Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Annette-Pascale Denfeld

Universitetslektor

 
Kontor:
32 116 ( Universitetsveien 32, Kristiansand )

Forskning

Forskergruppe Profesjoner og profesjonelle i samarbeid

Profesjonsforskning

Opplæringslovens kapittel 9 A

Læreridentiet

Ansvar og accountability

Undervisning

PED155/158 - Pedagogikk (for trinn 8-13)

PED420/421 - Pedagogikk (for trinn 8-13)

PED425 - Sosioemosjonell sårbarhet

PED428 - Den forskende, nyskapende og etisk bevisste lærer (trinn 5-10)

PED430 - Begynneropplæring i et helhetlig perspektiv

Arbeidserfaring

  • lærerutdanning i Tyskland (videregående skoler med fagene tysk og engelsk)
  • over 10 år arbeidserfaring i norsk ungdomsskole, herunder ett år som assisterende rektor
  • 2019-2023 stipendiat ved institutt for pedagogikk/UiA
  • siden 11/2023 universitetslektor ved institutt for pedagogikk/UiA

Vitenskapelige publikasjoner

  • Denfeld, Annette-Pascale (2024). Combining a safe psychosocial environment and professionalism - Norwegian teachers' responsibility and accountability in enacting the Education Act. Teacher Ethics and Teaching Quality in Scandinavian Schools: New Reflections, Future Challenges, and Global Impacts. ISBN: 978-1-032-50930-3. Routledge.
  • Denfeld, Annette-Pascale; Canrinus, Esther Tamara; Dalehefte, Inger Marie (2023). Teacher identity in work with students' psychosocial environment: A systematic review of quantitative research. Psychology in the Schools. ISSN: 0033-3085. 60 (12). s 5041 - 5061. doi:10.1002/pits.23001.
  • Canrinus, Esther Tamara; Denfeld, Annette-Pascale (2024). Praksisnær undervisning ved UiA - PPU mellom campus og klasserommet.
  • Denfeld, Annette-Pascale; Canrinus, Esther Tamara; Dalehefte, Inger Marie (2023). Norwegian teachers and a safe psychosocial environment: accountability, responsibility, and identity.
  • Denfeld, Annette-Pascale; Canrinus, Esther Tamara; Dalehefte, Inger Marie (2022). Teachers encountering the Education Act: How do Norwegian teachers’ self-efficacy and job satisfaction relate to reporting cases of impaired psychosocial environment?.
  • Denfeld, Annette-Pascale; Canrinus, Esther Tamara; Dalehefte, Inger Marie (2021). Follow the act or consider the consequences? Teachers’ ethics, self-efficacy and job satisfaction.

Sist endret: 21.03.2024 09:03