Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Anne Elizabeth Stie

Førsteamanuensis

 
Kontor:
HU003 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Stie har doktorgrad i statsvitenskap fra Arena, UiO, med avhandlingen «Co-decision – a panacea for EU democracy». 

Undervisning

ST-101 Politisk Teori
ST-102 Internasjonal Politikk
SV-419 Demokrati og Medborgerskap
Veiledning BA, MA, PhD

Faglige interesser

Det overordnede forskningsspørsmålet jeg er opptatt av er hvorvidt demokrati er mulig utenfor en nasjonalstatlig ramme. I så måte representerer EU det nærmeste en samfunnsviter kommer et testlaboratorium. Mer spesifikt er jeg interessert i hva som kjennetegner EU som politisk system; EUs institusjoner og beslutningsprosesser – både innenfor de ordinære lovgivningsprosessene og utenriks- og sikkerhetspolitikken; ekspertisens rolle i EUs beslutningstaking og demokratiske implikasjoner av dette; deliberativt demokrati; accountability; norsk europapolitikk

Vitenskapelige publikasjoner

 • Holst, Cathrine; Stie, Anne Elisabeth (2022). I takt eller utakt? Europeiseringen av Norge. Det norske samfunn - bind 1. ISBN: 9788205563414. Gyldendal Norsk Forlag A/S. Kapittel 12. s 281 - 304.
 • Stie, Anne Elisabeth (2021). Crises and the EU’s Response : Increasing the Democratic Deficit?. The Palgrave Handbook of EU Crises. ISBN: 978-3-030-51790-8. Palgrave Macmillan. Chapter 42. s 725 - 738.
 • Rosén, Guri; Stie, Anne Elisabeth (2020). Balancing seclusion and inclusion: EU trilogues and democratic accountability. Journal of European Public Policy. ISSN: 1350-1763. s 1 - 22. doi:10.1080/13501763.2020.1858326.
 • Stie, Anne Elisabeth; Trondal, Jarle (2020). Introducing the Study of Nordic Cooperation. Politics and Governance. ISSN: 2183-2463. 8 (4). s 332 - 341. doi:10.17645/pag.v8i4.3726.
 • Rosen, Guri; Stie, Anne Elisabeth (2017). Not Worth the Net Worth? The Democratic Dilemmas of Privileged Access to Information. Politics and Governance. ISSN: 2183-2463. 5 (3). s 51 - 61. doi:10.17645/pag.v5i3.946.
 • Trondal, Jarle; Wille, Anchrit; Stie, Anne Elisabeth (2017). The rise of international accountability institutions: the case of the European Parliament and the European Ombudsman. The Rise of Common Political Order. ISBN: 978-1-78643-499-9. Edward Elgar Publishing. Chapter 5.
 • Holst, Cathrine; Stie, Anne Elisabeth (2016). I takt eller utakt? Europeiseringen av Norge. Det norske samfunn. ISBN: 9788205490208. Gyldendal Akademisk. Kapittel 12. s 270 - 290.
 • Trondal, Jarle; Stie, Anne Elisabeth (2015). Blir handlingsrommet større med egen europaminister?. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN: 0800-336X.
 • Stie, Anne Elisabeth (2013). Arven etter Støre i europapolitikken. Internasjonal Politikk. ISSN: 0020-577X. (3). s 396 - 406.
 • Grimen, Harald; Stie, Anne Elizabeth (2011). Kunnskapens nye portvoktere?. Professionernes sociologi og vidensgrundlag. ISBN: 978-87-9271101-4. VIA Systime. Kapittel 5. s 102 - 114.
 • Stie, Anne Elisabeth (2010). Decision-making Void of Democratic Qualities? An Evaluation of the EU's Second Pillar Decision-making Procedure. European Integration Online Papers. ISSN: 1027-5193. 14doi:10.1695/2010011.
 • Stie, Anne Elisabeth (2008). “Decision-making void of democratic qualities? An evaluation of the EU’s foreign and security policy”. RECON Online Working Paper Series. ISSN: 1504-6907. (20).
 • Stie, Anne Elisabeth (2007). “Assessing Democratic Legitimacy from a Deliberative Perspective. An Analytical Framework for Evaluating the EU’s Second Pillar Decision-Making System”. RECON Online Working Paper Series. ISSN: 1504-6907. (18).
 • Eriksen, Erik Oddvar; Stie, Anne Elizabeth (2004). Europe for the people? The EU and Danish democracy. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN: 0040-716X. 45s 117 - 120.
 • Stie, Anne Elisabeth (2013). Democratic decision-making in the EU : technocracy in disguise?. ISBN: 978-0-415-52575-6. Routledge. s 240.
 • Stie, Anne Elisabeth (2022). Europadagen.
 • Stie, Anne Elisabeth (2021). "Norden – en arena for felles politikkutvikling eller prateklubb i skyggen av EU?".
 • Stie, Anne Elisabeth (2021). “European Democracy in Crisis – Challenges and Opportunities for International Organizations”.
 • Graneng, Kristine; Rye, Lise; Stie, Anne Elisabeth (2021). Det europeiske kvarter. En podkast om europeisk historie og politikk. Sesong 2, episode 16: En aktiv europapolitikk.
 • Rosén, Guri; Stie, Anne Elisabeth (2021). If You Can’t Give Me Everything: Trilogues and Dilemmas of Accountability.

Sist endret: 8.12.2021 13:12