Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Anne Margit Løvland

Professor

 
Kontor:
E2057B ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

PROSJEKT

Multimodalitet, medier og læremiddel (MULL):

 • Multimodale fagtekstar i klasserommet

Religion som estetiserende praksis (RESEP):

 • Kirkens Nødhjelps sjølvframstilling som estetiserande praksis

VITSKAPLEGE ARBEID

Tørressen, Anne Løvland 1991: Ulike perspektiv på ikkjeverbalt språk i lærebøker. Upublisert hovudoppgåve ved Universitetet i Oslo

Løvland, Anne 1993: Kåseriet som uttrykksform. Norskrift nr. 78

Løvland, Anne og Tønnessen, Elise Seip 1997: Fiksjon og fakta i lærebøker. Vurdering av fiksjonsinnslag i seks lærebøker. Oslo: Noregs forskingsråd (KULT)

Løvland, Anne og Tønnessen, Elise Seip 1997: Jammen får det til å svinge! Om bruk av fiksjon i lærebøker. I Egil Børre Johnsen (red.). Tekstens mellommenn, Norsk Sakprosa, tredje bok

Løvland Anne 2001: Den breie vegen til fagkunnskap. I Per Olav Kaldestad og Karin Beate Vold (red.) Årboka Litteratur for barn og unge 2001. Oslo: Det Norske Samlaget og Norsk barnebokinstitutt

Løvland, Anne 2002: Når barn leser fagbøker. I Agnes-Margrethe Bjorvand og Elise Seip Tønnessen: Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. Oslo: Universitetsforlaget

Løvland, Anne 2005: Social meaning in multimodal student texts. I Maj Asplund Carlsson, Anne Løvland og Gun Malmgren (red.). Multimodality: Text, Culture and Use. Proceedings from the 2nd International Conference om Multimodality. Kristiansand: Høgskoleforlaget

Løvland, Anne 2005: www.gud_på_sørlandet.no. I Pål Repstad og Jan-Olav Henriksen (red). Mykere kristendom? Sørlandsreligion i endring. Bergen: Fagbokforlaget

Løvland, Anne 2006: Samansette elevtekstar. Klasserommet som arena for multimodal tekstskaping. Avhandling for dr. art graden. Høgskolen i Agder

Løvland, Anne 2006: Sammensatte fagtekstar – ei multimodal utfordring? I Eva Maagerø og Elise Seip Tønnessen: Å lese i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget

Løvland, Anne 2007: På mange måtar. Samansette tekstar i skolen. Bergen: Fagbokforlaget/LNU

Løvland, Anne og Pål Repstad 2008: Julekonserter. Oslo: Universitetsforlaget.

Løvland, Anne, Elise Seip Tønnessen og Pål Repstad (red) 2008: Gud på Sørlandet. Kristiansand: Portal.

Løvland , Anne 2010: Multimodalitet og multimodale tekster. I Vide nom Læsning (7). Köbenhavn: Nasjonalt videncenter for læsning og i Norsklæraren (2). Bergen: LNU

Løvland, Anne 2010: Faglitterære teksthendingar i klasserommet – i spenningsfeltet mellom Kunnskapsløftets kompetansemål og målet om “å lese i alle fag”. I Dagrun Skjelbred og Bente Aamotsbakken (red.): Faglig lesing i skole og barnehage, Oslo: Novus

Løvland, Anne 2010: Faglesing som risikosprort. I Elise Seip Tønnessen Sammensatte tekster i skole og læring. Oslo: Universitetsforlaget

Løvland, Anne 2010: Samansette elevar i samansette tekstar. I Elise Seip Tønnessen Sammensatte tekster i skole og læring. Oslo: Universitetsforlaget

Løvland, Anne og Pål Repstad 2010: Julekonsertenes teologi – henimot en mykere kristendom. I Pål Repstad (red.): Norsk bruksteologi i endring. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag 

Løvland, Anne 2010: På jakt etter svar og forståing. Samansette fagtekstar i skulen. Bergen: Fagbokforlaget/LNU

