Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Anne Valen Skisland

Dosent

Studieprogramleder masterprogrammet avansert klinisk allmennsykepleie (AKS)

 
Kontor:
I2022 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
0800-1530

Sykepleier med videreutdanning innen ledelse og administrasjon. Hovedfag i helsefag fra UiB.

Dosent i helse- og sykepleievitenskap med fordypning innen fagområdene sykpleie, etikk og forskningsetikk. Sertifisert Virt2ue train the trainers on reseach integrity.  Vært leder for Fakultet for helse-  og idrettsvitenskap  forskningsetiske komite. Ledet prosjekter med fokus på moralsk utvikling i sykepleierutdanningen og minoritetsstudenters erfaringer med gjennomføring  av høyere utdanning.

I 2021 del av Covid19  prosjekt med fokus på studenter og ansattes erfaringer gjennom pandemien.

 

 

Faglige interesser

Etikk

Sykepleieutdanning

Prosjekter

" Moralsk utvikling blant sykepleiestudenter"

" Systematisk etikkarbeid i eldreomsorgen i kommunehelsetjenesten"

" Minoritetsspråklige studenters erfaringer fra bachelorutdanning i sykepleie"

Vitenskapelige publikasjoner

 • Rohde, Gudrun E.; Johannessen, Berit; Maaseide, Markus; Flateland, Sylvi Monika; Skisland, Anne Valen -Sendstad; Moi, Ellen Benestad; Haraldstad, Kristin (2023). Being a nursing student during the coronavirus pandemic: a mixed methods study. BMC Nursing. ISSN: 1472-6955. 22 (1). doi:10.1186/s12912-023-01218-8.
 • Andresen, Gunvor S.; Johannessen, Berit A. T.; Rohde, Gudrun E.; Haraldstad, Kristin; Skisland, Anne Valen -Sendstad (2023). Læreres erfaringer med veiledning av sykepleierstudenter i kliniske studier gjennom covid-19 pandemien. Sykepleien Forskning. ISSN: 1890-2936. 18doi:10.4220/Sykepleienf.2023.92297.
 • Rohde, Gudrun E.; Johannessen, Berit; Maaseide, Markus; Flateland, Sylvi Monika; Skisland, Anne Valen -Sendstad; Moi, Ellen Benestad; Haraldstad, Kristin (2022). Baccalaureate nursing students’ experiences of how the COVID-19 pandemic influenced learning – a mixed method study. BMC Nursing. ISSN: 1472-6955. 21 (1). doi:10.1186/s12912-022-00955-6.
 • Moi, Ellen Benestad; Skisland, Anne Valen -Sendstad; Johannessen, Berit; Haraldstad, Kristin; Rohde, Gudrun E.; Flateland, Sylvi Monika (2022). Working as a nurse in community health services during Covid-19: a qualitative study. BMC Nursing. ISSN: 1472-6955. 21 (1). doi:10.1186/s12912-022-01141-4.
 • Flateland, Sylvi Monika; Pryce-Miller, Maxine; Skisland, Anne Valen -Sendstad; Tønsberg, Anne K. Flaatten; Söderhamn, Ulrika (2019). Exploring the experiences of being an ethnic minority student within undergraduate nurse education: a qualitative study. BMC Nursing. ISSN: 1472-6955. 18 (1). doi:10.1186/s12912-019-0389-0.
 • Slettebø, Åshild; Skaar, Ragnhild; Brodtkorb, Kari; Skisland, Anne Valen -Sendstad (2017). Conflicting rationales: leader’s experienced ethical Challenges in community health care for older people. Scandinavian Journal of Caring Sciences. ISSN: 0283-9318. 32 (2). s 645 - 653. doi:10.1111/scs.12490.
 • Skisland, Anne Valen -Sendstad; Flateland, Sylvi Monika; Tønsberg, Anne K. Flaatten; Söderhamn, Ulrika (2018). Praksisveiledning av minoritetsspråklige sykepleierstudenter krever mer tid og tilrettelegging. Sykepleien Forskning. ISSN: 1890-2936. 13 (73021). doi:10.4220/sykepleienf.2018.73021.
 • Moe, Karen; Skisland, Anne Valen -Sendstad; Söderhamn, Ulrika (2017). Encountering parents of a sick newborn child. When nurses encounter parents with a sick newborn child, it is vital that they see them as individuals and establish a relationship based on empathy.. Sykepleien Forskning. ISSN: 1890-2936. 12doi:10.4220/Sykepleienf.2017.62155.
 • Brodtkorb, Kari; Skisland, Anne Valen; Slettebø, Åshild; Skaar, Ragnhild (2016). Preserving dignity in end-of-life nursing home care : some ethical challenges. Nordic journal of nursing research. ISSN: 2057-1585. 37 (2). s 78 - 84. doi:10.1177/2057158516674836.
 • Brodtkorb, Kari; Skisland, Anne Valen-Senstad; Slettebø, Åshild; Skaar, Ragnhild (2014). Ethical challenges in care for older patients who resist help. Nursing Ethics. ISSN: 0969-7330. 22 (6). s 631 - 641. doi:10.1177/0969733014542672.
 • Skaar, Ragnhild; Brodtkorb, Kari; Skisland, Anne Valen-Senstad; Slettebø, Åshild (2014). Organisering av helsetjenester til eldre i kommunen – noen etiske utfordringer. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN: 1892-2678. 4 (4). s 267 - 278.
 • Skisland, Anne Valen-Senstad; Bjørnestad, John Olav; Söderhamn, Olle (2012). Construction and testing of the Moral Development Scale for Professionals (MDSP). Nurse Education Today. ISSN: 0260-6917. 32 (3). s 255 - 260. doi:10.1016/j.nedt.2011.04.002.
 • Söderhamn, Olle; Bjørnestad, John Olav; Skisland, Anne Valen-Senstad; Cliffordson, Christina (2011). Construct validity of the Moral Development Scale for Professionals (MDSP). Journal of Multidisciplinary Healthcare. ISSN: 1178-2390. 4s 165 - 170. doi:10.2147/JMDH.S20075.
 • Bjørnestad, John Olav; Skisland, Anne Valen-Senstad; Høigaard, Rune (2011). Health coaching as an intervention during crisis or times of stress. Interactions, Health and Community. ISBN: 9788884928023. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. Chapter XIII. s 193 - 203.
 • Bjørnestad, John Olav; Skisland, Anne Valen-Senstad; Høigaard, Rune (2011). Helsecoaching: å skape varig endring. Folkehelsearbeid. ISBN: 978-82-7634-893-4. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 16. s 244 - 256.
 • Söderhamn, Olle; Skisland, Anne Valen-Senstad; Herrman, Margaretha (2011). Self-care and anticipated transition into retirement and later life in a Nordic welfare context. Journal of Multidisciplinary Healthcare. ISSN: 1178-2390. 4s 273 - 279. doi:10.2147/JMDH.S21385.
 • Skisland, Anne Valen-Senstad; Bjørnestad, John Olav; Söderhamn, Olle (2011). The Moral Development Scale for Professionals (MDSP). Nordisk sygeplejeforskning. ISSN: 1892-2678. 1 (3). s 245 - 253.
 • Bjørnestad, John Olav; Skisland, Anne V-S; Söderhamn, Olle (2010). Forandring av selvoppfatning blant studenter i løpet av en bachelorutdanning i sykepleie. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN: 1504-3614. 6 (2). s 97 - 108.
 • Skisland, Anne V-S; Söderhamn, Sven Olle Mårten; Bjørnestad, John Olav (2010). Moralsk utvikling hos en gruppe norske sykepleierstudenter - En longitudinell studie. Tidsskrift for Sygeplejeforskning. ISSN: 0900-3002. 26 (1). s 12 - 19.
 • Skisland, Anne Valen -Sendstad (2018). Universitetene må ta ansvar for minoritetsspråklige studenter.

Sist endret: 30.06.2023 11:06