiseringsutvalg for humaniora (2018–); representant i universitetsstyret ved UiA (2016).

Forskning

Bøker, artikler og foredrag registrert i Christin. Se ellers min profil på Academia.edu

Medlem av Agder Vitenskapsakademi (2018–)

Styremedlem i Norsk Gammeltestamentlig selskap (2019–)

Medlem av Collegium Judaicum, Nordic Network in Qumran Studies, Norsk Nytestamentlig Fagforum, Society of Biblical Literature, American Academy of Religion og Norsk Forening for Oppmerksomt Nærvær i helse, utdanning og forskning

Medlem av Norsk Faglitterær Forfatter - og Oversetterforening (som forfatter og oversetter)

Undervisning

Er dette semesteret (v 2019) med i lesegrupper i gresk, latin og koptisk.

HP-601 Forskningsformidling (høsten 2018)

Arbeidserfaring

2017 august–: Prodekan for forskning

2017 jan–juli: Fungerende dekan

2015–: Professor i bibelvitenskap, UiA

2011–2015: Førsteamanuensis i bibelvitenskap, UiA


2007–2011: Instituttleder Institutt for religion, filosofi og historie, UiA

2003–2007: Studieleder (60%) og førstelektor (40%) ved Inst. for teologi og filosofi, UiA

1995–2003: Lektor/førstelektor i Det nye testamentet, Ansgar teologiske høgskole

Faglige interesser

Hellige skrifter, manuskripter og manuskriptforfalkninger, materiell filologi

Gamle språk

Mindfulness og menneskesinnet

Humaniora og teknologi

Prosjekter

Prosjektkoordinator for NFR-prosjektet 'Biblical' Texts Older than the Bible (2012-2016; se nettside og Facebook-side) og leder for The Lying Pen of Scribes (2016–; se nettside og Facebook-side)

Medlem av Forum for hellige skrifter (se nettside og Facebook-side)

