0
Hopp til hovedinnhold

Arne Isaksen

Professor

Professor

 
Kontor:
A161 ( Jon Lilletuns vei 3, Grimstad )

Arne Isaksen er professor ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon på Handelshøyskolen ved UiA. Han er utdannet Dr. polit. i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo.

Isaksen har en omfattende samling av internasjonale publiseringer og et betydelig antall siteringer. Han er publisert i anerkjente tidsskrifter innenfor fagfeltet økonomisk geografi og regional utvikling, deriblantRegional Studies, Journal of Economic Geography, Entrepreneurship & Regional DevelopmentogEconomic Geography. Isaksen har vært medredaktør og forfatter av seks fagbøker på norske forlag, en fagbok på et nordisk forlag og en på et engelsk forlag.

Isaksen har vært ansatt ved UiA siden 2000, hvor han blant annet har vært instituttleder og studiekoordinator for masterstudiet i industriell økonomi. Før han kom til UiA, var Isaksen forsker i Agderforskning og STEP-gruppen. Han har også bakgrunn fra arbeidsmarkedsetaten.

Isaksen har i dag mye kontakt med utformere av politikk, spesielt i de to fylkeskommunene i Agder og i Norges forskningsråd. Han er brukt som innleder på seminarer og workshops om temaer knyttet til regional næringsutvikling, innovasjon og innovasjonspolitikk.

Isaksen har tidligere ledet et stort prosjekt i Forskningsrådets programVirkemidler for regional FoU og innovasjon(2011-2016). Prosjektet omfattet flere norske og utenlandske forskningsmiljøer, og ledet blant annet til to norske fagbøker og en spesialutgave i tidsskriftetEuropean Planning Studies. 

Faglige interesser

Isaksen forsker på temaet regional næringsutvikling og innovasjon. Interessen er særlig knyttet til hvordan næringer vokser fram og utvikles i ulike geografiske områder, hvordan bedrifter inngår og støttes av regionale klynger og innovasjonssystemer, og hva som fremmer innovasjon i bedrifter og næringsmiljøer. Det meste av forskningen er teoretisk funderte casestudier med mål om å utvikle begreper og teorier som bidrar til bedre forståelse av ulike sider ved regional utvikling og innovasjon.

Isaksen foreleser disse emnene på masterstudiet i innovasjon og kunnskapsutvikling:

·         ORG 454 Innovasjonsteori

·         SE 410 Lokalisering og regional næringsutvikling, som også undervises på Nordic Joint Master in Innovative Governance and Public Management

·         ORG 503 Innovasjon i offentlig sektor

 I tillegg veileder han PhD-studenter og masterstudenter som skriver sin masteroppgave.

Link til eksterne nettsider:

·          https://scholar.google.no/citations?user=-vrbFsMAAAAJ&hl=no&oi=ao

·          https://www.linkedin.com/in/arne-isaksen-94672380

Prosjekter

Isaksen er medlem i forskergruppen ved UiA om Regional innovasjonsstrategier, RIS. Link: https://www.uia.no/en/about-uia/organization/centres/centre-for-advanced-studies-in-regional-innovation-strategies-ris.

