Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
122I ( Universitetsveien 51, Kristiansand )
Kontortid:
Etter avtale.

Utdannet historiker og lektor, har også utdannelse innen fagfeltene religion og samfunnsfag. Har arbeidet med formidling blant annet ved Vest-Agder-museets utstilling  "Sørlandske sommerminner" og skrevet et kapittel i deres publikasjon «… at maatte erholde en liden Hjelp» –  om fattigdom på Sørlandet.

Har erfaring fra flere felt utenfor akademia slik som politikk, interesseorganisasjoner og fagforeningsarbeid.

Forskning

 • Gift og gifthistorie
 • Sosialhistorie
 • Psykiatrihistorie
 • Medisinhistorie

Prosjekter

Gift i Skandinavia

En studie av gift, giftprotokoller og giftpraksis fra 1800 - 1970.

Gift finnes på alle nivå og arenaer i samfunnet, ph.d.-prosjektet mitt har derfor et bredt sosial- og kulturhistorisk perspektiv. Jeg vil forfølge giftstoffer som arsenikk, stryknin, kvikksølv og cyanid inn i hus, hjem, hager, gårder, båter, små fabrikklokaler og små forretninger, gjennom et klart avgrenset, men variert kildemateriale. Jeg vil undersøke om historier om gift og forgiftninger speiler samtiden. Gift og giftig er flyktige og konstruerte begreper, kan en tradisjonell oppfatning om at farlig gift ble solgt på apotek ha vært med på å "ufarliggjøre" nyere gifters farlighet fordi de ble, og blir, solgt andre steder?

            Den overordnede problemstillingen i prosjektet Gift i Skandinavia er: Hvilke stoffer ble til en hver tid registrert og erkjent som gift, hvem definerte dette. Av hvem og til hvilke formål ble de anvendt? Hvordan ble disse administrert og hvilke diskurser, praksiser og kunnskaper var knyttet til giftstoffene mennesker omgav seg med i hverdagen. 

Utvalgte publikasjoner

 Poison to the Beasts (2018) 

Between 1845 and 1967 deadly poison was often used to kill and eradicate unwanted wild animals in the Norwegian fauna. The major targets of these poison practices were rats, predators and crows. This article presents the main types of poisons used, the main methods of poison administration and the legislation covering the poisoning-practices in regards to the various species, as well as negotiations over the killing methods and wildlife eradication programmes

«… at maatte erholde en liden Hjelp» (2016)

Psykisk syke var en gruppe mennesker som ofte var fattige. Historiker Anne Mette Seines utdyper i sin artikkel hvordan psykisk syke mennesker ble behandlet på 1800-tallet, og hva som var grunnen til at hele ni av ti av dem var fattige. Enkeltpersoner ble sentrale i kampen for en mer verdig behandling av psykisk syke, og etter hvert fikk samfunnet et nytt syn på denne gruppen mennesker. «Barn, ungdom, voksne og eldre, kvinner som menn, ble sendt rundt til fremmede, enkelte ble innesperret, fastlenket, kledd nakne og behandlet som dyr», sammenfatter Seines, samtidig som hun redegjør for hvordan forholdene langsomt ble bedre.

De fattige sinnssyke Om etableringen og utviklingen av sinnssykepleien i Norge, med særlig fokus på fattige sinnssyke i Lister og Mandals amt fra 1860 til 1882. (2015)

Masteroppgaven  fra 2015.

Allmenn formidling

Norske historikerdager 2018.

Sesjon 19 Deadly Dreams.

Anne Mette Seines "Deadly Dreams, giftstoffer til hverdag og fest" 

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Nielsen, May-Brith Ohman; Seines, Anne Mette (2018). Poison to the Beasts: Changing Poisons and Poisoning Practices in Campaigns to Kill Norwegian Birds and Mammals, 1845–1967. Environment and History. ISSN: 0967-3407. 25 (3). s 321 - 364. doi:10.3197/096734018X15217309861595.
 • Seines, Anne Mette (2022). «Sinnssyke» – utenfor, midt blant alle: Om 1800-tallets fattige sinnssyke, deres diagnoser, muligheter og plass i samfunnet i tiden før psykiatri, psykofarmaka og store behandlingsinstitusjoner».
 • Seines, Anne Mette (2022). Poison at the Pharmacy. The precarious nature of legal poison 1619 - 1937.
 • Seines, Anne Mette (2022). Poison at the Pharmacy - Arsenic as a local and global multi-tool. (The decline an fall of the arsenic empire.).
 • Seines, Anne Mette (2022). Gate-keepers of Poison. Pharmacies' historic role in governing the sales of poisons to private citizens in Scandinavia..
 • Seines, Anne Mette (2022). Om smarte rotter, gift og et sidespor i karrieren..
 • Seines, Anne Mette (2021). Grenser for giftsalg og giftkonsum. Skandinaviske giftprotokoller som kilder til ulike nasjonale og lokale giftpraksiser..
 • Seines, Anne Mette (2019). Mercuriale tilstander.
 • Seines, Anne Mette (2019). Timing Rats.

Sist endret: 26.10.2020 10:10