Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Anne Skjævestad

Tilknyttet UiA

 
Kontor:
H2013 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Jeg tar en offentlig sektor-doktorgrad ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging mens jeg jobber med ulike boligpolitiske temaer ved Husbanken sør. Jeg er opptatt av sammenhengen mellom miljø- og klimavennlig lokalsamfunnsutvikling og sosial rettferdighet, og har en stor interesse for planprosesser og lokale praksiser som kan ivareta både økologiske og sosiale hensyn i nærmiljøer.

Forskning

I forskningen min ser jeg på hvordan sosial bærekraft kan fremmes i urbane nabolag. Jeg utforsker sammenhengen mellom bokvaliteter, deltakelsesprosesser og sosialt miljø, med utgangspunkt i en relasjonell tilnærming til rom og sted.

PhD-prosjektet mitt undersøker hvilken betydning nærhet til naboer, viktige hverdagsfunksjoner og rekreasjonsmuligheter kan ha for ulike sider av sosial bærekraft, som interaksjon og nettverk, inkludering og stedstilhørighet. Videre studerer jeg prosessene bak utviklingen av et boligområde, både i planleggingen av området og i samhandling i nabolaget ellers. Gjennom prosjektet ønsker jeg å belyse ulike diskurser, forståelser og oppfatninger rundt begrepene ‘kompakt by’ og ‘sosial bærekraft’, og hvordan ulike forståelser av disse begrepene bearbeides som kunnskap og anvendes i en plansammenheng. Samproduksjon av kunnskap i en prosess mellom ulike aktører utgjør dermed et fokus for studien.

Utvalgte publikasjoner

Skjævestad, Anne (2010). The Mapuche People's Battle for Indigenous Land: Litigation as a Strategy to Defend Indigenous Land Rights. I Couso, J., Huneeus, A., & Sieder, R. (2010). Cultures of Legality: Judicialization and Political Activism in Latin America. (Cambridge Studies in Law and Society). New York: Cambridge University Press.

Sist endret: 1.11.2021 08:11