Han leder i 2017 et prosjektom ‘Innovation policies for economic restructuring: combining actor based and system based strategies’ med deltakere også fra Høgskulen på Vestlandet og Agderforskning.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Isaksen, Arne Kyllingstad, Nina Rypestøl, Jan Ole Schulze-Krogh, Ann Camilla (2019). Entrepreneurial discovery processes in different regional contexts: A conceptual discussion. The Entrepreneurial Discovery Process and Regional Development. New Knowledge Emergence, Conversion and Exploitation. ISBN: 978-1-138-57455-7. Routledge. Chapter 2. s 35 - 53.
 • Isaksen, Arne Hermelin, Brita Knutsen, Hege Merete (2019). J?ranli, Ingvild. 2018. Labour Markets and the Geography of Firm Learning. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN: 0029-1951. doi:10.1080/00291951.2019.1589568.
 • Hassink, Robert Isaksen, Arne Trippl, Michaela (2019). Towards a comprehensive understanding of new regional industrial path development. Regional studies. ISSN: 0034-3404. doi:10.1080/00343404.2019.1566704.
 • Isaksen, Arne Kyllingstad, Nina Rypestøl, Jan Ole Schulze-Krogh, Ann Camilla (2018). Differentiated regional entrepreneurial discovery processes. A conceptual discussion and empirical illustration from three emergent clusters.. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 26 (11). s 2200 - 2215. doi:10.1080/09654313.2018.1530143.
 • Trippl, Michaela Grillitsch, Markus Isaksen, Arne (2017). Exogenous sources of regional industrial change: Attraction and absorptionofnon-local knowledge for new path development. Progress in Human Geography. ISSN: 0309-1325. 42 (5). s 687 - 705. doi:10.1177/0309132517700982.
 • Isaksen, Arne (2018). From success to failure, the disappearance of clusters: a study of a Norwegian boat-building cluster. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society. ISSN: 1752-1378. 11 (2). s 241 - 255. doi:10.1093/cjres/rsy007.
 • Isaksen, Arne Tödtling, Franz Trippl, Michaela (2018). Innovation Policies for Regional Structural Change: Combining Actor-Based and System-Based Strategies. New Avenues for Regional Innovation Systems - Theoretical Advances, Empirical Cases and Policy Lessons. ISBN: 9783319716602. Springer Nature. kapittel 11. s 221 - 238.
 • Isaksen, Arne Martin, Roman Trippl, Michaela (2018). New Avenues for Regional Innovation Systems and Policy. New Avenues for Regional Innovation Systems - Theoretical Advances, Empirical Cases and Policy Lessons. ISBN: 9783319716602. Springer Nature. Kapittel 16. s 1 - 19.
 • Isaksen, Arne Jakobsen, Stig-Erik (2018). New path development between innovation systems and individual actors. Path dependence and regional economic renewal. ISBN: 9781138576988. Routledge. Kapittel 16. s 1 - 16.
 • Isaksen, Arne Jakobsen, Stig-Erik Njøs, Rune Normann, Roger Henning (2018). Regional industrial restructuring resulting from individual and system agency. Innovation. The European Journal of Social Sciences. ISSN: 1351-1610. 32 (1). s 48 - 65. doi:10.1080/13511610.2018.1496322.
 • Tödtling, Franz Isaksen, Arne Trippl, Michaela (2018). Regions and clusters and the global economy. Handbook on the Geographies of Globalization. ISBN: 9781785363832. Edward Elgar Publishing. Kapittel 25. s 329 - 339.
 • Isaksen, Arne Normann, Roger Henning Spilling, Olav R (2017). Do general innovation policy tools fit all? Analysis of the regional impact of the Norwegian Skattefunn scheme. Journal of Innovation and Entrepreneurship. ISSN: 2192-5372. 6 (6). doi:10.1186/s13731-017-0068-x.
 • Isaksen, Arne Trippl, Michaela (2016). Exogenously Led and Policy-Supported New Path Development in Peripheral Regions: Analytical and Synthetic Routes. Economic Geography. ISSN: 0013-0095. 93 (5). s 436 - 457. doi:10.1080/00130095.2016.1154443.
 • Isaksen, Arne Trippl, Michaela (2017). Innovation in space: the mosaic of regional innovation patterns. Oxford review of economic policy. ISSN: 0266-903X. 33 (1). s 122 - 140. doi:10.1093/oxrep/grw035.
