Anne Valen-Sendstad Skisland - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Anne Valen-Sendstad Skisland

Førstelektor

E-post:
anne.skisland@uia.no
Telefon:
38 14 18 60
Mobil:
992 27 429
Kontor:
I1022 ( Gimlemoen 25, Kristiansand )
Kontortid:
0800-1530
Avdeling:
Institutt for helse- og sykepleievitenskap

Prosjekter

" Moralsk utvikling blant sykepleiestudenter"

" Systematisk etikkarbeid i eldreomsorgen i kommunehelsetjenesten"

" Minoritetsspråklige studenters erfaringer fra bachelorutdanning i sykepleie"

Bakgrunn

Sykepleier

Førstelektor i helsevitenskap med fordypning i etikk

Faglige interesser

Etikk

Sykepleieutdanning

Last changed: 2017-08-17 10:36:14

Publikasjoner

 • Slettebø Åshild, Skaar Ragnhild, Brodtkorb Kari, Skisland Anne Valen -Sendstad, Conflicting rationales: leader’s experienced ethical Challenges in community health care for older people (2017). Scandinavian Journal of Caring Sciences . ISSN 0283-9318. s - doi: 10.1111/scs.12490
 • Moe Karen, Skisland Anne Valen -Sendstad, Söderhamn Ulrika, Encountering parents of a sick newborn child. When nurses encounter parents with a sick newborn child, it is vital that they see them as individuals and establish a relationship based on empathy. (2017). Sykepleien Forskning . ISSN 1890-2936. 12 doi: 10.4220/Sykepleienf.2017.62155
 • Brodtkorb Kari, Skisland Anne Valen, Slettebø Åshild, Skaar Ragnhild, Preserving dignity in end-of-life nursing home care : some ethical challenges (2016). Nordic journal of nursing research . ISSN 2057-1585. 37 (2), s 78 - 84 doi: 10.1177/2057158516674836
 • Brodtkorb Kari, Skisland Anne Valen-Senstad, Slettebø Åshild, Skaar Ragnhild, Ethical challenges in care for older patients who resist help (2015). Nursing Ethics . ISSN 0969-7330. 22 (6), s 631 - 641 doi: 10.1177/0969733014542672
 • Skaar Ragnhild, Brodtkorb Kari, Skisland Anne Valen-Senstad, Slettebø Åshild, Organisering av helsetjenester til eldre i kommunen – noen etiske utfordringer (2014). Nordisk sygeplejeforskning . ISSN 1892-2678. 4 (4), s 267 - 278
 • Skisland Anne Valen-Senstad, Bjørnestad John Olav, Söderhamn Olle, Construction and testing of the Moral Development Scale for Professionals (MDSP) (2012). Nurse Education Today . ISSN 0260-6917. 32 (3), s 255 - 260 doi: 10.1016/j.nedt.2011.04.002
 • Söderhamn Olle, Bjørnestad John Olav, Skisland Anne Valen-Senstad, Cliffordson Christina, Construct validity of the Moral Development Scale for Professionals (MDSP) (2011). Journal of Multidisciplinary Healthcare . ISSN 1178-2390. 4 s 165 - 170 doi: 10.2147/JMDH.S20075
 • Bjørnestad John Olav, Skisland Anne Valen-Senstad, Høigaard Rune, Health coaching as an intervention during crisis or times of stress (2011).
 • Bjørnestad John Olav, Skisland Anne Valen-Senstad, Høigaard Rune, Helsecoaching: å skape varig endring (2011).
 • Söderhamn Olle, Skisland Anne Valen-Senstad, Herrman Margaretha, Self-care and anticipated transition into retirement and later life in a Nordic welfare context (2011). Journal of Multidisciplinary Healthcare . ISSN 1178-2390. 4 s 273 - 279 doi: 10.2147/JMDH.S21385
 • Skisland Anne Valen-Senstad, Bjørnestad John Olav, Söderhamn Olle, The Moral Development Scale for Professionals (MDSP) (2011). Nordisk sygeplejeforskning . ISSN 1892-2678. 1 (3), s 245 - 253
 • Bjørnestad John Olav, Skisland Anne V-S, Söderhamn Olle, Forandring av selvoppfatning blant studenter i løpet av en bachelorutdanning i sykepleie (2010). Nordisk tidsskrift for helseforskning . ISSN 1504-3614. 6 (2), s 97 - 108
 • Skisland Anne V-S, Söderhamn Sven Olle Mårten, Bjørnestad John Olav, Moralsk utvikling hos en gruppe norske sykepleierstudenter - En longitudinell studie (2010). Tidsskrift for Sygeplejeforskning . ISSN 0900-3002. 26 (1), s 12 - 19
 • Brodtkorb Kari, Skisland Anne Valen, Slettebø Åshild, Skaar Ragnhild, Preserving dignity in end-of-life nursing home care : some ethical challenges (2016). Nordic journal of nursing research . ISSN 2057-1585. 37 (2), s 78 - 84 doi: 10.1177/2057158516674836
 • Slettebø Åshild, Skaar Ragnhild, Brodtkorb Kari, Skisland Anne Valen -Sendstad, Conflicting rationales: leader’s experienced ethical Challenges in community health care for older people (2017). Scandinavian Journal of Caring Sciences . ISSN 0283-9318. s - doi: 10.1111/scs.12490
 • Moe Karen, Skisland Anne Valen -Sendstad, Söderhamn Ulrika, Encountering parents of a sick newborn child. When nurses encounter parents with a sick newborn child, it is vital that they see them as individuals and establish a relationship based on empathy. (2017). Sykepleien Forskning . ISSN 1890-2936. 12 doi: 10.4220/Sykepleienf.2017.62155
 • Brodtkorb Kari, Skisland Anne Valen-Senstad, Slettebø Åshild, Skaar Ragnhild, Ethical challenges in care for older patients who resist help (2015). Nursing Ethics . ISSN 0969-7330. 22 (6), s 631 - 641 doi: 10.1177/0969733014542672
 • Skaar Ragnhild, Brodtkorb Kari, Skisland Anne Valen-Senstad, Slettebø Åshild, Organisering av helsetjenester til eldre i kommunen – noen etiske utfordringer (2014). Nordisk sygeplejeforskning . ISSN 1892-2678. 4 (4), s 267 - 278
 • Söderhamn Olle, Flateland Sylvi Monika, Haraldstad Kristin, Skisland Anne Valen-Senstad, Kvalitet o forskningsveiledning. Noen betraktninger fra et nordisk utviklingsseminar (2013). Nordisk sygeplejeforskning . ISSN 1892-2678. 3 (2), s 139 - 144
 • Skisland Anne Valen-Senstad, Slettebø Åshild, Brodtkorb Kari, Skaar Ragnhild, Systematisk etikkarbeid i eldreomsorgen i kommunehelsetjenesten – presentasjon av erfaringer med bruk av grupper ved systematisk etikkutvikling i kommunehelsetjenesten (2012).
 • Skisland Anne Valen-Senstad, Bjørnestad John Olav, Söderhamn Olle, Construction and testing of the Moral Development Scale for Professionals (MDSP) (2012). Nurse Education Today . ISSN 0260-6917. 32 (3), s 255 - 260 doi: 10.1016/j.nedt.2011.04.002
 • Bjørnestad John Olav, Høigaard Rune, Skisland Anne Valen-Senstad, HEALTH COACHING AS AN INTERVENTION DURING CRISES OR TIMES OF STRESS (2012).
 • Skisland Anne Valen-Senstad Etikk,rusmisbruk og stjeling, helsepersonell (2012).

Send studiet på mail