Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ann Camilla Krogh

Avdelingsdirektør

Forsknings- og innovasjonsdirektør, Phd

 
Kontor:
F3063 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Ann Camilla har erfaring og spisskompetanse innenfor offentlig sektor, virkemiddelbruk og nytten av ulike virkemidler i næringsliv og i offentlig sektor.  I Ph.d. arbeidet har hun blant annet forsket på evnen til å utnytte offentlige virkemidler i innovasjonsprosesser i næringsliv og offentlig sektor, i tillegg til hva som fremmer vekst og utvikling i ulike regionale kontekster, samt betydningen av velfungerende regionale innovasjonssystemer. Hun var i den første kohorten av offentlig Ph.d. stipendiater og disputerte i 2018. Som leder av avdelingen for bærekraftig utvikling i Agder fylkeskommune hadde hun ansvaret for både Regionale forskingsfond og Forskningsmobilisering før hun gikk til den nyopprettede stillingen som forsknings- og innovasjonsdirektør på UiA. Store samfunnsutfordringer og hvordan best innrette kapasitet og ordninger for å stimulere til samarbeid for å løse disse – har vært høyt på agendaen i Ann Camillas ulike roller i både offentlig sektor og akademia.

På UiA har hun blant annet ansvaret for utvikling av administrative støttetjenester for forskning og forskningsprosjekter, kommersialisering av forskningsresultater, studentinnovasjon og -entreprenørskap. Hun har sittet i arbeidsgrupper oppnevnt av UHR Innovasjon blant annet for å se på hvordan vi kan øke innovasjonskompetansen i UH sektoren og hvordan ny ordning for kommersialisering av forskningsresultater i Forskningsrådet bør innrettes. Gjennom styreledervervet i I4Helse As jobber hun også aktivt for å bidra til god utnyttelse av innovasjonsarenaen i4Helse -  hvor offentlig, private, frivillige og akademia kan møtes for å utvikle  bærekraftig helseteknologiske løsninger. Gjennom tidligere styreverv har hun også fått kjennskap til innovasjonsprosesser i andre sektorer og næringer.

Ann Camilla har tidligere jobbet med ulike klyngeinitiativ i Osloregionen, entreprenører og innovasjonstilskudd i innovasjon Norge, ledet arbeidet med virkemidler for regionale forskning og innovasjon i Agder i en periode (VRI Agder), og hatt en førsteamanuensis-stilling som forsker i prosjektet «Omstilling av Agders næringsliv og offentlig sektor gjennom tjenestinnovasjon basert på digital teknologi». Ann Camilla har samlet sett bred erfaring og kompetanse om ulike virkemidler for innovasjon i privat og offentlig sektor, og gjennom sin phd og arbeidserfaring en god forståelse av forsknings- og innovasjonssystemet regionalt og nasjonalt.

Utvalgte publikasjoner

Schulze-Krogh, Ann Camilla, University in Agder, School of Business and Law. Regional Industrial Development : The Role of Firms and Regional Policy Learning 196 (2018). PhD. Print.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Kyllingstad, Nina; Rypestøl, Jan Ole; Schulze-Krogh, Ann Camilla; Tønnessen, Maria (2021). Asset modification for regional industrial restructuring: digitalization of the culture and experience industry and the healthcare sector. Regional studies. ISSN: 0034-3404. 55 (10-11). s 1764 - 1774. doi:10.1080/00343404.2021.1878126.
  • Schulze-Krogh, Ann Camilla; Calignano, Giuseppe (2020). How Do Firms Perceive Interactions with Researchers in Small Innovation Projects? Advantages and Barriers for Satisfactory Collaborations. Journal of the Knowledge Economy. ISSN: 1868-7865. 11s 908 - 930. doi:10.1007/s13132-019-0581-1.
  • Isaksen, Arne; Kyllingstad, Nina; Rypestøl, Jan Ole; Schulze-Krogh, Ann Camilla (2019). Entrepreneurial discovery processes in different regional contexts: A conceptual discussion. The Entrepreneurial Discovery Process and Regional Development. New Knowledge Emergence, Conversion and Exploitation. ISBN: 978-1-138-57455-7. Routledge. Chapter 2. s 35 - 53.
  • Knudsen, Jon Paschen; Schulze-Krogh, Ann Camilla; Normann, Roger (2019). Smart specialisation—Norwegian adoptions. Journal of the Knowledge Economy. ISSN: 1868-7865. 11 (4). s 1382 - 1402. doi:10.1007/s13132-019-00610-7.
  • Johnsen, Hans Christian Garman; Rypestøl, Jan Ole; Schulze-Krogh, Ann Camilla (2018). Coping with economic policy: Innovation policy in times of disruption. Coping with the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work. ISBN: 978-1-138-55932-5. Routledge. Chapter 4,. s 69 - 83.
  • Isaksen, Arne; Kyllingstad, Nina; Rypestøl, Jan Ole; Schulze-Krogh, Ann Camilla (2018). Differentiated regional entrepreneurial discovery processes. A conceptual discussion and empirical illustration from three emergent clusters.. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 26 (11). s 2200 - 2215. doi:10.1080/09654313.2018.1530143.
  • Hauge, Elisabeth S.; Kyllingstad, Nina; Mæhle, Natalia; Schulze-Krogh, Ann Camilla (2017). Developing cross-industry innovation capability: regional drivers and indicators within firms. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 25 (3). s 388 - 405. doi:10.1080/09654313.2016.1276158.
  • Schulze-Krogh, Ann Camilla (2017). Firms' absorptive capacity for research-based collaboration- An analysis of a Norwegian RD& Brokering Policy program. Science and Public Policy. ISSN: 0302-3427. 45 (4). s 533 - 542. doi:10.1093/SCIPOL/SCX081.

Sist endret: 5.04.2024 10:04