 • Asheim, Bjørn Terje Isaksen, Arne Martin, Roman Trippl, Michaela (2017). The role of clusters and public policy in new regional economic path development. The Life Cycle of Clusters. A Policy Perspective. ISBN: 9781784719272. Edward Elgar Publishing. Chapter 1. s 13 - 34.
 • Isaksen, Arne (2016). Cluster emergence: combining pre-existing conditions and triggering factors. Entrepreneurship and Regional Development. ISSN: 0898-5626. 28 (9-10). s 704 - 723. doi:10.1080/08985626.2016.1239762.
 • Aslesen, Heidi Isaksen, Arne (2016). Clusters initiatives, open innovation and knowledge bases. Handbook on the Geographies of Innovation. ISBN: 978-1-78471-076-7. Edward Elgar Publishing. Kapittel 8. s 155 - 168.
 • Isaksen, Arne (2016). Innovasjon er mer enn forskning. Om ulike innovasjonsmåter i norsk næringsliv. Politikk for innovative regioner. ISBN: 9788202537159. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel. s 80 - 102.
 • Isaksen, Arne Karlsen, James Tommy (2016). Innovation in peripheral regions. Handbook on the Geographies of Innovation. ISBN: 978-1-78471-076-7. Edward Elgar Publishing. Kapittel 16. s 277 - 285.
 • Fitjar, Rune Dahl Isaksen, Arne Knudsen, Jon Paschen (2016). Konklusjon. Politikk for innovative regioner. ISBN: 9788202537159. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 10. s 245 - 264.
 • Isaksen, Arne (2016). Omstilling og innovasjon i norsk næringsliv. Politikk for innovative regioner. ISBN: 9788202537159. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel. s 165 - 187.
 • Isaksen, Arne Trippl, Michaela (2016). Path Development in Different Regional Innovation Systems: A Conceptual Analysis. Innovation Drivers and Regional Innovation Strategies. ISBN: 9781138945326. Routledge. Kapittel 4. s 66 - 84.
 • Fitjar, Rune Dahl Isaksen, Arne Knudsen, Jon Paschen (2016). Ti kapitler til en fremtidsrettet innovasjonspolitikk. Politikk for innovative regioner. ISBN: 9788202537159. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 1. s 11 - 29.
 • Trippl, Michaela Grillitsch, Markus Isaksen, Arne Sinozic, Tanja (2016). Understanding cluster evolution. Unfolding Cluster Evolution. ISBN: 9781138123687. Routledge. Kapittel 17. s 267 - 281.
 • Fitjar, Rune Dahl Isaksen, Arne Knudsen, Jon Paschen (2016). Virker innovasjonspolitikken? Lærdom fra evalueringer av offentlige virkemidler for innovasjon. Politikk for innovative regioner. ISBN: 9788202537159. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 3. s 53 - 79.
 • Isaksen, Arne (2016). Why Norway has to develop its own innovation policy. Applied social science research in a regional knowledge system. ISBN: 978-1-4724-8782-7. Routledge. 2. s 46 - 60.
 • Flåten, Bjørn-Tore Isaksen, Arne Karlsen, James Tommy (2015). Competitive firms in thin regions in Norway: The importance of workplace learning. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN: 0029-1951. 69 (2). s 102 - 111. doi:10.1080/00291951.2015.1016875.
 • Sæther, Bjørnar Isaksen, Arne (2015). Guest editorial: Innovation in small regions. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN: 0029-1951. 69 (2). s 65 - 66.
 • Isaksen, Arne (2014). Industrial development in thin regions: trapped in path extension?. Journal of Economic Geography. ISSN: 1468-2702. 15 (3). s 585 - 600. doi:10.1093/jeg/lbu026.
 • Trippl, Michaela Grillitsch, Markus Isaksen, Arne Sinozic, Tanja (2015). Perspectives on cluster evolution: critical review and future research issues. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 23 (10). s 2028 - 2044. doi:10.1080/09654313.2014.999450.
 • Aslesen, Heidi Isaksen, Arne (2014). Klynger for enhver pris? Kunnskapsbaser og innovasjonssamarbeid. Forskning møter praksis. ISBN: 978-82-8314-015-6. Portal forlag. Kapittel 2. s 44 - 60.
 • Berg, Gudmund Frode Isaksen, Arne (2014). Nyklassisk kontra evolusjonært perspektiv på innovasjon: politikk og undervisning. Forskning møter praksis. ISBN: 978-82-8314-015-6. Portal forlag. Kapittel 9. s 177 - 191.
