Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
E1018A ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Dr. theol. (2007), cand. mag. (1999; gresk mellomfag, hebraisk mellomfag, religionshistorie grunnfag), cand. theol. (1994). Instruktørutdanning i oppmerksomhetstrening/mindfulness - MBSR (2012).

Medlem av Nasjonalt publiseringsutvalg for humaniora (2018–2019); representant i universitetsstyret ved UiA (2016).

Forskning

Bøker, artikler og foredrag registrert i Christin. Se ellers min profil på Academia.edu

Medlem av Society of Biblical Literature (SBL), European Association of Biblical Studies (EABS), American Academy of Religion (AAR), Collegium Judaicum, Norsk Gammeltestamentlig Selskap (styremedlem og kasserer 2019–2021), Norsk Nytestamentlig Fagforum og Agder Vitenskapsakademi (2018–).

Medlem av Norsk Faglitterær Forfatter - og Oversetterforening (som forfatter og oversetter)

Undervisning

Undervisning:

Våren 2023: REL101 Hellige tekster; REL203 Bacheloroppgaven

Høsten 2023: REL117 Jødedom, kristendom og humanisme; REL118 Hinduisme, buddhisme og islam; TEOL231 Bibelteologi og hermeneutikk

Arbeidserfaring

2017 aug–2019 sep: Prodekan

2017 jan–juli: Fungerende dekan

2015–: Professor i bibelvitenskap, UiA

2011–2015: Førsteamanuensis i bibelvitenskap, UiA


2007–2011: Instituttleder Institutt for religion, filosofi og historie, UiA

2003–2007: Studieleder (60%) og førstelektor (40%) ved Inst. for teologi og filosofi, UiA

1995–2003: Lektor/førstelektor i Det nye testamentet, Ansgar teologiske høgskole

Faglige interesser

Hellige skrifter, manuskripter og manuskriptforfalskninger, materiell filologi

Humaniora og teknologi, Digital Humanities; Computational Humanities

Gamle språk

Mindfulness og menneskesinnet

Prosjekter

Leder for «The Lying Pen of Scribes» (2016–; se nettside og Facebook-side) og for Toppforskprosjektet «‘The Lying Pen of Scribes’: Manuscript Forgeries, Digital Imaging, and Critical Provenance Research» (2019–2024). Leder for PAMfilius (2020–).

Leder for «On the Origin of the Pieces: The Provenance of Early Buddhist Manuscripts and Fragments (2022–)».

Medlem av CAS-prosjektet «Books Known Only by Title: Exploring the Gendered Structures of First Millennium Imagined Libraries (2020–21

Prosjektkoordinator for NFR-prosjektet 'Biblical' Texts Older than the Bible (2012-2016; se nettside og Facebook-side).

Medlem av Forum for hellige skrifter (se nettside og Facebook-side)

