0
Hopp til hovedinnhold

Anne Elizabeth Stie

Instituttleder

 
Kontor:
HU013 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Jeg har doktorgrad i statsvitenskap fra UiO med avhandlingen «Co-decision – a panacea for EU democracy», Cand. Polit. i sammenliknende politikk fra UiB og en MSc i politisk teori fra London School of Economics and Political Science. Før jeg kom til UiA i en postdoktorstilling, var jeg ansatt ved ARENA – Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo, blant annet som stipendiat og forsker. På ARENA var jeg involvert i to EU-finansierte prosjekter: CIDEL (Citizenship and Democratic Legitimacy in the European Union) og RECON (Reconstituting democracy in Europe). Jeg har også jobbet som forsker ved Senter for Profesjonsstudier, HIOA og som rådgiver i Innovasjon Norges Europaavdeling, først og fremst med Norges deltakelse i EUs Competitiveness and Innovation Programme (CIP). 

Faglige interesser

Det overordnede forskningsspørsmålet jeg er opptatt av er hvorvidt demokrati er mulig utenfor en nasjonalstatlig ramme. I så måte representerer EU det nærmeste en samfunnsviter kommer et testlaboratorium. Mer spesifikt er jeg interessert i hva som kjennetegner EU som politisk system; EUs institusjoner og beslutningsprosesser – både innenfor de ordinære lovgivningsprosessene og utenriks- og sikkerhetspolitikken; ekspertisens rolle i EUs beslutningstaking og demokratiske implikasjoner av dette; deliberativt demokrati; accountability; norsk europapolitikk

Vitenskapelige publikasjoner

 • Rosen Guri, Stie Anne Elisabeth, Not Worth the Net Worth? The Democratic Dilemmas of Privileged Access to Information (2017). Politics and Governance . ISSN 2183-2463. 5 (3), s 51 - 61 doi: 10.17645/pag.v5i3.946
 • Trondal Jarle, Wille Anchrit, Stie Anne Elisabeth, The rise of international accountability institutions: the case of the European Parliament and the European Ombudsman (2017).
 • Holst Cathrine, Stie Anne Elisabeth, I takt eller utakt? Europeiseringen av Norge (2016).
 • Trondal Jarle, Stie Anne Elisabeth, Blir handlingsrommet større med egen europaminister? (2015). Nytt Norsk Tidsskrift . ISSN 0800-336X.
 • Stie Anne Elisabeth Arven etter Støre i europapolitikken (2013). Internasjonal Politikk . ISSN 0020-577X. (3), s 396 - 406
 • Grimen Harald, Stie Anne Elizabeth, Kunnskapens nye portvoktere? (2011).
 • Stie Anne Elisabeth Decision-making Void of Democratic Qualities? An Evaluation of the EU's Second Pillar Decision-making Procedure (2010). European Integration Online Papers . ISSN 1027-5193. 14 s - doi: 10.1695/2010011
 • Stie Anne Elisabeth “Decision-making void of democratic qualities? An evaluation of the EU’s foreign and security policy” (2008). RECON Online Working Paper Series . ISSN 1504-6907. (20), s -
 • Stie Anne Elisabeth “Assessing Democratic Legitimacy from a Deliberative Perspective. An Analytical Framework for Evaluating the EU’s Second Pillar Decision-Making System” (2007). RECON Online Working Paper Series . ISSN 1504-6907. (18), s -
 • Eriksen Erik Oddvar, Stie Anne Elizabeth, Europe for the people? The EU and Danish democracy (2004). Tidsskrift for samfunnsforskning . ISSN 0040-716X. 45 s 117 - 120
 • Stie, Anne Elisabeth (2013). Democratic decision-making in the EU : technocracy in disguise?. Routledge. ISBN 978-0-415-52575-6. 240 s.
 • Rosen Guri, Stie Anne Elisabeth, What characterizes parliamentary responses to expertization? A study of the European Parliament (2018).
 • Rosen Guri, Stie Anne Elisabeth, Not Worth the Net Worth? The Democratic Dilemmas of Privileged Access to Information (2017). Politics and Governance . ISSN 2183-2463. 5 (3), s 51 - 61 doi: 10.17645/pag.v5i3.946
 • Trondal Jarle, Wille Anchrit, Stie Anne Elisabeth, The rise of international accountability institutions: the case of the European Parliament and the European Ombudsman (2017).
 • Rosen Guri, Stie Anne Elisabeth, Not Worth the Net Worth? The Democratic Dilemmas of Privileged Access to Documents (2016).
 • Rosen Guri, Stie Anne Elisabeth, Not Worth the Net Worth? The Democratic Dilemmas of Privileged Access to Documents (2016).
 • Holst Cathrine, Stie Anne Elisabeth, I takt eller utakt? Europeiseringen av Norge (2016).
 • Stie Anne Elisabeth, Rosen Guri, Accountability in EU security and defence (2016).
 • Stie Anne Elisabeth, Rosen Guri, Accountability in EU security and defence (2015).
 • Trondal Jarle, Stie Anne Elisabeth, Blir handlingsrommet større med egen europaminister? (2015). Nytt Norsk Tidsskrift . ISSN 0800-336X.
 • Stie Anne Elisabeth Elite versus democratic accountability in the area of EU security and defence (2014).

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail