0
Hopp til hovedinnhold

Arild Høie Henriksen

Universitetslektor

 
Kontor:
51110 ( Universitetsveien 51, Kristiansand )
Kontortid:
0900-1500

Universitetslektor i engelsk språk og didaktikk

Doktorgradstipendiat i språkvitenskap (Universitetet i Agder, 2016-2019)

Cand.philol. med engelsk hovedfag (Universitetet i Oslo, 2002)

MA i Language, Mind, and Communication (Newcastle University, UK, 2001)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) (Universitetet i Oslo, 1999)

Cand.mag. med engelsk og tysk mellomfag og ett semester PPU (Universitetet i Oslo, 1999)

Forskning

Jeg forsker til doktorgrad innenfor Minimalismeprogrammet i generativ grammatikk. Mitt prosjekt tar for seg passivkonstruksjoner i engelsk og norsk med spesiell vekt på upersonlig (expletive) passiv. 

Undervisning

Høsten 2019

 • EN-914 Engelsk 1, 1-7, EVU
 • EN-914 Engelsk 1, 1-7, EVU, Østre Agder
 • EN-916 Engelsk 2, 5-10, EVU

Arbeidserfaring

Undervisningfag ved UiA

 • EN-146, vår 2016 (Engelsk ord- og setningslære)
 • EN-912, 2015-2016 (Språk og didaktikk, Engelsk 1 for lærere)
 • EN-910, 2015-2016 (Språk og didaktikk, Engelsk 2 for lærere)
 • EN-145, høst 2015 (Engelsk i bruk)
 • EN-411, høst 2015 (Språkteori) (To gjesteforelesninger)
 • EN-122, høst 2014 (Engelsk fonetikk og uttale)

Tidligere undervisningsstillinger

 • Universitetet i Agder, Kristiansand (2015-2016)
 • Dahlske videregående skole, Grimstad (2006-2015)
 • Høgskolen i Oslo og Akershus (2011-2012)
 • Høgskulen i Volda (2004-2006)
 • Høgskulen i Sogn og Fjordane (2002-2004)
   

Faglige interesser

 • Generativ grammatikk
 • Syntaks
 • Semantikk
 • Grensesnittet mellom syntaks og semantikk
 • Språkfilosofi
 • Språktilegnelse og språklæring
 • Språkdidaktikk
 • Flerspråklighet

Sist endret: 15.08.2019 11:08