Vitenskapelige publikasjoner

 • Justnes Årstein, Elgvin Torleif, A Private Part of Enoch: A Forged Fragment of 1 Enoch 8:4–9:3 (2018).
 • Justnes Årstein An Idealized Childhood: The Origin of the Messiah in Matthew 1–2 (2018).
 • Justnes Årstein Forfalskninger av dødehavsruller. Om mer enn 70 nye fragmenter – og historien om ett av dem (DSS F.154; 5 Mos 27,4–6) (2017). Teologisk Tidsskrift . ISSN 1893-0263. 6 (1), s 70 - 83 doi: 10.18261/issn.1893-0271-2017-01-06
 • Justnes Årstein Philippians 2:6–11 as a Christological Psalm from the 20th Century (2017).
 • Elgvin Torleif, Justnes Årstein, 1QDanᵃ (1Q71) with MS 1926/4a (Dan 2.4–5) (2016).
 • Justnes Årstein 4QApocryphon of Daniel ar (4Q246) and the Book of Daniel (2016).
 • Justnes Årstein Hvem Buddha var, og hva(d) buddhismen har gjort ham til. Stephen Batchelor, den historiske Buddha – og Jesus (2016). Teologisk Tidsskrift . ISSN 1893-0263. 5 (1), s 45 - 59
 • Justnes Årstein On Being a ‘Librarian’: Labels, Categories, and Classifications (2016).
 • Eshel Esther, Eshel Hanan, Justnes Årstein, XJudg with MS 2861 (Judg 4.5–6) (2016).
 • Justnes Årstein rgz (2016).
 • Justnes Årstein šānāh (II) (2016).
 • Justnes Årstein ‘āṣam (2016).
 • Justnes Årstein Christfulness. Kristen spiritualitet med brodd mot østlig meditasjon (2015).
 • Justnes Årstein En idealisert barndom. Jesu opphav i Matteus 1–2 (2015). Kirke og kultur . ISSN 0023-186X. (2), s 142 - 159
 • Justnes Årstein Gabriels åpenbaring (Hazon Gabriel) – en moderne forfalskning? (2015). Teologisk Tidsskrift . ISSN 1893-0263. 4 (2), s 120 - 133
 • Justnes Årstein Mindfulnes 2.0? Religiøs uten religion (2015).
 • Justnes Årstein Mindfulness på norsk – en oversikt (2015).
 • Justnes Årstein The Hand of the Corrector in 1QIsaa XXXIII 7 (Isa 40,7-8): Some Observations (2015). Semitica . ISSN 0373-630X. 57 s 205 - 210
 • Justnes Årstein Tomhet møter fylde? Mindfulness og kristen meditasjonspraksis (2015).
 • Justnes Årstein Ad fontes! On Approaching ‘Biblical’ Manuscripts Older than the Bible (2014).
 • Justnes Årstein Bibel 2011: Mellom hellig skrift og (skjønn)litteratur (2014).
 • Gulliksen Øyvind Tveitereid, Justnes Årstein, Innledning : fra svar til undring (2014).
 • Justnes Årstein, Beckmann Morten Klepp, Jesus fra Nikea? Tre merkander til Oskar Skarsaunes visdomskristologi (2014). Teologisk Tidsskrift . ISSN 1893-0263. 3 (3), s 321 - 335
 • Justnes Årstein The Great Isaiah Scroll (1QIsaa) and Material Philology: Preliminary Observations and a Proposal (2014).
 • Justnes Årstein '... og det har ingenting med religion å gjøre' - Mindfulness-basert stressreduksjon (2013). DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift . ISSN 1501-9934. (2), s 62 - 79
 • Justnes Årstein Divine Violence and the Dead Sea Scrolls (2013).
 • Justnes Årstein Hva er Det nye testamentet? (2013).
 • Justnes Årstein Hva er Det nye testamentets grunntekst? Fem perspektiver (2013).
 • Justnes Årstein, Vegge Tor, Ny vin i skinninnbinding. Bruken av senere håndskrifter i Bibelselskapets oversettelser av Det nye testamentet (2013).
 • Beckmann Morten Klepp, Justnes Årstein, Når tekst og teologi konkurrerer. Kolosserne 1,15, Kolosserne 1,18 og Åpenbaringen 3,14 i Bibelselskapets oversettelser (2013).
 • Justnes Årstein Septuaginta som kristen bibel og som grunntekst for oversettelse av Det gamle testamente (2013).
 • Justnes Årstein UN-PAULINE PAUL? PHILIPPIANS 2.6-11 IN CONTEXT (2012). Symbolae Osloenses . ISSN 0039-7679. 86 (1), s 145 - 159 doi: 10.1080/00397679.2012.705069
 • Justnes Årstein, Klepp Morten Beckmann, Amplified John? Kristologiske tekster i Johannesevangeliet og Bibelselskapets NT05-oversettelse (2011). Tidsskrift for teologi og kirke . ISSN 0040-7194. 88 (2), s 126 - 141
 • Justnes Årstein, Braarvig Jens Erland, Hellig tekst og hellige skrifter (2011).
 • Justnes Årstein Präster, renhet och helighet (2011).
 • Justnes Årstein Teologi och antropologi (2011).
 • Justnes Årstein, Vegge Tor, Den historiske Jesus på norsk. Jesusbilder i offentlig debatt 1950-1999 (2010).
 • Justnes Årstein Oppfyllelsestiden en fortolkning av Lukas 4, 16-21 i lys av Qumran-tekstene (2009). Tidsskrift for teologi og kirke . ISSN 0040-7194. 80 (3), s 220 - 237
 • Justnes Årstein Papit, puhtaus ja pyhyys (2009).
 • Justnes Årstein Prester, renhet og hellighet (2009).
 • Justnes Årstein Præster, renhed og hellighed (2009).
 • Justnes Årstein Teologi og antropologi (2009).
 • Justnes Årstein Teologi og antropologi (2009).
 • Justnes Årstein Teologia ja antropologia (2009).
 • Justnes Årstein, Elgvin Torleif, "Appendix: 4Q215a, frgs. 1, 2, 3, and 4 - Text and Notes" (2004).
 • Justnes Årstein 4Q215A (Time of Righteousness) in Context 4Q215A (Rettferdighetens Tid) i kontekst (2004).
 • Justnes Årstein Bønn og kroppsspråk (1997).
 • Justnes, Årstein Laugerud, Tore Heskje, Kristin (2017). Når vi er stille. Erfaringer med meditasjon. Portal forlag. ISBN 9788283141191. 150 s.
 • Justnes, Årstein (2015). Nærvær. Mindfulness og meditasjon i kristen tradisjon. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-035-4. 194 s.
 • Gulliksen, Øyvind Tveitereid Justnes, Årstein (2014). Fra svar til undring: Kristendom i norske samtidstekster. Verbum Akademisk. ISBN 9788254312872. 247 s.
 • Justnes, Årstein (2014). Mindfulness – visdom for nybegynnere. Portal forlag. ISBN 978-82-8314008-8. 62 s.
 • Justnes, Årstein Hagelia, Hallvard Vegge, Tor (2013). Ny bibel, nye perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi. Portal forlag. ISBN 978-82-92712-76-4. 199 s.
 • Justnes, Årstein (2009). Dødehavsrullene: Deres innhold, historie og betydning. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-588-9. 460 s.
 • Justnes, Årstein Braarvig, Jens Erland (2011). Hellige skrifter i verdensreligionene. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-902-3. 204 s.
 • Justnes, Årstein (2009). The Time of Salvation An Analysis of 4QAprocryphon of Daniel ar (4Q246), 4QMessianic Apocalypse (4Q521 2), and 4QTime of Righteousness (4Q215a). Peter Lang Publishing Group. ISBN 9783631581780. 429 s.
 • Justnes, Årstein (1998). Nils Alstrup Dahl: Matteusevangeliet - en kommentar. ISBN 8278680116. 422 s.
 • Elgvin, Torleif Aschim, Anders Haaland, Gunnar Justnes, Årstein Kvalbein, Hans Furuli, Rolf (2004). Dødehavsrullene. ISBN 8252551998. 344 s.
 • Justnes Årstein «Kunsten å holde hverandre ut over tid: Om forskningsgrupper og forskningsprosjekter» (2019).
 • Justnes Årstein «Det religiøse uden religion. Tomhed møder fylde. Moderne mindfulness og religiøsitet sat i religionshistorisk perspektiv» (4 timer) (2019).
 • Justnes Årstein, Rasmussen Josephine Munch, The post-2002 Fragments and the Scholars Who Turned them into Dead Sea Scrolls (2018).
 • Rasmussen Josephine Munch, Justnes Årstein, El misterio de las biblias ‘fake’ (2018).
 • Justnes Årstein, Elgvin Torleif, A Private Part of Enoch: A Forged Fragment of 1 Enoch 8:4–9:3 (2018).
 • Justnes Årstein Dead Sea Scroll Fakes Abound, and Scholars Admit They Share the Blame (2018).
 • Justnes Årstein After Bible Museum scandal, more American Christians suspect they bought fake Dead Sea Scrolls (2018).
 • Justnes Årstein Mindfulness - hva det er og hvorfor det funker (2018).
 • Justnes Årstein De falske fragmentene og forskerne som gjorde dem til dødehavsruller (2018).
 • Rasmussen Josephine Munch, Justnes Årstein, Hazon Gabriel: A Display of Negligence (2018).

Sist endret: 21.01.2019 16:01

Send studiet på mail