Vitenskapelige publikasjoner

 • Veum, Aslaug; Kvåle, Gunhild; Løvland, Anne; Skovholt, Karianne (2022). Kritisk tekstkompetanse i norskfaget Korleis elevar på 8. trinn les og vurderer multimodale kommersielle tekstar. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN: 2535-8219. 16 (2). s 1 - 21. doi:10.5617/adno.8992.
 • Løvland, Anne; Repstad, Pål Steinar (2019). Mellom forkynning, kulturarv og inkludering. Skulegudstenester før jul. Kirke og kultur. ISSN: 0023-186X. 123 (3). s 207 - 223. doi:10.18261/issn.1504-3002-2019-03-02.
 • Løvland, Anne (2019). Social Semiotics in the Study of Religion. Political Religion, Everyday Religion : Sociological Trends. ISBN: 978-90-04-39796-5. Brill. Kapittel 4. s 49 - 54.
 • Løvland, Anne (2018). Planken som forsvann. Ein analyse av avgangsprøva i norsk gjennom 50 år. Sakprosa. ISSN: 1502-6000. 10 (2). s 1 - 36. doi:10.5617/sakprosa.5971.
 • Løvland, Anne (2018). Sakprosa for barn. Møter med barnelitteratur - Introduksjon for lærere. ISBN: 9788215027401. Universitetsforlaget. Kapittel 10. s 219 - 236.
 • Løvland, Anne (2017). Fagbøker på nye felt. Viden om Literacy. ISSN: 2246-6517. (21). s 52 - 57.
 • Repstad, Pål Steinar; Løvland, Anne (2017). Traces in public spaces: Studying religious signs in social frames. The Materiality of Writing; A Trace-Making Perspective. ISBN: 978-1-138-67972-6. Routledge. Chapter 11. s 211 - 228.
 • Løvland, Anne (2016). Talking about something real: the concept of truth in multimodal non-fiction books for young people. Prose Studies: History, Theory, Criticism. ISSN: 0144-0357. 38 (2). s 172 - 187. doi:10.1080/01440357.2016.1232784.
 • Løvland, Anne; Repstad, Pål Steinar (2015). Religious symbols in public spaces asking people in and out of context. Nordic Journal of Religion and Society. ISSN: 0809-7291. 28 (2). s 155 - 170.
 • Løvland, Anne (2014). Bilete av verkelegheit. Illustrasjonanes bidrag til framstilling av verkelgheit. Sakprosa. ISSN: 1502-6000. 6 (3). s 1 - 19. doi:10.5617/sakprosa.772.
 • Jansson, Benthe Kolberg; Løvland, Anne; Nohr, Magnus (2014). Digital kompetanse i norskfaget på barnetrinnet. Norskboka 2: Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7. ISBN: 978-82-15-02105-8. Universitetsforlaget. Kapittel 6. s 135 - 158.
 • Løvland, Anne (2014). Fagbøker. Ungdomslitteratur : ei innføring. ISBN: 978-82-02-36051-1. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 11. s 163 - 174.
 • Repstad, Pål Steinar; Løvland, Anne (2014). Playing the sensual card in churches: Studying the aestheticization of religion. Sociological Theory and the Question of Religion. ISBN: 9781409465515. Ashgate. Kapittel 8. s 179 - 198.
 • Repstad, Pål Steinar; Løvland, Anne (2014). Sosialsemiotikere og sosiologer - forén dere!. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN: 0040-716X. 55 (3). s 347 - 360.
 • Løvland, Anne; Repstad, Pål Steinar (2014). Å jul med din leder : religion i norske avisledere julaften. Norsk Medietidsskrift. ISSN: 0804-8452. 21 (3). s 226 - 245.
 • Løvland, Anne (2013). "Hva har du lært om nyrene?" Karakteristiske trekk ved elevars omforming av læringstekstar. Literacy i læringskontekster. ISBN: 978-82-02-40598-4. Cappelen Damm Akademisk. 7. s 98 - 108.
 • Løvland, Anne; Repstad, Pål Steinar (2013). Vi takker og jubler i tusinde tal. Publikum på julekonserter. Fra forsakelse til feelgood. Musikk, sang og dans i religiøst liv. ISBN: 978-82-7634-985-6. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 11. s 245 - 259.
 • Løvland, Anne (2012). Medynk, rettferd og medansvar - Fasteaksjonens estetiske uttrykk gjennom 50 år. Kirke og kultur. ISSN: 0023-186X. (3). s 218 - 235.
 • Løvland, Anne (2010). Faglesing som risikosport. Sammensatte tekster : barns tekstpraksis. ISBN: 978-82-15-01719-8. Universitetsforlaget. s 158 - 170.
