Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Anne Gerd Imenes

Professor

Professor

 
Kontor:
H4042 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
Mandag til fredag 8-16

Utdanningsbakgrunn og arbeidserfaring:

Anne Gerd har hovedfag i miljøfysikk fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) og doktorgrad i anvendt fysikk fra The University of Sydney. Hovedfagsoppgaven dreide seg om bruk av solfangere for vannbåren varme, i samarbeid med Fysisk Institutt ved Universitetet i Oslo. I doktorgraden jobbet hun med konsentrerende solenergisystemer og optimalisering/design av optiske filtre for spektral stråledeling. Anne Gerd jobbet deretter som Post Doc ved CSIRO (The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) i Newcastle, Australia. Her var hun med på å sette opp og teste et soltårn-system med fokuserende speil og en soldrevet gassreaktor. Hun arbeidet en stund som Research Scientist ved CSIRO, før hun flyttet tilbake til Norge og startet som seniorforsker i fornybar energi ved det teknisk-industrielle forskningsinstituttet Teknova. Hun ble etter hvert ansatt som førsteamanuensis ved Universitetet i Agder i en deltidsstilling, og er nå fulltidsansatt som professor ved Institutt for Ingeniørvitenskap hvor hun arbeider hovedsaklig med undervisning og forskning relatert til solcelleteknologi.

Utdanningsfaglig kompetanse:

Kurs i Universitetspedagogikk (2018/2019), Universitetet i Agder

PhD supervision seminars, UiA (2018-) 

PhD og PostDoc veiledning

Hovedveileder

Outdoor performance characterization of PV modules in Nordic climate conditions with a focus on spectral irradiance distributions (tentative title). Basant Raj Paudyal, PhD prosjekt 2018-2023, Universitetet i Agder.

Data management of PV monitoring data. PostDoc prosjekt 2018-2020, WP4 i FME centre for sustainable solar cell technology (Susoltech), prosjekt 2018-2020, Universitetet i Agder.

Biveileder

Degradation of PV modules in Nordic climate conditions (tentative title). Oscar Kwame Segbefia, PhD prosjekt 2018-2023, Universitetet i Agder.

“Grid Interaction Performance Evaluation of BIPV and Analysis with Energy Storage on Distributed Network Power Management”. PhD awarded 30.03.2017, Universitetet i Agder.

Undervisning

 • ENE109-G Energilab
 • ENE 111-G/ENE 112-G Fornybar energi
 • ENE241-G Solenergisystemer
 • ENE304-G Bacheloroppgave, Fornybar Energi
 • ENE419-G Solar Cell Technology and Applications
 • ENE503-G Energy Research Project 1
 • ENE500-G Master's Thesis Renewable Energy

Arbeidserfaring

 • 2019 - present: Professor (Photovoltaics, Energy Materials group), The University of Agder, Department of Engineering Sciences, Grimstad, Norway
 • 2009 – 2019: Senior Researcher (Smart Instrumentation / Renewable Energy group), NORCE / Teknova AS, Grimstad/Kristiansand, Norway - AND - Associate professor / Professor (Photovoltaics, Energy Materials group), The University of Agder, Department of Engineering Sciences, Grimstad, Norway
 • 2008 – 2008: Research Associate (Solar Energy), CSIRO Energy Technology, Newcastle, Australia
 • 2005 – 2008: Postdoctoral Fellow, Research Scientist (Solar Energy), CSIRO Energy Technology, Newcastle, Australia
 • 2001 – 2005: PhD research student (Applied Physics) and Physics tutor, The University of Sydney, Sydney, Australia
 • 2000 – 2001: Lecturer, Mathematics and English Year 10-12,Nordborg Kristne Videregående Skole, Finnsnes, Norway
 • 1994 – 1999: MSc research student (Environmental Physics) and Physics tutor, The Norwegian University of Life Sciences, Ås, Norway

Faglige interesser

Faglige interesser:

Anne Gerds faglige interesser er innen feltet miljøfysikk, med fokus på fornybar energi og solenergi-anvendelser. Hun jobber med Energimaterialer og Energisystemer ved Institutt for Ingeniørvitenskap i Grimstad. Hun har erfaring med modellering, optimalisering, visualisering og ytelsesanalyse av ulike typer solenergi-systemer, fra flat-plate moduler (lav-temperatur) til konsentrerende systemer (høy-temperatur). Hun har jobbet med spektrofotometri for analyse av optiske filtre og speil, instrumentering for karakterisering av solinnstråling, utendørstesting av solcellemoduler, og bygningsintegrasjon av solceller (BIPV).

Undervisningsfag og veiledning:

Anne Gerd underviser om solcelleteknologi og veileder studenter på Bachelor, Master og PhD nivå. Oppgavene er vanligvis utført i samarbeid med bedrifter eller tilknyttet pågående forskningsprosjekter. 

Prosjekter

Deltagelse i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter og nettverk:

Participant in the Norwegian Research Centre on Sustainable Solar Cell Technology (FME SUSOLTECH), Work package 4 “End Use and Impact”, Norwegian Research Council project 257639, project period 2017-2024.

“Building Integrated Photovoltaics for Norway» (work package 1 leader). Project owner SINTEF, collaboration with NTNU, Teknova, IFE, and building industry companies/organisations. Funded by the Norwegian Research Council, project period 2015-2018. Project web-page: www.bipvno.no  

“Electricity usage in Smart Village Skarpnes” (project leader/researcher). Project owner Agder Energi Nett AS, collaboration with Teknova, University of Agder and Eltek. Funded by the Norwegian Research Council, project period 2013-2017. https://www.forskningsradet.no/prosjektbanken/#!/project/226139/no

National MC-member (Management Committee) of the EU COST-action CA16235 PEARL-PV “Performance and Reliability of Photovoltaic Systems: Evaluations of Large-Scale Monitoring Data”.

Participant in the IEA PVPS (Photovoltaic Power Systems Programme) Task 15 “Photovoltaics for the Built Environment”.

Participant in the IEA PVPS (Photovoltaic Power Systems Programme) Task 13 “Performance and Reliability of Photovoltaic Systems”.

 “Building integrated solar cells in future district Bjørndalssletta” (project leader). Project owner Kristiansand commune (Framtidens bydel Bjørndalssletta), collaboration with Teknova, University of Agder, Skanska, BGM Arkitekter, Klimaalliansen, and Klimapartnere. Funded by Husbanken, project period 2014-2016. https://www.kristiansand.kommune.no/teknisk-og-eiendom/prosjekter-og-kampanjer/framtidens-bydel/.

“Solar electricity to grid (Solstrøm på nett)” (project leader). Project owner Agder Energi, collaboration with Teknova, University of Agder, Agder Energi Nett, Elkem Solar, and Eltek. Funded by the Regional Research Funds Agder, project period 2010-2011 (Phase 1) and 2012-2014 (Phase 2).

Tildelinger:

Australian Institute of Energy NSW & ACT Branch Postgraduate Student Energy Awards, Gold Prize Winner of the category “Energy – Achieving More With Less”, Sydney, Australia, 6 December 2004.

Australian Department of Education, Training and Youth Affairs International Postgraduate Research Scholarship (IPRS) and the University of Sydney International Postgraduate Award (IPA), 2001-2005.

