0
Hopp til hovedinnhold
Anne Berit Fuglestad

Anne Berit Fuglestad

Professor

Professor

 
Kontor:
J2013 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Udanning:

Hovedfag ren matematikk Universitetet i Bergen, cand. real.  
+ mellomfag pedagogikk,  ca 2 år informatikk

PhD matematikkdidaktikk, Universitetet i Nottingham

Undervisningspraksis:

Hamar Lærerhøgskole

Høgskolen i Agder/ Universitetet i Agder (fra 1991)

Varhaug skole (1 år)

 

 

 

Faglige interesser

Undervisning: matematikk og IKT for lærere, matematikk i lærerutdanning, master og PhD veiledning.

Forskningsinteresser: IKT i matematikkundervisning, læring og undervisning i matematikk i skolen, klasseromsforskning. Utviklingsforskning i samarbeid med lærere i læringsfellesskap med inquiry som tilnærming til matematikkundervisning.

Andre oppgaver:  Leder av forskerutdanningsutvalget for  PhD i matematikkdidaktikk  (FDM).

Eksterne verv: Medlem og styremedlem i Norsk matematikkråd  http://matematikkradet.no/en 
Norsk representant for ICMI

 

Prosjekter

DIM  Digital i matematikk, Bruk av digitale hjelpemidler i matematikk  skolen. Prosjekt i samarbeid med Ve og Samfundet skoler. finsnsier av fra RFF Agder og partnere i prosjektet, 2015 - 2018

ACME - Matematikkmestring i videregående skole (uten ekstern finansiering, 2 stipendiater)

TBM Teaching Better Mathematics (bedre matematikkundervisning),  2007 - 2011. Prosjektleder. Finansiering NFR og Sørlandet kompetansefond

LBM - Lær bedre matematikk, utviklingsprosjekt i matematik skoler og barnehager, tett samarbeid med TBM, 2007 - 2010

IKTML-  IKT og læring i matematikk. KUL prosjekt, NFR, 2004 - 2007 Prosjektleder 

LCM Læringsfellesskap i matematikk, KUL prosjekt, NFR,  2004 - 2007 IKT kompetanse i ungdomsskolen 2001-200. Deltaker

IKT kompetanse i matematikk i grunnskolen, 2001-2004 samarbeid med lærere i ungdomsskolen, finasiert av satsingsmidler fra UiA. Prosjektleder.

