Anne Brita Thorød - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Anne Brita Thorød

Førstelektor

Førstelektor

E-post:
anne.b.thorod@uia.no
Telefon:
37 23 37 53
Mobil:
992 32 352
Kontor:
C5034 ( Jon Lilletunsvei 9, Grimstad )
Kontortid:
08:00 - 16:00
Avdeling:
Institutt for psykososial helse

Prosjekter

Forskningsfelt: Barnefattigdom "Når pengene ikke strekker til" En kvalitativ studie tilknyttet "Barns levekår - betydningen av familiens økonomi for barns hverdag”,

Bakgrunn

Førstelektor ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse og idrettsfag, tilknyttet master/videreutdanning i psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid med barn og unge. Cand.polit og PhD-student i sosialt arbeid. Langvarig praksiserfaring fra de fleste felt innen sosialt og psykososialt arbeid, men med hovedvekt på arbeid med barn og unge. Videreutdanning i veiledning, barne- og ungdomsvern samt etnisitet og barnevern. Forskererfaring fra NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring). Er fortsatt deltilknyttet NOVA gjennom deltakelse i studien "Barns levekår - betydningen av familiens inntekt for barns hverdag".

 

Publiseringer:

 

Thorød, A. B. (2003). Kommet for å bli. Om vennskap og nettverk blant vietnamesiske flyktninger i en norsk småbykontekst. HiO-hovedfagsrapport 2003 nr.7

 

Thorød, A. B. ( 2006) En normal barndom?

Foreldrestrategier for å skjerme barn fra konsekvenser av å leve med lav inntekt. NOVA, Rapport 2/06

 

Ianke, P. og Thorød, A.B. (2006). ”Helgerud er en oase” En evaluering av Helgerud Ressurssenters veiledning til fosterforeldre i Akershus.  NOVA, Rapport 13/06

 

Thorød, A. B. ( 2008). Sosial eksklusjon. I Sandbæk, M. (red.) 2008. Barns levekår. Familiens inntekt og barns levekår over tid. Oslo: NOVA, rapport 7/2008

 

Thorød, A. B. (2010) Sosial kapital mellom generasjoner og nærmiljø – en kunnskapsoversikt. I Backe-Hansen, E. og Hydle, I. (red.) Sosial kapital og andre kapitaler hos barn og unge i Norge. Flerevitenskapelige politikk- og forskningsutfordringer. Oslo: NOVA rapport 20/10

http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Nyhet&cid=1253966235857&pagename=vfo%2FHovedsidemal

 

Grimstad Adressetidende, intervju: Mange er fattige. Flere familier lever under fattigdomsgrensen http://www.gat.no/article/20101127/NYHETER/711279991

 

Thorød, A.B. (2010, 27. desember). Barnefattigdom ved juletider. Fædrelandsvennen, kronikk, del 2, s. 11

http://www.fvn.no/mening/debatt/article820204.ece

Harju, A. & Thorød, A.B (2011): Child Poverty in a Scandinavian Welfare Context – from Children’s Point of View. Child Indicators Research, Volume 4, Issue 2 (2011), Page 283

Fædrelandsvennen; Viten: Barnefattigdom. Intervju 22.10.11

 

Faglige interesser

Psykososialt arbeid med barn og unge

Antrozoologi

Kreative terapiformer ol.

Last changed: 2017-02-01 12:03:33

Publikasjoner

 • Thorød Anne Brita Network Dilemmas. Supplements when Income Doesn’t Cover Family Expenses (2017). Nordic Social Work Research . ISSN 2156-857X. 7 (2), s 168 - 179
 • Larsen Inger Beate, Thorød Anne Brita, Bøe Tore Dag, Lindvig Gunnhild Ruud, Nodeland Siren, Samarbeidsforskning: En aktivitet fra A til Å - eller fra B til Ø? (2017).
 • Thorød Anne Brita Fritid og sosial kapital (2015).
 • Ulland Dagfinn, Thorød Anne Brita, Ulland Erna, Volden Odd, Wahlstedt Anders, Psykisk helse som lokalt og globalt fenomen (2015).
 • Volden Odd, Thorød Anne Brita, Ulland Dagfinn, Ulland Erna, Velkommen til psykisk helse-feltet (2015).
 • Thorød Anne Brita, Nordbø Anna Helene, «Jeg har funnet nye kilder i meg selv» En studie av virksomme prosesser i kreativ skriving og maling (2014). Fontene forskning . ISSN 1890-9868. (1), s 31 - 42
 • Thorød Anne Brita Kritisk realisme – en bro til dypere forståelse av sosiale fenomener? (2013).
 • Thorød Anne Brita Er det for dyrt? Om barns deltakelse og valg av organiserte fritidsaktiviteter når familiens økonomi er svak (2012). Fontene forskning . ISSN 1890-9868. (1), s 19 - 31
 • Thorød Anne Brita, Harju Anne, Child Poverty in a Scandinavian Welfare Context - From Children's Point of View (2011). Child Indicators Research . ISSN 1874-897X. 4 s 283 - 299 doi: 10.1007/s12187-010-9092-0
 • Thorød Anne Brita Social exclusion and social capital - can the concepts enrich each other and are they relevant for studies of children living in low-income families? (2011).
 • Thorød Anne Brita Social exclusion and social capital. Can the concepts enrich each other and are they relevant for studies on children living in low-income families? (2011).
 • Thorød Anne Brita Sosial kapital mellom generasjoner og nærmiljø – en kunnskapsoversikt (2010).
 • Thorød Anne Brita Sosial eksklusjon (2008).
 • Thorød Anne Brita "Helgerud er en oase!" En evaluering av Fosterhjemstjenesten i Akershus / Helgerud ressurssenter for fosterhjem (2006).
 • Andersen, Ander Johan W. Larsen, Inger Beate Thorød, Anne Brita (2013). Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202401641. 196 s.
 • Ulland, Dagfinn Thorød, Anne Brita Ulland, Erna (2015). Psykisk Helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger. Universitetsforlaget. ISBN 9788215024035. 288 s.
 • Krøger Elsebeth, Thorød Anne Brita, presentasjon antrozoologibok, Antrozoologi, Samspill mellom dyr og menneske (2017).
 • Thorød Anne Brita Barnefattigdom – en sosialarbeiders perspektiv (2017). Fædrelandsvennen . ISSN 0805-3790.
 • Thorød Anne Brita Rettferdig fordeling mot urettferdig fattigdom (2017). Agderposten . ISSN 0805-3723.
 • Thorød Anne Brita Samtale om psykisk helse (2017).
 • Thorød Anne Brita Samhandling mot følger av barnefattigdom, tilbakemelding etter intervjuundersøkelse (2017).
 • Thorød Anne Brita Samhandling mot følger av barnefattigdom, tilbakemelding etter intervjuundersøkelse (2017).
 • Thorød Anne Brita Samhandling mot følger av barnefattigdom, tilbakemelding etter intervjuundersøkelse (2017).
 • Thorød Anne Brita Barnefattigdom og hvordan dette påvirker liv og helse (2017).
 • Thorød Anne Brita Oppsummeringsrapport fra intervju-undersøkelse i SAMBA-prosjektet; Samhandling mot barnefattigdom. Bedre og mer målrettede tjenester for levekårsutsatte familier (2017).
 • Thorød Anne Brita Network Dilemmas. Supplements when Income Doesn’t Cover Family Expenses (2017). Nordic Social Work Research . ISSN 2156-857X. 7 (2), s 168 - 179

Send studiet på mail