Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Arild Høie Henriksen

Førsteamanuensis

 
Kontor:
51110 ( Universitetsveien 51, Kristiansand )
Kontortid:
0900-1500

Førsteamanuensis i engelsk språk og didaktikk

Doktorgrad (ph.d) i språkvitenskap (Universitetet i Agder, 2020)

Cand.philol. med engelsk hovedfag (Universitetet i Oslo, 2002)

MA i Language, Mind, and Communication (Newcastle University, UK, 2001)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) (Universitetet i Oslo, 1999)

Cand.mag. med engelsk og tysk mellomfag og ett semester PPU (Universitetet i Oslo, 1999)

Forskning

Min doktorgrad hører til minimalismeprogrammet i Generativ Grammatikk og tar for seg passivkonstruksjoner i engelsk og norsk med spesiell vekt på upersonlig (expletive) passiv. 

Undervisning

EN-122: Engelsk fonetikk og uttale

 • H-2014

EN-145: Engelsk i bruk

 • H-2015

EN-146: Introduksjon til grammatikk

 • V-2016, V-2021

EN-163: Praktisk engelsk

 • V-2020, H-2020 

EN-411: Språkteori (MA-nivå)

 • H-2015: To gjesteforelesninger

EN-914: Engelsk 1, 1-7, EVU

 • H-2019, H-2020

EN-915: Engelsk 1, 1-7, EVU

 • V-2020, V-2021
 • V-2020 Østre Agder

EN-916: Engelsk 2, 5-10, EVU

 • H-2019, H-2020

EN-917: Engelsk 2, 5-10, EVU

 • V-2020, V-2021

Tidligere emner

 • EN-910, 2015-2016 (Språk og didaktikk, Engelsk 2 for lærere)
 • EN-912, 2015-2016 (Språk og didaktikk, Engelsk 1 for lærere)

Arbeidserfaring

Førsteamanuensis ved UiA (fra og med høsten 2019)

Doktorgradsstipendiat ved UiA (2016-2019)

Universitetslektor/lektor m. tilleggsutdanning

 • Universitetet i Agder, Kristiansand (2015-2016)
 • Dahlske videregående skole, Grimstad (2006-2015)
 • Høgskolen i Oslo og Akershus (2011-2012)
 • Høgskulen i Volda (2004-2006)
 • Høgskulen i Sogn og Fjordane (2002-2004)

Faglige interesser

 • Generativ grammatikk
 • Syntaks
 • Semantikk
 • Grensesnittet mellom syntaks og semantikk
 • Språkfilosofi
 • Språktilegnelse og språklæring
 • Språkdidaktikk
 • Flerspråklighet

Vitenskapelige publikasjoner

 • Aanensen, Mariette; Henriksen, Arild H. (2022). A closer look at the Norwegian curriculum in subject English.

Sist endret: 20.01.2021 14:01