Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Arne Isaksen

Professor

Professor

 
Kontor:
A234 ( Jon Lilletuns vei 3, Grimstad )

Arne Isaksen er professor ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon på Handelshøyskolen ved UiA. Han er utdannet Dr. polit. i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo.

Isaksen har svært mange  internasjonale publiseringer og et betydelig antall siteringer. Han har publisert i anerkjente tidsskrifter innenfor fagfeltet økonomisk geografi og regional utvikling, deriblant Regional Studies, Journal of Economic Geography, Entrepreneurship & Regional Development og Economic Geography. Isaksen har vært medredaktør og forfatter av seks fagbøker på norske forlag, en fagbok på et nordisk forlag og tre på et engelsk forlag.Han er sjefsredaktør i tidsskriftet Norwegian Journal of Geography/Norsk Geografisk Tidsskrift.

Isaksen har vært ansatt ved UiA siden 2000, hvor han blant annet har vært instituttleder og studiekoordinator for masterstudiet i industriell økonomi. Før han kom til UiA, var Isaksen forsker i Agderforskning og STEP-gruppen. Han har også bakgrunn fra arbeidsmarkedsetaten.

Isaksen har hatt mye kontakt med utformere av politikk, spesielt i Agder fylkeskommune og i Norges forskningsråd. Han er brukt som innleder på seminarer og workshops om temaer knyttet til regional næringsutvikling, innovasjon og innovasjonspolitikk.

Isaksen har tidligere ledet et stort prosjekt i Forskningsrådets program om 'Virkemidler for regional FoU og innovasjon (2011-2016)'. Prosjektet omfattet flere norske og utenlandske forskningsmiljøer, og ledet blant annet til to norske fagbøker og en spesialutgave i tidsskriftet tEuropean Planning Studies. I perioden 2018-2021 leder Isaksen et prosjekt om 'Omstilling av Agders næringsliv og offentlig sektor gjennom tjenesteinnovasjoner basert på digital teknologi for Regionalt forskningsfond Agder. Han leder fra 2020 et femårig prosjekt om 'Innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer' som støttes av Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og som skal styrke innovasjonsforskningen ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon.

Faglige interesser

Isaksen forsker på temaet regional næringsutvikling og innovasjon. Interessen er særlig knyttet til hvordan næringer vokser fram og utvikles i ulike geografiske områder, hvordan bedrifter inngår og støttes av regionale klynger og innovasjonssystemer, og hva som fremmer innovasjon i bedrifter og næringsmiljøer. Det meste av forskningen er teoretisk funderte casestudier med mål om å utvikle begreper og teorier som bidrar til bedre forståelse av ulike sider ved regional utvikling og innovasjon.

Isaksen foreleser disse emnene på masterstudiet i innovasjon og kunnskapsutvikling:

·         ORG 454 Innovasjonsteori

·         SE 410 Lokalisering og regional næringsutvikling, som også undervises på Nordic Joint Master in Innovative Governance and Public Management

·         ORG 503 Innovasjon i offentlig sektor

 I tillegg veileder han PhD-studenter og masterstudenter som skriver sin masteroppgave.

Link til eksterne nettsider:

·          https://scholar.google.no/citations?user=-vrbFsMAAAAJ&hl=no&oi=ao

·          https://www.linkedin.com/in/arne-isaksen-94672380

Prosjekter

Isaksen er medlem i forskergruppen ved UiA om Regional innovasjonsstrategier, RIS. Link: https://www.uia.no/en/about-uia/organization/centres/centre-for-advanced-studies-in-regional-innovation-strategies-ris.

Han leder i 2017 et prosjektom ‘Innovation policies for economic restructuring: combining actor based and system based strategies’ med deltakere også fra Høgskulen på Vestlandet og Agderforskning.

Fra 2018 til 2021 et prosjekt om 'Omstilling av
Agders næringsliv og offentlig sektor gjennom tjenesteinnovasjoner basert på
digital teknologi' finansiert av Regionalt forskningsfornd Agder.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Eriksen, Anna Maria Emelie Langemyr; Isaksen, Arne; Rypestøl, Jan Ole (2023). Exploring regional industrial culture. Changing industrial culture and human agency in a Norwegian region. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. doi:10.1080/09654313.2022.2162333.
 • Trippl, Michaela; Fastenrath, Sebastian; Isaksen, Arne (2023). Rethinking regional economic resilience: Preconditions and processes shaping transformative resilience. European Urban and Regional Studies. ISSN: 0969-7764. doi:10.1177/09697764231172326.
 • Asheim, Bjørn Terje; Kalsø Hansen, Høgni; Isaksen, Arne (2022). Economic geography of innovation and regional development. Socio-spatial theory in Nordic geography : Intellectual histories and critical interventions. ISBN: 9783031042331. Springer Nature. Kapittel 9. s 147 - 168.
 • Isaksen, Arne; Rypestøl, Jan Ole (2022). Policy to support digitalisation of industries in various regional settings: A conceptual discussion. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN: 0029-1951. 76 (2). s 82 - 93. doi:10.1080/00291951.2022.2060857.
 • Grillitsch, Markus; Asheim, Bjørn Terje; Isaksen, Arne; Nielsen, Hjalti (2021). Advancing the treatment of human agency in the analysis of regional economic development: Illustrated with three Norwegian cases. Growth and Change. ISSN: 0017-4815. s 1 - 28. doi:10.1111/grow.12583.
 • Rypestøl, Jan Ole; Isaksen, Arne; Eriksen, Anna Maria Emelie Langemyr; Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna; Sjøtun, Svein Gunnar; Njøs, Rune (2021). Cluster development and regional industrial restructuring: agency and asset modification. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. doi:10.1080/09654313.2021.1937951.
 • Deegan, Jason; Solheim, Marte Cecilie Wilhelmsen; Jakobsen, Stig Erik; Isaksen, Arne (2021). One coast, two systems: Regional innovation systems and entrepreneurial discovery in Western Norway. Growth and Change. ISSN: 0017-4815. doi:10.1111/grow.12595.
 • Eriksen, Anna Maria Emelie Langemyr; Isaksen, Arne (2021). The emergence of new industries at the regional level: alignment of organizational and regional industrial culture. Regional Studies, Regional Science. ISSN: 2168-1376. 8 (1). s 387 - 401. doi:10.1080/21681376.2021.1987976.
 • Isaksen, Arne; Trippl, Michaela; Kyllingstad, Nina; Rypestøl, Jan Ole (2020). Digital transformation of regional industries through asset modification. Competitiveness Review: an international business journal. ISSN: 1059-5422. 31 (1). s 130 - 144. doi:10.1108/CR-12-2019-0140.
 • Isaksen, Arne; Eriksen, Anna Maria Emelie Langemyr; Rypestøl, Jan Ole (2020). Regional industrial restructuring: Asset modification and alignment for digitalization. Growth and Change. ISSN: 0017-4815. 51 (4). s 1454 - 1470. doi:10.1111/grow.12444.
 • Asheim, Bjørn Terje; Isaksen, Arne; Trippl, Michaela (2020). The role of the regional innovation system approach in contemporary regional policy : is it still relevant in a globalised world. Regions and innovation policies in Europe : Learning from the margins. ISBN: 9781789904154. Edward Elgar Publishing. Kapittel 1. s 12 - 29.
 • Trippl, Michaela; Baumgartinger-Seiringer, Simon; Frangenheim, Alexandra; Isaksen, Arne; Rypestøl, Jan Ole (2020). Unravelling green regional industrial path development: Regional preconditions, asset modification and agency. Geoforum. ISSN: 0016-7185. 111s 189 - 197. doi:10.1016/j.geoforum.2020.02.016.
 • Isaksen, Arne; Kyllingstad, Nina; Rypestøl, Jan Ole; Schulze-Krogh, Ann Camilla (2019). Entrepreneurial discovery processes in different regional contexts: A conceptual discussion. The Entrepreneurial Discovery Process and Regional Development. New Knowledge Emergence, Conversion and Exploitation. ISBN: 978-1-138-57455-7. Routledge. Chapter 2. s 35 - 53.
