0
Hopp til hovedinnhold

Arne Isaksen

Professor

Professor

 
Kontor:
A161 ( Jon Lilletuns vei 3, Grimstad )

Arne Isaksen er professor ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon på Handelshøyskolen ved UiA. Han er utdannet Dr. polit. i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo.

Isaksen har en omfattende samling av internasjonale publiseringer og et betydelig antall siteringer. Han er publisert i anerkjente tidsskrifter innenfor fagfeltet økonomisk geografi og regional utvikling, deriblantRegional Studies, Journal of Economic Geography, Entrepreneurship & Regional DevelopmentogEconomic Geography. Isaksen har vært medredaktør og forfatter av seks fagbøker på norske forlag, en fagbok på et nordisk forlag og en på et engelsk forlag.

Isaksen har vært ansatt ved UiA siden 2000, hvor han blant annet har vært instituttleder og studiekoordinator for masterstudiet i industriell økonomi. Før han kom til UiA, var Isaksen forsker i Agderforskning og STEP-gruppen. Han har også bakgrunn fra arbeidsmarkedsetaten.

Isaksen har i dag mye kontakt med utformere av politikk, spesielt i de to fylkeskommunene i Agder og i Norges forskningsråd. Han er brukt som innleder på seminarer og workshops om temaer knyttet til regional næringsutvikling, innovasjon og innovasjonspolitikk.

Isaksen har tidligere ledet et stort prosjekt i Forskningsrådets programVirkemidler for regional FoU og innovasjon(2011-2016). Prosjektet omfattet flere norske og utenlandske forskningsmiljøer, og ledet blant annet til to norske fagbøker og en spesialutgave i tidsskriftetEuropean Planning Studies. 

Faglige interesser

Isaksen forsker på temaet regional næringsutvikling og innovasjon. Interessen er særlig knyttet til hvordan næringer vokser fram og utvikles i ulike geografiske områder, hvordan bedrifter inngår og støttes av regionale klynger og innovasjonssystemer, og hva som fremmer innovasjon i bedrifter og næringsmiljøer. Det meste av forskningen er teoretisk funderte casestudier med mål om å utvikle begreper og teorier som bidrar til bedre forståelse av ulike sider ved regional utvikling og innovasjon.

Isaksen foreleser disse emnene på masterstudiet i innovasjon og kunnskapsutvikling:

·         ORG 454 Innovasjonsteori

·         SE 410 Lokalisering og regional næringsutvikling, som også undervises på Nordic Joint Master in Innovative Governance and Public Management

·         ORG 503 Innovasjon i offentlig sektor

 I tillegg veileder han PhD-studenter og masterstudenter som skriver sin masteroppgave.

Link til eksterne nettsider:

·          https://scholar.google.no/citations?user=-vrbFsMAAAAJ&hl=no&oi=ao

·          https://www.linkedin.com/in/arne-isaksen-94672380

Prosjekter

Isaksen er medlem i forskergruppen ved UiA om Regional innovasjonsstrategier, RIS. Link: https://www.uia.no/en/about-uia/organization/centres/centre-for-advanced-studies-in-regional-innovation-strategies-ris.