Vitenskapelige publikasjoner

 • Press, Michael David; Justnes, Årstein (2023). Introduction: The Market for Jewish Antiquities. Journal of Ancient Judaism (JAJ). ISSN: 1869-3296. 14 (2). s 163 - 165. doi:10.30965/21967954-bja10044.
 • Justnes, Årstein (2023). Provenance and the Dead Sea Scrolls: Five Examples. Variant Scholarship: Ancient Texts in Modern Contexts. ISBN: 9789464270464. Sidestone Press. Kap. 3. s 41 - 57.
 • Justnes, Årstein; Kjeldsberg, Ludvik A. (2023). “Much Clean Paper for Little Dirty Paper”: The Market for Dead Sea Scrolls in the Twenty-First Century. Journal of Ancient Judaism (JAJ). ISSN: 1869-3296. 14 (2). s 222 - 262. doi:10.30965/21967954-bja10043.
 • Justnes, Årstein; Rasmussen, Josephine Munch (2021). More Dubious Dead Sea Scrolls: Four Pre-2002 Fragments in the Schøyen Collection. Dead Sea Discoveries. ISSN: 0929-0761. 28 (1). s 20 - 37. doi:10.1163/15685179-bja10001.
 • Rasmussen, Josephine Munch; Justnes, Årstein (2021). Tales of Saviours and Iconoclasts: On The Provenance of “The Dead Sea Scrolls of Buddhism”. Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (ACTA). ISSN: 0065-0900. 32 (18). s 125 - 146. doi:10.5617/acta.9023.
 • Justnes, Årstein; Rasmussen, Josephine Munch (2020). Hazon Gabriel: A Display of Negligence. Bulletin of the American Schools of Oriental Research (BASOR). ISSN: 0003-097X. 384 (1). s 69 - 76. doi:10.1086/709464.
 • Justnes, Årstein; Kjeldsberg, Ludvik A. (2020). Making the Donald Born Again: Donald Trump’s ‘Conversion’. The Mimesis of Change: Conversion and Peripety in Life Stories. ISBN: 978-88-3315-231-8. Fabrizio Serra Editore. Chapter 10. s 157 - 166.
 • Justnes, Årstein (2019). Fake Fragments, Flexible Provenances: Eight Aramaic “Dead Sea Scrolls” from the 21st Century. Vision, Narrative, and Wisdom in the Aramaic Texts from Qumran. ISBN: 978-90-04-41373-3. Brill Academic Publishers. Kapittel 12. s 242 - 271.
 • Vegge, Tor; Justnes, Årstein (2019). Forhandlinger med «grunnteksten»: Bibelselskapets nyere oversettelser av Det nye testamentet. Gjenoversettelse av hellige tekster. ISBN: 978-82-8034-204-1. Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S. Kapittel 3. s 41 - 53.
 • Justnes, Årstein (2019). Predetermined for Predestination? On the Assumed Notion of Predestination in the Dead Sea Scrolls. Scandinavian Journal of the Old Testament. ISSN: 0901-8328. 33 (1). s 82 - 94. doi:10.1080/09018328.2019.1600257.
 • Justnes, Årstein; Elgvin, Torleif (2018). A Private Part of Enoch: A Forged Fragment of 1 Enoch 8:4–9:3. Wisdom Poured Out Like Water: Studies on Jewish and Christian Antiquity in Honor of Gabriele Boccaccini. ISBN: 978-3-11-059588-8. Walter de Gruyter (De Gruyter). 13. s 195 - 203.
 • Justnes, Årstein (2018). An Idealized Childhood: The Origin of the Messiah in Matthew 1–2. Hagiographic Adaptations. ISBN: 978-88-3315-115-1. Fabrizio Serra Editore. Kapittel 7. s 139 - 151.
 • Justnes, Årstein (2017). Forfalskninger av dødehavsruller. Om mer enn 70 nye fragmenter – og historien om ett av dem (DSS F.154; 5 Mos 27,4–6). Teologisk Tidsskrift. ISSN: 1893-0263. 6 (1). s 70 - 83. doi:10.18261/issn.1893-0271-2017-01-06.
 • Justnes, Årstein (2017). Philippians 2:6–11 as a Christological Psalm from the 20th Century. Functions of Psalms and Prayers in the Late Second Temple Period. ISBN: 978-3-11-044926-6. Walter de Gruyter. Part VI. s 410 - 424.
 • Elgvin, Torleif; Justnes, Årstein (2016). 1QDanᵃ (1Q71) with MS 1926/4a (Dan 2.4–5). Gleanings from the Caves: Dead Sea Scrolls and Artefacts from the Schøyen Collection. ISBN: 9780567113009. Bloomsbury T&T Clark. XXIII. s 247 - 255.
 • Justnes, Årstein (2016). 4QApocryphon of Daniel ar (4Q246) and the Book of Daniel. The Seleucid and Hasmonean Periods and the Apocalyptic Worldview. ISBN: 978-0-56766-614-7. T&T Clark. III.4. s 183 - 192.