 • Asheim, Bjørn Terje; Isaksen, Arne; Trippl, Michaela (2019). Introduction. Regional Economic Advantage. ISBN: 9781786437679. Edward Elgar Publishing. Introduction. s xiv - xxiv.
 • Hassink, Robert; Isaksen, Arne; Trippl, Michaela (2019). Towards a comprehensive understanding of new regional industrial path development. Regional studies. ISSN: 0034-3404. doi:10.1080/00343404.2019.1566704.
 • Isaksen, Arne; Kyllingstad, Nina; Rypestøl, Jan Ole; Schulze-Krogh, Ann Camilla (2018). Differentiated regional entrepreneurial discovery processes. A conceptual discussion and empirical illustration from three emergent clusters.. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 26 (11). s 2200 - 2215. doi:10.1080/09654313.2018.1530143.
 • Trippl, Michaela; Grillitsch, Markus; Isaksen, Arne (2017). Exogenous sources of regional industrial change: Attraction and absorptionofnon-local knowledge for new path development. Progress in Human Geography. ISSN: 0309-1325. 42 (5). s 687 - 705. doi:10.1177/0309132517700982.
 • Isaksen, Arne (2018). From success to failure, the disappearance of clusters: a study of a Norwegian boat-building cluster. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society. ISSN: 1752-1378. 11 (2). s 241 - 255. doi:10.1093/cjres/rsy007.
 • Isaksen, Arne; Tödtling, Franz; Trippl, Michaela (2018). Innovation Policies for Regional Structural Change: Combining Actor-Based and System-Based Strategies. New Avenues for Regional Innovation Systems - Theoretical Advances, Empirical Cases and Policy Lessons. ISBN: 9783319716602. Springer Nature. kapittel 11. s 221 - 238.
 • Isaksen, Arne; Martin, Roman; Trippl, Michaela (2018). New Avenues for Regional Innovation Systems and Policy. New Avenues for Regional Innovation Systems - Theoretical Advances, Empirical Cases and Policy Lessons. ISBN: 9783319716602. Springer Nature. Kapittel 16. s 1 - 19.
 • Isaksen, Arne; Jakobsen, Stig-Erik (2018). New path development between innovation systems and individual actors. Path dependence and regional economic renewal. ISBN: 9781138576988. Routledge. Kapittel 16. s 1 - 16.
 • Isaksen, Arne; Jakobsen, Stig-Erik; Njøs, Rune; Normann, Roger Henning (2018). Regional industrial restructuring resulting from individual and system agency. Innovation. The European Journal of Social Sciences. ISSN: 1351-1610. 32 (1). s 48 - 65. doi:10.1080/13511610.2018.1496322.
 • Tödtling, Franz; Isaksen, Arne; Trippl, Michaela (2018). Regions and clusters and the global economy. Handbook on the Geographies of Globalization. ISBN: 9781785363832. Edward Elgar Publishing. Kapittel 25. s 329 - 339.
 • Isaksen, Arne; Normann, Roger Henning; Spilling, Olav R (2017). Do general innovation policy tools fit all? Analysis of the regional impact of the Norwegian Skattefunn scheme. Journal of Innovation and Entrepreneurship. ISSN: 2192-5372. 6 (6). doi:10.1186/s13731-017-0068-x.
 • Isaksen, Arne; Trippl, Michaela (2016). Exogenously Led and Policy-Supported New Path Development in Peripheral Regions: Analytical and Synthetic Routes. Economic Geography. ISSN: 0013-0095. 93 (5). s 436 - 457. doi:10.1080/00130095.2016.1154443.
 • Isaksen, Arne; Trippl, Michaela (2017). Innovation in space: the mosaic of regional innovation patterns. Oxford review of economic policy. ISSN: 0266-903X. 33 (1). s 122 - 140. doi:10.1093/oxrep/grw035.
 • Asheim, Bjørn Terje; Isaksen, Arne; Martin, Roman; Trippl, Michaela (2017). The role of clusters and public policy in new regional economic path development. The Life Cycle of Clusters. A Policy Perspective. ISBN: 9781784719272. Edward Elgar Publishing. Chapter 1. s 13 - 34.