 • Isaksen, Arne Karlsen, James Tommy (2012). Can small regions construct regional advantages? The case of four Norwegian regions. European Urban and Regional Studies. ISSN: 0969-7764. 20 (2). s 243 - 257. doi:10.1177/0969776412439200.
 • Isaksen, Arne Nilsson, Magnus (2013). Combined Innovation Policy: Linking Scientific and Practical Knowledge in Innovation Systems. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 21 (12). s 1919 - 1936. doi:10.1080/09654313.2012.722966.
 • Abelsen, Birgit Isaksen, Arne Jakobsen, Stig Erik (2013). Innledning. Innovasjon - organisasjon, region, politikk. ISBN: 978-82-02-38331-2. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 1. s 17 - 41.
 • Isaksen, Arne (2013). Innovative regioner. Innovasjon - organisasjon, region, politikk. ISBN: 978-82-02-38331-2. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 7. s 151 - 174.
 • Isaksen, Arne Abelsen, Birgit Jakobsen, Stig Erik (2013). Lærdom: Om den norske innovasjonsmåten. Innovasjon - organisasjon, region, politikk. ISBN: 978-82-02-38331-2. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 15. s 339 - 349.
 • Isaksen, Arne (2013). Regional innovasjon. Innovasjon - organisasjon, region, politikk. ISBN: 978-82-02-38331-2. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 6. s 127 - 149.
 • Isaksen, Arne Karlsen, James Tommy (2012). Changing regional collaborative relations in a global economy - A case study of the oil and gas equipment supplier cluster in Agder. Creating Collaborative Advantage : innovation and knowledge creation in regional economies. ISBN: 978-1-4094-0333-3. Gower Publishing Ltd.. Kapittel.
 • Isaksen, Arne Karlsen, James Tommy (2012). Combined and Complex Mode of Innovation in Regional Cluster Development: Analysis of the Light-Weight Material Cluster in Raufoss, Norway. Interactive Learning for Innovation. A Key Driver within Clusters and Innovation Systems. ISBN: 978-0-230-29876-7. Palgrave Macmillan. Kapittel 5. s 115 - 136.
 • Doloreux, David Isaksen, Arne Karlsen, James Tommy Dionne, Steve (2012). Constructing regional advantage in non-metropolitan regions: A comparison between La Pocatiere (Canada) and Tromso (Norway). Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN: 0029-1951. 66 (3). s 144 - 154. doi:10.1080/00291951.2012.681687.
 • Aslesen, Heidi Wiig Isaksen, Arne Karlsen, James Tommy (2011). Modes of innovation and differentiated responses to globalisation - A case study of innovation modes in the Agder region, Norway. Journal of the Knowledge Economy. ISSN: 1868-7865. 3 (4). s 389 - 405. doi:10.1007/s13132-011-0060-9.
 • Isaksen, Arne Karlsen, James Tommy (2012). What Is Regional in Regional Clusters? The Case of the Globally Oriented Oil and Gas Cluster in Agder, Norway. Industry and Innovation. ISSN: 1366-2716. 19 (3). s 249 - 263. doi:10.1080/13662716.2012.669616.
 • Isaksen, Arne (2011). Cluster evolution. Handbook of Regional Innovation and Growth. ISBN: 978-1-84844-417-1. Edward Elgar Publishing. Kapittel 22. s 293 - 302.
 • Karlsen, James Tommy Isaksen, Arne (2011). Det systemiske forskningsperspektivet på regionale innovasjonsprosesser. Utfordringer for regionale forskningsfond. Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning. Bind 1: system og institusjon. ISBN: 9788276349511. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. Kapittel 7. s 196 - 218.
 • Sæther, Bjørnar Isaksen, Arne Karlsen, Asbjørn (2011). Innovation by co-evolution in natural resource industries: The Norwegian experience. Geoforum. ISSN: 0016-7185. 42 (3). s 373 - 381. doi:10.1016/j.geoforum.2011.01.008.
 • Normann, Roger Henning Isaksen, Arne (2011). Klyngegovernance - perspektiver på styrt utvikling av klyngeperspektiver. Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning. Bind 1: system og institusjon. ISBN: 9788276349511. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. Kapittel 2. s 63 - 96.
 • Normann, Roger Henning Isaksen, Arne (2011). Klyngegovernance – Perspektiver på styrt utvikling av klyngeprosjekter. Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning. Bind 1: system og institusjon. ISBN: 9788276349511. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. KAPITTEL. s 61 - 96.