Utvalgte publikasjoner

 • Høiaas Ingeborg, Grujic Katarina, Imenes Anne Gerd Imenes, Burud Ingunn, Olsen Espen and Belbachir Nabil, Inspection and condition monitoring of large-scale photovoltaic power plants: A review of imaging technologies. Renewable and Sustainable Energy Reviews 161 (2022), article no. 112353.
 • Paudyal Basant Raj, Imenes Anne Gerd, Investigation of temperature coefficients of PV modules through field measured data. Solar Energy 224 (2021), pp. 425-439.
 • Sørensen Åse Lekang, Imenes Anne Gerd, Grynning Steinar, Dokka Tor Helge, Energy measurements at Skarpnes zero energy homes in Southern Norway: Do the loads match up with the on-site energy production? (2017). Energy Procedia ISSN 1876-6102 132, pp. 567-573.
 • Midtgård Ole-Morten, Sætre Tor Oskar, Yordanov Georgi, Imenes Anne Gerd, Nge Chee Lim, A qualitative examination of performance and energy yield of photovoltaic modules in southern Norway (2010). Renewable Energy 35 (6), pp. 1266-1274.
 • Imenes Anne Gerd, McKenzie David R, Flat-topped broadband rugate filters (2006). Applied Optics ISSN 0003-6935. 45 (30), pp. 7841-7850.
 • Imenes Anne Gerd, Mills David, Spectral beam splitting technology for increased conversion efficiency in solar concentrating systems: a review (2004). Solar Energy Materials and Solar Cells 84 (1-4), pp. 19-69.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Imenes, Anne Gerd (2022). PEARL PV Country Reports 2020 - Norway. PEARL PV Country Reports 2020. ISBN: 9789036553629. University of Twente. Chapter. s 187 - 199.
 • Imenes, Anne Gerd; Noori, Nadia Saad; Uthaug, Ole Andreas Nesvåg; Kröni, Robert; Bianchi, Filippo Maria; Belbachir, Nabil (2021). A Deep Learning Approach for Automated Fault Detection on Solar Modules Using Image Composites. 2021 IEEE 48th Photovoltaic Specialists Conference (PVSC). ISBN: 978-1-6654-1922-2. IEEE conference proceedings. KAPITTEL.
 • Valckenborg, Roland; Berger, Karl A.; Gusztáv, Újvári; Eder, Gabriele C.; Gaisberger, Lukas; Tabakovic, Momir; López, Cristina S. Polo; Boddaert, Simon; Buono, Matteo del; Chivelet, Nuria Martín; Martinez, Asier Sanz; Kim, Jun-Tae; Imenes, Anne Gerd (2021). Comparison of IEC 61853-1 Matrix Evaluations Based on Indoor and Outdoor Measurement Data from PVPS Task 15 BIPV Round-Robin. EU PVSEC 2021 – 38th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. ISBN: 3-936338-78-7. EU PVSEC. PV Applications, Integration and Storage, Session 6DO.6.4. s 1381 - 1387.
 • Paudyal, Basant Raj; Imenes, Anne Gerd (2021). Investigation of temperature coefficients of PV modules through field measured data. Solar Energy. ISSN: 0038-092X. 224s 425 - 439. doi:10.1016/j.solener.2021.06.013.
 • Segbefia, Oscar Kwame; Imenes, Anne Gerd; Sætre, Tor Oskar (2021). Moisture ingress in photovoltaic modules: A review. Solar Energy. ISSN: 0038-092X. 224s 889 - 906. doi:10.1016/j.solener.2021.06.055.
 • Segbefia, Oscar Kwame; Imenes, Anne Gerd; Burud, Ingunn; Sætre, Tor Oskar (2021). Temperature profiles of field-aged multicrystalline silicon photovoltaic modules affected by microcracks. 2021 IEEE 48th Photovoltaic Specialists Conference (PVSC). ISBN: 978-1-6654-1922-2. IEEE conference proceedings. Konferanseartikkel. s 0001 - 0006.
 • Paudyal, Basant Raj; Imenes, Anne Gerd (2021). Uniqueness verification of blue fraction as a parameter of spectral irradiance quantification. 2021 IEEE 48th Photovoltaic Specialists Conference (PVSC). ISBN: 978-1-6654-1922-2. IEEE conference proceedings. KAPITTEL.
 • Paudyal, Basant Raj; Imenes, Anne Gerd (2020). Analysis of spectral irradiance distribution for PV applications at high latitude. 2020 47th IEEE Photovoltaic Specialists Conference (PVSC). ISBN: 978-1-7281-6116-7. IEEE conference proceedings. Chapter. s 1834 - 1841.
 • Segbefia, Oscar Kwame; Imenes, Anne Gerd; Sætre, Tor Oskar (2020). Outdoor fault diagnosis of field-aged solar modules. European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition 37th EU PVSEC 2020. ISBN: 3-936338-73-6. EU PVSEC. Poster session 5CV.3.23.
 • Reinders, Angele; van Slooten, Fjodor; Moser, David; van Sark, Wilfried; Oreski, Gernot; Ottersboeck, Bettina; Pearsall, Nicola; Devetaković, Mirjana; Leloux, Jonathan; Bogatinoska, Dijana Capeska; Braun, Christian; Imenes, Anne Gerd; Driesse, Anton (2019). Development of a big data bank for PV monitoring data, analysis and simulation in COST Action ‘PEARL PV’. EU PVSEC 2019 (Marseille). 36th European Photovoltaic Solar Energy Conference And Exhibition. Proceedings. ISBN: 3-936338-60-4. WIP. chapter. s 1600 - 1604.
 • Reinders, Angele; van Slooten, Fjodor; Moser, David; van Sark, Wilfried; Oreski, Gernot; Ottersboeck, Bettina; Pearsall, Nicola; Devetakovic, Mirjana; Leloux, Jonathan; Bogatinoska, Dijana Capeska; Braun, Christian; Imenes, Anne Gerd; Driesse, Anton (2019). Development of a big data bank for PV monitoring data, analysis and simulation in COST Action ‘PEARL PV’.. 2019 IEEE 46th Photovoltaic Specialists Conference (PVSC). ISBN: 978-1-7281-0494-2. IEEE conference proceedings. Chapter. s 1388 - 1392.
 • Paudyal, Basant Raj; Imenes, Anne Gerd (2019). Performance assessment of field deployed multi-crystalline PV modules in Nordic conditions. Conference record of the Photovoltaic Specialists Conference. ISSN: 0160-8371. doi:10.1109/PVSC40753.2019.8980629.
 • Illich, P.; Eder, G.C.; Berger, K.A.; Ùjvàri, G.; Rechberger, P.; Moor, D.; Aichinger, M.; Boddaert, S.; Valckenborg, R.M.E.; van den Brand, J.; Bonomo, P.; Frontini, F.; Polo Lòpez, C.S.; Del Buono, M.; Imenes, Anne Gerd; Martìn Chivelet, N.; Chenlo, F.; Sanz Martinez, A.; Machado, M.; Kim, J.-T.; Masolin, A.; Ritzen, M. (2018). Comparative Performance Measurements of Identical BIPV-Elements in Different Climatic Environments - A Round Robin Action within the IEA PVPS Task 15 Collaboration. Proceedings of the European Photovoltaic Solar Energy Conference. ISSN: 2196-100X. s 1794 - 1800. doi:10.4229/35thEUPVSEC20182018-6BV.1.32.
 • Imenes, Anne Gerd; Selj, Josefine Helene Krogh (2018). Irradiance and Temperature Distributions at High Latitudes: Design Implications for Photovoltaic Systems. 2017 IEEE 44th Photovoltaic Specialist Conference (PVSC). ISBN: 978-1-5090-5605-7. IEEE conference proceedings. Proc. 2017 IEEE 44th Photovoltaic Specialist Conference (PVSC 2017). s 619 - 625.
 • Paudyal, Basant Raj; Imenes, Anne Gerd; Sætre, Tor Oskar (2018). Review of Guidelines for PV Systems Performance and Degradations Monitoring. Proceedings of the European Photovoltaic Solar Energy Conference. ISSN: 2196-100X. s 2037 - 2050. doi:10.4229/35thEUPVSEC20182018-6DV.1.32.
 • Sørensen, Åse Lekang; Imenes, Anne Gerd; Grynning, Steinar; Dokka, Tor Helge (2017). Energy measurements at Skarpnes zero energy homes in Southern Norway: Do the loads match up with the on-site energy production?. Energy Procedia. ISSN: 1876-6102. 132s 567 - 573. doi:10.1016/j.egypro.2017.09.743.
 • Fedorova, Anna; Jelle, Bjørn Petter; Andenæs, Erlend; Imenes, Anne Gerd; Aunrønning, Ole; Schlemminger, Christian; Geving, Stig (2017). Large-Scale Laboratory Investigation of Building Integrated Photovoltaics - A Review of Methods and Opportunities. Proceedings of 1st International Conference on Building Integrated Renewable Energy Systems (BIRES 2017). ISBN: 978-9963-697-23-6. Dublin Institute of Technology (DIT) Ireland. Paper 30.
 • Linjord, Torjus; O'Born, Reyn Joseph; Imenes, Anne Gerd (2017). Life cycle analysis of building integrated photovoltaic roof tile for use in Norwegian conditions. RIL. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto. ISSN: 0356-9403. s 25 - 32.
 • Imenes, Anne Gerd; Kanters, Jouri (2016). 3D Solar Maps for the Evaluation of Building Integrated Photovoltaics in Future City Districts: a Norwegian Case Study. IEEE 43rd Photovoltaic Specialists Conference 2016 (PVSC). ISBN: 978-1-5090-2724-8. IEEE Press. KAPITTEL. s 3141 - 3146.
 • Azmi, Aimie Nazmin Bin; Dahlberg, Ivan N.; Kolhe, Mohan Lal; Imenes, Anne Gerd (2016). Impact of Increasing Penetration of Photovoltaic (PV) Systems on Distribution Feeders. 2015 International Conference on Smart Grid and Clean Energy Technologies. ISBN: 978-1-4673-8734-7. IEEE conference proceedings. Smart Grid. s 70 - 74.
 • Imenes, Anne Gerd (2016). Performance of BIPV and BAPV Installations in Norway. IEEE 43rd Photovoltaic Specialists Conference 2016 (PVSC). ISBN: 978-1-5090-2724-8. IEEE Press. KAPITTEL. s 3147 - 3152.
 • Imenes, Anne Gerd (2016). Performance of Zero Energy Homes in Smart Village Skarpnes. IEEE 43rd Photovoltaic Specialists Conference 2016 (PVSC). ISBN: 978-1-5090-2724-8. IEEE Press. KAPITTEL. s 3153 - 3158.
 • Beyer, Hans-Georg; Imenes, Anne Gerd (2015). Influence of the Inclusion of Storage in Grid-Connected Domestic PV-Systems on the Predictability of the Power Exchange with the Grid. Proceedings of the European Photovoltaic Solar Energy Conference. ISSN: 2196-100X. 2015s 2770 - 2773. doi:10.4229/EUPVSEC20152015-6AV.4.14.
 • Beyer, Hans-Georg; Imenes, Anne Gerd (2015). Influence of the Quality of Irradiance Forecasts to the Performance of Forecast Based Control of Grid-connected PV-Systems with Storage. 5th Solar Integration Workshop International Workshop on Integrating of Solar Power into Power Systems. ISBN: 978-3-9816549-2-9. Energynautics GmbH. kapittel.
 • Imenes, Anne Gerd; Beyer, Hans-Georg; Boysen, Kjetil Rostoft; Odden, Jan Ove; Grundt, Rolf Erlend (2015). Performance of grid-connected PV system in Southern Norway. 2015 IEEE 42nd Photovoltaic Specialist Conference (PVSC 2015). ISBN: 9781479979431. Curran Associates, Inc.. Chapter.
 • Azmi, Aimie Nazmin Bin; Kolhe, Mohan Lal; Imenes, Anne Gerd (2015). Review on Photovoltaic Based Active Generator. The 9th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering. ISBN: 9781479975150. Curran Associates, Inc.. Chapter. s 812 - 815.
 • Azmi, Aimie Nazmin Bin; Kolhe, Mohan Lal; Imenes, Anne Gerd (2014). Technical and economic analysis for a residential grid connected PV system with possibilities of different battery energy storage capacities (case study: Southern Norway). 4th International Workshop on Integration of Solar into Power Systems. ISBN: 978-3-9816549-0-5. Energynautics GmbH. KAPITTEL.
 • Azmi, Aimie Nazmin Bin; Kolhe, Mohan Lal; Imenes, Anne Gerd (2013). On-Grid Residential Development with Photovoltaic Systems in Southern Norway. 2013 IEEE Conference on Clean Energy and Technology (CEAT), Proceedings. ISBN: 978-1-4799-3237-5. IEEE conference proceedings. KAPITTEL. s 93 - 97.
 • Beyer, Hans-Georg; Yordanov, Georgi Hristov; Midtgård, Ole-Morten; Sætre, Tor Oskar; Imenes, Anne Gerd (2011). CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE BASE ON PV PERFORMANCE: EVALUATION OF THE OPERATION OF PV SYSTEMS USING DIFFERENT TECHNOLOGIES INSTALLED IN SOUTHERN NORWAY. 37th IEEE Photovoltaic Specialists Conference, Seattle, June 19-24, 2011. Proceedings. ISBN: 9781424499663. IEEE conference proceedings. KAPITTEL.
 • Imenes, Anne Gerd; Yordanov, Georgi Hristov; Midtgård, Ole-Morten; Sætre, Tor Oskar (2011). Development of a Test Station for Accurate in Situ I-V Curve Measurements of Photovoltaic Modules in southern Norway. 37th IEEE Photovoltaic Specialists Conference, Seattle, June 19-24, 2011. Proceedings. ISBN: 9781424499663. IEEE conference proceedings. KAPITTEL.
 • Volongni, Valentina; Imenes, Anne Gerd; Beyer, Hans-Georg (2011). PV/wind Hybrid systems for low emission commercial building of the future - a case study in Norway. ISES Solar World Congress 2011 Proceedings. ISBN: 978 39814659 0 7. ISES. Kapittel.
 • Midtgård, Ole-Morten; Sætre, Tor Oskar; Yordanov, Georgi; Imenes, Anne Gerd; Nge, Chee Lim (2010). A qualitative examination of performance and energy yield of photovoltaic modules in southern Norway. Renewable Energy. ISSN: 0960-1481. 35 (6). s 1266 - 1274. doi:10.1016/j.renene.2009.12.002.
 • Yordanov, Georgi Hristov; Midtgård, Ole-Morten; Sætre, Tor Oskar; Odden, Jan Ove; Buseth, Torfinn; Imenes, Anne Gerd; Nge, Chee Lim; Norum, Lars Einar (2010). Compensated SoG-Si from a Metallurgical Route: High Latitude Outdoor Performance. 25th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition / 5th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion. ISBN: 3-936338-26-4. WIP. 36. s 4289 - 4293.
 • Imenes, Anne Gerd; Odden, Jan-Ove; Yordanov, Georgi Hristov; Midtgård, Ole-Morten (2010). Field Stations in Norway and Kenya for Comparative Analysis of Compensated and Standard Solar-Grade Polysilicon Modules. 25th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition / 5th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion. ISBN: 3-936338-26-4. WIP. kapittel.
 • Imenes, Anne Gerd; Buie, Damien; Mills, David Roy; Schramek, Phillip; Bosi, Stephen (2006). A new strategy for improved spectral performance in solar power plants. Solar Energy. ISSN: 0038-092X. 80 (10). s 1263 - 1269.
 • Imenes, Anne Gerd (2006). Flat-topped broadband rugate filters. Applied Optics. ISSN: 0003-6935. 45 (30). s 7841 - 7850.
 • Imenes, Anne Gerd (2006). The design of broadband, wide-angle interference filters for solar concentrating systems. Solar Energy Materials and Solar Cells. ISSN: 0927-0248. 90 (11). s 1579 - 1606.
 • Imenes, Anne Gerd (2004). Spectral beam splitting technology for increased conversion efficiency in solar concentrating systems: a review. Solar Energy Materials and Solar Cells. ISSN: 0927-0248. 84 (1-4). s 19 - 69.
 • Strandberg, Rune; Imenes, Anne Gerd (2023). Efficiency maps for tandem solar cells using high resolution spectral data.
 • Strandberg, Rune; Imenes, Anne Gerd (2022). Production estimates for tandem cells using high resolution spectral data.
 • Imenes, Anne Gerd (2022). The Terawatt challenge: The key role of PV monitoring.
 • Imenes, Anne Gerd (2022). The Terawatt challenge: Why do we need PV monitoring?.
 • Imenes, Anne Gerd; Kubens, Valerie (2022). Solenergi kan bli like stort som vannkraft.
 • Imenes, Anne Gerd; Kallestad, Jarle (2022). Kirke og universitet samarbeider i kampen mot strømkrisen.
 • Imenes, Anne Gerd (2022). Kan sola redde oss fra energikrisen?.
 • Imenes, Anne Gerd (2022). Sola - Kan den redde oss fra energikrisen?.
 • Imenes, Anne Gerd (2022). Kan sola redde oss fra energikrisen?.

Sist endret: 19.06.2023 13:06