0
Hopp til hovedinnhold

Anne Brita Thorød

Dosent

Førstelektor

 
Kontor:
C5034 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
08:00 - 16:00

Dosent ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse og idrettsfag, tilknyttet master/videreutdanning i psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid med barn og unge. Cand.polit i sosialt arbeid. Langvarig praksiserfaring fra de fleste felt innen sosialt og psykososialt arbeid, med hovedvekt på arbeid med barn og unge. Videreutdanning i veiledning, barne- og ungdomsvern samt etnisitet og barnevern. Forskererfaring fra NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring).

Tilknyttet følgende forskergrupper og prosjekter:

 • Barns oppvekst og levekår
 • Antrozoologi - dyreassisterte intervensjoner
 • Tett på - forskning om og med Jegersberg gård
 • Samhandling mot barnefattigdom (SAMBA)

 

Forskning

Forskningsinteresser:

Barn og unges oppvekst og levekår/barnefattigdom

Psykisk helse

Antrozoologi - samhandling mellom dyr og mennesker

 

 

Arbeidserfaring

Praksis som sosionom fra kriminalomsorg, familievern, sosial- og barneverntjeneste, sosialmedisin, psykiatri, rus, barnehabilitering, pedagogisk-psykologisk tjeneste

2003 -  2007   NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, engasjement som forskningsassistent (deltid 2003-2005).

2007 - , Universitetet i Agder

Faglige interesser

Psykososialt arbeid med barn og unge

Barnefattigdom

Antrozoologi

Kreative terapiformer ol.

Prosjekter

Forskningsfelt: Barnefattigdom "Når pengene ikke strekker til" En kvalitativ studie tilknyttet "Barns levekår - betydningen av familiens økonomi for barns hverdag”,

Utvalgte publikasjoner

Publiseringer:

Høie, Magnhild M. og Thorød, Anne Brita (2018). «Alle skal med» - Ideal eller realitet? I Omdal, Heidi og Thygelsen, Ragnar (red.) Å falle mellom to stoler. Samarbeid til barns beste i barnehage og skole. Oslo: Universitetsforlaget 

Berget, Bente, Krøger, Elsebeth og Thorød, Anne Brita (red) (2018) Antrozoologi. Samspill mellom dyr og mennesker. Oslo: Universitetsforlaget

Thorød, Anne Brita (2017). Oppsummeringsrapport fra intervju-undersøkelse i SAMBA-prosjektet; Samhandling mot barnefattigdom. Bedre og mer målrettede tjenester for levekårsutsatte familier. Agderforskning og UiA; Notat

Thorød, Anne Brita (2017). Network Dilemmas. Supplements when Income Doesn’t Cover Family Expenses. Nordic Social Work Research, 7; 2, p 168-179

Larsen, Inger Beate, Anne Brita Thorød, Tore Dag Bøe, Gunnhild Ruud Lindvig, Siren Nodeland (2017). Samarbeidsforskning: En aktivitet fra A til Å – eller B til Ø? I Støkken, Anne Marie og Elisabeth Willumsen (red.) Samarbeid om praksisnær forskning. Kristiansand: Portal akademisk

Ulland, Dagfinn, Thorød, Anne Brita & Ulland, Erna (red.) (2015). Psykisk helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger. Oslo: Universitetsforlaget

Nordbø, Anna Helene og Thorød, Anne Brita (2014). «Jeg har funnet nye kilder i meg selv» En studie av virksomme prosesser i kreativ skriving og maling. I Fontene forskning, Nr. 1 2014, s. 31-42

Thorød, A.B. (2013). Kritisk realisme – en bro til dypere forståelse av sosiale fenomener? I Andersen, Anders J.W., Inger Beate Larsen og Anne Brita Thorød (red.) (2013). Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet. Oslo: Cappelen Damm akademisk

Andersen, Anders J.W., Inger Beate Larsen og Anne Brita Thorød (red.) (2013). Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet. Oslo: Cappelen Damm akademisk

Thorød, A.B. (2011). Social Exclusion and Social Capital. Can the Concepts Enrich Each Other, and Are They Relevant for Studies on Children Living in Low Income Families. In Salvini, A. & Andersen, A.J.W.(eds.): Interactions, Health and Community. Pisa: Pisa University Press, Scienze Sociali 8