 • Asheim, Bjørn Terje Isaksen, Arne Moodysson, Jerker Sotarauta, Markku (2011). Knowledge bases, modes of innovation and regional innovation policy: a theoretical re-examination with illustrations from the Nordic countries. Beyond Territory. Dynamic Geographies of Knowledge Creation, Diffusion, and Innovation. ISBN: 9780415493277. Routledge. Kapittel 11. s 227 - 249.
 • Isaksen, Arne Karlsen, James Tommy (2011). Organisational Learning, Supportive Innovation Systems and Implications for Policy Formulation. Journal of the Knowledge Economy. ISSN: 1868-7865. 2 (4). s 453 - 462. doi:10.1007/s13132-011-0063-6.
 • Karlsen, James Isaksen, Arne Spilling, Olav R (2011). The challenge of constructing regional advantages in peripheral areas: The case of marine biotechnology in Tromsø, Norway. Entrepreneurship and Regional Development. ISSN: 0898-5626. 23 (3-4). s 235 - 257. doi:10.1080/08985620903233945.
 • Isaksen, Arne Karlsen, James Tommy (2010). Different Modes of Innovation and the Challenge of Connecting Universities and Industry: Case Studies of Two Regional Industries in Norway. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 18 (12). s 1993 - 2008. doi:10.1080/09654313.2010.516523.
 • Isaksen, Arne (2010). Innovasjonspolitikk i et regionalt perspektiv. Innovasjonspoilitikk - problemstillinger og utfordringer. ISBN: 978-82-450-1045-9. Fagbokforlaget. faglig_bok_forlag. s 113 - 133.
 • Isaksen, Arne (2010). Innovasjonspolitikk i et regionalt perspektiv. Innovasjonspoilitikk - problemstillinger og utfordringer. ISBN: 978-82-450-1045-9. Fagbokforlaget. Kap. 6. s 113 - 134.
 • Aslesen, Heidi Wiig Isaksen, Arne (2010). Knowledge-Intensive Business Services as Knowledge Mediators in Different Regional Contexts: The Case of Norway. Knowledge-Intensive Business Services : Geography and Innovation. ISBN: 978-0-7546-7889-2. Ashgate. faglig_bok_forlag. s 99 - 121.
 • Andersen, Kristina Vaarst Hansen, Høgni Kalsø Isaksen, Arne Raunio, Mika (2010). Nordic City Regions in the Creative Class DebatePutting the Creative Class Thesis to a Test. Industry and Innovation. ISSN: 1366-2716. 17 (2). s 215 - 240. doi:10.1080/13662711003633496.
 • Andersen, Kristina Værst Bugge, Markus Michaelsen Hansen, Høgni Kalsø Isaksen, Arne Raunio, Mika (2010). One Size Fits All? Applying the Creative Class Thesis onto a Nordic Context. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 18 (10). s 1591 - 1609. doi:10.1080/09654313.2010.504343.
 • Isaksen, Arne Asheim, Bjørn Terje (2010). Politikk for sterke næringsmiljøer: den nordiske "Centres of Expertice"-strategien. Innovasjonspoilitikk - problemstillinger og utfordringer. ISBN: 978-82-450-1045-9. Fagbokforlaget. Kapittel. s 191 - 208.
 • Isaksen, Arne Onsager, Knut (2010). Regions, networks and innovative performance: The case of knowledge-intensive industries in Norway. European Urban and Regional Studies. ISSN: 0969-7764. 17 (3). s 227 - 243. doi:10.1177/0969776409356217.
 • Doloreux, David Isaksen, Arne Aslesen, Heidi Wiig Melancon, Yannik (2009). A Comparative Study of the Aquaculture Innovation Systems in Quebec's Coastal Region and Norway. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 17 (7). s 963 - 981. doi:10.1080/09654310902949240.
 • Isaksen, Arne (2009). Innovation Dynamics of Global Competitive Regional Clusters: The Case of the Norwegian Centres of Expertise. Regional studies. ISSN: 0034-3404. 43 (9). s 1155 - 1166. doi:10.1080/00343400802094969.
 • Isaksen, Arne Kalsaas, Bo Terje (2009). Leverandører og strategier for oppgradering i globale produksjonsnettverk. Ledelse av verdikjeder. Strategi, design og konkurranseevne. Tapir Akademisk Forlag. s 193 - 212.
 • Isaksen, Arne Karlsen, James (2009). Næringsutvikling og regionbygging. Utfordringer for Agder. Regionen - historiske perspektiver, aktuelle utfordringer. Høyskoleforlaget. faglig_bok_forlag. s 131 - 147.
 • Haraldsen, Tone Isaksen, Arne Isaksen, Arne (2009). Regional Resources, Global Knowledge Networks, and Innovation Policy: Special Issue in Honour of Bjørn Asheim Guest Editorial. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 17 (4). s 501 - 504.
 • Isaksen, Arne Kalsaas, Bo Terje (2009). Suppliers and Strategies for Upgrading in Global Production Networks: The Case of a Supplier to the Global Automotive Industry in a High-cost Location. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 17 (4). s 569 - 585. doi:10.1080/09654310802682131.
 • Isaksen, Arne Asheim, Bjørn T. (2008). Den regionale dimensjonen ved innovasjoner. Isaksen, A., Karlsen, A. og Sæther, B. (red), Innovasjoner i norske næringer - et geografisk perspektiv. Fagbokforlaget. faglig_bok_forlag. s 19 - 40.
 • Isaksen, Arne (2008). Høyteknologisk industri: Lokale klynger i nasjonale og globale nettverk. Isaksen, A., Karlsen, A. og Sæther, B. (red), Innovasjoner i norske næringer - et geografisk perspektiv. Fagbokforlaget. faglig_bok_forlag. s 181 - 199.
 • Aslesen, Heidi Wiig Isaksen, Arne Stambøl, Lasse Sigbjørn (2008). Knowledge-Intensive Business Service as innovation agent through client interaction and labour mobility. International Journal of Services Technology and Management. ISSN: 1460-6720. 9 (2). s 138 - 153.
 • Isaksen, Arne Karlsen, Asbjørn Sæther, Bjørnar (2008). Oppsummering: Innovasjoner i norsk kontekst. Isaksen, A., Karlsen, A. og Sæther, B. (red), Innovasjoner i norske næringer - et geografisk perspektiv. Fagbokforlaget. faglig_bok_forlag. s 313 - 334.
 • Isaksen, Arne (2008). The clustering of software consultancy in Oslo: reason for and effects of clustering. Karlsson, C. (Ed), Handbook of Research on Innovation and Clusters. Cases and Policies. Edward Elgar Publishing. s 193 - 207.
 • Isaksen, Arne (2007). Clusters, innovation and the local learning paradox. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management. ISSN: 1368-275X. 7 (2/3/4/5). s 366 - 384.
 • Aslesen, Heidi Wiig Isaksen, Arne (2007). Knowledge Intensive Business Services and Urban Industrial Development. Service Industries Journal. ISSN: 0264-2069. 27 (3). s 321 - 338.
 • Aslesen, Heidi Wiig Isaksen, Arne (2007). New perspectives on knowledge-intensive services and innovation. Geografiska Annaler. Series B. Human Geography. ISSN: 0435-3684. 89B (S1). s 45 - 58.
 • Onsager, Knut Isaksen, Arne Fraas, Morten Johnstad, Tom (2007). Technology cities in Norway: Innovating in glocal networks. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 15 (4). s 549 - 566.
 • Isaksen, Arne (2006). Knowledge-intensive industries and regional development. The case of the software industry in Norway. Cooke, P. og Piccaluga, A. (red.), Regional Development in the Knowledge Economy. Routledge. s 43 - 62.
 • Holmes, Anne Isaksen, Arne (2006). The role of KISA in the Software Industri. Innovation and Knowledge-Intensive Service Activities. OECD Publishing. faglig_bok_forlag. s 73 - 92.
 • Holmes, Anne Isaksen, Arne (2006). The role of KISA in the Software Industry. Innovation and Knowledge-Intensive Service Activities. OECD. faglig_bok_forlag. s 73 - 92.
 • Isaksen, Arne Eikenes, Sverre (2005). Elektronikk-miljøet i Horten. Teknologibyene: Omstilling, innovasjon og utfordringer. Norsk Institutt for by- og regionforskning. faglig_bok_forlag. s 78 - 114.
 • Onsager, Knut Isaksen, Arne (2005). Generelle perspektiver og begreper. NIBR-rapport. Norsk Institutt for by- og regionforskning. faglig_bok_forlag. s 28 - 64.
 • Aslesen, Heidi Wiig Isaksen, Arne (2005). Kunnskapsintensive tjenester - en drivkraft for storbyens næringsliv?. Vatne, E. (red), Storbyene i kunnskapsøkonomien. Arena for kunnskapsdeling og nyskaping. Scandinavian Academic Press. s 199 - 226.
 • Isaksen, Arne Isaksen, Arne Vatne, Eirik (2005). Kunnskapssamfunnet, byvekst og politikk. Storbyene i kunnskapsøkonomien : arena for kunnskapsdeling og nyskapning. Scandinavian Academic Press. s 283 - 313.