Vitenskaplige publikasjoner

 • Djepaxhija Brikena, Vos Pauline, Fuglestad Anne Berit, Assessing Mathematizing Competences Through Multiple-Choice Tasks: Using Students’ Response Processes to Investigate Task Validity (2017).
 • Fuglestad Anne Berit Samarbeid om utvikling av matematikkundervisning (2017).
 • Fuglestad Anne Berit Lærere utforsker og diskuterer matematikk (2016).
 • Djepaxhija Brikena, Vos Pauline, Fuglestad Anne Berit, Exploring grade 9 students' assumption making when mathematizing (2015).
 • Simensen Anita Movik, Fuglestad Anne Berit, Vos Pauline, How much space for communication is there for a low achieving student in a heterogeneous group? (2015).
 • Goodchild Simon, Fuglestad Anne Berit, Jaworski Barbara, Critical alignment in inquiry-based practice in developing mathematics teaching (2013). Educational Studies in Mathematics . ISSN 0013-1954. 84 (3), s 393 - 412 doi: 10.1007/s10649-013-9489-z
 • Fuglestad Anne Berit Inquiry approach for better mathematics teaching - teachers' reflections (2013).
 • Fuglestad Anne Berit Mediation of a teacher's development of spreadsheets as an instrument to support pupils' inquiry in mathematics (2013). The International Journal for Technology in Mathematics Education . ISSN 1744-2710. 20 (1), s 9 - 14
 • Fuglestad Anne Berit New Trends in Special Needs Education in Mathematics? Problems and possibilities (2013).
 • Berg Claire Marie J D V, Fuglestad Anne Berit, Goodchild Simon, Sriraman Bharath, Mediated action in teachers' discussions about mathematics tasks (2012). ZDM - the International Journal on Mathematics Education . ISSN 1863-9690. 44 (5), s 677 - 689 doi: 10.1007/s11858-012-0423-0
 • Fuglestad Anne Berit Teachers reflection on inquiry in mathematics (2012).
 • Fuglestad Anne Berit Challenges teachers face with integrating ICT with an inquiry approach in mathematics (2011).
 • Jaworski Barbara, Fuglestad Anne Berit, Developing mathematics teaching through inquiry: A response to Skovsmose and Säljö (2010). Nordisk matematikkdidaktikk . ISSN 1104-2176. 15 (1), s 101 - 118
 • Fuglestad Anne Berit Inquiry into mathematics teaching with ICT (2010).
 • Fuglestad Anne Berit Læringsfellesskap for bedre matematikkundervisning (2010).
 • Carlsen Martin, Fuglestad Anne Berit, Læringsfellesskap og inquiry for matematikkundervisning (2010). Tidsskriftet FoU i praksis . ISSN 1504-6893. 4 (3), s 39 - 60
 • Fuglestad Anne Berit, Goodchild Simon, Mathematics learning and teaching development (2010). Proceedings of the International Groups for the Psychology of Mathematics Education . ISSN 0771-100X. s 1 - 8
 • Fuglestad Anne Berit, Healy Lulu, Kynigos Chronis, Monaghan John, Working with Teachers: Context and Culture (2010).
 • Fuglestad Anne Berit Digital regning - muligheter og utfordringer (2009).
 • Fuglestad Anne Berit ICT for Inquiry in Mathematics: A Developmental Research Approach (2009). The Journal of computers in mathematics and science teaching . ISSN 0731-9258. 28 (2), s 191 - 202
 • Fuglestad Anne Berit Inquiry approaches in mathematics - providing opportunities for different learners (2009).
 • Fuglestad Anne Berit Utforskende matematikkundervisning - en lærers planlegging og refleksjoner (2009).
 • Fuglestad Anne Berit Å være digital i matematikk (2009).
 • Fuglestad Anne Berit, Goodchild Simon, Affordance of inquiry: The case of one teacher (2008).
 • Fuglestad Anne Berit Developing tasks and teaching with ICT in mathematics in an inquiry community (2008).
 • Fuglestad Anne Berit IKT som støtte for "inqury" i matematikkundervisningen ICT support for inquiry in mathematics teaching (2007).
 • Fuglestad Anne Berit IKT-verktøy i løsning av matematikkoppgaver ICT for solving mathematical tasks (2007).
 • Fuglestad Anne Berit Students' attitudes, choice of tools and solutions of mathematical tasks in an ICT rich environment (2007).
 • Fuglestad Anne Berit Teaching and teachers' competence with ICT in mathematics in a community of inquiry (2007).
 • Fuglestad Anne Berit, Goodchild Simon, Jaworski Barbara, Postholm May Britt, Utvikling av Inquiry community for å forbedre undervisning og læring i matematikk: Didaktikere og lærere arbeider sammen (2007).
 • Fuglestad Anne Berit IKT verktøy i matematikk: Gutters og jenters valg og holdninger (2006).
 • Fuglestad Anne Berit IKT-verktøy i matematikk elevers valg. løsninger og vurderinger (2006).
 • Fuglestad Anne Berit STUDENTS' CHOICE OF TASKS AND TOOLS IN AN ICT RICH ENVIRONMENT (2006).
 • Fuglestad Anne Berit STUDENTS' THOUGHTS ABOUT ICT IN SCHOOL MATHEMATICS (2006).
 • Fuglestad Anne Berit IKT kompetanse i matematikk (2003).
 • Fuglestad Anne Berit Konstruktivistisk perspektiv på datamaskiner i matematikkundervisning (2003).
 • Grevholm Barbro, Fuglestad Anne Berit, Matematikk for skolen, Innledning (2003).
 • Fuglestad Anne Berit, Brekke Gard, Gjone Gunnar, Computer support for diagnostic teaching. The case of decimal numbers (1998). Nordisk matematikkdidaktikk . ISSN 1104-2176. 6 (03.apr), s 25 - 50
 • Fuglestad, Anne Berit (2013). Special Needs Education in Mathematics New Trends, Problems and Possibilities. Portal forlag. ISBN 978 82 92712 98 6. 144 s.
 • Jaworski, Barbara Fuglestad, Anne Berit Bjuland, Raymond Breiteig, Trygve Goodchild, Simon Grevholm, Barbro (2007). Læringsfellesskap i matematikk Learning Communities in Mathematics. Caspar Forlag. ISBN 8290898509. 330 s.
 • Breiteig, Trygve Fuglestad, Anne Berit (1997). Data i matematikken. ISBN 82-03-30562-8. 192 s.
 • Djepaxhija Brikena, Vos Pauline, Fuglestad Anne Berit, Assessing Mathematizing Competences Through Multiple-Choice Tasks: Using Students’ Response Processes to Investigate Task Validity (2017).
 • Fuglestad Anne Berit Samarbeid om utvikling av matematikkundervisning (2017).
 • Dean Evert, Kjebekk Inga, Fuglestad Anne Berit, Digital interaktiv undervisning (2017). Tangenten - tidsskrift for matematikkundervisning . ISSN 0802-8192. (2), s 8 - 12
 • Fuglestad Anne Berit Experience With running mathematics support centre at UiA (2016).
 • Djepaxhija Brikena, Vos Pauline, Fuglestad Anne Berit, The PISA scoring guidelines and their prescriptions for interpreting a problem situation (2016).
 • Simensen Anita Movik, Fuglestad Anne Berit, Vos Pauline, Lower achieving students' contributions in small groups - what if a student speaks with two voices? (2016).
 • Fuglestad Anne Berit Lærere utforsker og diskuterer matematikk (2016).
 • Goodchild Simon, Fuglestad Anne Berit, Rogovchenko Svitlana P., Åpnet sentre for mattehjelp (2015).
 • Fuglestad Anne Berit Mathematics support centres in Dublin – report from a visit May 2015 (2015).
 • Fuglestad Anne Berit Teaching Better Mathematics (2015).

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail