0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
HU071 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Haug, Are Vegard (2018). Innovation and network leadership: The bureaucracy strikes back?. Information Polity. ISSN: 1570-1255. 23 (3). s 325 - 339. doi:10.3233/IP-170052.
 • Haug, Are Vegard; Jenssen, Julie Bodd (2016). Kommune-Norge AS: Skilsmissen, oppgjøret og nye ekteskap. Moderne Forretningsjus III. ISBN: 9788245020465. Fagbokforlaget. Kapittel. s 229 - 242.
 • Haug, Are Vegard; Salte, Hilde (2016). Medias dekning av tilreisende romfolk i Norge: En kamp om sannhet?. Kommunikasjon og ytringsfrihet i organisasjoner. ISBN: 9788202482237. Cappelen Damm Akademisk. 12. s 329 - 360.
 • Haug, Are Vegard (2014). Innovasjonsteori og framveksten av digital forvaltning – hvorfor noen kommuner går foran og andre kommer etter. Det kommunale laboratorium: Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering, 3. utgave. ISBN: 978-82-450-1632-1. Fagbokforlaget. Kapittel 8. s 153 - 175.
 • Baldersheim, Harald; Haug, Are Vegard; Øgård, Morten (2011). Conclusions:The policy nexus in network governance. The rise of the networking region. The challenges of regional collaboration in a globalized world. ISBN: 9781409425830. Ashgate. Kapittel 12. s 165 - 170.
 • Haug, Are Vegard (2011). Informatization of Political Roles and Communication Patterns: Regional Advantages through Information and Communication Technologies?. The rise of the networking region. The challenges of regional collaboration in a globalized world. ISBN: 9781409425830. Ashgate. 7. s 77 - 94.
 • Haug, Are Vegard (2009). Competitive advantages through ICT: Transformations of political roles and communication patterns. The rise of the networking region: The challenges of regional collaboration in a globalized world. Nordisk ministerråd. faglig_bok_institusjon. s 35.
 • Haug, Are Vegard (2009). Den digitale lokale nettverksforvaltningen vokser frem: Hvordan er den organisert?. Lokaldemokratiet på nett og i nett. Unipub forlag. faglig_bok_institusjon. s 72.
 • Haug, Are Vegard (2009). Diffusion of e-democracy on municipal websites: catch up or digital divides?. Lokaldemokratiet på nett og i nett. Unipub forlag. faglig_bok_institusjon. s 38.
 • Haug, Are Vegard (2009). Lederskap: Betingelse for nettverksutvikling?. Lokaldemokratiet på nett og i nett. Unipub forlag. faglig_bok_institusjon. s 54.
 • Haug, Are Vegard (2009). Lokaldemokratiet på nett og i nett: En introduksjon. Lokaldemokratiet på nett og i nett. Unipub forlag. faglig_bok_institusjon. s 25.
 • Thorsen, Dag Einar; Helland-Hansen, Kristian; Haug, Are Vegard; Midgaard, Knut (2007). Demokratiets muligheter i det nyliberale samfunn. Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. ISBN: 978-82-15-01162-2. Universitetsforlaget. 3. s 49 - 68.
 • Haug, Are Vegard (2007). Demokratiets muligheter i det nyliberale samfunn. I: Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Oslo (Haug, A.V, Helland-Hansen, K, Midgaard, K, og Thorsen, D.I). Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. ISBN: 978-82-15-01162-2. Universitetsforlaget. faglig_bok_forlag. s 49.
 • Haug, Are Vegard (2007). Gjøkungen: IKT- avdelingen som organisasjonsproblem. Rapport fra samtaler med ansatte om bruken av IKT i en norsk kommune. Mot den virtuelle kommunen. Studier i e-demokrati og e-forvaltning. ISBN: 9788245007244. Fagbokforlaget. faglig_bok_forlag. s 31.
 • Haug, Are Vegard (2007). Gjøkungen: IKT-avdelingen som organisasjonsproblem Rapport fra samtaler med ansatte om bruken av IKT i en norsk kommune. Mot den virtuelle kommunen. Studier i e-demokrati og e-forvaltning. ISBN: 978-82-450-0724-4. Fagbokforlaget. Kapittel 9. s 205 - 231.
 • Haug, Are Vegard; Øgård, Morten; Baldersheim, Harald (2007). Hva er den virtuelle kommunen?. Mot den virtuelle kommunen. Studier i e-demokrati og e-forvaltning. ISBN: 9788245007244. Fagbokforlaget. faglig_bok_forlag. s 26.
 • Baldersheim, Harald; Haug, Are Vegard; Øgård, Morten (2007). Hva er den virtuelle kommunen?. Mot den virtuelle kommunen. Studier i e-demokrati og e-forvaltning. ISBN: 978-82-450-0724-4. Fagbokforlaget. kapittel 1.
 • Haug, Are Vegard (2007). Hva slags demokrati i cyberspace? Behøver vi lenger valgte representanter?. Mot den virtuelle kommunen. Studier i e-demokrati og e-forvaltning. ISBN: 9788245007244. Fagbokforlaget. faglig_bok_forlag. s 18.
 • Haug, Are Vegard (2007). Hva slags demokrati i cyberspace? Behøver vi lenger valgte representanter?. Mot den virtuelle kommunen. Studier i e-demokrati og e-forvaltning. ISBN: 978-82-450-0724-4. Fagbokforlaget. Kapittel 3. s 57 - 75.
 • Haug, Are Vegard (2007). Internett som kanal for politisk kommunikasjon: Hvordan kan det gjøres? Hvem er foregangskommunene?. Mot den virtuelle kommunen. Studier i e-demokrati og e-forvaltning. ISBN: 9788245007244. Fagbokforlaget. faglig_bok_forlag. s 41.
 • Haug, Are Vegard (2007). Internett som kanal for politisk kommunikasjon: Hvordan kan det gjøres? Hvem er foregangskommunene?. Mot den virtuelle kommunen. Studier i e-demokrati og e-forvaltning. ISBN: 978-82-450-0724-4. Fagbokforlaget. Kapittel 4. s 77 - 118.
 • Haug, Are Vegard (2007). Local Democracy Online: Driven by Crisis, Legitimacy, Resources, or Communication Gaps?. Journal of Information Technology & Politics (JITP). ISSN: 1933-1681. 4 (2).
 • Haug, Are Vegard (2007). Local Democracy Online: Driven by Crisis, Legitimacy, Resources, or Communication Gaps?. Journal of Information Technology & Politics (JITP). ISSN: 1933-1681. 4(2)s 15.
 • Haug, Are Vegard (2006). How to create trust in electronic voting over an untrusted platform (Skagestein, Gerhard, Haug, Are Vegard, Nødtvedt, Einar, Rossebø, Judith). Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings Series of the Gesellschaft für Informatik (GI). Lecture Notes in Informatics (LNI) - Proceedings Series of the Gesellschaft für Informatik (GI) (ISBN 978-3-88579-180-3). s 10.
 • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten; Haug, Are Vegard; Hye, Linda (2021). Den kommunale mellomlederen - selvstendig lagspiller. ISBN: 9788245035612. Fagbokforlaget. s 249.
 • Baldersheim, Harald; Haug, Are Vegard; Øgård, Morten (2011). The rise of the networking region. The challenges of regional collaboration in a globalized world. ISBN: 9781409425830. Ashgate. s 192.
 • Haug, Are Vegard (2006). Rettslige reguleringer av Informasjonssikkerhet. ISBN: 8272260964. Unipub forlag. s 278.
 • Haug, Are Vegard (2007). Mot den virtuelle kommunen. Studier i e-demokrati og e-forvaltning. ISBN: 9788245007244. Fagbokforlaget. s 279.
 • Baldersheim, Harald; Haug, Are Vegard; Øgård, Morten (2007). Mot den virtuelle kommunen. Studier i e-demokrati og e-forvaltning. ISBN: 9788245007244. Fagbokforlaget. s 280.
 • Haug, Are Vegard (2006). Rettslige reguleringer av Informasjonssikkerhet. ISBN: 82-7226-096-4. Unipub forlag. s 278.
 • Baldersheim, Harald; Haug, Are Vegard; Øgård, Morten (2007). Mot den virtuelle kommunen. Studier i e-demokrati og e-forvaltning. ISBN: 978-82-450-0724-4. Fagbokforlaget. s 280.
 • Hye, Linda; Øgård, Morten; Haug, Are Vegard; Baldersheim, Harald (2021). Å være mellomleder er et kall..
 • Hye, Linda; Øgård, Morten; Haug, Are Vegard; Baldersheim, Harald (2021). Mellomlederne er avgjørende for vår sivilisasjon.
 • Hye, Linda; Øgård, Morten; Haug, Are Vegard; Baldersheim, Harald (2021). Forskere om mellomlederen: besværlig og uunnværlig..
 • Hye, Linda; Øgård, Morten; Haug, Are Vegard; Baldersheim, Harald (2021). Kommunale mellomledere "stram konsernstyring" løfter resultat.
 • Haug, Are Vegard (2021). Demokratiets forutsetninger og utfordringer - Hva betyr folkelig deltakelse for et robust demokrati?.
 • Haug, Are Vegard (2021). Demokrati: Mer enn å levere stemmeseddelen?.
 • Takle, Marianne; Haug, Are Vegard (2021). Institutionalising Solidarity in Norway: Voluntary Organisations as Building Blocks of the Pluralistic Welfare State.

Sist endret: 22.06.2021 12:06