 • Isaksen, Arne (2016). Cluster emergence: combining pre-existing conditions and triggering factors. Entrepreneurship and Regional Development. ISSN: 0898-5626. 28 (9-10). s 704 - 723. doi:10.1080/08985626.2016.1239762.
 • Aslesen, Heidi; Isaksen, Arne (2016). Clusters initiatives, open innovation and knowledge bases. Handbook on the Geographies of Innovation. ISBN: 978-1-78471-076-7. Edward Elgar Publishing. Kapittel 8. s 155 - 168.
 • Isaksen, Arne (2016). Innovasjon er mer enn forskning. Om ulike innovasjonsmåter i norsk næringsliv. Politikk for innovative regioner. ISBN: 9788202537159. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel. s 80 - 102.
 • Isaksen, Arne; Karlsen, James Tommy (2016). Innovation in peripheral regions. Handbook on the Geographies of Innovation. ISBN: 978-1-78471-076-7. Edward Elgar Publishing. Kapittel 16. s 277 - 285.
 • Fitjar, Rune Dahl; Isaksen, Arne; Knudsen, Jon Paschen (2016). Konklusjon. Politikk for innovative regioner. ISBN: 9788202537159. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 10. s 245 - 264.
 • Isaksen, Arne (2016). Omstilling og innovasjon i norsk næringsliv. Politikk for innovative regioner. ISBN: 9788202537159. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel. s 165 - 187.
 • Isaksen, Arne; Trippl, Michaela (2016). Path Development in Different Regional Innovation Systems: A Conceptual Analysis. Innovation Drivers and Regional Innovation Strategies. ISBN: 9781138945326. Routledge. Kapittel 4. s 66 - 84.
 • Fitjar, Rune Dahl; Isaksen, Arne; Knudsen, Jon Paschen (2016). Ti kapitler til en fremtidsrettet innovasjonspolitikk. Politikk for innovative regioner. ISBN: 9788202537159. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 1. s 11 - 29.
 • Trippl, Michaela; Grillitsch, Markus; Isaksen, Arne; Sinozic, Tanja (2016). Understanding cluster evolution. Unfolding Cluster Evolution. ISBN: 9781138123687. Routledge. Kapittel 17. s 267 - 281.
 • Fitjar, Rune Dahl; Isaksen, Arne; Knudsen, Jon Paschen (2016). Virker innovasjonspolitikken? Lærdom fra evalueringer av offentlige virkemidler for innovasjon. Politikk for innovative regioner. ISBN: 9788202537159. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 3. s 53 - 79.
 • Isaksen, Arne (2016). Why Norway has to develop its own innovation policy. Applied social science research in a regional knowledge system. ISBN: 978-1-4724-8782-7. Routledge. 2. s 46 - 60.
 • Flåten, Bjørn-Tore; Isaksen, Arne; Karlsen, James Tommy (2015). Competitive firms in thin regions in Norway: The importance of workplace learning. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN: 0029-1951. 69 (2). s 102 - 111. doi:10.1080/00291951.2015.1016875.
 • Sæther, Bjørnar; Isaksen, Arne (2015). Guest editorial: Innovation in small regions. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN: 0029-1951. 69 (2). s 65 - 66. doi:10.1080/00291951.2015.1011685.
 • Isaksen, Arne (2014). Industrial development in thin regions: trapped in path extension?. Journal of Economic Geography. ISSN: 1468-2702. 15 (3). s 585 - 600. doi:10.1093/jeg/lbu026.
 • Trippl, Michaela; Grillitsch, Markus; Isaksen, Arne; Sinozic, Tanja (2015). Perspectives on cluster evolution: critical review and future research issues. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 23 (10). s 2028 - 2044. doi:10.1080/09654313.2014.999450.
 • Aslesen, Heidi; Isaksen, Arne (2014). Klynger for enhver pris? Kunnskapsbaser og innovasjonssamarbeid. Forskning møter praksis. ISBN: 978-82-8314-015-6. Portal forlag. Kapittel 2. s 44 - 60.
 • Berg, Gudmund Frode; Isaksen, Arne (2014). Nyklassisk kontra evolusjonært perspektiv på innovasjon: politikk og undervisning. Forskning møter praksis. ISBN: 978-82-8314-015-6. Portal forlag. Kapittel 9. s 177 - 191.
 • Isaksen, Arne; Karlsen, James Tommy (2012). Can small regions construct regional advantages? The case of four Norwegian regions. European Urban and Regional Studies. ISSN: 0969-7764. 20 (2). s 243 - 257. doi:10.1177/0969776412439200.
 • Isaksen, Arne; Nilsson, Magnus (2013). Combined Innovation Policy: Linking Scientific and Practical Knowledge in Innovation Systems. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 21 (12). s 1919 - 1936. doi:10.1080/09654313.2012.722966.
 • Abelsen, Birgit; Isaksen, Arne; Jakobsen, Stig Erik (2013). Innledning. Innovasjon - organisasjon, region, politikk. ISBN: 978-82-02-38331-2. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 1. s 17 - 41.
 • Isaksen, Arne (2013). Innovative regioner. Innovasjon - organisasjon, region, politikk. ISBN: 978-82-02-38331-2. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 7. s 151 - 174.
 • Isaksen, Arne; Abelsen, Birgit; Jakobsen, Stig Erik (2013). Lærdom: Om den norske innovasjonsmåten. Innovasjon - organisasjon, region, politikk. ISBN: 978-82-02-38331-2. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 15. s 339 - 349.
 • Isaksen, Arne (2013). Regional innovasjon. Innovasjon - organisasjon, region, politikk. ISBN: 978-82-02-38331-2. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 6. s 127 - 149.
 • Isaksen, Arne; Karlsen, James Tommy (2012). Changing regional collaborative relations in a global economy - A case study of the oil and gas equipment supplier cluster in Agder. Creating Collaborative Advantage : innovation and knowledge creation in regional economies. ISBN: 978-1-4094-0333-3. Gower Publishing Ltd.. Kapittel.
 • Isaksen, Arne; Karlsen, James Tommy (2012). Combined and Complex Mode of Innovation in Regional Cluster Development: Analysis of the Light-Weight Material Cluster in Raufoss, Norway. Interactive Learning for Innovation. A Key Driver within Clusters and Innovation Systems. ISBN: 978-0-230-29876-7. Palgrave Macmillan. Kapittel 5. s 115 - 136.
 • Doloreux, David; Isaksen, Arne; Karlsen, James Tommy; Dionne, Steve (2012). Constructing regional advantage in non-metropolitan regions: A comparison between La Pocatiere (Canada) and Tromso (Norway). Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN: 0029-1951. 66 (3). s 144 - 154. doi:10.1080/00291951.2012.681687.
 • Aslesen, Heidi Wiig; Isaksen, Arne; Karlsen, James Tommy (2011). Modes of innovation and differentiated responses to globalisation - A case study of innovation modes in the Agder region, Norway. Journal of the Knowledge Economy. ISSN: 1868-7865. 3 (4). s 389 - 405. doi:10.1007/s13132-011-0060-9.
 • Isaksen, Arne; Karlsen, James Tommy (2012). What Is Regional in Regional Clusters? The Case of the Globally Oriented Oil and Gas Cluster in Agder, Norway. Industry and Innovation. ISSN: 1366-2716. 19 (3). s 249 - 263. doi:10.1080/13662716.2012.669616.
 • Isaksen, Arne (2011). Cluster evolution. Handbook of Regional Innovation and Growth. ISBN: 978-1-84844-417-1. Edward Elgar Publishing. Kapittel 22. s 293 - 302.
 • Karlsen, James Tommy; Isaksen, Arne (2011). Det systemiske forskningsperspektivet på regionale innovasjonsprosesser. Utfordringer for regionale forskningsfond. Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning. Bind 1: system og institusjon. ISBN: 9788276349511. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. Kapittel 7. s 196 - 218.
 • Sæther, Bjørnar; Isaksen, Arne; Karlsen, Asbjørn (2011). Innovation by co-evolution in natural resource industries: The Norwegian experience. Geoforum. ISSN: 0016-7185. 42 (3). s 373 - 381. doi:10.1016/j.geoforum.2011.01.008.
 • Normann, Roger Henning; Isaksen, Arne (2011). Klyngegovernance - perspektiver på styrt utvikling av klyngeperspektiver. Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning. Bind 1: system og institusjon. ISBN: 9788276349511. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. Kapittel 2. s 63 - 96.
 • Normann, Roger Henning; Isaksen, Arne (2011). Klyngegovernance – Perspektiver på styrt utvikling av klyngeprosjekter. Hva er innovasjon? Perspektiver i norsk innovasjonsforskning. Bind 1: system og institusjon. ISBN: 9788276349511. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. KAPITTEL. s 61 - 96.
 • Asheim, Bjørn Terje; Isaksen, Arne; Moodysson, Jerker; Sotarauta, Markku (2011). Knowledge bases, modes of innovation and regional innovation policy: a theoretical re-examination with illustrations from the Nordic countries. Beyond Territory. Dynamic Geographies of Knowledge Creation, Diffusion, and Innovation. ISBN: 9780415493277. Routledge. Kapittel 11. s 227 - 249.
 • Isaksen, Arne; Karlsen, James Tommy (2011). Organisational Learning, Supportive Innovation Systems and Implications for Policy Formulation. Journal of the Knowledge Economy. ISSN: 1868-7865. 2 (4). s 453 - 462. doi:10.1007/s13132-011-0063-6.
 • Karlsen, James; Isaksen, Arne; Spilling, Olav R (2011). The challenge of constructing regional advantages in peripheral areas: The case of marine biotechnology in Tromsø, Norway. Entrepreneurship and Regional Development. ISSN: 0898-5626. 23 (3-4). s 235 - 257. doi:10.1080/08985620903233945.
 • Isaksen, Arne; Karlsen, James Tommy (2010). Different Modes of Innovation and the Challenge of Connecting Universities and Industry: Case Studies of Two Regional Industries in Norway. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 18 (12). s 1993 - 2008. doi:10.1080/09654313.2010.516523.
 • Isaksen, Arne (2010). Innovasjonspolitikk i et regionalt perspektiv. Innovasjonspoilitikk - problemstillinger og utfordringer. ISBN: 978-82-450-1045-9. Fagbokforlaget. faglig_bok_forlag. s 113 - 133.
 • Isaksen, Arne (2010). Innovasjonspolitikk i et regionalt perspektiv. Innovasjonspoilitikk - problemstillinger og utfordringer. ISBN: 978-82-450-1045-9. Fagbokforlaget. Kap. 6. s 113 - 134.
 • Aslesen, Heidi Wiig; Isaksen, Arne (2010). Knowledge-Intensive Business Services as Knowledge Mediators in Different Regional Contexts: The Case of Norway. Knowledge-Intensive Business Services : Geography and Innovation. ISBN: 978-0-7546-7889-2. Ashgate. faglig_bok_forlag. s 99 - 121.
 • Andersen, Kristina Vaarst; Hansen, Høgni Kalsø; Isaksen, Arne; Raunio, Mika (2010). Nordic City Regions in the Creative Class DebatePutting the Creative Class Thesis to a Test. Industry and Innovation. ISSN: 1366-2716. 17 (2). s 215 - 240. doi:10.1080/13662711003633496.
 • Andersen, Kristina Værst; Bugge, Markus Michaelsen; Hansen, Høgni Kalsø; Isaksen, Arne; Raunio, Mika (2010). One Size Fits All? Applying the Creative Class Thesis onto a Nordic Context. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 18 (10). s 1591 - 1609. doi:10.1080/09654313.2010.504343.
 • Isaksen, Arne; Asheim, Bjørn Terje (2010). Politikk for sterke næringsmiljøer: den nordiske "Centres of Expertice"-strategien. Innovasjonspoilitikk - problemstillinger og utfordringer. ISBN: 978-82-450-1045-9. Fagbokforlaget. Kapittel. s 191 - 208.
 • Isaksen, Arne; Onsager, Knut (2010). Regions, networks and innovative performance: The case of knowledge-intensive industries in Norway. European Urban and Regional Studies. ISSN: 0969-7764. 17 (3). s 227 - 243. doi:10.1177/0969776409356217.
 • Doloreux, David; Isaksen, Arne; Aslesen, Heidi Wiig; Melancon, Yannik (2009). A Comparative Study of the Aquaculture Innovation Systems in Quebec's Coastal Region and Norway. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 17 (7). s 963 - 981. doi:10.1080/09654310902949240.
 • Isaksen, Arne (2009). Innovation Dynamics of Global Competitive Regional Clusters: The Case of the Norwegian Centres of Expertise. Regional studies. ISSN: 0034-3404. 43 (9). s 1155 - 1166. doi:10.1080/00343400802094969.
 • Isaksen, Arne; Kalsaas, Bo Terje (2009). Leverandører og strategier for oppgradering i globale produksjonsnettverk. Ledelse av verdikjeder. Strategi, design og konkurranseevne. Tapir Akademisk Forlag. s 193 - 212.
 • Isaksen, Arne; Karlsen, James (2009). Næringsutvikling og regionbygging. Utfordringer for Agder. Regionen - historiske perspektiver, aktuelle utfordringer. Høyskoleforlaget. faglig_bok_forlag. s 131 - 147.
 • Haraldsen, Tone; Isaksen, Arne; Isaksen, Arne (2009). Regional Resources, Global Knowledge Networks, and Innovation Policy: Special Issue in Honour of Bjørn Asheim Guest Editorial. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 17 (4). s 501 - 504.
 • Isaksen, Arne; Kalsaas, Bo Terje (2009). Suppliers and Strategies for Upgrading in Global Production Networks: The Case of a Supplier to the Global Automotive Industry in a High-cost Location. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 17 (4). s 569 - 585. doi:10.1080/09654310802682131.
 • Isaksen, Arne; Asheim, Bjørn T. (2008). Den regionale dimensjonen ved innovasjoner. Isaksen, A., Karlsen, A. og Sæther, B. (red), Innovasjoner i norske næringer - et geografisk perspektiv. Fagbokforlaget. faglig_bok_forlag. s 19 - 40.
 • Isaksen, Arne (2008). Høyteknologisk industri: Lokale klynger i nasjonale og globale nettverk. Isaksen, A., Karlsen, A. og Sæther, B. (red), Innovasjoner i norske næringer - et geografisk perspektiv. Fagbokforlaget. faglig_bok_forlag. s 181 - 199.
 • Aslesen, Heidi Wiig; Isaksen, Arne; Stambøl, Lasse Sigbjørn (2008). Knowledge-Intensive Business Service as innovation agent through client interaction and labour mobility. International Journal of Services Technology and Management. ISSN: 1460-6720. 9 (2). s 138 - 153.
 • Isaksen, Arne; Karlsen, Asbjørn; Sæther, Bjørnar (2008). Oppsummering: Innovasjoner i norsk kontekst. Isaksen, A., Karlsen, A. og Sæther, B. (red), Innovasjoner i norske næringer - et geografisk perspektiv. Fagbokforlaget. faglig_bok_forlag. s 313 - 334.
 • Isaksen, Arne (2008). The clustering of software consultancy in Oslo: reason for and effects of clustering. Karlsson, C. (Ed), Handbook of Research on Innovation and Clusters. Cases and Policies. Edward Elgar Publishing. s 193 - 207.
 • Isaksen, Arne (2007). Clusters, innovation and the local learning paradox. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management. ISSN: 1368-275X. 7 (2/3/4/5). s 366 - 384.
 • Aslesen, Heidi Wiig; Isaksen, Arne (2007). Knowledge Intensive Business Services and Urban Industrial Development. Service Industries Journal. ISSN: 0264-2069. 27 (3). s 321 - 338.
 • Aslesen, Heidi Wiig; Isaksen, Arne (2007). New perspectives on knowledge-intensive services and innovation. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography. ISSN: 0435-3684. 89B (S1). s 45 - 58.
 • Onsager, Knut; Isaksen, Arne; Fraas, Morten; Johnstad, Tom (2007). Technology cities in Norway: Innovating in glocal networks. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 15 (4). s 549 - 566.
 • Isaksen, Arne (2006). Knowledge-intensive industries and regional development. The case of the software industry in Norway. Cooke, P. og Piccaluga, A. (red.), Regional Development in the Knowledge Economy. Routledge. s 43 - 62.
 • Holmes, Anne; Isaksen, Arne (2006). The role of KISA in the Software Industri. Innovation and Knowledge-Intensive Service Activities. OECD Publishing. faglig_bok_forlag. s 73 - 92.
 • Holmes, Anne; Isaksen, Arne (2006). The role of KISA in the Software Industry. Innovation and Knowledge-Intensive Service Activities. OECD. faglig_bok_forlag. s 73 - 92.
 • Isaksen, Arne; Eikenes, Sverre (2005). Elektronikk-miljøet i Horten. Teknologibyene: Omstilling, innovasjon og utfordringer. Norsk Institutt for by- og regionforskning. faglig_bok_forlag. s 78 - 114.
 • Onsager, Knut; Isaksen, Arne (2005). Generelle perspektiver og begreper. NIBR-rapport. Norsk Institutt for by- og regionforskning. faglig_bok_forlag. s 28 - 64.
 • Aslesen, Heidi Wiig; Isaksen, Arne (2005). Kunnskapsintensive tjenester - en drivkraft for storbyens næringsliv?. Vatne, E. (red), Storbyene i kunnskapsøkonomien. Arena for kunnskapsdeling og nyskaping. Scandinavian Academic Press. s 199 - 226.
 • Isaksen, Arne; Isaksen, Arne; Vatne, Eirik (2005). Kunnskapssamfunnet, byvekst og politikk. Storbyene i kunnskapsøkonomien : arena for kunnskapsdeling og nyskapning. Scandinavian Academic Press. s 283 - 313.
 • Isaksen, Arne (2005). Regional Clusters Building on Local and Non-Local Relationships: A European Comparison. Lagendijk, A. og Oinas, P. (red), Proximity, Distance and Diversity. Issues on Economic Interaction and Local Development. Ashgate. s 129 - 151.
 • Isaksen, Arne (2004). Knowledge-based Clusters and Urban Location: The Clustering of Software Consultancy in Oslo. ?. 41 (05.jun). s 1157 - 1174.
 • Isaksen, Arne (2002). Den 'nye økonomien' konsentreres til storbyene - Eksemplet programvareindustrien i Oslo. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. ISSN: 0805-083X. (04.mai). s 36 - 43.
 • Asheim, Bjørn T.; Isaksen, Arne (2002). Regional Innovation Systems: The Integration of Local 'Sticky' and Global 'Ubiquitous' Knowledge. Journal of Technology Transfer. ISSN: 0892-9912. 27s 77 - 86.
 • Isaksen, Arne (2001). Building Regional Innovation Systems: Is Endogenous Industrial Development Possible in the Global Economy?. ?. 24 (1). s 101 - 120.
 • Isaksen, Arne; Aslesen, Heidi Wiig (2001). Oslo: In What Way an Innovative City?. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 9 (7). s 871 - 887.
 • Aslesen, Heidi Wiig; Isaksen, Arne (2001). “Oslo, in what way a creative city”. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 9 (7). s 871 - 887. doi:10.1080/09654310120079814.
 • Asheim, Bjørn Terje; Isaksen, Arne; Trippl, Michaela (2019). Regional Economic Advantage. ISBN: 9781786437679. Edward Elgar Publishing. s 928.
 • Asheim, Bjørn Terje; Isaksen, Arne; Trippl, Michaela (2019). Advanced Introduction to Regional Innovation Systems. ISBN: 9781785361975. Edward Elgar Publishing. s 160.
 • Isaksen, Arne; Martin, Roman; Trippl, Michaela (2018). New Avenues for Regional Innovation Systems - Theoretical Advances, Empirical Cases and Policy Lessons. ISBN: 9783319716602. Springer Nature. s 314.
 • Isaksen, Arne; Jakobsen, Stig-Erik (2018). Path dependence and regional economic renewal. ISBN: 9781138576988. Routledge. s 208.
 • Fitjar, Rune Dahl; Isaksen, Arne; Knudsen, Jon Paschen (2016). Politikk for innovative regioner. ISBN: 9788202537159. Cappelen Damm Akademisk. s 288.
 • Isaksen, Arne; Jevnaker, Birgit Helene; Kvålshaugen, Ragnhild; Levin, Morten; Nilssen, Tore Geir; Ravn, Johan Elvemo; Sending, Aage; Spilling, Olav R; Wennes, Grete; Øyum, Lisbeth (2013). Teknologiledelse. Innovasjon, økonomi, organisasjon. ISBN: 9788245015324. Fagbokforlaget. s 683.
 • Abelsen, Birgit; Isaksen, Arne; Jakobsen, Stig-Erik (2013). Innovasjon - organisasjon, region, politikk. ISBN: 978-82-02-38331-2. Cappelen Damm Akademisk. s 358.
 • Bråstad, Kjell; Grindheim, Jan Erik; Hundstad, Dag; Isaksen, Arne; Karlsen, James; Knudsen, Jon P.; Masdalen, Kjell-Olav; niemi, einar; Seland, Bjørg (2009). Regionen. Historiske perspektiver, aktuelle utfordringer. ISBN: 9788276348361. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 163.
 • Isaksen, Arne; Karlsen, Asbjørn; Sæther, Bjørnar (2008). Innovasjoner i norske næringer. Et geografisk perspektiv. ISBN: 9788245008012. Fagbokforlaget. s 337.
 • Asheim, Bjørn T.; Isaksen, Arne; Nauwelaers, Claire; Tödtling, Franz (2003). Regional Innovation Policy for Small-Medium Enterprises. ISBN: 1843763982. Edward Elgar Publishing. s 240.
 • Isaksen, Arne (2022). Batteribedrifters regionale effekter.
 • Isaksen, Arne (2022). Sustainable restructuring of regional industry: Regional innovation system reorientation versus transformation.

Ekspertområder

Sist endret: 24.03.2023 18:03