 • Justnes, Årstein (2016). Hvem Buddha var, og hva(d) buddhismen har gjort ham til. Stephen Batchelor, den historiske Buddha – og Jesus. Teologisk Tidsskrift. ISSN: 1893-0263. 5 (1). s 45 - 59. doi:10.18261/issn.1893-0271-2016-01-04.
 • Justnes, Årstein (2016). On Being a ‘Librarian’: Labels, Categories, and Classifications. The Dead Sea Scrolls at Qumran and the Concept of a Library. ISBN: 9789004301825. Brill Academic Publishers. 2. s 15 - 29.
 • Eshel, Esther; Eshel, Hanan; Justnes, Årstein (2016). XJudg with MS 2861 (Judg 4.5–6). Gleanings from the Caves: Dead Sea Scrolls and Artefacts from the Schøyen Collection. ISBN: 9780567113009. T&T Clark. IV. s 194 - 201.
 • Justnes, Årstein (2016). rgz. Theologisches Wörterbuch zu den Qumrantexten, Band 3. ISBN: 978-3-17-020431-7. W. Kohlhammer GmbH. Kapittel. s 606 - 609.
 • Justnes, Årstein (2016). šānāh (II). Theologisches Wörterbuch zu den Qumrantexten, Band 3. ISBN: 978-3-17-020431-7. W. Kohlhammer GmbH. Kapittel. s 1022 - 1025.
 • Justnes, Årstein (2016). ‘āṣam. Theologisches Wörterbuch zu den Qumrantexten, Band 3. ISBN: 978-3-17-020431-7. W. Kohlhammer GmbH. Kapittel. s 194 - 195.
 • Justnes, Årstein (2015). Christfulness. Kristen spiritualitet med brodd mot østlig meditasjon. Nærvær. Mindfulness og meditasjon i kristen tradisjon. ISBN: 978-82-8314-035-4. Portal forlag. Kap. 5. s 81 - 95.
 • Justnes, Årstein (2015). En idealisert barndom. Jesu opphav i Matteus 1–2. Kirke og kultur. ISSN: 0023-186X. (2). s 142 - 159.
 • Justnes, Årstein (2015). Gabriels åpenbaring (Hazon Gabriel) – en moderne forfalskning?. Teologisk Tidsskrift. ISSN: 1893-0263. 4 (2). s 120 - 133.
 • Justnes, Årstein (2015). Mindfulnes 2.0? Religiøs uten religion. Nærvær. Mindfulness og meditasjon i kristen tradisjon. ISBN: 978-82-8314-035-4. Portal forlag. Kap. 7. s 111 - 122.
 • Justnes, Årstein (2015). Mindfulness på norsk – en oversikt. Nærvær. Mindfulness og meditasjon i kristen tradisjon. ISBN: 978-82-8314-035-4. Portal forlag. Kap. 2. s 35 - 49.
 • Justnes, Årstein (2015). The Hand of the Corrector in 1QIsaa XXXIII 7 (Isa 40,7-8): Some Observations. Semitica. ISSN: 0373-630X. 57s 205 - 210.
 • Justnes, Årstein (2015). Tomhet møter fylde? Mindfulness og kristen meditasjonspraksis. Nærvær. Mindfulness og meditasjon i kristen tradisjon. ISBN: 978-82-8314-035-4. Portal forlag. Kap. 4. s 67 - 80.
 • Justnes, Årstein (2014). Ad fontes! On Approaching ‘Biblical’ Manuscripts Older than the Bible. Approaches to the Text: From Pre-Gospel to Post-Baroque. ISBN: 978-88-6227-695-5. Fabrizio Serra Editore. Kapittel 1. s 19 - 31.
 • Justnes, Årstein (2014). Bibel 2011: Mellom hellig skrift og (skjønn)litteratur. Fra svar til undring: Kristendom i norske samtidstekster. ISBN: 9788254312872. Verbum Akademisk. Kapittel 8. s 163 - 180.
 • Gulliksen, Øyvind Tveitereid; Justnes, Årstein (2014). Innledning : fra svar til undring. Fra svar til undring: Kristendom i norske samtidstekster. ISBN: 9788254312872. Verbum Akademisk. Innledning. s 9 - 21.
 • Justnes, Årstein; Beckmann, Morten Klepp (2014). Jesus fra Nikea? Tre merkander til Oskar Skarsaunes visdomskristologi. Teologisk Tidsskrift. ISSN: 1893-0263. 3 (3). s 321 - 335.
 • Justnes, Årstein (2014). The Great Isaiah Scroll (1QIsaa) and Material Philology: Preliminary Observations and a Proposal. New studies in the Book of Isaiah: Essays in honor of Hallvard Hagelia. ISBN: 978-1-4632-0356-6. Gorgias Press. Kapittel 6. s 91 - 113.
 • Justnes, Årstein (2013). '... og det har ingenting med religion å gjøre' - Mindfulness-basert stressreduksjon. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN: 1501-9934. (2). s 62 - 79.
 • Justnes, Årstein (2013). Divine Violence and the Dead Sea Scrolls. Encountering violence in the Bible. ISBN: 978-1-909697-01-0. Sheffield Phoenix Press. kap 12. s 178 - 193.
 • Justnes, Årstein (2013). Hva er Det nye testamentet?. Forankring og fornyelse : festskrift for Ansgarskolen 1913–2013. ISBN: 978-82-92712-87-0. Portal forlag. Kapittel 3. s 58 - 82.
 • Justnes, Årstein (2013). Hva er Det nye testamentets grunntekst? Fem perspektiver. Ny bibel, nye perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi. ISBN: 978-82-92712-76-4. Portal forlag. Kap. 11. s 160 - 172.
 • Justnes, Årstein; Vegge, Tor (2013). Ny vin i skinninnbinding. Bruken av senere håndskrifter i Bibelselskapets oversettelser av Det nye testamentet. Ny bibel, nye perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi. ISBN: 978-82-92712-76-4. Portal forlag. Kap. 12. s 173 - 194.
 • Beckmann, Morten Klepp; Justnes, Årstein (2013). Når tekst og teologi konkurrerer. Kolosserne 1,15, Kolosserne 1,18 og Åpenbaringen 3,14 i Bibelselskapets oversettelser. Ny bibel, nye perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi. ISBN: 978-82-92712-76-4. Portal forlag. Kap. 5. s 62 - 74.
 • Justnes, Årstein (2013). Septuaginta som kristen bibel og som grunntekst for oversettelse av Det gamle testamente. Ny bibel, nye perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi. ISBN: 978-82-92712-76-4. Portal forlag. s 160 - 172.
 • Justnes, Årstein (2012). UN-PAULINE PAUL? PHILIPPIANS 2.6-11 IN CONTEXT. Symbolae Osloenses - Norwegian Journal of Greek and Latin Studies. ISSN: 0039-7679. 86 (1). s 145 - 159. doi:10.1080/00397679.2012.705069.
 • Justnes, Årstein; Klepp, Morten Beckmann (2011). Amplified John? Kristologiske tekster i Johannesevangeliet og Bibelselskapets NT05-oversettelse. Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN: 0040-7194. 88 (2). s 126 - 141.
 • Justnes, Årstein; Braarvig, Jens Erland (2011). Hellig tekst og hellige skrifter. Hellige skrifter i verdensreligionene. ISBN: 978-82-7634-902-3. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. Første kapittel. s 9 - 20.
 • Justnes, Årstein (2011). Präster, renhet och helighet. Dödahavsrullarna: Innehåll, bakgrund och betydelse. ISBN: 978-91-7353-473-4. Bokförlaget Atlantis. IV.3. s 211 - 223.
 • Justnes, Årstein (2011). Teologi och antropologi. Dödahavsrullarna: Innehåll, bakgrund och betydelse. ISBN: 978-91-7353-473-4. Bokförlaget Atlantis. IV.8. s 275 - 287.
 • Justnes, Årstein; Vegge, Tor (2010). Den historiske Jesus på norsk. Jesusbilder i offentlig debatt 1950-1999. Norsk bruksteologi i endring: tendenser gjennom det 20. århundre. ISBN: 978-82-519-2655-3. Tapir Akademisk Forlag. kapittel. s 243 - 277.
 • Justnes, Årstein (2009). Oppfyllelsestiden en fortolkning av Lukas 4, 16-21 i lys av Qumran-tekstene. Tidsskrift for teologi og kirke. ISSN: 0040-7194. 80 (3). s 220 - 237.
 • Justnes, Årstein (2009). Papit, puhtaus ja pyhyys. Aare saviastioissa, Qumranin teksit avautuvat. Kirjapaja. faglig_bok_forlag.
 • Justnes, Årstein (2009). Prester, renhet og hellighet. Dødehavsrullene: Deres innhold, historie og betydning. ISBN: 978-82-7634-588-9. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. IV kapittel 3. s 227 - 239.
 • Justnes, Årstein (2009). Præster, renhed og hellighed. Dødehavsrullerne - Innhold, historie og betydning. ISBN: 978-87-7457-461-3. Forlaget ANIS. s 189 - 198.
 • Justnes, Årstein (2009). Teologi og antropologi. Dødehavsrullene: Deres innhold, historie og betydning. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
 • Justnes, Årstein (2009). Teologi og antropologi. Dødehavsrullerne - Innhold, historie og betydning. ISBN: 978-87-7457-461-3. Forlaget ANIS. s 243 - 254.
 • Justnes, Årstein (2009). Teologia ja antropologia. Aare saviastioissa, Qumranin teksit avautuvat. Kirjapaja. faglig_bok_forlag.
 • Justnes, Årstein; Elgvin, Torleif (2004). "Appendix: 4Q215a, frgs. 1, 2, 3, and 4 - Text and Notes". Sapiential perspectives : wisdom literature in light of the Dead Sea scrolls ; proceedings of the Sixth International Symposium of the Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated Literature, 20-22 May, 2001. ISBN: 90-04-13670-3. Brill Academic Publishers. kap. s 162 - 170.
 • Justnes, Årstein (2004). 4Q215A (Time of Righteousness) in Context 4Q215A (Rettferdighetens Tid) i kontekst. Sapiential perspectives : wisdom literature in light of the Dead Sea scrolls ; proceedings of the Sixth International Symposium of the Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated Literature, 20-22 May, 2001. ISBN: 90-04-13670-3. Brill Academic Publishers. s 141 - 161.
 • Justnes, Årstein (1997). Bønn og kroppsspråk. Tid for bønn: Innvielse og tilbedelse - meditasjoner og dikt (red. Sveinung Lorentsen). ISBN: 8250311000. Atheneum ansgarbøker. laerebok. s 141 - 142.
 • Justnes, Årstein (2019). De falske fragmentene og forskerne som gjorde dem til dødehavsruller. ISBN: 9788202566395. Cappelen Damm Akademisk. s 160.
 • Justnes, Årstein; Laugerud, Tore; Heskje, Kristin (2017). Når vi er stille. Erfaringer med meditasjon. ISBN: 9788283141191. Portal forlag. s 150.
 • Justnes, Årstein (2015). Nærvær. Mindfulness og meditasjon i kristen tradisjon. ISBN: 978-82-8314-035-4. Portal forlag. s 194.
 • Gulliksen, Øyvind Tveitereid; Justnes, Årstein (2014). Fra svar til undring: Kristendom i norske samtidstekster. ISBN: 9788254312872. Verbum Akademisk. s 247.
 • Justnes, Årstein (2014). Mindfulness – visdom for nybegynnere. ISBN: 978-82-8314008-8. Portal forlag. s 62.
 • Justnes, Årstein; Hagelia, Hallvard; Vegge, Tor (2013). Ny bibel, nye perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi. ISBN: 978-82-92712-76-4. Portal forlag. s 199.
 • Justnes, Årstein (2009). Dødehavsrullene: Deres innhold, historie og betydning. ISBN: 978-82-7634-588-9. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 460.
 • Justnes, Årstein; Braarvig, Jens Erland (2011). Hellige skrifter i verdensreligionene. ISBN: 978-82-7634-902-3. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 204.
 • Justnes, Årstein (2009). The Time of Salvation An Analysis of 4QAprocryphon of Daniel ar (4Q246), 4QMessianic Apocalypse (4Q521 2), and 4QTime of Righteousness (4Q215a). ISBN: 9783631581780. Peter Lang Publishing Group. s 429.
 • Justnes, Årstein (1998). Nils Alstrup Dahl: Matteusevangeliet - en kommentar. ISBN: 8278680116. Akademisk Fagforlag. s 422.
 • Elgvin, Torleif; Aschim, Anders; Haaland, Gunnar; Justnes, Årstein; Kvalbein, Hans; Furuli, Rolf (2004). Dødehavsrullene. ISBN: 8252551998. De norske bokklubbene. s 344.
 • Justnes, Årstein (2023). The Dead Sea Scrolls of Buddhism: The Collectors, the Scholars, and the Lies.
 • Justnes, Årstein; Ekroll, Charlotte (2023). A Sudden Clink from the Missing Link: The History of the So-called Yaḥad Ostracon from Qumran.
 • Justnes, Årstein (2023). From Qumran Caves to Swiss Vaults: Traveling “Dead Sea Scrolls” Fragments.
 • Stordalen, Lena Caroline; Hægeland, Signe Marie; Justnes, Årstein (2023). Jakten på de tapte Dødehavsrullene.
 • Justnes, Årstein; Kjeldsberg, Ludvik A. (2023). De falske fragmentene og forskerne som gjorde dem til dødehavsruller.
 • Hægeland, Signe Marie; Monger, Matthew Phillip; Lied, Liv Ingeborg; Justnes, Årstein (2023). Tapte fragmenter [podcast].
 • Hægeland, Signe Marie; Lande, Dana Ryan; Justnes, Årstein (2023). Hvordan lansere et falskt dødehavsrullfragment? [podcast].

Sist endret: 20.09.2023 06:09