Harju, A. & Thorød, A.B (2011): Child Poverty in a Scandinavian Welfare Context – from Children’s Point of View. Child Indicators Research, Volume 4, Issue 2 (2011), Page 283

Thorød, A. B. (2010) Sosial kapital mellom generasjoner og nærmiljø – en kunnskapsoversikt. I Backe-Hansen, E. og Hydle, I. (red.) Sosial kapital og andre kapitaler hos barn og unge i Norge. Flervitenskapelige politikk- og forskningsutfordringer. Oslo: NOVA rapport 20/10

Thorød, A.B. (2008). Sosial eksklusjon. I Sandbæk, M. (red.) 2008. Barns levekår. Familiens inntekt og barns levekår over tid. Oslo: NOVA, rapport 7/2008

Thorød, A.B. (2006). En normal barndom? Foreldrestrategier for å skjerme barn fra konsekvenser av å leve med lav inntekt. NOVA, Rapport 2/06

 

 

Allmenn formidling

Thorød, Anne B. (2017). Foredrag «Ungdom, psykisk helse og vold. Hva sier forskningen?» under «Si det til noen 2017. En uke om vold og overgrep i nære relasjoner». Lillesand kommune. 30.10.17

Thorød, Anne B. (2017). Faglig samtale under FLYT-fest. Arrangement i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse. Kristiansand, 09.10.17

Thorød, Anne B. (2017). Foredrag i Åmli kommune – møte med tjenesteutøvere og politikere. Prosjekt Samhandling mot følger av barnefattigdom, tilbakemelding etter intervjuundersøkelse. 31.03.17

Thorød, Anne B. (2017). Innlegg på MFFS – Medisinsk-filosofisk forum sør; På helsa løs. Møte om sosial ulikhet og fattigdom. Kristiansand 06.03.17

Thorød, Anne B. (2016). Foredrag på Bryggekapellet i Grimstad: Å leve som fattig. 16.01.2016

Thorød, Anne B. (2015). Foredrag på Åpen dag: Ungdom og psykisk helse. Universitetet i Agder 11.03.2015

Thorød, Anne Brita (2015). En ny arena for læring – Antrozoologikurset. Innlegg på seminaret: Fagutvikling og erfaringsdeling i rus- og psykisk helsetjenester. Arr. A-larm, Agderforskning og Praxis-Sør ved UiA. Kristiansand: 04.03.2015

Jensen, Hanne Cecilie og Thorød, Anne Brita (2015). Innlegg på Batteriets brukerdag: Forskning på barn og fattigdom. Kristiansand 29.01.15

Thorød, Anne B. (2014). Innlegg under «Forskerne svarer» for 5. klassinger under Forskningsdagene 2014. 22. og 23.09.2014, Universitetet i Agder 

Thorød, A.B. (2013). Konferanseinnlegg: Psykisk helse og kommunenes ansvar og evne til å gjennomføre samhandlingsreformen. Fellesorganisasjonen (FO) skoleringskonferanse Lyngørporten, Tvedestrand, 29.08.13 - 30.08.13

Thorød, A. B. (2013). Hvordan er det å vokse opp i en familie med stresset økonomi? Seminarinnlegg: «Samarbeid mellom NAV og barnevern bydel Sagene – Betydning og dilemmaer», i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag. Oslo, NAV Sagene 16.10.2013

Thorød, A.B. (2012).  Voldsutsatte barn. Innlegg på seminaret «Hvis klær kunne fortelle», Arr. Universitetet i Agder, Grimstad kommune og Sørlandet sykehus; ABUP. Universitetet i Agder, campus Grimstad, 06. november 2012

Thorød, A. B. (2012). Voldsutsatte barn – en virkelighet vi ikke orker å se? Innlegg ved åpningen av utstillingen «Hvis klær kunne fortelle», arr. Redde små, Arendal Bibliotek 02.02.2012

Thorød, A.B. (2011). Barnefattigdom. Foredrag for ansatte i Gjerstad kommune og NAV, 25.10.11

