0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
H1021 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Anne Marie Støkken er dr.philos i sosiologi fra Universitetet i Tromsø 1999. Sentrale forskningsområder de senere årene:

 Fjernutdanning og nye utdanningsformer i et utdannings- og velferdspolitisk perspektiv. 

 Samspill mellom offentlige og private aktører, spesielt innenfor barnevernet.

 I perioden 2006 til 2011 var hun prosjektleder forHøgskole- og universitetssosialkontor - HUSK- Agder.I den forbindelse har hun vært engasjert i forskning om praktikeres arbeidssituasjon og hva slags rom det er for fagutvikling i sosialtjenesten/Nav.  

 Noen utvalgte publikasjoner

 De profesjonelle, Universitetsforlaget 2002, redigert sammen med Børre Nylehn.

 Et velferdsmarked i endring. Privat barnevern i det offentlige, (sammen med Børre Nylehn). Kristiansand: Høyskoleforlaget 2003. 

 Adult student life and learning, in Lifelong Learning in Europe, VOL IX, Issue 4 2004, side 12- 17, (med G. Grepperud and W.M. Rønning).

 Nye rammebetingelser for profesjonsutøvelse – utfordringer for utdanning og forskning i sosialt arbeid i Oltedal, S.(2005): Kritisk sosialt arbeid. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

 Arbeid og utdanning, kap. 3 i Rønning, W.M. (red): Den usynlige student, i samarbeid med A. Lorentsen og K. Niemann, Trondheim: Tapir 2007. 

 Husholdet – en arena for samspill og forhandling, kap. 4 i Rønning, W.M. (red): Den usynlige student, i samarbeid med A. Lorentsen, K. Niemann og L. Sørensen, Trondheim Trondheim: Tapir 2007. 

 Partnerskap for bedre sosiale tjenester – en forskerrolle i endring?I Garmann Johnsen, H. Chr, Halvorsen, A. og P. Repstad (red) (2009): Å forske blant sine egne. Kristiansand: Høyskoleforlaget

 Er det rom for kompetanseoppbygging i sosialtjenesten? i Fontene Forskning 1/09, s. 41-53.

 Barnevernsinstitusjoner og markedsbyråkrati, (sammen med Sigrid Nordstoga). Oslo: Universitetsforlaget 2009. 

 Fleksibel utdanning i et nord-sørperspektiv - om mastergradsstudiet Development Management, (sammen med Ståle A. Rye), i UNIPED Vol 32, 4/09, s. 27-39.

 Samarbeidsforskning i praksis (red sammen med Asbjørn Johannessen og Sidsel Natland) Oslo: Universitetsforlaget 2011.

Professional work in the squeeze. Experiences from a new control regime in residential  care for children and youth in Norway  (sammen med (). Journal of Comparative Social Work.Issue 2011/2

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Halvorsen Anne, Nordstoga Sigrid, Støkken Anne Marie, Ueland Svein Ove, Om å bygge og vedlikeholde strukturer for samarbeid (2016).
 • Støkken Anne Marie Forbedringsarbeid - ulike strategier og konkurrerende kunnskapsforståelser (2014).
 • Støkken Anne Marie Innovasjon i velferdstjenester (2014).
 • Støkken Anne Marie, Dyhr-Nielsen Reidun, Samarbeidsforskning som innovasjon (2014).
 • Støkken Anne Marie Akademia og praksis: roller og relasjoner i endring (2013).
 • Støkken Anne Marie Evaluering, styring og kontroll av barnevernsinstitusjoner (2013).
 • Døhlie Elsa, Støkken Anne Marie, Fagutvikling i praksis (2013).
 • Støkken Anne Marie Ledernes ansvar for fagutvikling (2013).
 • Rye Ståle Angen, Støkken Anne Marie, The Implications of the Local Context in Global Online Education (2012). International Review of Research in Open and Distance Learning . ISSN 1492-3831. 13 (1), s 191 - 206
 • Støkken Anne Marie HUSK-prosjektet - museumsvokter eller endringsagent (2011).
 • Støkken Anne Marie, Johannessen Asbjørn, Natland Sidsel, Innledning (2011).
 • Nordstoga Sigrid, Støkken Anne Marie, Professional work in the squeeze : experiences from a new control regime in residential care for children and youth in Norway (2011). Journal of Comparative Social Work . ISSN 0809-9936. (2),
 • Støkken Anne Marie Er det rom for kompetanseoppbygging i sosialtjenesten? (2009). Fontene forskning . ISSN 1890-9868. (1), s 41 - 53
 • Rye Ståle Angen, Støkken Anne Marie, Fleksibel utdanning i et nord-sørperspektiv ? om mastergradsstudiet Development Management (2009). UNIPED (Tromsø) . ISSN 1500-4538. 32 (4), s 27 - 39
 • Støkken Anne Marie Partnerskap for bedre sosiale tjenester - en forskerrolle i endring (2009).
 • Støkken Anne Marie, Lorentsen Annette, Niemann Kim, Arbeid og utdanning (2007).
 • Støkken Anne Marie, Lorentsen Annette, Niemann Kim, Sørensen Louise, Husholdet - en arena for samspill og forhandling (2007).
 • Støkken Anne Marie, Grepperud Gunnar, Rønning Wenche M., Adult student life and learning (2005). Lifelong Learning in Europe . ISSN 1239-6826. Vol IX (jan.05), s 12 - 17
 • Støkken Anne Marie, Nordstoga Sigrid, Et regimeskifte for norske barnevernsinstitusjoner (2005). Nordisk sosialt arbeid . ISSN 0333-1342. 4 (Årg. 25, nr 4), s 360 - 373
 • Støkken Anne Marie Nye rammebetingelser for profesjonsutøvelse - utfordringer for utdanning og forskning i sosialt arbeid (2005).
 • Støkken Anne Marie En velferdshybrid i endring Private barneverninstitusjoners samspill med det offentlige (2004). Tidsskrift for velferdsforskning . ISSN 0809-2052. 7 (3), s 118 - 130
 • Støkken Anne Marie Mot en ny forståelse av realkompetanse? (2004).
 • Støkken Anne Marie, Grepperud Gunnar, Toska Jan Atle, Out of the Shadow and Into the Spotlight - The development of Distance Teaching in Norwegian Higher Education (2002). International Review of Research in Open and Distance Learning . ISSN 1492-3831. Vol.2. (Nr. 2),
 • Støkken Anne Marie Privatisering - nye rammevilkår for velferdsprofesjoner (2002).
 • Støkken Anne Marie Profesjoner og nye utdanningsformer (2002).
 • Støkken Anne Marie Profesjoner: kontinuitet og endring (2002).
 • Støkken Anne Marie "Om fjernstudenten - en kritisk analyse av studentrollen i fleksibel utdanning" (2000).
 • Støkken Anne Marie, Grepperud Gunnar, Toska Jan Atle, "Skyggetilværelse eller rampelys - utvikling av fjernundervisning i norsk høgre utdanning" (2000).
 • Lyngstad Rolv, Lichtwarck Willy, Støkken Anne Marie, Støkken Anne Marie, Introduksjon (1997).
 • Støkken, Anne Marie Willumsen, Elisabeth (2017). Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-112-2. 206 s.
 • Støkken, Anne Marie (2014). Innovasjon og utvikling i sosialt arbeid. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1536-2. 170 s.
 • Døhlie, Elsa Støkken, Anne Marie (2013). Fagutvikling i velferdstjenester. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02152-2. 246 s.
 • Johannessen, Asbjørn Natland, Sidsel Støkken, Anne Marie (2011). Samarbeidsforskning i praksis. Erfaringer fra HUSK-prosjektet. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01887-4. 243 s.
 • Støkken, Anne Marie Nordstoga, Sigrid (2009). Barnevernsinstitusjoner og markedsbyråkrati. Universitetsforlaget. ISBN 9788215015446. 210 s.
 • Nylehn, Børre Støkken, Anne Marie (2003). Et velferdsmarked i vekst. Privat barnevern i det offentlige. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276344763. 217 s.
 • Leer-Salvesen, Paul Støkken, Anne Marie Nylehn, Børre (2002). De profesjonelle: relasjoner, identitet og utdanning. Universitetsforlaget. ISBN 8215001793. 60 s.
 • Nylehn, Børre Støkken, Anne Marie (2002). De profesjonelle. Relasjoner, identitet og utdanning. Universitetsforlaget. ISBN 8215001793. 237 s.
 • Nylehn, Børre Støkken, Anne Marie (2002). De profesjonelle. Relasjoner, identitet og utdanning. Universitetsforlaget. ISBN 8215001793. 228 s.
 • Lyngstad, Rolv Støkken, Anne Marie Lichtwarck, Willy (1997). Kommunen som velferdsyter. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-42700-5. 242 s.
 • Nylehn, Børre (ed.) George, J.W. (ed.) Støkken, A.M. (ed.) (1996). Distance education in Norway and Scotland : experiences and reflections. ISBN 0-85976-444-3.
 • Lyngstad, Rolv Støkken, Anne Marie Støkken, Anne Marie Lichtwarck, Willy (1997). Kommunen som velferdsyter. ISBN 8200427005. 242 s.
 • Nilsen Ann Christin Eklund, Støkken Anne Marie, Skarpenes Ove, «Bekymringsbarn blir til. En institusjonell etnografi av tidlig innsats som styringsrasjonal i barnehagen.» (2017).
 • Eidsaa Randi Margrethe, Kharatyan Mariam, Despard Annabelle, Svalsrød Roger, Træen Bente, Støkken Anne Marie, Berget Bente, Johansen Bjørn Tore, Lübbe Ann Cathrin, Kok Vincent, Tverrfaglig symposium i en kunstnerisk kontekst med utgangspunkt i fotograf Roger Svalsrøds utstilling Shaken 'n Stirred (2017).
 • Støkken Anne Marie, Willumsen Elisabeth, Samarbeid i praksisnær forskning : introduksjon (2017).
 • Støkken Anne Marie, Willumsen Elisabeth, Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon (2017).
 • Halvorsen Anne, Nordstoga Sigrid, Støkken Anne Marie, Ueland Svein Ove, Om å bygge og vedlikeholde strukturer for samarbeid (2016).
 • Støkken Anne Marie Samhandling mellom dyr og menneske - som innovasjon og tjenesteutvikling (2015).
 • Støkken Anne Marie Brukermedvirkning i forskning og utviklingsarbeid (2015).
 • Støkken Anne Marie, Arnesen Siv Merete Kjenes, • Oppsummering av arbeidet i forprosjektet. «Samarbeid om dyreassisterte aktiviteter i en Inn på tunet-kontekst for utsatt ungdom (2015).
 • Støkken Anne Marie, Johannessen Berit, Krøger Elsebeth, Thorød Anne Brita, • Rapport fra Samdyr-prosjektet: “SAMARBEID OM DYREASSISTERTE AKTIVITETER I EN INN PÅ TUNET-KONTEKST FOR RUSAVHENGIGE I ETTERVERN - ET FORPROSJEKT” (2015).
 • Støkken Anne Marie Forbedringsarbeid - ulike strategier og konkurrerende kunnskapsforståelser (2014).

Sist endret: 23.11.2018 08:11

Send studiet på mail