Han leder i 2017 et prosjektom ‘Innovation policies for economic restructuring: combining actor based and system based strategies’ med deltakere også fra Høgskulen på Vestlandet og Agderforskning.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Isaksen Arne, Kyllingstad Nina, Rypestøl Jan Ole, Schulze-Krogh Ann Camilla, Differentiated regional entrepreneurial discovery processes. A conceptual discussion and empirical illustration from three emergent clusters. (2018). European Planning Studies . ISSN 0965-4313. doi: 10.1080/09654313.2018.1530143
 • Trippl Michaela, Grillitsch Markus, Isaksen Arne, Exogenous sources of regional industrial change: Attraction and absorptionofnon-local knowledge for new path development (2017). Progress in Human Geography . ISSN 0309-1325. 42 (5), s 687 - 705 doi: 10.1177/0309132517700982
 • Isaksen Arne From success to failure, the disappearance of clusters: a study of a Norwegian boat-building cluster (2018). Cambridge Journal of Regions, Economy and Society . ISSN 1752-1378. 11 (2), s 241 - 255 doi: 10.1093/cjres/rsy007
 • Isaksen Arne, Tödtling Franz, Trippl Michaela, Innovation Policies for Regional Structural Change: Combining Actor-Based and System-Based Strategies (2018).
 • Isaksen Arne, Martin Roman, Trippl Michaela, New Avenues for Regional Innovation Systems and Policy (2018).
 • Isaksen Arne, Jakobsen Stig-Erik, New path development between innovation systems and individual actors (2018).
 • Isaksen Arne, Jakobsen Stig-Erik, Njøs Rune, Normann Roger Henning, Regional industrial restructuring resulting from individual and system agency (2018). Innovation. The European Journal of Social Sciences . ISSN 1351-1610. s - doi: 10.1080/13511610.2018.1496322
 • Isaksen Arne, Normann Roger Henning, Spilling Olav R, Do general innovation policy tools fit all? Analysis of the regional impact of the Norwegian Skattefunn scheme (2017). Journal of Innovation and Entrepreneurship . ISSN 2192-5372. 6 (6), s - doi: 10.1186/s13731-017-0068-x
 • Isaksen Arne, Trippl Michaela, Exogenously Led and Policy-Supported New Path Development in Peripheral Regions: Analytical and Synthetic Routes (2016). Economic Geography . ISSN 0013-0095. 93 (5), s 436 - 457 doi: 10.1080/00130095.2016.1154443
 • Isaksen Arne, Trippl Michaela, Innovation in space: the mosaic of regional innovation patterns (2017). Oxford review of economic policy . ISSN 0266-903X. 33 (1), s 122 - 140 doi: 10.1093/oxrep/grw035
 • Asheim Bjørn Terje, Isaksen Arne, Martin Roman, Trippl Michaela, The role of clusters and public policy in new regional economic path development (2017).
 • Isaksen Arne Cluster emergence: combining pre-existing conditions and triggering factors (2016). Entrepreneurship and Regional Development . ISSN 0898-5626. 28 (9-10), s 704 - 723 doi: 10.1080/08985626.2016.1239762
 • Aslesen Heidi, Isaksen Arne, Clusters initiatives, open innovation and knowledge bases (2016).
 • Isaksen Arne Innovasjon er mer enn forskning. Om ulike innovasjonsmåter i norsk næringsliv (2016).
 • Isaksen Arne, Karlsen James Tommy, Innovation in peripheral regions (2016).
 • Fitjar Rune Dahl, Isaksen Arne, Knudsen Jon Paschen, Konklusjon (2016).
 • Isaksen Arne Omstilling og innovasjon i norsk næringsliv (2016).
 • Isaksen Arne, Trippl Michaela, Path Development in Different Regional Innovation Systems: A Conceptual Analysis (2016).
 • Fitjar Rune Dahl, Isaksen Arne, Knudsen Jon Paschen, Ti kapitler til en fremtidsrettet innovasjonspolitikk (2016).
 • Trippl Michaela, Grillitsch Markus, Isaksen Arne, Sinozic Tanja, Understanding cluster evolution (2016).
