Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Anne-Mette Liene

Førstelektor

Førstelektor i drama og teater

 
Kontor:
G2006 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Anne-Mette er utdannet førskolelærer fra høgskolen i Agder, musikkterapaut fra Norges Musikkhøgskole, og studert teater ved Ecole Jaques Lecoq i Paris.

Faglige interesser

Jeg underviser i barnehagelærerutdanningen, og mine forsknings- og utviklingsprosjekter fokuserer på utvikling av tverrestetiske kunstopplevelser for barn. 

Prosjekter

Kunstnerisk virksomhet:

2016: Kunstformidlingsprosjekt for barn i alderen 2 år i BARNAS kunstmuseum, ved Sørlandets kunstmuseum. Pilotprosjekt støttet av Kunstløftet. Samarbeid med kunsterne Trond Nicholas Perry og Marit Roland. 

2013: ”Cello i samlingen” Et samarbeidsprosjekt med Sørlandets  Kunstmuseum.

2012: ” Cellodans” Kunstnerisk ansvarlig, musiker og aktør: Anne-Mette Liene

” Bobleteateret” v/ Jorunn Seljeseth og Anne-Mette Liene:

 • 2012: ” Sporlyd”
 • 2010: ” I en Boble”
 • 2007: ” Celloboblene”
 • 2006:” Bosse&Nasse&Cello”

 

Har medvirket i ulike prosjekter: 

2010:” Nr. 199” Teater funkel. Canal Street. Musiker/ komponist

2006:”Balada Para Un Loco” Performance på Smia Grafiske verksted. Musiker og aktør. Kunstnerisk ansvarlig: Morten Liene.

2005:”mm -maelzel´s metronom” Kongensgate Akademi- festival.. Musiker. Kunstnerisk ansvarlig: Morten Liene.

2005: Performance v/ Loop, Loop, Loop. Sørlandets sykehus ABUP. Tema: ” Smerte og selvskading”.Musiker.

2004:”Breating strings” Performance v/ Loop, loop, loop. International Kirkefestspill. Skuespiller og musiker.

2003: ” Cellokjolen” Performance v/ Loop, loop, loop. Riksutstillingen . Sørlandets kunstmuseum. Musiker.

Medlem av forskningsgruppen " kunst og konflikt"

Utvalgte publikasjoner

Publikasjoner:

"Motstand som kvalitet " DRAMA, dramapedagogisk tidsskrift 1/2017

Liene, A-M & Mortensen, K.O.S: "The childrens Art Museum - An exploration across displins and art institutions". Art in context - In Between Practies - Conferanse 2016, Kristiansand/ Norway, UiA 6.-8.juni 2016

"Gyldne øyeblikk i forbrenningsannlegg - musikk og teater i møte med industri" av Jorun Christensen og Anne-Mette Liene. UTDANNING 18/15

"Cellisten i bevegelse. Hvordan kan musikeres bevegelsesmønster utnyttes i performative uttrykk?" DRAMA, nordisk dramapedagogisk tidsskrift 3/2014

” I en boble”, artikkel i Barnehagefolk nr. 2/2010

” Musikkinstrumentet”Kapittel i lærebok for førskolelærere. Form møter form- Lek møter teater. red; R. By, Cappelen Damm 2009

” Cellokjolen”artikkel i DRAMA, dramapedagogisk tidsskrift 2/2007.

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Klungland, Monica; Skregelid, Lisbet; Liene, Anne-Mette (2023). Kunst er viktig - Ikke nyttig.
 • Klungland, Monica; Liene, Anne-Mette (2023). Kunst og psykisk helse - Energiverket Bragdøya.
 • Klungland, Monica; Liene, Anne-Mette (2023). Å skape performative uttrykk med punkt og linje - Performance Lecture.
 • Klungland, Monica; Liene, Anne-Mette (2023). Vi nøster sammen. (Praksisfortelling/workshop).
 • Liene, Anne-Mette; Klungland, Monica (2022). Å nøste - workshop.
 • Liene, Anne-Mette; Klungland, Monica (2022). Winding up - workshop.
 • Liene, Anne-Mette; Klungland, Monica (2022). Å nøste - Hvordan rom og tid skapes i barnehagelærerstudenter og barnehagebarns lek og bevegelser med nøster.
 • Klungland, Monica; Liene, Anne-Mette (2022). Å nøste - En tverrfaglig tilnærming til skapende kunstnerisk praksis.

Sist endret: 16.03.2020 13:03