 • Løvland, Anne (2010). Faglitterære teksthendingar i klasserommet - i spenningsfeltet mellom Kunnskapsløftets kompetansemål og målet om "å lese i alle fag". Faglig lesing i skole og barnehage. ISBN: 978-82-7099-591-2. Novus Forlag. kapittel. s 261 - 278.
 • Løvland, Anne; Repstad, Pål (2010). Julekonsertenes teologi - henimot en mykere kristendom. Norsk bruksteologi i endring: tendenser gjennom det 20. århundre. ISBN: 978-82-519-2655-3. Tapir Akademisk Forlag. kapittel. s 279 - 294.
 • Repstad, Pål; Løvland, Anne (2010). Julestemning i en storbykirke. Åpen Kirke Emil Otto Syvertsen red. ISBN: 9788299681674. Kristiansand Domkirke. faglig_bok_forlag. s 8 - 24.
 • Løvland, Anne (2010). Samansette elevar i samansette tekstar. Sammensatte tekster : barns tekstpraksis. ISBN: 978-82-15-01719-8. Universitetsforlaget. Del 3.
 • Løvland, Anne (2008). Utstillingvindu for Gud. Gud på Sørlandet. Portal. faglig_bok_forlag.
 • Repstad, Pål; Løvland, Anne (2008). Å senke skuldrene før jul. Gud på Sørlandet, red. av Anne Løvland, Pål Repstad og Elise Seip Tønnessen. Portal forlag. faglig_bok_forlag. s 73 - 75.
 • Løvland, Anne (2006). Sammensatte fagtekster - en multimodal utfordring?. Å lese i alle fag. Universitetsforlaget. s 15.
 • Løvland, Anne (2005). Social meaning in multimodal student texts. Multimodality: Text, Culture and Use. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 165 - 174.
 • Løvland, Anne (2005). www.gud_på_sørlandet.no. Pål Repstad og Jan-Olav Henriksen: Mykere kristendom? Sørlandsreligion i endring. Fagbokforlaget. s 183 - 196.
 • Løvland, Anne (2002). Når barn leser fagbøker. Bjorvand, Agnes-Margrethe og Tønnessen, Elise Seip: Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. Universitetsforlaget. s 82 - 101.
 • Løvland, Anne; Tønnessen, Elise Seip (1997). "Jammen får'n det til å svinge!" Om bruk av fiksjon i lærebøker. Egil Børre Johnsen (red): Tekstens mellommenn. Universitetsforlaget. s 149 - 172.
 • Løvland, Anne (1993). Kåseriet som uttrykksform. Norskrift. ISSN: 0800-7764. (78). s 1 - 16.
 • Løvland, Anne; Ertzeid, Ingrid Elisabeth (2023). Skaperglede i norskfaget. Elevaktiv literacy-undervisning på ungdomstrinnet. ISBN: 9788215061245. Universitetsforlaget.
 • Fougt, Simon Skov; Løvland, Anne (2019). Multimodalitet i skolen. Analyse og produktion i et socialsemiotisk, scenariedidaktisk perspektiv. ISBN: 9788771607130. Dafolo Forlag. s 202.
 • Løvland, Anne; Repstad, Pål Steinar; Tønnesen, Elise Seip (2013). Sanselig Religion. ISBN: 978-82-543-1253-7. Verbum Forlag. s 120.
 • Løvland, Anne (2010). På jakt etter svar og forståing. Samansette fagtekstar i skulen. ISBN: 978-82-450-1026-8. Fagbokforlaget.
 • Repstad, Pål; Løvland, Anne; Tønnessen, Elise Seip (2008). Gud på Sørlandet. ISBN: 9788292712092. Portal forlag. s 135.
 • Repstad, Pål; Løvland, Anne (2008). Julekonserter. ISBN: 9788215013787. Universitetsforlaget. s 250.
 • Løvland, Anne (2007). På mange måtar. Samansette tekstar i skolen. ISBN: 9788245005844. Fagbokforlaget. s 152.
 • Løvland, Anne; Carlsson, Maj Asplund; Malmgren, Gun (2005). Multimodality: Text, Culture and Use. Proceedings from the 2nd International Conference on Multimodality. ISBN: 8276345743. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 214.
 • Løvland, Anne; Ertzeid, Ingrid Elisabeth; Burgess, Marthe Øidvin (2023). Tekstkritisk.no.
 • Løvland, Anne; Ertzeid, Ingrid Elisabeth; Burgess, Marthe Øidvin (2023). Tekstkritisk.no.
 • Veum, Aslaug; Eilertsen, Anders; Kruse, Kirsten Linnea; Burgess, Marthe Øidvin; Kvåle, Gunhild; Løvland, Anne; Ertzeid, Ingrid Elisabeth (2023). Resultat og erfaringar frå CritLit-prosjektet.
 • Kvåle, Gunhild; Løvland, Anne; Ertzeid, Ingrid Elisabeth (2022). "CritLit: Et samarbeidsprosjekt om kritisk literacy i norskfaget".
 • Løvland, Anne; Veum, Aslaug (2021). CritLit: Kritisk litercy i ei digital og global tekstverd.

Sist endret: 6.12.2022 12:12