 • Fitjar Rune Dahl, Isaksen Arne, Knudsen Jon Paschen, Virker innovasjonspolitikken? Lærdom fra evalueringer av offentlige virkemidler for innovasjon (2016).
 • Isaksen Arne Why Norway has to develop its own innovation policy (2016).
 • Flåten Bjørn-Tore, Isaksen Arne, Karlsen James Tommy, Competitive firms in thin regions in Norway: The importance of workplace learning (2015). Norsk Geografisk Tidsskrift . ISSN 0029-1951. 69 (2), s 102 - 111 doi: 10.1080/00291951.2015.1016875
 • Sæther Bjørnar, Isaksen Arne, Guest editorial: Innovation in small regions (2015). Norsk Geografisk Tidsskrift . ISSN 0029-1951. 69 (2), s 65 - 66
 • Isaksen Arne Industrial development in thin regions: trapped in path extension? (2014). Journal of Economic Geography . ISSN 1468-2702. 15 (3), s 585 - 600 doi: 10.1093/jeg/lbu026
 • Trippl Michaela, Grillitsch Markus, Isaksen Arne, Sinozic Tanja, Perspectives on cluster evolution: critical review and future research issues (2015). European Planning Studies . ISSN 0965-4313. 23 (10), s 2028 - 2044 doi: 10.1080/09654313.2014.999450
 • Aslesen Heidi, Isaksen Arne, Klynger for enhver pris? Kunnskapsbaser og innovasjonssamarbeid (2014).
 • Berg Gudmund Frode, Isaksen Arne, Nyklassisk kontra evolusjonært perspektiv på innovasjon: politikk og undervisning (2014).
 • Isaksen Arne, Karlsen James Tommy, Can small regions construct regional advantages? The case of four Norwegian regions (2013). European Urban and Regional Studies . ISSN 0969-7764. 20 (2), s 243 - 257 doi: 10.1177/0969776412439200
 • Isaksen Arne, Nilsson Magnus, Combined Innovation Policy: Linking Scientific and Practical Knowledge in Innovation Systems (2013). European Planning Studies . ISSN 0965-4313. 21 (12), s 1919 - 1936 doi: 10.1080/09654313.2012.722966
 • Abelsen Birgit, Isaksen Arne, Jakobsen Stig Erik, Innledning (2013).
 • Isaksen Arne Innovative regioner (2013).
 • Isaksen Arne, Abelsen Birgit, Jakobsen Stig Erik, Lærdom: Om den norske innovasjonsmåten (2013).
 • Isaksen Arne Regional innovasjon (2013).
 • Isaksen Arne, Karlsen James Tommy, Changing regional collaborative relations in a global economy - A case study of the oil and gas equipment supplier cluster in Agder (2012).
 • Isaksen Arne, Karlsen James Tommy, Combined and Complex Mode of Innovation in Regional Cluster Development: Analysis of the Light-Weight Material Cluster in Raufoss, Norway (2012).
 • Doloreux David, Isaksen Arne, Karlsen James Tommy, Dionne Steve, Constructing regional advantage in non-metropolitan regions: A comparison between La Pocatiere (Canada) and Tromso (Norway) (2012). Norsk Geografisk Tidsskrift . ISSN 0029-1951. 66 (3), s 144 - 154 doi: 10.1080/00291951.2012.681687
 • Aslesen Heidi Wiig, Isaksen Arne, Karlsen James Tommy, Modes of innovation and differentiated responses to globalisation - A case study of innovation modes in the Agder region, Norway (2012). Journal of the Knowledge Economy . ISSN 1868-7865. 3 (4), s 389 - 405 doi: 10.1007/s13132-011-0060-9
 • Isaksen Arne, Karlsen James Tommy, What Is Regional in Regional Clusters? The Case of the Globally Oriented Oil and Gas Cluster in Agder, Norway (2012). Industry and Innovation . ISSN 1366-2716. 19 (3), s 249 - 263 doi: 10.1080/13662716.2012.669616
 • Isaksen Arne Cluster evolution (2011).
 • Karlsen James Tommy, Isaksen Arne, Det systemiske forskningsperspektivet på regionale innovasjonsprosesser. Utfordringer for regionale forskningsfond (2011).
 • Sæther Bjørnar, Isaksen Arne, Karlsen Asbjørn, Innovation by co-evolution in natural resource industries: The Norwegian experience (2011). Geoforum . ISSN 0016-7185. 42 (3), s 373 - 381 doi: 10.1016/j.geoforum.2011.01.008
