Anne Kristin Flaatten Tønsberg - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Anne Kristin Flaatten Tønsberg

Førstelektor

E-post:
anne.k.tonsberg@uia.no
Telefon:
38 14 18 37
Mobil:
915 52 496
Kontor:
I1084 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Avdeling:
Institutt for helse- og sykepleievitenskap

Last changed: 2012-11-05 09:43:41

Publikasjoner

 • Tønsberg Anne K. F., Gabrielsen Vigdis Asskildt, Tverrfaglig videreutdanning Rehabilitering i et kommunalt perspektiv. 30 studiepoeng (2004).
 • Thygesen Elin, Tønsberg Anne K. F., Samarbeidsprosjekter mellom kommune og høgskole (2003). ? . ISSN . årbok 2003 s 67 - 75
 • Tønsberg, Anne K. F. Fegran, Liv Thygesen, Elin (2002). Undervisningssykehjems-prosjektet i Agder. ISBN 8276345530. 64 s.
 • Tønsberg Anne K. F., Flateland Sylvi, Fra ide til virkelighet Kompetansenettverket i Undervisningssykehjemmet i Helseregion Sør (2007). ? . ISSN . s 10 -
 • Tønsberg Anne K. F. Knutepunkt Sørlandet Intensjonsavtale med Knutepunkt Sørlandet (2007).
 • Tønsberg Anne K. F., Nordvang Ellen, "Min Kompetanseutvikling?. Et nyskapningsprodukt (2006).
 • Tønsberg Anne K. F. Undervisningssykehjemmene i Norge Presentasjon av Undervisningssykehjemmene (2006).
 • Tønsberg Anne K. F. Bedre kvalitet gjennom økt kompetanse? Bidrar satsing på kompetanseutvikling til bedre kvalitet på helse- og omsorgstjenestene i sykehjem? (2006).
 • Tønsberg Anne K. F. "Hva vil det si å være et undervisningssykehjem?" Åpning av Undervisningssykehjemmet i Helseregion Øst (2006).
 • Thygesen Elin, Tønsberg Anne K. F., Hva slags kompetanse trenger vi eldreomsorgen? (2006).
 • Gabrielsen Vigdis Asskildt, Tønsberg Anne K. F., Tverrfaglig videreutdanning - Rehabilitering i et kommunalt perspektiv, 30 studiepoeng (2005).
 • Tønsberg Anne K. F., Skisland Anne V-S, Flateland Sylvi, Undervisningssykehjemmet i Helseregion Sør (2005).
 • Tønsberg Anne K. F., Flateland Sylvi, Nilsen Arild, Etter- og videreutdanning for kommunehelsetjenesten (2005).

Send studiet på mail