 • Isaksen, Arne (2005). Regional Clusters Building on Local and Non-Local Relationships: A European Comparison. Lagendijk, A. og Oinas, P. (red), Proximity, Distance and Diversity. Issues on Economic Interaction and Local Development. Ashgate. s 129 - 151.
 • Isaksen, Arne Onsager, Knut (2004). Klynger og klyngepolitikk i Norge - ukritisk modellimport eller relevante perspektiver?. Arbo, P. og H. Gammelsæter (red.), Innovasjonspolitikkens scenografi. Nye perspektiver på næringsutvikling. Tapir Akademisk Forlag. s 109 - 128.
 • Isaksen, Arne (2004). Knowledge-based Clusters and Urban Location: The Clustering of Software Consultancy in Oslo. ?. 41 (05.jun). s 1157 - 1174.
 • Isaksen, Arne (2003). National and regional contexts for innovation. Asheim, B. T. (2003) (red.), Regional Innovation Policy for Small-Medium Enterprises. Edward Elgar. s 49 - 77.
 • Asheim, Bjørn T. Isaksen, Arne (2003). SMEs and the regional dimension of innovation. Regional Innovation Policy for Small-Medium Enterprises. Edward Elgar. s 21 - 46.
 • Isaksen, Arne (2002). Den 'nye økonomien' konsentreres til storbyene - Eksemplet programvareindustrien i Oslo. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. ISSN: 0805-083X. (04.mai). s 36 - 43.
 • Asheim, Bjørn T. Isaksen, Arne (2002). Regional Innovation Systems: The Integration of Local 'Sticky' and Global 'Ubiquitous' Knowledge. Journal of Technology Transfer. ISSN: 0892-9912. 27s 77 - 86.
 • Isaksen, Arne (2001). Building Regional Innovation Systems: Is Endogenous Industrial Development Possible in the Global Economy?. ?. 24 (1). s 101 - 120.
 • Isaksen, Arne Remøe, Svend Otto (2001). New Approaches to Innovation Policy: Some Norwegian Examples. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 9 (3). s 285 - 302.
 • Isaksen, Arne Aslesen, Heidi Wiig (2001). Oslo: In What Way an Innovative City?. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 9 (7). s 871 - 887.
 • Aslesen, Heidi Wiig Isaksen, Arne (2001). “Oslo, in what way a creative city”. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 9 (7). s 871 - 887. doi:10.1080/09654310120079814.
 • Asheim, Bjørn Terje Isaksen, Arne Trippl, Michaela (2019). Advanced Introduction to Regional Innovation Systems. ISBN: 9781785361975. Edward Elgar. s 160.
 • Isaksen, Arne Martin, Roman Trippl, Michaela (2018). New Avenues for Regional Innovation Systems - Theoretical Advances, Empirical Cases and Policy Lessons. ISBN: 9783319716602. Springer Nature. s 314.
 • Isaksen, Arne Jakobsen, Stig-Erik (2018). Path dependence and regional economic renewal. ISBN: 9781138576988. Routledge. s 208.
 • Fitjar, Rune Dahl Isaksen, Arne Knudsen, Jon Paschen (2016). Politikk for innovative regioner. ISBN: 9788202537159. Cappelen Damm Akademisk. s 288.
 • Isaksen, Arne Jevnaker, Birgit Helene Kvålshaugen, Ragnhild Levin, Morten Nilssen, Tore Geir Ravn, Johan Elvemo Sending, Aage Spilling, Olav R Wennes, Grete Øyum, Lisbeth (2013). Teknologiledelse. Innovasjon, økonomi, organisasjon. ISBN: 9788245015324. Fagbokforlaget. s 683.
 • Abelsen, Birgit Isaksen, Arne Jakobsen, Stig-Erik (2013). Innovasjon - organisasjon, region, politikk. ISBN: 978-82-02-38331-2. Cappelen Damm Akademisk. s 358.
 • Bråstad, Kjell Grindheim, Jan Erik Hundstad, Dag Isaksen, Arne Karlsen, James Knudsen, Jon P. Masdalen, Kjell-Olav niemi, einar Seland, Bjørg (2009). Regionen. Historiske perspektiver, aktuelle utfordringer. ISBN: 9788276348361. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 163.
 • Isaksen, Arne Karlsen, Asbjørn Sæther, Bjørnar (2008). Innovasjoner i norske næringer. Et geografisk perspektiv. ISBN: 9788245008012. Fagbokforlaget. s 337.
 • Asheim, Bjørn T. Isaksen, Arne Nauwelaers, Claire Tödtling, Franz (2003). Regional Innovation Policy for Small-Medium Enterprises. ISBN: 1843763982. Edward Elgar Publishing. s 240.
 • Isaksen, Arne (2018). Hvordan kan vi forstå utfordringer og muligheter for framtidig verdiskaping og bærekraft i Agder?.

Ekspertområder

Forskningsgrupper

Sist endret: 7.03.2019 06:03

Send studiet på mail