 • Normann Roger Henning, Isaksen Arne, Klyngegovernance - perspektiver på styrt utvikling av klyngeperspektiver (2011).
 • Normann Roger Henning, Isaksen Arne, Klyngegovernance – Perspektiver på styrt utvikling av klyngeprosjekter (2011).
 • Asheim Bjørn Terje, Isaksen Arne, Moodysson Jerker, Sotarauta Markku, Knowledge bases, modes of innovation and regional innovation policy: a theoretical re-examination with illustrations from the Nordic countries (2011).
 • Isaksen Arne, Karlsen James Tommy, Organisational Learning, Supportive Innovation Systems and Implications for Policy Formulation (2011). Journal of the Knowledge Economy . ISSN 1868-7865. 2 (4), s 453 - 462 doi: 10.1007/s13132-011-0063-6
 • Karlsen James, Isaksen Arne, Spilling Olav R, The challenge of constructing regional advantages in peripheral areas: The case of marine biotechnology in Tromsø, Norway (2011). Entrepreneurship and Regional Development . ISSN 0898-5626. 23 (3-4), s 235 - 257 doi: 10.1080/08985620903233945
 • Isaksen Arne, Karlsen James Tommy, Different Modes of Innovation and the Challenge of Connecting Universities and Industry: Case Studies of Two Regional Industries in Norway (2010). European Planning Studies . ISSN 0965-4313. 18 (12), s 1993 - 2008 doi: 10.1080/09654313.2010.516523
 • Isaksen Arne Innovasjonspolitikk i et regionalt perspektiv (2010).
 • Isaksen Arne Innovasjonspolitikk i et regionalt perspektiv (2010).
 • Aslesen Heidi Wiig, Isaksen Arne, Knowledge-Intensive Business Services as Knowledge Mediators in Different Regional Contexts: The Case of Norway (2010).
 • Andersen Kristina Vaarst, Hansen Høgni Kalsø, Isaksen Arne, Raunio Mika, Nordic City Regions in the Creative Class DebatePutting the Creative Class Thesis to a Test (2010). Industry and Innovation . ISSN 1366-2716. 17 (2), s 215 - 240 doi: 10.1080/13662711003633496
 • Andersen Kristina Værst, Bugge Markus Michaelsen, Hansen Høgni Kalsø, Isaksen Arne, Raunio Mika, One Size Fits All? Applying the Creative Class Thesis onto a Nordic Context (2010). European Planning Studies . ISSN 0965-4313. 18 (10), s 1591 - 1609 doi: 10.1080/09654313.2010.504343
 • Isaksen Arne, Asheim Bjørn Terje, Politikk for sterke næringsmiljøer: den nordiske "Centres of Expertice"-strategien (2010).
 • Isaksen Arne, Onsager Knut, Regions, networks and innovative performance: The case of knowledge-intensive industries in Norway (2010). European Urban and Regional Studies . ISSN 0969-7764. 17 (3), s 227 - 243 doi: 10.1177/0969776409356217
 • Doloreux David, Isaksen Arne, Aslesen Heidi Wiig, Melancon Yannik, A Comparative Study of the Aquaculture Innovation Systems in Quebec's Coastal Region and Norway (2009). European Planning Studies . ISSN 0965-4313. 17 (7), s 963 - 981 doi: 10.1080/09654310902949240
 • Isaksen Arne Innovation Dynamics of Global Competitive Regional Clusters: The Case of the Norwegian Centres of Expertise (2009). Regional studies . ISSN 0034-3404. 43 (9), s 1155 - 1166 doi: 10.1080/00343400802094969
 • Isaksen Arne, Kalsaas Bo Terje, Leverandører og strategier for oppgradering i globale produksjonsnettverk (2009).
 • Isaksen Arne, Karlsen James, Næringsutvikling og regionbygging. Utfordringer for Agder (2009).
 • Haraldsen Tone, Isaksen Arne, Isaksen Arne, Regional Resources, Global Knowledge Networks, and Innovation Policy: Special Issue in Honour of Bjørn Asheim Guest Editorial (2009). European Planning Studies . ISSN 0965-4313. 17 (4), s 501 - 504
 • Isaksen Arne, Kalsaas Bo Terje, Suppliers and Strategies for Upgrading in Global Production Networks: The Case of a Supplier to the Global Automotive Industry in a High-cost Location (2009). European Planning Studies . ISSN 0965-4313. 17 (4), s 569 - 585 doi: 10.1080/09654310802682131
