Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Anne Halvorsen

Dekan

Dekan

 
Kontor:
H2018 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Utdanning

Ph.d. i sosiologi (2010) og master i sosiologi (1996) fra Universitetet i Bergen (sosiologi grunnfag 1991, mellomfag 1993).

Offentlig administrasjon fra Høgskolen i Agder 1986, praktisk-pedagogisk seminar 1987, norsk grunnfag 1980 og engelsk grunnfag 1979, Agder distriktshøgskole.

Arbeidserfaring

2016 - p.t.         Dekan

2010 – 2015       Instituttleder og førsteamanuensis, UiA

2007 – 2010       Administrerende direktør, Agderforskning

2002 – 2007       UiA: ansatt først som prosjektleder, så førstelektor og instituttleder fra 2006, koordinator i Praxis-sør fra 2004

1987 – 2002       Agderforskning: ansatt som forskningsassistent, deretter forsker fra 1990 og seniorforsker fra 2000. Leder for Senter for velferdsforskning i årene 1996 – 1999.

1980 - 1984        Lærer, Værøy kommune

 

Faglige interesser

Forskningsinteresser

Kunnskapssosiologi og organisasjonsteori/-sosiologi

Sosialt arbeids teori

Kunnskapsforståelse og –utvikling i menneskebehandlende organisasjoner

Evaluering

Undervisningsfag

Velferdssosiologi og -politikk

Kunnskapsforståelse og -utvikling

Sosiologisk teori

Prosjekter

Goals and Strategies for Service Development in Welfare Service Agencies”, om hvordan man forholder seg til sentrale styringssignaler om innovasjon og utvikling på lokalt nivå. Delprosjektet inngår i NFR-prosjektet,Innovation and Service Development through Evolving Forms of Collaboration (INNOS),som ledes av professor Anne Marie Støkken, UiA, med FAFO, Agderforskning og UiS som samarbeidspartnere, 2013 - 2016.

Meta-evaluering av evalueringen av NAV-reformen, i samarbeid med professor Morten Balle Hansen og lektor Karen Breidahl Nilsen, Aalborg universitet og Jan-Eric Furubo, Riksrevisjonen i Sverige. Oppdrag for Norges forskningsråd, 2014

Fagutvikling på arbeidsplassen. Casestudier i tre velferdstjenesteorganisasjoner, i samarbeid med førstelektor Sigrid Nordstoga, finansiert via intern forskningstid, 2010 – 2013.

Praxis-sør, senter for kunnskaps- og praksisutvikling, ble etablert parallelt med og delvis som ledd i EiB- og IUSA-prosjektene. Se http://www.uia.no/senter-og-nettverk/praxis-soer

Innovasjon og utvikling i sosialt arbeid (IUSA-prosjektet), en videreutvikling av EiB-prosjektet til å omfatte flere tjenester. Finansiert av Sørlandets kompetansefond, 2006 - 2007.

Evaluering i barnevernet (EiB-prosjektet), et forsknings- og utviklingsprosjekt med sikte på å utvikle rutiner og verktøy for evaluering i barnevernet, med en rekke delprosjekter og involverte aktører fra forskning og praksis, finansiert av Sørlandets kompetansefond, 2002 – 2005

Fra 1987 til 2002 arbeidet jeg i Agderforskning med oppdragsforskning og evaluering på en rekke områder, blant annet organisering og produksjon av velferds- og andre offentlige tjenester, levekår og entreprenørskap.

Publikasjoner: https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=328843&la=no&action=sok 

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Steinkopf, Heine; Nordanger, Dag; Halvorsen, Anne; Stige, Brynjulf; Milde, Anne Marita (2020). Prerequisites for maintaining emotion self-regulation in social work with traumatized adolescents: A qualitative study among social workers in a Norwegian residential care unit. Residential Treatment for Children & Youth. ISSN: 0886-571X. s 1 - 17. doi:10.1080/0886571X.2020.1814937.
 • Halvorsen, Anne; Halvorsen, Pål (2019). Managerial responses to expectations about innovation in municipal welfare services. Tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid. ISBN: 9788245033434. Fagbokforlaget. Kapittel 3. s 45 - 60.
 • Halvorsen, Anne; Breidahl, Karen N.; Furubo, Jan-Eric; Balle Hansen, Morten (2016). Institusjonelle felt og forståelser av evaluering – en analyse av evalueringen av NAV-reformen. Nordiske organisasjonsstudier. ISSN: 1501-8237. 18 (2). s 3 - 22.
 • Alstveit, Marit; Halvorsen, Anne; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle (2016). Lederen som innovatør og balansekunstner : en kvalitativ studie av lederes erfaringer fra forskningssamarbeid mellom helse- og velferdstjenestene og høyere utdanning. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN: 1504-3614. 12 (2). s 31 - 50. doi:10.7557/14.4051.
 • Halvorsen, Anne; Nordstoga, Sigrid; Støkken, Anne Marie; Ueland, Svein Ove (2016). Om å bygge og vedlikeholde strukturer for samarbeid. Sosionomutdanning på Sørlandet : festskrift ved 25-årsjubileet høsten 2016. ISBN: 9788283141030. Portal forlag. kapittel 7. s 103 - 121.
 • Breidahl, Karen N.; Halvorsen, Anne; Hansen, Morten Balle; Furubo, Jan-Eric (2016). Større forvaltningsreformer og udfordringerne ved instrumentel læring : en analyse af evalueringen af NAV-reformen. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN: 0809-2052. 19 (4). s 305 - 320. doi:10.18261/issn.2464-3076-2016-04-02.
 • Halvorsen, Anne (2016). What is it about the realtionship between sociology and social work?. Sosionomutdanning på Sørlandet : festskrift ved 25-årsjubileet høsten 2016. ISBN: 9788283141030. Portal forlag. Kapittel 2. s 19 - 32.
 • Halvorsen, Anne (2014). Fagutvikling, faglig utvikling og utvikling av fag - et forsøk på en presisering. Det kommunale barnevernet i utvikling - et nødvendig samarbeid mellom praksis og forskning. ISBN: 978-82-450-1606-2. Fagbokforlaget. Kapittel 2. s 25 - 41.
 • Halvorsen, Anne; Nordstoga, Sigrid (2013). Fagutvikling - ulike tilnærminger. Fagutvikling i velferdstjenester. ISBN: 978-82-15-02152-2. Universitetsforlaget. Kapittel 2. s 26 - 41.
 • Halvorsen, Anne; Nordstoga, Sigrid (2013). Fagutvikling i spenningsfeltet mellom individ og organisasjon. Fagutvikling i velferdstjenester. ISBN: 978-82-15-02152-2. Universitetsforlaget. Kapittel 3. s 42 - 58.
 • Halvorsen, Anne (2013). Forskningsbaserte evalueringer og andre evalueringer. Evaluering. Tradisjoner, praksis, mangfold. ISBN: 978-82-450-1331-3. Fagbokforlaget. Kapittel 15. s 233 - 246.
 • Halvorsen, Anne; Madsen, Einar Lier (2013). Styring og læring gjennom evaluering. Evaluering. Tradisjoner, praksis, mangfold. ISBN: 978-82-450-1331-3. Fagbokforlaget. 1. s 15 - 27.
 • Halvorsen, Anne (2011). Samarbeidsforskning i lys av kunnskapssyn og styringslogikk. Samarbeidsforskning i praksis. Erfaringer fra HUSK-prosjektet. ISBN: 978-82-15-01887-4. Universitetsforlaget. Kapittel 4. s 40 - 51.
 • Halvorsen, Anne (2009). Praktikerforskning - legitimt og nyttig bidrag i kunnskapsutvikling. Å forske blant sine egne. Universitet og region - nærhet og uavhengighet. ISBN: 978-82-7634-815-6. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. kapittel. s 109 - 129.
 • Halvorsen, Anne (2009). What Counts in Child Protection. Qualitative Social Work. ISSN: 1473-3250. 8 (1). s 65 - 81.
 • Halvorsen, Anne (2007). Praksisforankret evaluering i sosialt arbeid: hva er det og hvorfor skal en drive med det?. Nordisk sosialt arbeid. ISSN: 0333-1342. 27 (3). s 204 - 214.
 • Halvorsen, Anne (2005). Mot en bredere forståelse av resultater og evidens i barnevernet?. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN: 0809-2052. 8 (Årg. 8, nr 1). s 47 - 57.
 • Halvorsen, Anne (2004). Evaluering av sosialt arbeid - mer enn måling og kontroll. Nordisk sosialt arbeid. ISSN: 0333-1342. 24 (4). s 356 - 368.
 • Halvorsen, Anne (2004). Hvor spesielle er sørlendingene?. Tallenes tale 2004. Array. faglig_bok_institusjon. s 53 - 77.
 • Halvorsen, Anne (2003). Introducing individual plans and evaluation routines in the child welfare services. Barnevernets PUFF. Forskning og praksis - hånd i hånd. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon.
 • Halvorsen, Anne; Madsen, Einar Lier; Jentoft, Nina (2013). Evaluering. Tradisjoner, praksis, mangfold. ISBN: 978-82-450-1331-3. Fagbokforlaget. s 285.
 • Halvorsen, Anne; Gjedrem, Jorunn (2006). Bedre praksis i sosialt arbeid. Fagutvikling og evaluering. ISBN: 9788215008578. Universitetsforlaget. s 220.
 • Repstad, Pål; Johnsen, Hans Christian Garmann; Halvorsen, Anne; Repstad, Pål; Aasland, Tora; Balsnes, Anne Haugland (2009). Å forske blant sine egne. Universitet og region - nærhet og uavhengighet. ISBN: 978-82-7634-815-6. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 318.
 • Halvorsen, Anne (2016). Lokale strategier for innovasjon - casestudier i tre kommuner. Foreløpige resultater fra delprosjekt 5 i prosjekt Innovation and Service Development through Evolving Forms of Collaboration (INNOS).
 • Alstveit, Marit; Willumsen, Elisabeth; Halvorsen, Anne; Ødegård, Atle; Viste, Monica velde (2015). From policy to practice: the role of Norwegian managers in Health and Welfare Services in a research partnership with Higher Education.
 • Halvorsen, Anne (2015). Om evaluering i organisasjoner.

Sist endret: 16.10.2018 15:10