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Høie Magnhild M., Thorød Anne Brita, "Alle skal med" . ideal eller realitet (2018).
 • Thorød Anne Brita Dyr, mennesker og sosial kapital (2018).
 • Berget Bente, Krøger Elsebeth, Thorød Anne Brita, Innledning (2018).
 • Thorød Anne Brita Network Dilemmas. Supplements when Income Doesn’t Cover Family Expenses (2017). Nordic Social Work Research . ISSN 2156-857X. 7 (2), s 168 - 179 doi: 10.1080/2156857X.2017.1321036
 • Larsen Inger Beate, Thorød Anne Brita, Bøe Tore Dag, Lindvig Gunnhild Ruud, Nodeland Siren, Samarbeidsforskning: En aktivitet fra A til Å - eller fra B til Ø? (2017).
 • Thorød Anne Brita Fritid og sosial kapital (2015).
 • Ulland Dagfinn, Thorød Anne Brita, Ulland Erna, Volden Odd, Wahlstedt Anders, Psykisk helse som lokalt og globalt fenomen (2015).
 • Volden Odd, Thorød Anne Brita, Ulland Dagfinn, Ulland Erna, Velkommen til psykisk helse-feltet (2015).
 • Thorød Anne Brita, Nordbø Anna Helene, «Jeg har funnet nye kilder i meg selv» En studie av virksomme prosesser i kreativ skriving og maling (2014). Fontene forskning . ISSN 1890-9868. (1), s 31 - 42
 • Thorød Anne Brita Kritisk realisme – en bro til dypere forståelse av sosiale fenomener? (2013).
 • Thorød Anne Brita Er det for dyrt? Om barns deltakelse og valg av organiserte fritidsaktiviteter når familiens økonomi er svak (2012). Fontene forskning . ISSN 1890-9868. (1), s 19 - 31
 • Thorød Anne Brita, Harju Anne, Child Poverty in a Scandinavian Welfare Context - From Children's Point of View (2011). Child Indicators Research . ISSN 1874-897X. 4 s 283 - 299 doi: 10.1007/s12187-010-9092-0
 • Thorød Anne Brita Social exclusion and social capital - can the concepts enrich each other and are they relevant for studies of children living in low-income families? (2011).
 • Thorød Anne Brita Social exclusion and social capital. Can the concepts enrich each other and are they relevant for studies on children living in low-income families? (2011).
 • Thorød Anne Brita Sosial kapital mellom generasjoner og nærmiljø – en kunnskapsoversikt (2010).
 • Thorød Anne Brita Sosial eksklusjon (2008).
 • Thorød Anne Brita "Helgerud er en oase!" En evaluering av Fosterhjemstjenesten i Akershus / Helgerud ressurssenter for fosterhjem (2006).
 • Berget, Bente Krøger, Elsebeth Thorød, Anne Brita (2018). Antrozoologi. Samspill mellom dyr og menneske. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-028538. 200 s.
 • Ulland, Dagfinn Thorød, Anne Brita Ulland, Erna (2015). Psykisk Helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger. Universitetsforlaget. ISBN 9788215024035. 288 s.
 • Andersen, Ander Johan W. Larsen, Inger Beate Thorød, Anne Brita (2013). Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202401641. 196 s.
 • Høie Magnhild M., Thorød Anne Brita, "Alle skal med" . ideal eller realitet (2018).
 • Thorød Anne Brita Familieerfaringer fra et liv med lite penger (2018).
 • Thorød Anne Brita Lekende lett, for alle? Om å gi alle barn og unge en aktiv fritid (2018).
 • Thorød Anne Brita Når pengene ikke strekker til (2018). Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning . ISSN . s -
 • Berget Bente, Krøger Elsebeth, Thorød Anne Brita, Innledning (2018).
 • Thorød Anne Brita Dyr, mennesker og sosial kapital (2018).
 • Berget Bente, Krøger Elsebeth, Thorød Anne Brita, Antrozoologi. Samspill mellom dyr og menneske (2018).
 • Thorød Anne Brita Alle skal med» - ideal eller realitet? Unges erfaringer med avbrutt skolegang og veien tilbake (2018).
 • Thorød Anne Brita Network Dilemmas. Supplements when Income Doesn’t Cover Family Expenses. (2017).
 • Thorød Anne Brita Ungdom, psykisk helse og vold. Hva sier forskningen (2017).

Sist endret: 8.10.2018 09:10

Send studiet på mail