 • Isaksen Arne, Asheim Bjørn T., Den regionale dimensjonen ved innovasjoner (2008).
 • Isaksen Arne Høyteknologisk industri: Lokale klynger i nasjonale og globale nettverk (2008).
 • Aslesen Heidi Wiig, Isaksen Arne, Stambøl Lasse Sigbjørn, Knowledge-Intensive Business Service as innovation agent through client interaction and labour mobility (2008). International Journal of Services Technology and Management . ISSN 1460-6720. 9 (2), s 138 - 153
 • Isaksen Arne, Karlsen Asbjørn, Sæther Bjørnar, Oppsummering: Innovasjoner i norsk kontekst (2008).
 • Isaksen Arne The clustering of software consultancy in Oslo: reason for and effects of clustering (2008).
 • Isaksen Arne Clusters, innovation and the local learning paradox (2007). International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management . ISSN 1368-275X. 7 (2/3/4/5), s 366 - 384
 • Aslesen Heidi Wiig, Isaksen Arne, Knowledge Intensive Business Services and Urban Industrial Development (2007). Service Industries Journal . ISSN 0264-2069. 27 (3), s 321 - 338
 • Aslesen Heidi Wiig, Isaksen Arne, New perspectives on knowledge-intensive services and innovation (2007). Geografiska Annaler. Series B. Human Geography . ISSN 0435-3684. 89B (S1), s 45 - 58
 • Onsager Knut, Isaksen Arne, Fraas Morten, Johnstad Tom, Technology cities in Norway: Innovating in glocal networks (2007). European Planning Studies . ISSN 0965-4313. 15 (4), s 549 - 566
 • Isaksen Arne Knowledge-intensive industries and regional development. The case of the software industry in Norway (2006).
 • Holmes Anne, Isaksen Arne, The role of KISA in the Software Industri (2006).
 • Holmes Anne, Isaksen Arne, The role of KISA in the Software Industry (2006).
 • Isaksen Arne, Eikenes Sverre, Elektronikk-miljøet i Horten (2005).
 • Onsager Knut, Isaksen Arne, Generelle perspektiver og begreper (2005).
 • Aslesen Heidi Wiig, Isaksen Arne, Kunnskapsintensive tjenester - en drivkraft for storbyens næringsliv? (2005).
 • Isaksen Arne, Isaksen Arne, Vatne Eirik, Kunnskapssamfunnet, byvekst og politikk (2005).
 • Isaksen Arne Regional Clusters Building on Local and Non-Local Relationships: A European Comparison (2005).
 • Isaksen Arne, Onsager Knut, Klynger og klyngepolitikk i Norge - ukritisk modellimport eller relevante perspektiver? (2004).
 • Isaksen Arne Knowledge-based Clusters and Urban Location: The Clustering of Software Consultancy in Oslo (2004). ? . ISSN . 41 (05.jun), s 1157 - 1174
 • Isaksen Arne 'Lock-in' of Regional Clusters: The Case of Offshore Engineering in the Oslo Region (2003).
 • Isaksen Arne National and regional contexts for innovation (2003).
 • Asheim Bjørn T., Isaksen Arne, SMEs and the regional dimension of innovation (2003).
 • Isaksen Arne Den 'nye økonomien' konsentreres til storbyene - Eksemplet programvareindustrien i Oslo (2002). Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling . ISSN 0805-083X. (04.mai), s 36 - 43
 • Isaksen Arne Innovasjonssystemer og kollektive prosesser (2002).
 • Asheim Bjørn T., Isaksen Arne, Regional Innovation Systems: The Integration of Local 'Sticky' and Global 'Ubiquitous' Knowledge (2002). Journal of Technology Transfer . ISSN 0892-9912. 27 s 77 - 86
 • Isaksen Arne Building Regional Innovation Systems: Is Endogenous Industrial Development Possible in the Global Economy? (2001). ? . ISSN . 24 (1), s 101 - 120
 • Isaksen Arne, Remøe Svend Otto, New Approaches to Innovation Policy: Some Norwegian Examples (2001). European Planning Studies . ISSN 0965-4313. 9 (3), s 285 - 302
 • Isaksen Arne, Aslesen Heidi Wiig, Oslo: In What Way an Innovative City? (2001). European Planning Studies . ISSN 0965-4313. 9 (7), s 871 - 887
 • Aslesen Heidi Wiig, Isaksen Arne, “Oslo, in what way a creative city” (2001). European Planning Studies . ISSN 0965-4313. 9 (7), s 871 - 887 doi: 10.1080/09654310120079814
 • Isaksen, Arne Martin, Roman Trippl, Michaela (2018). New Avenues for Regional Innovation Systems - Theoretical Advances, Empirical Cases and Policy Lessons. Springer Nature. ISBN 9783319716602. 314 s.
 • Isaksen, Arne Jakobsen, Stig-Erik (2018). Path dependence and regional economic renewal. Routledge. ISBN 9781138576988. 208 s.
 • Fitjar, Rune Dahl Isaksen, Arne Knudsen, Jon Paschen (2016). Politikk for innovative regioner. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202537159. 288 s.
 • Isaksen, Arne Jevnaker, Birgit Helene Kvålshaugen, Ragnhild Levin, Morten Nilssen, Tore Geir Ravn, Johan Elvemo Sending, Aage Spilling, Olav R Wennes, Grete Øyum, Lisbeth (2013). Teknologiledelse. Innovasjon, økonomi, organisasjon. Fagbokforlaget. ISBN 9788245015324. 683 s.
 • Abelsen, Birgit Isaksen, Arne Jakobsen, Stig-Erik (2013). Innovasjon - organisasjon, region, politikk. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-38331-2. 358 s.
 • Bråstad, Kjell Grindheim, Jan Erik Hundstad, Dag Isaksen, Arne Karlsen, James Knudsen, Jon P. Masdalen, Kjell-Olav niemi, einar Seland, Bjørg (2009). Regionen. Historiske perspektiver, aktuelle utfordringer. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 9788276348361. 163 s.
 • Isaksen, Arne Karlsen, Asbjørn Sæther, Bjørnar (2008). Innovasjoner i norske næringer. Et geografisk perspektiv. Fagbokforlaget. ISBN 9788245008012. 337 s.
 • Asheim, Bjørn T. Isaksen, Arne Nauwelaers, Claire Tödtling, Franz (2003). Regional Innovation Policy for Small-Medium Enterprises. Edward Elgar Publishing. ISBN 1843763982. 240 s.
 • Isaksen Arne, Kyllingstad Nina, Rypestøl Jan Ole, Schulze-Krogh Ann Camilla, Differentiated regional entrepreneurial discovery processes. A conceptual discussion and empirical illustration from three emergent clusters. (2018). European Planning Studies . ISSN 0965-4313. doi: 10.1080/09654313.2018.1530143
 • Rypestøl Jan Ole, Isaksen Arne, New Regional Industrial Path Development: Entrepreneurs, Knowledge Exchange, and Regional Contexts (2018).
 • Isaksen Arne Hvordan kan vi forstå utfordringer og muligheter for framtidig verdiskaping og bærekraft i Agder? (2018).
 • Isaksen Arne Trump og Europa: Kollisjon mellom to kapitalismeformer (2018). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) . ISSN 0804-3116.
 • Isaksen Arne, Jakobsen Stig-Erik, Njøs Rune, Normann Roger Henning, Regional industrial restructuring resulting from individual and system agency (2018). Innovation. The European Journal of Social Sciences . ISSN 1351-1610. s - doi: 10.1080/13511610.2018.1496322
 • Isaksen Arne, Tödtling Franz, Trippl Michaela, Innovation Policies for Regional Structural Change: Combining Actor-Based and System-Based Strategies (2018).
 • Isaksen Arne, Martin Roman, Trippl Michaela, New Avenues for Regional Innovation Systems and Policy (2018).
 • Isaksen Arne, Martin Roman, Trippl Michaela, New Avenues for Regional Innovation Systems - Theoretical Advances, Empirical Cases and Policy Lessons (2018).
 • Isaksen Arne From success to failure, the disappearance of clusters: a study of a Norwegian boat-building cluster (2018). Cambridge Journal of Regions, Economy and Society . ISSN 1752-1378. 11 (2), s 241 - 255 doi: 10.1093/cjres/rsy007
 • Isaksen Arne, Jakobsen Stig-Erik, New path development between innovation systems and individual actors (2018).

Ekspertområder

Forskningsgrupper

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail