0
Hopp til hovedinnhold

Arild Høie Henriksen

Stipendiat

 
Kontor:
2 ( Universitetsveien 26, Kristiansand )
Kontortid:
0900-1500

Stipendiat i språkvitenskap

Cand.philol. med engelsk hovedfag 
(Universitetet i Oslo, 2002)

MA i lingvistikk
(Newcastle University, UK, 2001)

PPU
(Universitetet i Oslo, 1999)

Cand.mag. med engelsk og tysk mellomfag og ett semester PPU 
(Universitetet i Oslo, 1999)

Faglige interesser

 • Generativ grammatikk
 • Syntaks
 • Semantikk
 • Grensesnittet mellom syntaks og semantikk
 • Språkfilosofi
 • Språktilegnelse og språklæring
 • Språkdidaktikk
 • Flerspråklighet

Undervisningfag ved UiA

 • EN-146, vår 2016 (Engelsk ord- og setningslære)
 • EN-912, 2015-2016 (Språk og didaktikk, Engelsk 1 for lærere)
 • EN-910, 2015-2016 (Språk og didaktikk, Engelsk 2 for lærere)
 • EN-145, høst 2015 (Engelsk i bruk)
 • EN-411, høst 2015 (Språkteori) (To gjesteforelesninger)
 • EN-122, høst 2014 (Engelsk fonetikk og uttale)

Prosjekter

Mitt ph.d.-prosjekt tar for seg passivkonstruksjoner i engelsk og norsk med spesiell vekt på upersonlig passiv. Det teoretiske grunnlaget tilhører Prinsipp- og parameterteorien innenfor generativ grammatikk.

Sist endret: 26.03.2019 09:03

Send studiet på mail